Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014"

Transkript

1

2 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning 4. Val av presidium a. ordförande b. sekreterare c. två justerare tillika rösträknare 5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 a. stugägareföreningen b. samfällighetsföreningen 6. Revisorernas berättelse a. stugägareföreningen b. samfällighetsföreningen 7. Fråga om ansvarsfrihet a. stugägareföreningen b. samfällighetsföreningen 8. Förslag från styrelsen a. Ny styrelseform b. Arbetsgrupper 9. Motioner 10. Ekonomi a. ersättning till styrelsen för 2014 b. ersättning till revisorer för 2014 c. avgifter för 2014 d. avgifter för

3 e. budget för 2014 f. budget för Val Stugägareföreningen a. ordförande för två år b. en ledamot 1 år c. en ledamot 2 år d. två suppleanter för 1 år e. en revisorssuppleant för 1 år f. en valberedare för 2 år Samfällighetsföreningen a. ordförande för två år b. en ledamot 1 år c. en ledamot 2 år d. två suppleanter för 1 år e. en revisorssuppleant för 1 år f. en valberedare för 2 år 12. Övriga frågor 13. Information om var protokollet kommer att anslås 14. Avslutning 2

4

5

6

7

8

9 Blad1 En- och Tjuvholmens Stugägareförening Budget Budget Utfall Utfall Utfall Intäkter Medlemsavgifter 15,400 15,400 15,400 15,600 15,600 Renhållning 45,000 44,000 43,400 45,450 44,800 Vatten 24,000 23,000 24,075 21,390 17,750 Aktiviteter ,222 1,200 Extradebitering Qvitten 41,460 36,000 Ränteinkomster Summa 85,200 82, , ,887 80,130 Kostnader Renhållning 42,000 41,200 40,379 35,413 46,233 Vatten 20,000 19,000 18,501 17,592 21,879 Reparation/underhåll 4,000 4,000 10,575 3,441 3,424 Organisation 8,000 8,000 9,784 8,836 7,876 Aktiviteter 4,000 4,000 5,113 2,163 1,422 Avskrivning Quitten 6,588 6,588 6,588 - Räntekostnad Summa kostnader 84,588 82,788 91,020 67,572 80,834 Årets resultat ,652 52, Balansräkning Kassa Banken 20, , , , , Banksparkonto 34, , , , Fordringar - Quitten 111, , , , Summa Tillgångar 166, , , , , Diverse skulder , , Eget kapital 79, , , , , Balanserat Resultat 86, , , Årets resultat , , Summa skulder 166, , , , , Sida 1

10 Specifikation av byggkostnader för nya Quitten Bygglov Carport Prefab AB Betongindustri Johanssons Bygg Solcell Elektronik 474 Belysning Elkabel 318 Svevia Grävmaskin Hydraulhammare Lastbil Krossmtrl m.m Vibroplatta Man med servicebil Moms TOTALT

11 Förslag till dagordning vid årsmöte med Ängstugan Östtorp En- och Tjuvholmens Samfällighetsförening den 14 juni Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av justerare för mötet 5. Val av rösträknare för mötet 6. Fråga om mötets utlysande 7. Fastställande av dagordning 8. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk redovisning 10. Revisorernas berättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet 12. Årsavgift 13. Ersättning till styrelsen och revisorer för Budget för år 2014 och Val av styrelse a. ordförande till 2016 b. två ledamöter för 2 år c. två ledamöter för 1 år d. en revisor för 2 år e. revisorssuppleant för 1 år f. en valberedare för 2 år 16. Motioner 17. Övriga frågor 18. Information om var protokollet kommer att anslås 19. Mötets avslutande 1

12

13 Blad1 Ängsstugan, Östtorp, En- och Tjuvholmens Samfällighetsförening Budget Budget Utfall Utfall Utfall Intäkter Vägavgifter 286, , , , ,631 Bidrag samt återbet moms 34,500 34,500 34,470 27,592 45,033 Ränteintäkt 493 Summa 320, , , , ,664 Kostnader Vinterunderhåll 80,000 70,000 79,130 58,065 57,850 Sommarunderhåll 60,000 60,000 71,163 40,189 7,013 Rep. av väg 80, ,000-23,695 63,522 Organisationskostnad 7,500 7,500 15,356 7,156 15,356 Avskrivning vägreparationer 74,000 74,000 74,065 74,065 74,065 Räntekostnad lån vägrep. 9,000 10,000 11,945 21,960 26,594 Summa kostnader 310, , , , ,858 Årets resultat 10,220-36,800 22,485 13,516-12,194 Balansräkning Kassa , Banken 30, , , , , Banksparkonto 72, , , , Fordringar 39, , Investering väg 77, , , , , Summa Tillgångar 180, , , , , Diverse skulder 17, , , , , Banklån 91, , , , , Underhållsfond 22, , , , , Balanserat Resultat 38, , , , , Årets resultat 10, , , , , Summa skulder 180, , , , , Sida 1

14 Valberedningens förslag i valen på årsmötena 2014 Stug- och samfällighetsföreningen Vägsamfälligheten Nu Förslag Nu Förslag Ordförande Ordförande Inger Ahlberg Inger Ahlberg Ledamöter Ledamöter J-O Gustafsson J-O Gustafsson Stefan Gustafsson Stefan Gustafsson Ulla Kviby Ulla Kviby Suppleant Margus Mägi Suppleant Margus Mägi Suppleant Suppleanter Suppleanter Lars Carlstedt Ledamot Lars Carlstedt Ledamot Marcus Göthberg Nyval Marcus Göthberg Nyval Monica Muro de santa Cruz Nyval Monica Muro de santa Cruz Nyval Revisorer Revisorer Nils-Olof Malmström Nils-Olof Malmström Siv Forsberg Siv Forsberg Revisorsuppleant Revisorsuppleant Fredrik Dahlberg Fredrik Dahlberg Valberedning Solveig Lindhe Solveig Lindhe Agnetha Lindgren Agnetha Lindgren

15 Besök gärna vår hemsida. Där hittar du information om föreningarna och vad som händer.

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4 Årsmöte med Mölnlycke Vägförening hålles i Kulturhusets stora sal i Mölnlycke Måndagen den 2 mars 2015 med början klockan 1900 enligt följande DAGORDNING Närvarolista upprättas 1 Årsmötets öppnande och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer