Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette Pettersson Falkenberg Kassör Lilian Andersson Varberg Sekreterare Ulla Nordenberg Laholm Vice ordförande Lars-Inge Lundahl Varberg Ledamot Stig Robertsson Falkenberg Ledamot Ingvar Falk Kungsbacka Ledamot Ingegerd Svensson Halmstad Ersättare Curt Nilsson Halmstad Ersättare Gun Bergevald Kungsbacka Ersättare Claes-Erik Jönsson Laholm Föreningen har under verksamhetsåret haft följande funktionärer: EVO, lunga Ingegerd Svensson Halmstad EVO, lunga vikarie Astrid Ekholm Varberg EVO, hjärta Claes-Erik Jönsson Laholm EVO, hjärta Lars-Inge Lundahl Varberg Studieorganisatör Gun Bergevald Kungsbacka Marknadsföring Jan-Bertil Carlsson Falkenberg HLR-ansvarig Marinette Pettersson Falkenberg HLR ersättare Anna-Erica Alsbjer Laholm Revisor, ordinarie Lennart Persson Falkenberg Revisor, ordinarie Erik Paulsson Halmstad Revisor, ersättare Pekka Malm Laholm Revisor, ersättare Frans Kovats Kungsbacka Registeransvarig Jan-Bertil Carlsson Falkenberg Föreningen har under verksamhetsåret haft följande valberedning: Sammankallande Stefan Rydén Falkenberg Ledamot Alf Larsson Laholm Ledamot Sten-Eric Svensson Halmstad Ledamot Sven-Erik Andersson Varberg Ledamot Gunilla Angelbäck Kungsbacka AU, firmatecknare: Marinette Pettersson, Lilian Andersson och Ulla Nordenberg. Ersättare i AU: Lars-Inge Lundahl.

2 Anslutna föreningar: Hjärt- och Lungsjukas förening i Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Medlemskap: Länsföreningen är medlem i Hjärt- och Lungsjukas riksförbund, ABF och HSO. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden och ett otal informella kontakter. Årsmötet hölls i Varbergs Folkets Hus i slutet av mars. 63 ombud var närvarande och dessutom 8 personer ur föreningens styrelse och övriga funktionärer. Efter kaffe med fralla övergick man till årsmötesförhandlingar. Ordförande höll en kort parentation och lämnade sedan ordet till mötesordförande Inger Ros från Riksförbundet. Efter en gemensam lunch talade riksförbundets ordförande Inger Ros om sig själv och sina visioner för förbundet. Lokalföreningarnas HLR-verksamhet har glädjande nog legat på en fortsatt hög nivå under 200. Förening Huvudinstruktörer Instruktörer Antal kurser Antal utbildade D-HLR Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Totalt i Halland Länets totala medlemsantal har under år 20 ökat med 7 medlemmar. En preciserad fördelning mellan lokalföreningarna syns i tabellen nedan. Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm 3/ /2 20 Förändring Totalt i Halland Under året har medlemmar från länsföreningen deltagit i ett antal kurser och konferenser anordnade av utomstående aktörer: Region Halland anordnade en kurs i hur man söker bidrag. Kursen gick i Halmstad i mars och tre medlemmar ur länsföreningen deltog. I Göteborg anordnades i oktober en kongress Ett hjärtsäkert Sverige. Länsföreningens HLR-ansvariga deltog. Två deltagare från länsföreningen deltog i årsmötet för HSO. Mötet låg i Halmstad. Riksförbundet har under året anordnat utbildningar för EVO och SO i Stockholm där länsföreningen var representerad.

3 Under året har också länsföreningen själv arrangerat kurser och konferenser: 3 personer deltog i en träff för lokalföreningarnas ordförande m.fl. i februari i Falkenberg. En informationsträff med EVO och SO arrangerades i Falkenberg i april. Nitton ombud deltog. Ordförandena i länets lokalföreningar kallades till två träffar under året, dels i maj månad dels i oktober. Träffarna var förlagda till Falkenberg. I maj hölls en tvådagarsutbildning för gymnastikledare i länet på Katrinebergs Folkhögskola. 8 personer deltog. I augusti månad ordnades en livräddningskurs för vattengymnastikledare och övriga i mån av plats. Kursen gick i Falkenberg och var mycket uppskattad. 3 deltagare. Nio Lung-EVO samlades i Varberg i september för information. I oktober fortbildades femton ledare i D-HLR av Birgitta Eriksson från riksförbundet. Utbildningen skedde i Falkenberg. 5 av lokalföreningarnas Hjärt-EVO samlades för information i Halmstad i november. Beträffande länsföreningens ekonomi hänvisas till balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. Med avlämnandet av denna verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten vill styrelsen tacka för förtroendet som visats oss under 20. Med ett bra samarbete mellan länsföreningen och lokalföreningarnas representanter kan vi ytterligare utveckla verksamheten till gagn för våra medlemmar. Med denna förhoppning vill styrelsen tacka alla medarbetare som gör ett stort ideellt arbete ute i lokalföreningarna. Vi önskar alla våra medlemmar ett bra år 202. Styrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande. Halland den 26 januari 202.

4 Bokslut 20 Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Halland Balansräkning Eget Kapital och Skulder Skattekonto 38,00 Eget Kapital 29306,5 Kassa 488,50 Kortfristiga skulder 400,00 Varbergs Sparbank. Företagskonto 2779,33 Varbergs Sparbank. Varbergskonto ,68 Summa ,5 Summa ,5 Balansräkning Eget Kapital och Skulder Skattekonto 38,00 Eget Kapital 29306,50 Kassa 98,50 Kortfristiga skulder 990,00 Fordringar 3447,44 Varbergs Sparbank. Företagskonto 447,9 Resultat -3239,03 Varbergs Sparbank. Varbergskonto 8622,35 Varbergs Sparbank. Fasträntekonto ,00 Summa 26777,48 Summa 26777,48 Resultaträkning 20 Intäkter Kostnader Bidrag från Hallands Region 50925,00 Årsmötet 679,00 Medlemsavgifter 98,00 Styrelsesammanträden 5007,29 Bidrag från ABF 2000,00 Årsarvode-förtroendevalda 000,00 Sociala avg 424,00 Ränteintäkter 4269, Resekostn.förtrooendevalda 7678,0 Revision 63,00 Kurser, konferensen 42268,75 Riksförbundets kurser 200,00 Marknadsföring/Opinionsbildning 6578,00 Hemsidan 794,00 Prenumerationer 420,00 Uppvaktning, representation 2623,00 Lokalhyra 900,00 Kontors- och datamaterial 85,00 Telefon 65,00 Porto 496,00 Bankkostnader 783,00 Medlemsavgifter 90,00 Summa 0494,4 Resultat -3239,03 Summa 6975, Summa 6975,

5 Bokslut 20 Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Halland. Bidragsfonden Balansräkning Eget Kapital och skulder Varbergskontot, Varbergs Sparbank ,23 Eget Kapital 5452,23 Fondkapital ,00 Summa ,23 Summa ,23 Balansräkning Eget Kapital och skulder Varbergskontot, Varbergs Sparbank 576,99 Eget Kapital 2376,99 Fasträntekonto, Varbergs Sparbank ,00 Fondkapital ,00 Summa 02576,99 Summa 02576,99 Resultaträkning 20 Intäkter Kostnader Ränta Varbergs Sparbank 456,43 Årets resultat 8264,76 Ränta Vgs Sparb. Fasträntek.apr-juli 6825,00 Ränta Vbgs Sparb. Fasträntek juli-okt 7283,33 Summa 8264,76 Summa 8264,76

6

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2017-01-01 2017-12-31 Styrelsens sammansättning: Ordförande Bo Birgersson Vice ordförande Eva Nordell Kassör Lars-Erik Carlsson Falkenberg Sekreterare Lars-Erik Carlsson Falkenberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 5-- -- 5--3 Målbeskrivning Länsföreningen Halland HjärtLung har till målsättning att arbeta för de hjärt-och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna - opinionsbildning, livsstilsförändring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Föreningen HjärtLung Laholm

Föreningen HjärtLung Laholm Detta är HjärtLung Laholms 25:e verksamhetsår. Föreningen HjärtLung Laholm Verksamhetsberättelse för 2016 Antalet registrerade medlemmar vid årets slut 164 st. fördelat jämnt på kvinnor och män. Vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse 2017 Styrelsen för Hjärt-och Lungsjukas Länsförening i Västmanland (registrerat namn) lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2017 Förtroendevalda och styrelsemöten

Läs mer

Länsföreningen Jönköping HjärtLung

Länsföreningen Jönköping HjärtLung Länsföreningen Jönköping HjärtLung ÅRSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Länsföreningen Jönköping HjärtLung lämnar här berättelse för verksamhetsåret 2016 Styrelsen Ordförande Yvonne Johansson Värnamo Vice

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse. För 2018

Verksamhetsberättelse. För 2018 Verksamhetsberättelse För 2018 Styrelsen för Föreningen Bollnäs-Ovanåker HjärtLung får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2018 Målsättning Vårt övergripande mål är att alla som drabbats av

Läs mer

Länsföreningen Blekinge HjärtLung Dagordning vid årsmötet den 9 mars 2019

Länsföreningen Blekinge HjärtLung Dagordning vid årsmötet den 9 mars 2019 Länsföreningen Blekinge HjärtLung Dagordning vid årsmötet den 9 mars 2019 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation 3. Upprop av ombud samt fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Fråga

Läs mer

Styrelsen för Prässebo Fiber Ekonomisk Förening

Styrelsen för Prässebo Fiber Ekonomisk Förening Styrelsen för Prässebo Fiber Ekonomisk Förening Org. nr: 769629-1173 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2017. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse. och den. Ekonomiska Redovisningen. för

Verksamhetsberättelse. och den. Ekonomiska Redovisningen. för Verksamhetsberättelse och den Ekonomiska Redovisningen för Verksamhetsåret 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Linde- HjärtLung förenings styrelse lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2017. Styrelsen har

Läs mer

Länsföreningens HjärtLung Uppsala dagordning för årsmötet den 14 mars 2018 kl

Länsföreningens HjärtLung Uppsala dagordning för årsmötet den 14 mars 2018 kl Länsföreningens HjärtLung Uppsala dagordning för årsmötet den 14 mars 2018 kl. 13.00 1 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd 3. Fastställande av dagordning 4. Årsmötets behöriga sammankallande

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2017. Styrelsen 2017. Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ersättare Hjärt EVO Lung-EVO Revisor ordinarie Mötesvärdar Cirkelledare Boule Vattengymnastik

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

SPF Seniorerna Vikbolandet

SPF Seniorerna Vikbolandet SPF Seniorerna Vikbolandet Protokoll fört vid årsmötesförhandlingar den 21 februari 2018 kl. 14.00 i Östra Husby bygdegård Ordföranden Lars Andersson hälsade de drygt 130 närvarande medlemmarna välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015 Jägareförbundet Mellersta Sörmlands jaktvårdskrets Årsberättelse 2015 Styrelse Ansvarsområde Vald tom Ordförande Rovvilt, eftersök, älgförvaltning Göran Ahlström 2015 Ledamot Sekreterare, kassör, studier

Läs mer

Själevads Socialdemokratiska förening 28 februari 2017

Själevads Socialdemokratiska förening 28 februari 2017 Själevads Fotograf Christer Gelfgren, feb 2017 Själevads 2 (7) Föredragningslista för årsmöte onsdag 28 februari 2017 19:00, Västerhusgården 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av föredragningslista 3

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Årsbokslut för Västra Ingarö Vägförening Räkenskapsåret

Årsbokslut för Västra Ingarö Vägförening Räkenskapsåret Sida 1 av 6 Årsbokslut för Västra Ingarö Vägförening 717904-9742 Räkenskapsåret 2016-05-01 -- 2017-04-30 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Hela Sverige ska leva Sandviken. Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april Val av ordförande och sekreterare för stämman

Hela Sverige ska leva Sandviken. Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april Val av ordförande och sekreterare för stämman Hela Sverige ska leva Sandviken Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april 2019 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 2. Val av två justeringspersoner 3. Fråga om stämman

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelsen for Föreningen HjärtLung Kungsbacka får härmed, för verksamhetsåret 2017, avlämna följande verksamtsberättelse. Föreningens styrelse har under året 2017 haft följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med Munskänkarna i Skövde den 16 februari 2017 kl

Dagordning vid årsmöte med Munskänkarna i Skövde den 16 februari 2017 kl ÅRSMÖTE 2017-02-16 Dagordning vid årsmöte med Munskänkarna i Skövde den 16 februari 2017 kl. 18.00 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Godkännande av dagordning 5 Val

Läs mer

ROSLAGENS LUFTVÄRNSKÅRS KAMRATFÖRENING. Föreningsstämma 2019; Verksamhetsåret 2018 Lördagen den 16 februari 2019

ROSLAGENS LUFTVÄRNSKÅRS KAMRATFÖRENING. Föreningsstämma 2019; Verksamhetsåret 2018 Lördagen den 16 februari 2019 ROSLAGENS LUFTVÄRNSKÅRS KAMRATFÖRENING Föreningsstämma 2019; Verksamhetsåret 2018 Lördagen den 16 februari 2019 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman. 4 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med HjärtLungföreningen i Nässjö kl i Parkgårdens lokaler i Nässjö.

Protokoll fört vid årsmöte med HjärtLungföreningen i Nässjö kl i Parkgårdens lokaler i Nässjö. Organisationsnummer: 827000-8413 Protokoll fört vid årsmöte med HjärtLungföreningen i Nässjö 2019 02 13 kl 16.30 i Parkgårdens lokaler i Nässjö. Öppnande av mötet Ordförande Stig Hild hälsade ett 65-tal

Läs mer

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Östersund den 11 februari 2018 Till medlemmar i SeniorNet Östersund Kallelse till årsmöte Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 14 mars 2018, kl 13.00

Läs mer

Fakta om året som gått

Fakta om året som gått Årsredovisning 2018 2. Fakta om året som gått Lokalföreningen HjärtLung Hässleholm har vid 2018 års slut 164 medlemmar, fördelat på 95 kvinnor och 69 män. Medlemsavgiften för 2018 har varit 200 kr/medlem.

Läs mer

Revisor Rolf Lydahl 2017 Revisor Olle Widell 2017 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2017 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2017

Revisor Rolf Lydahl 2017 Revisor Olle Widell 2017 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2017 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2017 Jägareförbundet Mellersta Sörmlands jaktvårdskrets Årsberättelse 2017 Styrelse Ordförande Ledamot Ansvarsområde Ordförande, Firmatecknare, kassör, VFO5 Rovvilt, Studier Sekreterare, VFO5, Trafikeftersök,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Org.nr 817601-7872 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2017 samt verksamhetsplan för 2018-2019 Vi räddar liv Sid 1 Styrelsen har haft följande sammanställning år 2017: Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2017 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2017 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2017 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsåret 2017-01-01 2017-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Ombud Ulla-Britt Alm Halmstads Teaterförening Barbro Eriksson. Camilla Stjernflycht. Inger Ebbesson. Marianne Nilsson

Ombud Ulla-Britt Alm Halmstads Teaterförening Barbro Eriksson. Camilla Stjernflycht. Inger Ebbesson. Marianne Nilsson Riksteatern Halland ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017-04-11 PLATS OCH TID: Falkhallen, Falkenberg DELTAGARE: Ombud Ulla-Britt Alm Halmstads Teaterförening Barbro Eriksson Britt-Marie Starkenberg Varbergs Riksteaterförening

Läs mer

Bredsjö. Folkets Hus Förening

Bredsjö. Folkets Hus Förening Verksamheten 2006 Bredsjö Folkets Hus Förening Alla andelsägare i Bredsjö Folkets Hus förening kallas härmed till årsmöte 6 mars kl 18.30 i Bredsjö Folkets Hus. Vi bjuder på fika! DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Söndag 25 febrauri, HSO i Umeå ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH RUTINER VID ÅRSMÖTET...

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Verksamhet - och ekonomisk berättelse

Verksamhet - och ekonomisk berättelse Medlem i Hallands godmans och förvaltarförening Verksamhet - och ekonomisk berättelse 2018 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Ordförande. Årets verksamhet har genomförts med god ekonomisk balans genom återhållsamhet och kostnadsmedvetande.

Ordförande. Årets verksamhet har genomförts med god ekonomisk balans genom återhållsamhet och kostnadsmedvetande. Sid 1 Ordföranden: Föreningens verksamhet under det gångna året, 2015, har uppvisat fortsatt intresse för vår huvudaktivitet, vattengymnastik. Styrelsen har representerat föreningen vid ett flertal arrangemang

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2018-11-22 1. Mötets öppnande 2. Mötets stadgeenliga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av justeringsmän 5. Val av mötesordförande 6. Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2016. 1 Föreningsledningen... 3 Styrelsen 2016.01.01 2016.12.31...

Läs mer

Olle tackade för informationen, förklarade årsmötet för öppnat.

Olle tackade för informationen, förklarade årsmötet för öppnat. Fört vid årsmöte den 25 februari 2017. Plats: Allianslokalen i Alunda Närvarande: se särskild närvarolista PROTOKOLL 1 Mötets öppnande Olle hälsade välkommen till årsmötet 2017. Lennart Johansson ordförande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SeniorNet Järfälla. Utseende av ombud till SeniorNet Sweden s stämma. Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla. Utseende av ombud till SeniorNet Sweden s stämma. Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte fredag den 15 april 2016 kl. 10.00 i ABF:s stora samlingslokal, Riddarplatsen 36,

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

Årsmöte i Barsebäcksverkets Seniorklubb i Nya Infocenter den 18 februari 2010

Årsmöte i Barsebäcksverkets Seniorklubb i Nya Infocenter den 18 februari 2010 Årsmöte i Barsebäcksverkets Seniorklubb i Nya Infocenter den 18 februari 2010 Innan mötesförhandlingarna inleddes hölls en tyst minut för medlemmar som avlidit under år 2009. Närvarande: 56 medlemmar 1

Läs mer

Protokoll från årsmöte på Åkersberga bibliotek den 13 mars 2018

Protokoll från årsmöte på Åkersberga bibliotek den 13 mars 2018 Protokoll från årsmöte på Åkersberga bibliotek den 13 mars 2018 1 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst Mötet konstaterade att årsmötet utlysts i behörig ordning. 2 Val av ordförande vid stämman Maria

Läs mer

Program Föredrag av biskop Susanne Rappmann Fika till självkostnadspris Årsmöte c:a Mötet avslutas

Program Föredrag av biskop Susanne Rappmann Fika till självkostnadspris Årsmöte c:a Mötet avslutas KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum lördagen den 21 april 2018 kl. 12.00 i Carl Johans församlingshem, Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg Program 12.00 Föredrag av biskop

Läs mer

Plats: Folkets Hus, Kungshamn Datum: Onsdagen den 27 februari :00

Plats: Folkets Hus, Kungshamn Datum: Onsdagen den 27 februari :00 Plats: Folkets Hus, Kungshamn Datum: Onsdagen den 27 februari 2019 15:00 På mötet kommer bland annat att behandlas frågan om ett samgående med SPF Seniorerna Sotenärbygden. Efter förhandlingarna bjuder

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2008. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Torsdagen den 12 mars klockan

Läs mer

Årsmöte 16 april 2016 Birgittagården, Harbo

Årsmöte 16 april 2016 Birgittagården, Harbo Årsmöte 16 april 2016 Birgittagården, Harbo Dagens program Årsmötesförhandlingarna Marja Eriksson från Upplandsmuseet berättar om historiken om alla nivåsänkningar av Tämnaren. Staffan Lund från Vansjön

Läs mer

Själevads Socialdemokratiska förening 25 februari 2015

Själevads Socialdemokratiska förening 25 februari 2015 Själevads Själevads 2 (6) Agenda för årsmöte onsdag 25 februari 2015 19:00 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av agendan 3 Godkännande av kallelse 4 Parentation 5 Val av presidium: A. Ordförande B. Sekreterare

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014. Årsmöte äger rum i Brunns skola, Matsalen, Ingarö Onsdag den 25

Läs mer

PROTOKOLL från ordinarie årsstämma

PROTOKOLL från ordinarie årsstämma PROTOKOLL från ordinarie årsstämma 2014-02- 25 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande, Kenth Nilsson, hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Fastställande av röstlängd Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte på Hembygdsgården, Jämshög

PROTOKOLL fört vid årsmöte på Hembygdsgården, Jämshög PROTOKOLL fört vid årsmöte 2018-02-22 på Hembygdsgården, Jämshög 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Gunni-Ann Berggren öppnade mötet och hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna. 2 Val av ordförande

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmöteshandlingar 2019 Årsmöteshandlingar 2019 19 februari 2019 Årsmöteshandlingar 2019 Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse 2018 Ekonomisk redogörelse Revisionsberättelse Förslag från valberedningen Styrelsens yttrande

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Ordförande. Årets verksamhet har genomförts med god ekonomisk balans genom återhållsamhet och kostnadsmedvetande.

Ordförande. Årets verksamhet har genomförts med god ekonomisk balans genom återhållsamhet och kostnadsmedvetande. Sid 1 Ordföranden: Föreningens verksamhet under det gångna året, 2016, har uppvisat fortsatt intresse för vår huvudaktivitet, vattengymnastik. Styrelsen har representerat föreningen vid ett flertal arrangemang

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Föreningen Luddingsbo Västra Villaområde

Verksamhetsberättelse. Föreningen Luddingsbo Västra Villaområde Verksamhetsberättelse Föreningen Luddingsbo Västra Villaområde 2017 Ekonomisk redovisning Balans- och resultaträkning 2017 Revisionsberättelsen 2017 Förslag till budget 2018 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid:

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid: PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018-04-20 Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid: 13.30 14.30 Närvarande: Styrelsen Ragnar Nilsson Marks kommun

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Musikföreningen Lilith Eve

Musikföreningen Lilith Eve Årsredovisning för Musikföreningen Lilith Eve Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-7 Underskrifter 8 Musikföreningen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Styrelsen för Ulvsunda Villaägareförening får härmed avge berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Hallands Läns Distrikt 1 DHR Hallands länsdistrikt Dagordning vid DHR Hallands länsdistrikts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Org.nr 817601 7872 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2018 samt verksamhetsplan för 2019-2020 Vi räddar liv 2(6) Styrelsen har haft följande sammansättning år 2018 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Stadgar antagna av kongressen 2013, Riksförbundet HjärtLung Juridiskt namn: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar antagna av kongressen 2013, Riksförbundet HjärtLung Juridiskt namn: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund , 1 Hjärt- och Lungsjukas lokalförening i Uppsala Hjärt- och Lungsjukas förening i Uppsala är en lokalförening inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Lokalföreningen är en egen juridisk person och dess

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅRSMÖTE 8 MARS 2016 ÅRSMÖTESHANDLINGAR

ÅRSMÖTE 8 MARS 2016 ÅRSMÖTESHANDLINGAR ÅRSMÖTE 8 MARS 2016 ÅRSMÖTESHANDLINGAR DE ODÖDLIGA Verdandi Traryd Lördagen 17 oktober 2015 MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-01-11 Styrelsen för Markaryds Riksteaterförening avger

Läs mer

Stockholm klätterklubbs årsmöte 2017

Stockholm klätterklubbs årsmöte 2017 Stockholm klätterklubbs årsmöte 2017 Dagordning vid årsmötet 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Dagordning vid årsmötet den 25 februari 2018 med. Föreningen HjärtLung Hässleholm

Dagordning vid årsmötet den 25 februari 2018 med. Föreningen HjärtLung Hässleholm Verksamhetsberättelse 2017 Dagordning vid årsmötet den 25 februari 2018 med Föreningen HjärtLung Hässleholm 1. Mötets öppnande 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer