Västerås Idrottsallians Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18"

Transkript

1 Västerås Idrottsallians Årsmöte

2 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av Ordförande för 1 år Val av 3 styrelseledamöter för 2 år Ev. kompletteringsval av ordinarie styrelseledamöter Val av 3 suppleanter för ett år Val av 1 revisor jämte suppleant för 1 år Val av valberedning, sammankallande och 3 ledamöter i 11. Fastställande av årsavgiften Behandling av förslag inlämnade till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet 13. Övriga frågor 14. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse för Västerås Idrottsallians 2013 Årsmöte Årsmötet 2013 hölls 18 mars 2013 i ABB arena. 25 medlemsföreningar var närvarande samt deltagare från Kultur- Idrotts och Fritidsnämnden Styrelse Vid årsmötet valdes följande styrelse; som själva konstituerade sig Ordförande Jan Carlsson vald till 2014 Vice ordförande Birger Jonsson vald till 2014 Ledamöter Sekreterare Ulf Nygren vald till 2015 Kassör Yngve Wallin vald till 2015 Jan Andersson vald till 2014 Peter Bamberg vald till 2014 Christer Brostedt vald till 2015 Suppleanter Nils-Olov Andersson vald till 2014 Johan Björklund vald till 2014 Anders Persson vald till 2014 Hedersordförande Lennart Ganebro (avled dec 2013) Valberedning Anders Persson (sammankallande) Sven-Olov Wiberg Alberto Niccolai Revisor Reine Lord Revisorsersättare Bengt Hellman Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten. 3

4 Styrelsens arbete under 2013 Styrelsen har arbetat enlig Idrottsalliansens syfte att att vara ett samlande organ för idrottsföreningar i Västerås att vara idrottsföreningarnas gemensamma kontaktorgan gentemot Västerås Stad i alla idrottsfrågor att främja samarbetet mellan idrottsföreningarna och tillvarata deras gemensamma intressen Under 2013 har speciella insatser genomförts för att öka samarbetet och förståelsen från de politiska partierna i stadshuset. Enskilda möten har hållits med de två partigrupperna i kommunfullmäktige. Styrelsen har lämnat ett svar till Kultur- Idrott och Fritidsnämndens remiss angående handlingsplan för Idrotten Ekonomi Antalet medlemmar har ökat från 22 till 49 stycken. Kultur och Idrottsförvaltningen har utbetalat ett administrativt stöd på 500 kr per förening. I övrigt hänvisar vi till resultat och balansräkning. Representation Styrelsen har varit representerad i möten med Kultur- Idrotts och Fritidsnämndens Arbetsutskott vid 4 tillfällen Birger Jonsson har varit styrelsens representant i styrelsen för Rocklunda Sport och Event AB. Jan Andersson har varit styrelsens representant i Team Västerås Elit. Medlemsföreningar Vid årsskiftet hade 49 föreningar erlagt 2013 års avgift att jämföras med 22 föreningar

5 Årets idrottsgala I samband med 2013 års idrotts gala delade Idrottsalliansen ut priser till årets lag Västerås Friidrottsklubb och årets ledare Pär Mårts Avslutning Styrelsen tackar för förtroendet att leda Västerås Idrottsallians under det gångna verksamhetsåret och vill tacka för fint samarbete med Västerås Stads förvaltningar och politiker samt våra medlemsföreningar. Västerås i mars 2014 Jan Carlsson Birger Jonsson Ulf Nygren Jan Andersson Christer Brostedt Peter Bamberg Yngve Wallin Johan Björklund Nils-Ove Andersson Anders Persson 5

6 Verksamhetsplan 2014 för Västerås Idrottsallians Västerås Idrottsallians har till syfte: att vara ett samlande organ för idrottsföreningar i Västerås att vara idrottsföreningarnas gemensamma kontaktorgan gentemot Västerås Stad i alla idrottsfrågor att främja samarbetet mellan idrottsföreningarna och tillvarata deras gemensamma intressen Följande riktlinjer gäller för verksamheten: - Vara en remissinstans för kommunen i alla idrottspolitiska frågor t.ex. investeringar, idrottspolitiska programmet, fördelning av tider i kommunens lokaler och idrottsplaner, bidragsfrågor och i för föreningarna viktiga hyresfrågor. - Medverka i gemensamma träffar med KIF:s presidium och stab för informationsutbyte och för att föra fram frågor och tankegångar av betydelse för föreningarnas verksamhet. - Verka i övrigt för att hålla goda kontakter med politiker och ledande tjänstemän i kommunen i idrottspolitiska frågor. - Verka för ett bra informationsutbyte med och mellan alliansens föreningar för att lyfta frågor av betydelse för föreningarnas verksamhet. - Genomföra årliga idrottskonferenser i samverkan med KIF inom för föreningarna aktuella områden. - Bistå föreningarna med råd och stöd i utarbetande av riktlinjer och policys t.ex. drogpolicy, trafiksäkerhet, jämställdhet och andra trovärdighetsfrågor. Speciella aktiviteter 2014 Idrottspolitisk träff i Stadshuset 24 april med alla politiska partier inför valet Bättre och utökad kontakt med föreningar i Alliansen, genom att medverka på 3 st. styrelsemöten under året. Att medverka på möte med KIF presidiet Ta aktiv del i utvecklingen av Rocklunda och övriga idrottsplatser och hallar. 6

7 Västerås Idrottsallians Balansrapport Ing balans Förändring Utg balans Tillgångar Tillf. lån anställd Plusgiro Övr. kortfr. fordringar Skattekonto Summa tillgångar Eget kapital & skulder Eget Kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga Skulder Leverantörsskulder Övr kortfristiga skulder Summa skulder Summa kapital & skulder

8 Västerås Idrottsallians Resultatrapport Rörelsens Intäkter 3011 Medlemsavgifter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER Rörelsens Kostnader Övriga kostnader 5010 Lokalhyra Websidekostnader Avskr. Kundfordran Ersättning till revisor Övriga förvaltningskostnader Bankkostnader Gåvor SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER ÅRETS RESULTAT

9 Valberedningens förslag till styrelse för Västerås Idrottsallians 2014 Ordförande 1 år Jan Karlsson omval 1 år kvar på mandat Yngwe Wallin Ulf Nygren Eva Svensson Ledamot för en tid av 2 år Birger Jonsson Jan Andersson Peter Bamberg Fyllnadsval för Christer Brostedt omval omval omval Suppleanter 3 st. på 1 år Nils-Ove Andersson omval Pia Gustafsson Kristina Liffner nyval nyval Revisor Reine Lord omval Revisorssuppleant Bengt Hellman omval Valberedning Sven-Olof Wiberg Alberto Nicolai Anders Persson 9

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. Mag- och tarmföreningen i Östergötland Årsmöte söndag 16 mars 2014 Lokal Lokatten Arbetets museum Norrköping 1. Årsmötet öppnas Föredragningslista 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer