Protokoll årsmöte Stare samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening"

Transkript

1 Protokoll årsmöte Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle Olausson. 3. Val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Malin Strand och Robert Rasmussen. 4. Mötets ordförande redogör för det gångna året Styrelse Styrelsen har sedan årsstämman den 8 augusti 2010 bestått av Thomas Carlsson, Pelle Olausson, Jerker Lindhav, Kajsa Oderbrant och Hans Christer Andersson. Ersättare för dessa har varit Hans Henrik Herlofsen och Malin Strand. Under året har hållits fem styrelsemöten. Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Området Trivselgruppen har arbetat med lekplatsen under året. Hela budgeten är inte spenderad. De räknar med att göra de sista åtgärderna snart. Tjärndalsvägen Arbetet med underhållet av vägen fortsätter under hösten. Den förstörda lampan har ännu inte åtgärdats, men grannen som orsakade skadan är vidtalad och ska åtgärda den. 5. Bokslut Ordföranden för mötet läser upp revisorernas berättelse, då de själva inte kunde närvara. Kassören går igenom bokslutet rad för rad. De frågor som ställs besvaras och förtydligas. 1(6)

2 Bokslut Stare Samfällighetsförening S Intäkter Medlemsavgifter ,00 Obetalda Medlemsavgifter 0,00 Utestående fordring medlemsavgift * Utestående fordring planändring -1000* Intäkter Fortum EL 1693,00 Fordran Fortum EL 14086,00 Summa Intäkter ,00 Kostnader Gatubelysning El 15779,00 Gatubelysning Lampbyte, skylift 0,00 Vägunderhåll 38327,75 Försäkring 566,00 Växter 2363,00 Internetbank, port, hemsida mm 1065,75 Städdagar 0,00 Lån Lekplats(amortering 85827* ränta 4204) 90031,00 (*Extra amotering på 67927) Lån S1 (amortering ränta 18822) 79822,00 Summa Kostnader ,50 Resultat ,50 Behållning Bank ,02 Bokslut Stare Samfällighetsförening S Intäkter Medlemsavgifter ,00 Obetalda Medlemsavgifter 0,00 Statsbidrag Summa Intäkter ,00 Kostnader Vägunderhåll ,00 Summa kostnader ,00 Resultat -250,00 Rest Lån Asfaltering ,00 Rest Lån Lekplats ,00 * Avser ej betalda avgifter från tidigare år. 2(6)

3 Bokslut Stare Samfällighetsförening S Intäkter Medlemsavgifter Obetalda Medlemsavgifter 900 Statsbidrag Summa Intäkter ,00 Kostnader Vägunderhåll ,50 Rev Summa Kostnader ,50 Resultat 3 970,50 Behållning Bank ,32 Efter genomgång av bokslutet redogjorde ordföranden för två olika förslag till budget för område S1 och S2. Alt 1 Ingen avgiftsbefrielse för 3 styrelseposter. Förslag budget för S1 och S till (Återstår kr till upprustning av lekplatsen.) Vägunderhåll Försäkring 600 Växter Underhåll lekplats 0 Upprustning lekplats Städdagar Administration Lån asfaltering Lån lekplats, asfalt Övrigt Summa Förslag årsavgift S1 Planområdet S2 Underhåll nedre Tjärndalsvägen 100 (Tillgångar för S1+S2 är ,02) 3(6)

4 Alt 2 Avgiftsbefrielse för 3 styrelseposter. Förslag budget för S1 och S till (Återstår kr till upprustning av lekplatsen.) Vägunderhåll Försäkring 600 Växter Underhåll lekplats 0 Upprustning lekplats Städdagar Administration Lån asfaltering Lån lekplats, asfalt Övrigt Summa Förslag årsavgift S1 Planområdet S2 Underhåll nedre Tjärndalsvägen 100 (Tillgångar för S1+S2 är ,02) Beslut: Genom omröstning, beslutade mötet att godkänna budgeten enligt alternativ 2. Följande förslag presenterades gällande budget för S4. Förslag budget för S till Vägunderhåll Dikning, justering vägkant Väggrus, hyvling mm Summa Förslag årsavgift S4 Övre Tjärndalsvägen 100 S4 Övre Tjärnsdalsvägen (Tillgångar förs4 är ,32) = Beslut: Mötet beslutade att godta budgeten för S4. 4(6)

5 Förslag årsavgift till S1 (Planområdet) S2 (Nedre Tjärdalsvägen) 100 S4 (Övre Tjärndalsvägen) 100 Beslut: Mötet beslutade att godkänna ovanstående förslag gällande årsavgift per andel. 6. Ansvarsfrihet Mötet beslutar att ge avgående styrelsen ansvarsfrihet. 7. Diverse frågor a. Tjärndalsvägen. Underhållet av vägen har fungerat skapligt. Mötet hade en ganska lång diskussion kring var S4 slutar någonstans. Robert redogjorde för sitt samtal med en representant från gamla Tjärndalens vägförening, Rune Quicklund, SIF som var med när vägen bytte anslutning från Kollekindsvägen till Skärbygdsvägen. I det samtalet framgick det att vägen slutar i höjd med stugan, och där som kommunen har sitt förråd. Berörda markägare bortanför den här punkten ansvarar själva för sin väg. b. Kommunens tre tomter. Föreningen och kommunen är muntligt överens om hur det ska regleras. Dock återstår det formella arbetet. c. Vägbulor: Efter en diskussion om farten i området uppdrogs åt styrelsen att titta på en lösning med vägbulor inom området. 8. Trivselgruppen Medlemmarna i trivselgruppen är oförändrade: Anna Emterling, Fredrik Stenbråten, Malin Strand och Joachim Olsson. De som vill hälsas välkomna att delta genom att kontakta någon i gruppen. 9. Val av styrelse Till nya styrelsemedlemmar valdes: Marie Spencer, Sekreterare (2år), Mattias Knutsson, Kassör (2år) och Mikael Källsvik, Ledamot (2år). Ordförande Thomas Carlsson och Ledamot Hans Christer Andersson Ledamot sitter kvar ytterligare 1 år. Styrelsen beslutar enhälligt att utse Mattias Knutsson och Thomas Carlsson att teckna föreningens firma var och en för sig. 10. Val av styrelsesuppleanter Till styrelsesuppleanter valdes: Jan-Uno Lager och Fredrik Aanstad. 11. Val av revisorer Till revisorer valdes Johnny Klausen och Alex Larsen. 12. Övriga frågor Inga övriga frågor behandlades. 5(6)

6 Pelle Olausson Malin Strand... 6(6)

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer