Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund på Malmö Roddklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb. Frånvarande: Ängelholms Rodd- och kanotklubb 1 Mötets öppnande Mattias Georgsson Malmö Roddklubb, värd för årsmötet, hälsade mötesdeltagarna välkomna och lämnade ordet till Skånes Roddförbunds ordförande Bertil Håkanson som förklarade mötet för öppnat. Bertil utlyste därefter en tyst minut för hedersordförande Nils G Larsson som avled under Fastställande av röstlängd för mötet Varje förening disponerar en röst. Alla närvarande medlemmar har yttranderätt. Närvarolista upprättades. 3 Mötets behöriga utlysande Utlysning av mötet har skett genom kallelse till varje förening via mejl, styrelseprotokoll och i årsarbetsplan på vår hemsida. Mötesdeltagarna fann mötet vara behörigt utlyst. 4 Val av ordförande för mötet Mötet valde Bertil Håkanson till att leda dagens förhandlingar 5 Val av sekreterare för mötet Rolf Lindell valdes till mötessekreterare. Protokoll från Årsmöte (5)

2 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera protokollet. Mötet valde Lars-Erik Persson och Lasse Saldert till att justera protokollet och tillika vara rösträknare. 7 Verksamhetsberättelsen Bertil Håkanson föredrog i korthet Skånes Roddförbunds Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen godkändes med tillägg att styrelsen skall se över stadgarna med avseende på val av ledamöter i valnämnden i god tid inför nästa årsmöte. Se även punkt 17 nedan. 8 Förvaltningsberättelsen Maria Benke presenterade Styrelsens förvaltningsberättelse för 2006 i form av en Resultat- och balansrapport där årets verksamhet resulterat i ett underskott på 3744 kronor. Eftersom bidrag till måltornet, under 2005 och under 2006, inte fonderats utan redovisats som normal intäkt i verksamheten under de båda åren beslutade mötet att under året överföra dessa pengar till kontot för måltornet viket gör 2007 års budget underfinansierad med kronor. Mötet beslöt vidare att avvakta med beslut om att klubbarna skall finansiera detta underskott tills efter verksamhetsåret 2007 då det eventuellt kan finansieras genom ett bra utfall i årets verksamhet. 9 Revisorernas berättelse Revisor Carin Olsson föredrog revisionsberättelsen där hon jämte av Skånes Idrottsförbund utsedd revisor Claes Ohlsson tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Redovisningen för måltornet redovisas i räkenskaperna för 2007 enligt det upplägg som föreslås av Skånes Idrottsförbunds revisor Claes Ohlsson. 10 Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning Med stöd av revisionsberättelsen beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 11 Val av ordförande Till ordförande på ett år omvaldes Bertil Håkanson Protokoll från Årsmöte (5)

3 12 Val av sekreterare Till sekreterare på ett år omvaldes Rolf Lindell. Vid nästa årsmöte genomförs ett fyllnadsval för ett år. 13 Anmälan av föreningarnas styrelserepresentanter Följande representanter och suppleanter anmäldes av klubbarna att verka i förbundsstyrelsen 2006: Helsingborgs Roddklubb Ordinarie Redovisas senare Suppleant Redovisas senare Höganäs Roddförening Ordinarie Håkan Östergren Suppleant Erik Gustavsson Landskrona Roddklubb Ordinarie Lars-Erik Persson Suppleant Lars Nilsson Malmö Roddklubb Ordinarie Olle Persson Suppleant Mattias Georgsson Ängelholms Roddklubb Ordinarie Redovisas senare Suppleant Redovisas senare Åhus Roddklubb Ordinarie Rickard Håkansson Suppleant Niklas Henningsson 14 Val av revisor och revisorsuppleant Till revisor på ett år omvaldes Carin Olsson HRK. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Tore Jönsson LRK. 15 Val av ombud på SR:s årsmöte Till ombud valdes Bertil Håkansson. 16 Val av ombud på Skånes Idrottsförbunds årsmöte. Frågan om ombud delegeras till styrelsen för beslut. 17 Val av valberedning. Efter diskussion beslutade mötet att valnämnd skall väljas på årsmötet och att klubbarnas ordförande automatiskt skall ingå i det fall klubben inte redovisar annan ledamot på mötet. Ordförande för den förening som står på tur att vara värd för årsmötet skall vara sammankallande i valberedningen. Stadgarna justeras i enlighet med detta, se även punkt 7 ovan. 18 Fastställande av medlemsavgift för Mötet beslöt bibehålla årsavgiften 2000: per förening samt 50:- per aktiv medlem. Protokoll från Årsmöte (5)

4 19 Behandling och beslut om hur årets underskott skall regleras Se punkt 8 ovan. 20 Behandling av frågor rörande årets Hjelmsjöregattor den 7-8 juli samt 7-9 september (SM/JSM) För att maximera deltagarantalet till regattan 7-8 juli kommer vi genom Rickard Håkanson att under våren skicka en inbjudan till de danska klubbarna på Själland där vi även presenterar Åhusregattan samt möjligheterna att hyra vår anläggning på Hjelmsjön 21 Behandling av motioner till Svenska Roddförbundets Årsmöte Bertil presenterade de motioner som skall behandlas på SR:s årsmöte och efter diskussion beslutades följande: - Motion 1 - Avslag - Motion 2 Bifall - Motion 3 - Bifall 22 Presentation av hur arbetet med nytt måltorn fortskrider Rolf Lindell informerade i korthet som följer: - Måltornets utformning slimmat för lägsta kostnad - Bygglov och dispens för strandskydd beviljat - Byggsamråd genomfört - Byggentreprenör kontrakterad - Alla materialleveranser genom Skanska Direkt - Byggnation påbörjas vecka 13 och är färdigt under vecka 18 - Vi utför själva allt måleri och elarbete - Projektet bedöms bli underfinansierat med cirka kronor 23 Behandling av hur energi- och avloppskostnaderna på Hjelmsjön kan sänkas. Mötet beslutade att konsultera sakkunskapen genom att Niklas Henningsson och Håkan Östergren rådfrågar rörmokare i Åhus respektive Höganäs. De rapporterar till Bertil Håkansson som sammanställer inkomna synpunkter för beslut om åtgärd. 24 Övriga frågor Mattias Georgsson informerade om att byggföretaget Akademiska Hus har inkommit med en förfrågan till Malmö RK om att stå som arrangör för en regatta med inriggade fyror den 1:e september. Protokoll från Årsmöte (5)

5 24 Mötets avslutande Bertil tackade Malmö Roddklubb för värdskapet för årsmötet och förklarade mötet för avslutat samt inbjöd mötesdeltagarna till efterföljande förtäring. Landskrona Vid protokollet Rolf Lindell Sekreterare Bertil Håkanson Ordförande Justeras: Lars-Erik Persson Lars Saldert Protokoll från Årsmöte (5)

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Välkommen som medlem i Form och färgverkstaden

Välkommen som medlem i Form och färgverkstaden Välkommen som medlem i Form och färgverkstaden www.formochfarg.se Bruksgatan 6 632 20 Eskilstuna Plusgirokonto 613717-8. Betalningsmottagare är Form- och Färgverkstaden Denna informationsbroschyr tar bland

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer