Kärrbladet Styrelsemöte: Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51"

Transkript

1 Kärrbladet Styrelsemöte: Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl Diskussioner har förts om att det är dags att inför nästa städdag att se över garagen igen. Styrelsen beslut om inkassoservice på Handelsbanken, har gett ett önskat resultat och avgifter har betaltas in av de som hamnat i efter. För de personer som har större skulder har egna avbetalningsplaner uppförts. Inför fakturor för 2014 kommer bara en faktura för El:en att delas ut som avser hela 2013 samt en faktura för Tv per år. D.v.s. en ändring från två fakturor per år av Tv och El till bara en per år. Hemsidan har uppdaterats med original ritningar över husen som finns i området. Dessa är från ut år -69 dvs när de byggdes men ger en bra hint om hur det ser ut bakom vägarna. För information så kommer Kb rör att fortsätta med stambytet på den jämna sidan för de sista fyra längorna. Tidplanen ser ut som följande: Hus v5 Hus v6 Hus v8 Hus v9 Föreningens garage kommer att förses med sjutillhållarlås. Styrelsen önskar få in en uppdatering av vem som tagit över rollen för 2014 som längrepresentant för varje länga i området till årsmötet. Vill påminna om att bilparkering på våra gångvägar inte är tillåtet. All som är intresserade av att ett suppdrag i föreningen är välkomna att lämna er namn hos Jan Kjällberg (49), Sari Ruuska (73) eller Lars Öst ( 46). Inför årsmötet har styrelsen tagit fram följande motioner. 1. Reglera av parkeringsplatser, d.v.s. att alla hushållen kommer få ett garage per hushåll samt en egen p-plats utomhus. 2. Till följd av motion nr 1 kommer det inte finnas några besöksparkeringar kvar. Så den andra motionen handlar om utbyggnad av besöksparkeringar. Som det är tänkt så handlar det om totalt 10 stycken besöksparkeringar som fördelat på området. 3. Den tredje motionen behandla vår underhållsplan. Föreningen har möjlighet att ta ett banklån för att göra alla markarbeten som krävs i området på ett bräde istället för att invänta varje år och gör lite i taget. Med markarbeten så är det tänkt all asfalt även mellan husen samt brunnar i området kommer att läggas om.

2 Styrelsen önskar er god fortsättning på det nya året!!! PS. här är de nya datumen för 2014 städdagar samt längrepresentantmötet Datum för städdagar för 2014 Vårstäddagen den 26 april 2013 kl Höststäddagen blir den 4 oktober kl Längrepresentantmötet på Nols Pizza ske. Våren ons. 9 april kl Hösten ons. 17 september kl Sekreterare Rudolf Flies Ordförande Annette Ruff

3 Kallelse till Årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl

4 Dagordning av föreningsstämman Dagordning av föreningsstämman (årsmötet) 2014, Kärrvägens Samfällighetsförening Närvarande: 1. Val av mötesordförande av stämman. 2. Val av sekreterare av stämman. 3. Val till justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Är stämman behörigt kallad. 6. Styrelsens och revisorernas årsberättelser läses upp och stämman får ta ställning till godkännande av dessa. 7. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd Stämman får ta ställning till om styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 9. Motioner från medlemmar behandlas. 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelse för de styrelsemedlemmar vars tid har gått ut. Totalt handlar det om 3 platser och man blir invald på 2 år. För följande styrelsemedlemmar har mandattiden gått utför. Tommy Hagström (54) Rudolf Flies (66) Annette Ruff (35) 12. Val av revisorer. 13. Val av valberedning: 14. Övriga frågor: 15. Stämmoprotokollet ska vara utdelat inom 14 dagar. 15. Mötet avslutas.

5 Verksamhetsberättelse 2013,Kärrvägens samfällighetsförening Styrelsen för Kärrvägens samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret Styrelsen: Styrelsen har bestått av; Annette Ruff John Pedersen Rudolf Flies Andreas Höijer Curt Carlsson Tommy Hagström Linda Norgren ordförande kassör sekreterare Revisorer: Revisor för verksamhetsåret är Företagsbyrån Birgitta Hahne Föreningens revisor är Lars Öst ( 46) samt suppleant revisor Göran Carlsson. Valberedning: Jan Kjällberg (49), Sari Ruuska (73) och Lars Öst ( 46). Firmatecknare: Möten: Kärrvägens samfällighet har tecknats av: Annette Ruff & John Pedersen, båda var för sig. Årsmöte hölls den 24/2-13 i Nol, Folkets hus. Under året har dessutom två längrepresentantmöten, elva ordinarie möten hållits samt en extra inkallat medlemsmöte med anledning av fiber utbyggnad. Städdagar: En på våren 20/4 och en på hösten 12/10 Övrigt: Snöskottningsavtal med privat entreprenör gällande parkeringsplatser och bgångar har tecknas. Gräsklippningsavtal med Nol IK. Klipper våra gemensamma grönområden Kabel-Tv avtalet med Canal digital är uppsagt och kommer löpa ut i mar TV-service-avtal med AT installation är uppsagt från och med Fiber-service-avtal har tecknas för att avhjälpa fel på våran fiber anläggning. Elavtalet är bundet fram till 2015, Ale EL. Stambyte gjordes på 2 av längorna på jämna sidan. Slamsugning av ett tät dränering utanför fastighet 72 Översyn av belysning är utförd över hela samfälligheten, fel har åtgärdats. Utbytte av en flislåda utanför länga. Dränering av grönytor utförda utanför länga och av de boende själva. Asfaltering för potthålls lagning har utfört på diverse platser runt området under årets gång. Byte av lås till garageportar samt byte av 3 garagelås till sjutillhållarlås Utbyte av dagvatten brunnar, sex stycken har under årets gång bytts ut till nya teleskopsbrunnar Områdes el har på ojämnas sidan åtgärdas i omgångar under årets gång efter 2012 besiktning av elnätet. Fiber utbyggand har utförts samt finansieringen är säkrad vid extrastämman 16/6 Kärrbladet och övrig information, såsom styrelseprotokoll etc kommer att finnas på hemsidan från och med 2013 för att spara på vår miljö. Pappersutskrift kan erhållas om man inte har tillgång till dator.

6

7

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Kallelse till arsstamma for Soten Fiskarby nr 1 2014

Kallelse till arsstamma for Soten Fiskarby nr 1 2014 Kallelse till arsstamma for Soten Fiskarby nr 1 214 Tid: Lordag den 31 maj kl. 1. Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stammans oppnande 2 Godkannande av dagordning 3 Val av ordforande vid stamman 4 Anmalan

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972.

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer