Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14"

Transkript

1 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande: 13:00-16:00 Föredrag av Kjell Bolmgren, SLU om Fenologi 1. Ombudslista 2. Verksamhetsberättelse 3. Resultat och balansräkning 4. Revisionsberättelse 5. Förslag till verksamhetsplan för år Budget för år Mötets öppnande Distriktsordförande Monica Selling öppnade årets distriktsstämma genom att hälsa alla hjärtligt välkomna. En tyst minut hölls för att hedra minnet av de biodlarkollegor som avlidit under år Ombudsupprop och röstlängdsjustering Närvarande ombud ropades upp enligt utsänd kallelse. Totalt hade 51 ombud kunnat delta. 46 av 48 anmälda ombud var närvarande. 35 män och 11 kvinnor, se bifogad ombudslista (bilaga1). I år var alla 17 lokalföreningar representerade. 3. Godkännande av kallelse och dagordning Ombuden ansåg att de hade fått kallelsen i god tid. Dagordningen antogs utan några tillägg eller ändringar. 4. Val av mötesfunktionärer a) Ordförande Till mötesordförande valdes Olle Björnström från Södra Inlands biodlareförening. b) Sekreterare Till mötessekreterare valdes Ann-Britt Carlsson från Stenungsunds biodlareförening. c) Två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll Till justeringsmän valdes Jonne Ansgariusson från Hisingens biodlareförening och Eva Rindby från Stenungsunds biodlareförening. d) Två rösträknare Även till rösträknare valdes Jonne Ansgariusson och Eva Rindby. 1

2 5. Yttrande och förslagsrätt för närvarande vilka inte är ombud Enligt de nya stadgarna har alla medlemmar i distriktet närvaro- och yttranderätt. Förslagsrätt är alltså borttaget enligt stadgarna. Bo Hedin anser därför att förslagsrätten ska tas bort från dagordningen. Beslutet blev att stryka förslagsrätt från dagordningen samt ge närvarande vilka inte är ombud yttranderätt men inte rösträtt. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Monica Selling läste upp verksamhetsberättelsen (bilaga 2). Därefter beslöt mötet att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 7. Fastställande av resultat och balansräkning Resultat och balansräkningen (bilaga3) var bilagd kallelsen. Inger Dahlberg förklarade den. Mötet beslöt att godkänna resultat och balansräkningen samt lägga den till handlingarna. 8. Revisorernas berättelse Revisor Sven-Göran Allansson läste upp revisionsberättelsen (bilaga 4) och föreslog mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014-års verksamhet. 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2015 Monica läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 5). Mötet beslutade att låta distriktsstyrelsen arbeta efter denna plan. Inga tillägg gjordes. 11. Skrivelser och motioner till distriktet Inga motioner hade kommit in. a) Brev till distrikten ang. SBR:s utbildningssatsning Monica läste upp brevet till distrikten ang. SBR:s utbildningssatsning. Avsikten med brevet var att tydliggöra att det pågår ett framtagande av ett utbildningsmaterial. Piloter, erfarna biodlareutbildare, tittar just nu på materialet för att ge synpunkter. SBR äger det nya utbildningsmaterialet som är uppdelat i olika bilådor. T.ex. är en skattlåda avsedd för yrkesbiodlareutbildningar. En annan kupa är grund- och cirkelledarutbildningar. Mer info kommer inom kort. 12. Ersättning till a) revisorer 100 kr/person Mötet beslutade att arvode ska utgår med 100 kr till varje revisor. 2

3 b) ersättning data, mobil mm 6500 kr att fördela inom styrelsen Mötet beviljade styrelsen kostnadsersättning på 6500 kr att fördela inom styrelsen. c) reseersättning 18.50/mil + 1 kr/mil och passagerare till ombud och styrelsen samt ev. trängselskatt. Mötet beslutade att 18.50/mil + 1 kr/mil och passagerare + ev. trängselskatt ska utgå till ombud och styrelse. 13. Medlemsavgift till biodlardistriktet år 2016, förslag 75 kr, avgift 2015 är 50 kr Efter en livlig diskussion fanns två förslag: 1. Höja avg. till 75 kr 2. Behålla avg. på 50 kr Ombuden ombads rösta Ja för att få igenom förslag 1 och Nej för att få igenom förslag 2. Votering begärdes av Bo Hedin. Resultatet blev 32 röster för Ja och 11 röster för Nej. Tre avstod från att rösta. Mötet beslutade därför enligt styrelsens förslag att höja medlemsavg. till 75 kr år Fastställande av budget Kassör Inger Dahlberg berättade att styrelsen utgått från förra årets resultat när de tog fram budgeten (bilaga 6). Årsmötet ansåg att en ambition till nästa år bör vara att visa hela kostnaden och intäkterna för utbildningar, årsmöte m.m. Mötet beslutade att godkänna den av styrelsen lagda budgeten. 15. Val av ordförande Mötet beslutade att välja Monica Selling, Orust biodlarförening, till ordförande i ytterligare ett år. 16. Val av styrelseledamöter o Styrelseledamöter Mötet beslutade att för 2 år ( ) välja: o Eva Carlsson, Södra Inlands biodlareförening, nyval o Jirina Janzbach, Orust biodlareförening, nyval o Vello Römmel, Tanums biodlareförening, nyval Mötet beslutade att för 1 år (2015) välja: o Kurt-Erik Eriksson, Södra Inlands biodlareförening, fyllnadsval 1 år för att matcha nya stadgarna. 3

4 17. Val av revisorer och ersättare Ordinarie revisorer Mötet beslutade att till för 1 år välja: o Claes Fossum, Orust biodlareförening, nyval o Sven-Göran Allansson, Stenungsunds biodlareförening, omval Ersättare Mötet beslutade att för 1 år välja: Arne Christiansen, Södra Inlands biodlareförening, omval. 18. Val av ombud och ersättare till SBR: riksförbundsmöte i Eskilstuna Distriktet får skicka tre ombud. Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till riksförbundsmötet. 19. Val av valberedning Mötet beslutade att till valberedning utse följande personer: Morgan Olsson, Tjörns biodlareförening Mikael Lagerman, Göteborgs biodlareförening Ingemar Abrahamsson, Uddevalla biodlareförening Magnus Samuelsson, Uddevalla biodlareförening Pelle Carlsson, Stenungsunds biodlareförening Samtliga valdes för 1 år. Till sammankallande valdes Mikael Lagerman. 20. Behandling av motioner till SBR:s riksförbundsmöte Inga motioner till SBR har kommit in. 21. Beslut om tidpunkt för distriktets årsmöte 2016 Lördag 13 februari Logotyp för distriktet Distriktsstyrelsen vill att distriktet ska ha en logga. Monica undrar om det finns någon logotyp sen tidigare. Ge gärna förslag till Monica. Årsmötet anser att det är ett arbete för styrelsen att ta fram ett förslag och att förslaget ska presenteras på nästa årsmöte. 23. Distriktets medlemsutveckling Distriktet har ökat antalet medlemmar med ca 11 %. Det ska vi vara stolta över. Det är inte många ideella organisationer som ökar idag. Stenungsund är den förening som har flest kvinnor. 4

5 24. Övriga frågor Mikael Lagerman undrar om det jobbas på att få EU-bidrag eller liknande för våra kupor? Monica svarar att Np-medlen har sjunkit under åren och att det är tufft för SBR. Hon uppmanar oss att jobba på att få sponsorer. De kan användas på alla nivåer. 25. Mötets avslutning Olle avslutar möte genom att tacka för sig och säga att det har varit ett intressant möte. Monica tackar Olle och Ann-Britt med vackra tulpaner samt tackar Pelle, Elisabeth och Gerard som slutat sina uppdrag i styrelsen. Även dessa fick vackra tulpanbuketter. Vid protokollet: Sekreterare Ann-Britt Carlsson Ordförande Olle Björnström Justerare Eva Rindby Justerare Jonne Ansgariusson 5

6 Bilaga 1 6

7 Bilaga 2 7

8 8

9 2015 9

10 Bilaga 3 10

11 Bilaga 4 11

12 Bilaga 5 12

13 Bilaga 6 13

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer