Svenska Judoförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet"

Transkript

1 Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna till årsmötet och meddelade samtidigt att han på grund av tidsbrist inte ställer upp på omval. Därefter inledde han mötet med de två första punkterna. 1. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet Upprop och fullmaktsgranskning förrättades efter närvarokontroll där 41 röstberättigade klubbar och 9 distriktsförbund fanns representerade. Efter granskning av inlämnade fullmakter visade resultatet följande röstfördelning: 83 klubbröster 9 distriktsröster = 92 st totalt 2. Val av ordförande för mötet RF:s chefsjurist Christer Pallin valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare vid mötet SJF:s nytillsatta generalsekreterare Michel Grant valdes till mötessekreterare. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden att justera mötets protokoll samt val av två rösträknare Eddy Åberg, Dalby och Dag Simmingskiöld, Helsingborg valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 5. Fråga om mötets behöriga utlysning Mötets behöriga utlysning godkändes efter att vice ordförande Alf Tornberg redogjort för att kallelse gjorts i god tid via postutskick samt genom information på hemsidan. 1

2 6. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 7. Godkännande av 2010 års verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen föredrogs av SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt och Alf Tornberg i valda delar. Efter detta följde en kortare frågestund, där närvarande klubbar hade sina synpunkter och därefter kunde 2010 verksamhetsberättelse godkännas. 8. Godkännande av 2010 års förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen föredrogs av förbundskassör Peo Österman och här hade en del klubbar synpunkter och åsikter om redovisningen, men efter svar på frågor godkändes förvaltningsberättelsen. 9. Föredragning av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2010 Revisorernas granskning föredrogs av revisors suppleant Per Strömberg och därefter godkändes den. 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under 2010 Ansvarsfrihet beviljades för förbundsstyrelsen under Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår Beslutades om oförändrade avgifter. 12. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (2011) SJF:s förbundskassör Peo Österman föredrog budgeten som en del klubbar hade frågor på. Efter vissa förbehåll om vad som sagts på mötet skall tilläggas i budgeten, kunde den godkännas. 13. Behandling av äranden som av förbundsstyrelsen hänskjutits till årsmötet Inga ärenden hade hänskjutits till mötet. 14. Behandling av motioner 1a. Konkurrens från andra kampsporter, Göteborgs Judoförbund. Bifölls av årsmötet. En handlingsplan skall upprättas för att profilera judosporten. 2a. Beaktande av lagtävling. Göteborgs Judoförbund. 2

3 FS delar motionärens uppfattning att öka intresset för lagtävling, men inte i konkurrens med befintliga lagtävlingar. Därför avslogs motionen. 2b. Återinföra geografisk seedning, Göteborgs Judoförbund. FS anser att geografisk seedning sker redan i dag och därför avslogs motionen. 3a. Tävlingskalendarium. Göteborgs Judo Förbund. FS förstår motionärens intentioner och överlämnar frågan för beaktande i Rikstävlingskommittén. Frågan ansågs därmed vara besvarad. 4a. Idrottslyftets projekt. Göteborgs Judo Förbund. Bifölls, FS delar motionärens uppfattning och avser att kontinuerligt granska de behov som finns i landet. 5a. Årsmöte. Göteborgs Judo Förbund Avslag, på yrkandet på att ha årsmötet i samband med SM. 6a. Val av kommitté ordförande. Göteborgs Judoförbund. Motionen avslogs i enlighet med FS förslag. 7a. Organisation. Göteborgs Judo Förbund. Motionen avslogs i enlighet med FS förslag. 8a. Försäkringar gällande regionala JG. Avslag, då förbundet inte ägde frågan, utan det är upp till var och en att uppgradera sin försäkring. 9a. Valberedningens sammansättning. Motionen bifölls enlighet FS förslag i den meningen att ändringen tas med i FS stadgeändringsförslag till förbundsmötet a. Hedersgradering 1kyu till 1 dan. Avslag, då FS menar att man redan i dag kan begära särskild gradering vid vissa omständigheter. 15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan Alf Tornberg informerade om att förbundets hemsida liksom tidigare skall vara förbundets officiella kungörelseorgan. 16. Val av förbundsordförande för en tid av två år Alf Tornberg, Ödsmål valdes på förslag av valberedningen till förbundsordförande. 17. Fyllnadsval av förbundskassör för en tid av ett år Kent Andersson, Stockholm valdes, på förslag av valberedningen till förbundskassör. 3

4 18. Val av en ledamot i förbundsstyrelsen fyllnadsval för en tid av ett år Valberedningen föreslog Johnnie Daniels, Gävle Tjäder JK och Manuel Santos, Stockholm föreslog Thomas Rundquist, IK Södra. Efter omröstning valdes Johnnie Daniels, Gävle till ledamot. 19. Val av tre ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år Kristiina Pekkola, Malmö, Joakim Lindberg, Borås och Agneta Nyvall, Borlänge valdes, på förslag av valberedningen till ledamöter. 20. Val av två revisorer för en tid av ett år, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor Håkan Andersson, Baker Tilly Stockholm och Lars Andersson, Stockholm valdes på förslag av valberedningen till revisorer. 21. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor Per Strömberg, Baker Tilly Stockholm och Marcus Elfver, Stockholm valdes på förslag av valberedningen till revisorssuppleanter. 22. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen Årsmötet valde efter nominering följande valberedning: Björn Nyberg, Frövi ordförande Manuel Santos, Stockholm ledamot Katrin Ivarsson, Vilhelmina ledamot Jan Mark de Haan, Staffanstorp ledamot 23. Beslut om val av ombud till nästföljande RF- och SISU-stämma jämte erforderligt antal suppleanter Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud att representera vid RF- och SISU-stämma. 24. Mötets avslutande Mötesordförande Christer Pallin tackade de närvarande för ett väl genomfört årsmöte och överlämnade klubban till den blivande ordförande Alf Tornberg, som tillsammans med avgående ordförande Kent Härstedt delade ut utmärkelser och avtackningsblommor. Ordförande tackade därefter för den tid han suttit i förbundets styrelse och förklarade årsmötet avslutat. 4

5 Vid protokollet Justeras Michel Grant Christer Pallin Eddy Åberg Dag Simmingskiöld 5

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo.

Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo. Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo. Antagna vid bildandemöte 2009-03-21, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4 Stadgar Sida 1(21) Datum 2010-01-09 Handläggare FS Versionsnr 1,0 Innehållsförteckning 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4 1.1 1 Ändamål... 4 1.2 2 Sammansättning... 4 1.3 3 Tillhörighet... 4 1.4 4 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Stadgar för Göteborgs Skidförbund Normalstadgar för specialdistriktsförbunden 1998. KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Skidförbund (GSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer