KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN"

Transkript

1 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

2 DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets öppnande. 2 Frågan om kallelse skett i stadgenlig ordning. 3 Fastställande av dagordning. 4 Val av ordförande till stämman. 5 Val av sekreterare till stämman. 6 Val av 2 stycken justeringsmän, tillika rösträknare. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 8 Revisorernas revisionsberättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Framställningar från styrelsen eller motioner från föreningsmedlemmar. (se bifogade handlingar) 1. Beslut angående av byte av garageportar 2. Styrelsen förslag 1 på finansierings av garageportsbyte 3. Styrelsen förslag 2 på finansierings av garageportsbyte 4. Förslag om att styrelse får stämmans förtroende för upphandling 5. Motion Parkering 11 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 12 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. 13 Val av Styrelseledamöter. (4 stycken på 2 år) 14 Val av Ordförande. 15 Val av Styrelsesuppleanter. (3 stycken på 1 år) 16 Val av Revisorer och Revisorsuppleant. 17 Val av Valberedning. 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt. 19 Övriga frågor. Presentation av medlemmarnas upprustning av parkerna 20 Mötet avslutas. Sida 2 av 7

3 BIFOGADE HANDLINGAR 10 punkt 1 till 4 Förslag på finansiering av garageportsbyten i Fjällens Samfällighetsförening. Bakgrund Föreningens garagelängor med portar är nu ca 27 år gamla. Vi har under de senaste åren sett ett ökande antal trasiga garageportar. Detta tillsammans med resultatet av den garagegenomgång som gjordes för ca 1år sedan gör att styrelsen föreslår att all garageportar i föreningen byts ut till nya. Detta för att förekomma ett akut läge inom några år. Ekonomiska förutsättningar Föreningen har under de senare åren medvetet haft ett större överskott varje år för våra garage. Detta gör att vi idag har ca i balanserade och fonderade medel. Med årets beräknade överskott kommer det vid årets slut vara ca En del av dessa pengar avser vi att använda till bytet av garageportar men inte hela summan då vi vill ha kvar pengar för framtida renoveringar. Närmast efter portarna kommer våra tak att behöva läggas om så vi behöver pengar även till detta. Kostnader för byte av portar För att få en god uppfattning om vad ett portbyte skulle kosta så har styrelsen tagit in ett antal offerter. Dessa offerter är inte de slutgiltiga utan endast för att få en uppfattning om prisnivån. Styrelsen gör bedömningen att ett byte av portarna kommer att kosta mellan Miljon kronor beroende på val av port. Utöver själva port kostnaden kan kostnader för iordningställande av betong golv och foder runt portarna tillkomma. Tillvalsmöjligheter Vid bytet av portar kommer varje enskilt hushåll ha möjligheten att göra en tilläggsbeställning av automatisk portöppning. Detta är något som kommer att betalas separat av varje enskilt hushåll som väljer att montera en sådan. Gemensamma garage Föreningen har två gemensamma garage: Garage 1: Används som föreningens förråd, kostnaden kommer för portbyte kommer att tas av föreningen, sektion 1. Dvs den sektion som alla är medlemmar i. Garage 2: Hyrs ut på årsbasis till någon medlem. Intäkten för uthyrningen tillfaller garage sektionen och kostnaden för denna port kommer således tas av garage sektionen. Sida 3 av 7

4 Finansieringsförslag 1 Ca kronor tas ur de fonderingar och balanserade vinstmedlen som garage sektionen har. Resterande summa ca för byte av portar lånas upp av föreningens bank, Nordea. Den exakta summan kan inte fastställas fören komplett upphandling skett, mindre justeringar av kostnaderna kan även täckas av föreningen då sektion 2 även efter uttaget på har ca kr kvar. Ränta 12/2 2010: Rörlig 3.8 % 5 år 7.1 % Att räntan är högre än för bolån beror på att en samfällighetsförening jämställs med ett företag när det gäller lån. Återbetalnings tid: Upp till 20 år. Kalkyl: Uttag från fonder kr Lån till rörlig ränta Återbetalnings tid 20 år. Amortering: / 20 = 25000/år Räntekostnader första året med 4% ränta: 0.04 * = Andra året med 4 % ränta: 0.04 * = Osv. Finansieringsförslag 2 Ca kronor tas ur de fonderingar och balanserade vinstmedlen som garage sektionen har. Resterande summa för byte av portar tas in som en extra avgift från medlemmarna i föreningen. Antal portar: 83 st varav 1 st betalas av sektion 1 och 1 st betalas av sektion / 83 = 6024/garage Exakt summa kan inte fastställas fören komplett upphandling skett men summan 6000 skall ses som en mycket god uppskattning av vad det kan tänkas bli. Mindre justeringar i kostnaderna kan även täckas av föreningen själv då vi även efter uttaget av kr från fonderade medel har ca kr för sektion 2. Sida 4 av 7

5 Styrelsens behöver stämmans godkännande att: 1. Genomföra ett byte av föreningens alla garageportar. 2. Finansiera detta byte med finansierings förslag 1. Dvs. låna upp erforderlig summa av Nordea. Med dagens information beräknas vi behöva låna mellan och kr. 3. Om stämman säger nej till punkt 2. genomföra bytet med finansierings förslag 2. Dvs. att via en extra avgift från medlemmarna i sektion 2 ta in erforderlig summa. Med dagens information beräknas denna avgift bli mellan kr. 4. Om stämman sagt ja till byte och finansiering ge styrelsen fria händer att sköta upphandlingen dvs. val av porttyp, färg, entreprenör och övriga detaljer som kan komma ifråga vid bytet av portar. Sida 5 av 7

6 10 punkt 5 Motion Parkering Styrelsens motion Motion om Parkeringsregler FJÄLLENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I JÄRFÄLLA Bakgrund Det råder brist på parkeringsplatser inom Samfälligheten Parkering görs på ej avsedda ytor, tex. på gräsytor, inne i det bilfria området etc Oklarheter om vad som får parkeras och hur länge. Grundförutsättningar Samfälligheten är markägare, och bestämmer därför själv vilka regler som skall gälla. Med fordon avses personbil, lätt lastbil samt MC (som ryms i en parkeringsruta) Parkering av fordon är endast tillåten på avsedda platser. Samtliga parkeringsplatser inom samfälligheten kan nyttjas av alla inom området. Garagen är samfällighetens egendom och är avsedd för uppställning av motorfordon. Garagen är inte avsedda som enbart förråd till fastigheterna. Det är inte tillåtet att konstant ha påsatt el-utrustning som tex kyl och frys i garagen. Det är de boendens ansvar att överenskomna parkeringsregler efterlevs. Regler för gästparkeringarna Fordonet skall vara i bruk, dvs registrerad och inte inneha körförbud Gästparkeringarna är ej avsedda för stadigvarande uppställning av husvagn, båt-trailer, bil+släp eller enbart släp. Om dessa regler inte efterföljs kan styrelsen vidta åtgärder såsom: Brev till fordonsägaren med en uppmaning att flytta sitt fordon. Om fordonet inte flyttas kan efter vis tid, lämnas ett uppdrag till kommunen alt polisen att flytta fordonet. Ev kostnader av detta betalas av fordonsägaren Antagna regler gäller from 1 april Sida 6 av 7

7 GARAGE FÖR UTHYRNING Föreningen har två gemensamhetsgarage (Hasselnötsvägen jämna) var av ett uthyrs till medlem i föreningen. Ansökan om att hyra garaget skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Kostnaden för att hyra garaget är satt till 6500/år. Hyr perioden sträcker sig från 1 april 2010 till 31 mars Garaget lottas ut på årsstämman. Endast medlemmar är tillåtna att delta. Anmälan är bindande. HANDLINGAR Nedanstående handlingar finns att tillgå från och med den 23 Februari hos: Ordförande Magnus Bergsten, Valnötsvägen 4 Resultat och balansräkning 2009 Förvaltningsberättelse 2009 Revisionsberättelse 2009 Budget 2010 Hjärtligt välkomna! Styrelsen Fjällens samfällighetsförening den 21 Februari Sida 7 av 7

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund PROTOKOLL fört vid extramöte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 27 augusti 2014 sida 1 av 3 Plats: Datum: Tid: Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän: Skype Paragrafer: 1-5

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer