FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA"

Transkript

1 FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. Stämman finner att kallelse skett i stadgeenlig ordning. 3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes såsom den presenterats i kallelsen. 4 Val av ordförande för stämman. Magnus Bergsten väljs till ordförande för stämman. 5 Val av sekreterare för stämman. Yvonne Janse väljs till sekreterare för stämman. 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Ann-Charlotte Sommar och Lennart Källarsson väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 7 Styrelsens förvaltningsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes av stämman. 8 Revisorernas revisionsberättelse. Revisorernas revisionsberättelse lästes upp. Fjällens Samfällighetsförenings räkenskaper har granskats och är i mycket god ordning. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Framställningar från styrelsen eller motioner från föreningsmedlemmar. Motioner har inkommit från styrelsen och är utskickade tillsammans med kallelsen för föreningsstämman. Garageportar: En kort bakgrund är att garageportarna har en ålder på 27 år och att slitagets ökar. Styrelsen föreslår byte av garageportar. Stämman beslutade att byta garageportar. Styrelsen har tagit fram två finansieringsförslag för att byta ut garageportarna.

2 Förslag 1 Ca kronor tas ur de fonderingar och balanserade vinstmedlen som garage sektionen har. Resterande summa ca för byte av portar lånas upp av föreningens bank, Nordea. Förslag 2 Ca kronor tas ur de fonderingar och balanserade vinstmedlen som garage sektionen har. Resterande summa för byte av portar tas in som en extra avgift från medlemmarna i föreningen. Röstning skede enligt nedan förslag: Förslag 1: 10 röster Förslag 2: 8 röster Stämman beslutade att föreningen går på förslag 1. Styrelsen ville även få ett godkännande från medlemmarna att: Sköta upphandlingen d.v.s. val av garageport, färg, entreprenör och övriga detaljer vad gäller garageportarna samt att ha fria händer till den finansiella upphandlingen vad gäller val av lån med fast eller rörlig ränta. Stämman beslutade med ett enhälligt Ja. Parkering: Kort bakgrund är att det råder brist på parkeringsplatser och oklarheter vad gäller hur och var man får parkera. I styrelsens motion finns klarare regler om vad som gäller inom samfälligheten. Det diskuterades om hur lång tid mm man kan stå parkerad på en gästparkering och där har styrelsen medvetet valt att inte sätta en specifik längd däremot finns det möjligthet för styrelsen att vidta åtgärder vid behov. Stämman beslutade att godkänna enligt motionens förslag. 11 Ersättning till styrelsen och revisorerna. Då det återigen detta år varit svårt att hitta medlemmar som kan tänka sig att ställa upp att arbeta i styrelsen och då framförallt som ordförande och kassör föreslår styrelsen att arvodena för styrelsen och revisorer förändras enligt nedan: Ordförande: kr Kassör: kr Revisor: Ledamot: Summa: 500 kr/revisor kr fördelas på alla styrelsens ledamöter och suppleanter som närvarar på mötena. Ersättning blir således kr/möte fördelat på dem som närvarat kr Stämman beslutade att godkänna förslaget, med en reservation

3 12 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. Styrelsen föreslog att avgiften skulle vara oförändrad. Stämman däremot tyckte att vi skulle höja avgifterna för bägge sektionerna eftersom vi nu tar lån för att finansiera garageportar och inom en snar framtid kommer garagetak men även samfällighetens kvarterslokal som kräver större investeringar. Stämman röstade enligt nedan: Sektion 1, allt utom gemensamhets garage en höjning på 200 kr Sektion 2, gemensamhets garage en höjning med 100 kr Detta innebär: Hushåll utan garage i länga: Hushåll med garage i länga: Kommun ägda fastigheter: Alla hushåll kabel-tv: kr kr kr kr Stämman beslutade att godkänna höjningen. Styrelsens lade fram förslag till budget för 2010 med eventuella interna rättningar. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.. 13 Val av styrelsemedlemmar. Magnus Bergsten Valnötsvägen 4 Omval 2 år Yvonne Janse Hasselnötsvägen 20 Omval 2 år Dan Ekblad Jordnötsgränd 16 Ett år kvar Savvas Fotiadis Hasselnötsvägen 5 Omval 2 år Stefan Brunosson Jordnötsgränd 5 yval 2 år Birgitta Jansson Paranötsgränd 5 yval 2 år 14 Val av ordförande. Magnus Reuter Hasselnötsvägen 18 yval 1 år 15 Val av styrelsesuppleanter. Lennart Källarsson Paranötsgränd 2 Omval 1 år Rosmarie Claesson Jordnötsgränd 2 Omval 1 år

4 Karin Forslöv Paranötsgränd 38 Omval 1 år 16 Val av revisorer och revisorsuppleanter Revisorer Lena Gunnarsson Hasselnötsvägen 15 Omval 1 år Bosse Christiansson Jordnötsgränd 1 yval 1 år Revisorsuppleanter icolous Parpoutis Paranötsgränd 12 Omval 1 år Anne-Marie Andersson Valnötsvägen 12 Omval 1 år 17 Val av valberedning Peter Schedin Hasselnötsvägen 23 Omval 1 år Mattias Blomgren Jordnötsgränd 7 Omval 1 år 18 Övriga frågor. Det fanns en intressent av att hyra samfällighetens garage. Hyran för garaget är kr/år. Ann Linberg, Hasselnötsvägen 4, hyr således garaget under perioden den 1/5-10 till 30/4-11. Förslag till styrelsen att vid stora mängder snö bör vi ha en bilfri dag/vecka på våra parkeringar så snöröjning kan utföras på ett bra sätt. En genomgång gjordes av hur förslagen på Jordnöt- och Paranötsparkernas utformning kan tänkas se ut. Mötet tyckte förslagen såg bra ut och nu kommer planeringen startas upp. Viktigt är att alla medlemmar är medvetna om att parkernas upprustning kan komma att göras stegvis. Vårt nät för Kabel-TV/Internet: Det har framkommit att medlemmar som har problem vänder sig direkt till Comhem som privatperson. Det är riktigt vad gäller allt efter antennkontakten i hemmet. Vid andra problem som kan beror på vårt gemensamma kabel-tv/internet nät i området skall styrelsen eller utsedd kontaktperson ta kontakt med Comhem. Det är något fel på belysning i hela längan vid Paranötsgränd, kommer att ses över på vårens städdag. 19 Stämmoprotokollet. Protokollet kommer att hållas tillgängligt i respektive kvartersgård och på Fjällens samfällighets hemsida 20 Mötet avslutas.

5 Järfälla Yvonne Janse Sekreterare Magnus Bergsten Ordförande Justeras: Ann-Charlotte Sommar Lennart Källarsson

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer