1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna."

Transkript

1 Protokoll från ordinarie årsmöte Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck väljs av mötet till mötets sekreterare. 4 Till justerare av mötesprotokollet väljs av mötet Tommy Kvist och Lars Ekström. 5 Årsmötet befanns vara behörigt utlyst. 6 Debiteringslängden justerades genom att listan på fastighetsägare skickades runt mötet på revision. Totalt var 40 fastighetsägare närvarande. 7 Verksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden och godkändes av mötet. Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet. 8 Budgetutfallet presenterades av kassören och ordförande. Föreningens elpris är för närvarande rörligt och styrelsen har gett materialförvaltaren i uppdrag att följa prisutvecklingen på elmarknaden för att binda till fast elavtal när priserna sjunker. E.ons (fd Graninge) förändrade rutiner för avläsningsperiod, har inneburit att kostnaden för 2005 blivit högre. Det var mötets mening att ge materialförvaltaren fortsatt uppdrag att se över elavtalet. Kassören gjorde mötet uppmärksamma på att föreningens marginaler är mycket små och inte täcker eventuella extra ordinära utgifter.

2 9-10 Revisorerna godkände räkenskaperna och förordade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005, detta bifölls av mötet. Revisorerna påpekade att föreningens överskott är litet och riskerar att försvinna i och med kommande avgiftshöjningar från ComHem och stigande elpriser. Revisorernas berättelse bifogas protokollet. 11 Budget och samfällighetsavgift 2006 Ökade kostnader för kabel TV och el uppskattas till ca 10 %, pga. av nya avtal med högre pris. Styrelsen lämnar därför två förslag till medlemsavgifter: Förslag 1: Oförändrad avgift 2500 kronor per fastighet 250 kronor för utnyttjande av motorvärmare i garage Förslag 2: Höjd avgift till 2800 kronor per fastighet. Ökningen ger :- i buffert 250 kronor för utnyttjande av motorvärmare i garage. Mötet fastslog styrelsens förslag till budget 2006 och beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad från föregående år enligt förslag 1.

3 För att få in alla årsavgifter i tid, föreslår styrelsen att en förseningsavgift på 50 kronor för påminnelse nr 1 och ytterligare 50 kronor för påminnelse nr 2 införs. Mötet biföll styrelsens förslag. I år införs ett nytt sätt att fakturera samfällighetsavgiften. Den tidigare modellen med förtryckta inbetalningskort är alltför tidskrävande och krånglig att hantera.. Istället kommer varje fastighetsägare att erhålla en faktura utan förtryckta uppgifter. Sista dag för inbetalning är den 31/3. Observera att kontant betalning inte accepteras. 12 Ersättning till styrelsemedlemmar, samt förtroendeuppdrag från styrelsen, beslutades förbli oförändrad, d v s 1000:- i rabatt. Helt avgiftsbefriade är ordförande, kassör och materialförvaltare. Ersättningen till aktiva revisorer beslutades att förbli oförändrad 400 kronor per år. 13 Val av styrelse: Till ordförande på 1 år valdes Mats Nordin (omval) Såningsv. 126 Till ledamot på 2 år valdes Ann Hallner (nyval) Såningsv. 68 Till ledamot på 2 år valdes Monika Larsson (nyval) Såningsv. 140 Till ledamot på 1 år valdes Lonard Lorentzen (nyval) Såningsv. 226 Till suppleant på 1 år valdes Håkan Holmberg (nyval) Såningsv. 118 Till suppleant på 1 år valdes Sussanne Lindborg (nyval) Såningsv Val av revisorer samt revisorsuppleanter: Till revisor på 1 år valdes Roland Nordqvist (nyval) Såningsv. 154 Till revisor på 1 år valdes Tommy Kvist (omval) Såningsv. 70 Till revisorsuppleant valdes Dan Norberg (nyval) Såningsv. 224 Till revisorsuppleant valdes Leif Hedin (nyval) Såningsv Val av valberedning

4 Till valberedningen Lasse Persson (omval) Såningsv. 144 på 1 år valdes: Marie Möllerfors (omval) Såningsv. 72 Mikael Almvret (nyval) Såningsv Nyttjande av el i garagen. Vid genomgång av elmätarna i garagen, noterades att en del hushåll använder motorvärmare trots att man inte betalat avgiften. Styrelsen föreslår en straffavgift på 250 kronor för obehörigt utnyttjande av el i garagen (utöver den ordinarie avgiften på 250 kronor). För att elsystemet i garagen inte ska överbelastas är det viktigt att alla respekterar att timer alltid måste användas vid användning av motorvärmare samt att maxtid för inkoppling är 2 timmar/dygn. 17 Spolning av avloppsrör i fastigheterna. Mötet inleddes med information angående spolning av avloppsrör. Styrelsen har via brev från kommunen uppmärksammats att Samfälligheten har ansvaret för de gemensamma avloppsrören inom Samfälligheten till kommunens avloppsrör. Kommunen rekommenderar spolning var 5:e år - vilket aldrig har gjorts i vårt område. Samfällighetsförening nr 1 har haft problem med rötter i ledningarna. Flera fastigheter i vår egen Samfällighet har drabbats av stopp i avloppet i köket, vilket i ett fall ledde till byte av golv i både kök och vardagsrum. Blir det stopp i en fastighet kan det bli stopp i hela längan, avloppsvattnet rinner inte ut, utan finns kvar i de gemensamma ledningarna under husen, så det är viktigt att alla fastigheter i varje länga spolar sina avloppsrör samtidigt. Någon provinspektion av avloppsrören har ej genomförts, men det är rimligt att anta att avloppsrören är i stort behov av spolning efter 34 år. Styrelsen föreslår att spolning genomförs med en kostnad av 845 kronor/fastighet inkl moms (i ndividuell fakturering) i enlighet med offert från RagnSells V-A Teknik. Dagvattenbrunnarna omfattas inte av denna spolning. Mötet beslutade att bordlägga styrelsens förslag, eftersom mötet endast kan besluta om åtgärd för spolning av samfällighetens gemensamma avloppsstruktur men inte för spolning till respektive fastighet. Årsmötet kan således endast ta beslut om att spola de gemensamma avloppsrören, men inte de enskilda delarna i respektive fastighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att återkomma med separata kostnader för spolning av samfällighetens gemensamma avlopp respektive vad som blir fastighetsägarens kostnad för att spola de privata rören. Rekommendationen är naturligtvis fortfarande att den enskilde fastighetsägaren, med leverantörens hjälp, utför spolning av de enskilda avloppsrören. Allt för att minimera risken för ett eventuellt stopp i ledningarna. Beslut i frågan tas vid ett extra årsmöte.

5 18 Övriga frågor Sophanteringen i Järfälla Kommunen har upphävt beslutet om att vara finansiellt behjälplig med utplaceringen av stora gemensamma sopbehållare. Den nuvarande lösningen med att placera sopkärlen vid garagen behålls tills varje enskild förening tar beslut om annan lösning. Mötet beslutade att avvakta kommunens initiativ. ComHem Nuvarande teknik för vår kabel TV är sedan 1988 då anläggningen installerades i Samfälligheten. Styrelsen väcker frågan om en översyn av avtalet med ComHem bör genomföras. Olika förslag på de tekniska möjligheter, t ex snabbare Internet-uppkoppling, digital-tv, lämpliga leverantörer som finns diskuterades. Marknaden är stor och det är mycket som är på gång och lämpligen bildar engagerade hushåll i en arbetsgrupp för genomgång av förutsättningar för vårt nuvarande kabel TV- system. Mötets mening var att bordlägga frågan tillsvidare. Protokoll som e-post För snabbare och enklare distribution går det nu att få protokoll, närpolisbrevet samt övrig information (t ex om sophämtning etc.) via - anmäl via vår hemsida Om du inte anmäler dig får du informationen i brevlådan i vanlig ordning. Information som lagras hos Samfälligheten är; förnamn, efternamn, adress och adress. 19 Mötet avslutas Ordförande tackade styrelsen, valberedning och de som bidragit med tid och kraft, för ett bra arbete under det gångna året. De avgående styrelsemedlemmarna avtackades med blommor. Ann Ruck Sekreterare Tommy Kvist Justeringsman Mikael Almvret Ordförande Lars Ekström Justeringsman

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar

Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar Protokoll från ordinarie årsmöte. Tisdasen 9/3 2010 i Lindhasa Samfiillighetsltirenins Plats: Lindhaga skolan Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00 1. Mötets öppnande Ordfiiranden Kaj Lautiainen öppnar

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer