Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund."

Transkript

1 Årsmöte Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger Johansson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 2) Upprop och fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 19 ombud från 15 föreningar. 3) Fråga om mötets stadgeenliga utlysning Årsmötet har varit utlyst tre veckor genom inbjudan till föreningar, publicering på förbundets hemsida samt publicering på Svenska Skyttesportförbundets hemsida. Förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst. 4) Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställdes. 5) Val av ordförande för mötet Till mötesordförande valdes Roger Johansson 6) Val av sekreterare för mötet Till mötessekreterare valdes Bo Ohlsson 7) Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll Till justeringsmän valdes Malin Svahn och Kurt Harrström 8) Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser Verksamhets- och förvaltningsberättelserna föredrogs. Beslutades lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. 9) Föredragning av revisorernas berättelse Revisionsberättelse föredrogs. Resultat och balansräkning fastställdes. Det redovisade resultatet balanseras i det nya årets räkning. 10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret ) Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag ingivits i den ordning som sägs i 12 i stadgarna: a) Styrelsens förslag till breddskyttefond Förslag enligt bilaga 1 fastställdes. 12) Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till SDF för verksamhetsåret Fastställdes oförändrad medlemsavgift om 10 kr per medlem dock max 500 kr per förening samt verksamhetsplan och budget enligt bilaga 2 och 3. 13) Val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse Valberedningen föreslår omval av Mathias Jönsson. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 14) Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter Valberedningen föreslår omval av Bo Ohlsson och Roger Johansson. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. Sida 1

2 Årsmöte ) Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant samt anmälan av vem som är utsedd av Östergötlands Idrottsförbund som revisor. Valberedningen föreslår omval av Mikael Varverud som ordinarie och Gunnar Pettersson som suppleant. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. Meddelas att ÖIF utsett Björn Johansson som revisor. 16) Fastställande av sektionernas representanter i SDF styrelse Beslutar årsmötet fastställa följande som ordinarie sektionsrepresentanter i styrelsen: Gevär: Niklas Moberg Pistol: Björn Almgren Kpist: Torbjörn Andersson Lerduvor: Göran Steen Viltmål: Pontus Thuresson Ungdom: Gustaf Dohlmar 17) Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen Beslutar årsmötet välja Olle Wester (ordförande), Karina Joelson och Fredrik Hallgren att ingå i valberedningen intill årsmötet ) Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF förbunds- och sektionsmöte Beslutar årsmötet uppdra åt styrelsen att utse dessa 19) Information Information om ny logga för Svenska Skyttesportförbundet 20) Årsmötets avslutande Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. Härefter följer prisutdelning till årets skytt (Niklas Ringborg, Valdemarsvik), årets ungdomsledare (Tero Kolehmainen, Borensberg) och årets förening (Mjölby Ungdomsskytteförening) Bo Ohlsson Sekreterare Roger Johansson Ordförande Malin Svahn Justeringsman Kurt Harrström Justeringsman Sida 2

3 Bilaga 1 Fond för breddskytte Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Styrelsen avsätter kr första året för att senare fylla på fonden efter förutsättningar. Föreningar kan söka bidrag ur fonden med 30 % av faktiska kostnader dock max 5000 kr per förening och år. Sektion kan söka bidrag ur fonden för att täcka 50 % av kostnaderna för ett breddskytteprojekt dock max 5000 kr per år. Beslut om utbetalning av bidrag tas av styrelsen. Om pengarna i fonden tar slut utgår inga bidrag. För styrelsen Bo Ohlsson

4 Verksamhetsplan för 2011 Bilaga 2 Verksamhetsidé Vi ska organisera tävlingsverksamheten, utbilda, och utveckla samt anordna läger för föreningar och medlemmar för att öka motivationen, kvalitén, förståelsen, aktiviteterna och intensiteten i distriktet. Verksamhetsplan för 2011; 1. Genomföra tävlingar enligt tävlings program för Minst DM i 75 % av förbundets grenar och aktivt jobba för att öka antalet deltagare. Planera tävlingsverksamheten för 2012 med ett gemensamt tävlingsprogram. 2. Planera och genomföra utbildningar tillsammans med SISU bland annat för ungdomsledare och klubbtränare. Tillsammans med ungdomssektionen genomföra ungdomsläger. Genom respektive sektion genomföra kurser och provtagning för skyttekort. 3. Stöd till föreningar genom investeringsbidrag och föreningsträffar. 4. Sprida information genom förbundets hemsida ostgotaskytt.se 5. Utveckla förbundets organisation genom uppbyggnad av sektionernas verksamhet vad gäller tävlingsregler, medaljreglemente, revidering av stadgar, mm

5 Bilaga 3 Version Totalt Gemensamt Gevär Kpist Lerduvor Pistol Ungdom Viltmål 3013 Anmälningar Gevär Anmälningar Pistol Bidrag ÖIF Bidrag SvSF Medlemsavgifter Priser o medaljer DM Gevär DM Kpist DM Lerduvor DM Pistol DM Viltmål Skyttiaden Östgötamönstringar Lg Östgötacupen Lp Gevärsfältskjutningar SM Gevär SM Kpist JSM + Riks U-tävlingar Skol-SM SM Kpist Boden resor Utbildning Utbildningsdag Luft Ungdomsläger Inköp av idrottskläder/-material Föreningsbidrag 4841 Föreningsbidrag Gevär Föreningsbidrag Ungdom Årsmöte Styrelsemöten Styrelsemöten Ungdom SvSF sektionsmöten Representation Kontorsmaterial Trycksaker Datakommunikation Postbefordran Arkiveringskostnader Bankkostnader Ändamålsbestämda medel Ränteintäkter 0 Resultat Ändamålsbestämt Ing balans 2070 Östgötaskyttarnas ungdomsfond , Resefond för ungdomar , Utrustningsfond för ungdomsverksamhet , Ungdomsfond för gevärsskytte , Ungdomssektionen , Gevärssektionen 4 698, Fältskyttefonden , Erik Kugelbergs skyttefond , Gevärssektionens skyttefond , Kpistsektionens skyttefond , Rekryteringsfond 0,

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer