Kallelse till årsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsstämma"

Transkript

1 Branäsvägarnas Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma Datum: Tid: kl Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende nr Beskrivning Bilaga Före Dragande 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman Styrelsen föreslår Anders Malmqvist (ordförande i Branäs Samfällighetsförening).. Styrelsen anmäler Tomas Paulsson som protokollförare 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista Samfällighetsföreningens ordförande anmäler att stämman inte hålls på utsatt tid enligt stadgarna (mars april). Kallelse har dessutom bara annonserats i Torsby Bladet. Enligt tidigare stämmobeslut har kallelse också skickats via e post till alla som anmält sådan. Annonseringen och kallelse verkställdes mer än 14 dagar före stämmodagen. Stämmohandlingar har hållits tillgängliga på alternativt ingått i e post utskicket eller via post på begäran. Stämman godkände föredagningslistan med följande justeringar.. 4 Val av två justeringsmän Stämman utsåg. och.. som justeringsmän 5 Styrelsens och revisorernas berättelser Samfällighetsföreningens ordförandes verksamhetsberättelse i form av underhållplan samt genomgång av resultat och balansräkning. Revisorns redogörelse för revisionsberättelsen Bil 1 6 Ansvarsfrihet för styrelsen Kallelse årsmöte (3)

2 Branäsvägarnas Samfällighetsförening Beslutar Stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året? 7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Inga motioner har inkommit. Styrelsen föreslog årsmötet 2012 att stadgarna anpassas till praxis som etablerats efterhand. Årsmötet 2013 har att fastställa ändringar utan avsteg från det som fastställdes förra året. 5 Styrelse Ändras från fem ledamöter och tre suppleanter till mellan tre fem ledamöter. 10 Revision Ändras från två revisorer och en suppleant till en revisor och en suppleant. 12 Föreningsstämma Ändras från att hållas under mars april till senast juni 13 Kallelse till Stämma Ändras från annons i NWT, VF och Torsby bladet till annons i Torsby Bladet samt mail. 8 Ersättning till Styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen dvs inga arvoden och att ledamöterna får ersättning för resor.. Styrelsen föreslår arvode om sek för revisorn... 9 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd Samfällighetsföreningens ordförande presenterar underlaget för debiteringslängden om 536 stugekvivalenter baserat på andelstalen samt presentation av budgeten för Styrelsen föreslår att vägavgiften ska uppgå till sek vilket motsvarar i genomsnitt sek för en normalstuga på Branäsberget, en höjning med drygt 9%.. Styrelsen föreslår att byggavgiften ska vara sek per påbörjad 100 m 2 för varje nybygge.. 10 Val av styrelse och styrelseordförande Stadgarna stipulerar att föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. Om förslaget till stadgeändring går igenom ska minst en och högst tre ledamöter väljas detta årsmöte. Kallelse årsmöte (3)

3 Branäsvägarnas Samfällighetsförening Två ledamöter ska väljas på två års mandat. Styrelsen anmäler att följande personer står till förfogande: Tomas Paulsson, omval två års mandat.. Tomas Braneby, omval två års mandat... Stadgarna stipulerar att stämman utser ordförande. Styrelsen anmäler ahlstedt. Väljer stämman att inte avvika från stagarna så tillkommer ytterligare en ledamot och tre suppleanter 11 Val av revisorer Stadgarna stipulerar att föreningens revision ska bestå av två revisorer och en revisorssuppleant. Om förslaget till stadgeändring går igenom ska en revisor och en revisorsuppleant väljas detta årsmöte. Styrelsen anmäler som revisor omval av Stig Löfgren Ekonomi & Juridik Styrelsen anmäler som revisorssuppleant omval av Sven Bertil Nohlen Väljer stämman att inte avvika från stagarna så tillkommer ytterligare en revisor 12 Frågan om val av valberedning Tidigare stämmor har etablerat en praxis där valberedning utgörs av styrelsen. Styrelsen föreslår årsmötet att styrelsen tar på sig ansvaret för nomineringsarbetet 13 Övriga frågor 14 Meddelande av plats där Stämmoprotokollet hålles tillgängligt Stämmoprotokoll hålls tillgängligt senast två veckor efter stämman på Kallelse årsmöte (3)

4 Årsredovisning Branäsvägarnas SMF 2012 Balansrapport Bilaga Omsättningstillgångar Kundfordringar , ,00 1 Plusgirot , ,35 2 Summa tillgångar , ,35 Eget kapital Balanserad vinst/förlust , ,83 Årets resultat , ,48 S:a eget kapital 785, ,65 Kortfristiga skulder Övriga skulder , ,00 3 Summa skulder , ,00 Banklån , ,00 4 Resultatrapport Intäkter Vägavgifter , ,00 Statliga bidrag , ,00 Kommunala bidrag , ,00 S:a intäkter , ,00 Övriga kostnader Vinterunderhåll , ,00 Reparation , ,00 Resekostnader - 756,00-800,00 Årsmöteskostnader - 916, ,00 Kontorsmaterial o porto , ,00 Försäkring ,00 Revisor , ,00 Redovisning , ,00 Besiktning vägen - - Bankkostnader , ,00 Övriga kostnader 1 452,00-700,00 S:a övriga kostnader , ,00 Avskrivning investering väg , ,00 Räntekostnader , ,00 Årets resultat , ,00

5 Budget Branäsvägarnas smf 2013 Rörelsens intäkter Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Budget 2013 Nettoomsättning 3055 Försäljning utanför EU Vägavgifter Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Öres och kronutjämning Bruttovinst Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5100 Moms på lev fakturor Vinterunderhåll Rep och underhåll fastighet Vägunderhåll Sommar Reskostnader Årsmöteskostnader Kontorsmaterial Porto Företagsförsäkring Revisionsarvode Redovisningstjänster Konsultarvoden Bankkostnader Styrelsearvoden Reserv för oförutsedda utgifter S:a Övriga externa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar 7800 Avskrivningar väg Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

6

7

8

9

10

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2008-04-23 Närvarande Representanter för 119 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande Maria Kolli hälsade alla välkomna och

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer