Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003"

Transkript

1 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin Raceforum April 5 Linden Motorsport, STH Social kväll April 12 Kinnekulle Försäsongsövning och licenskurs April 30 Mantorp Fri körning, race 1, 2 April 30 Mantorp Årsmöte PCS Racing Maj 24 Kinnekulle Race 3, med SSK Maj 25 Kinnekulle Race 4, med SSK Maj 31 Mantorp Race 5,6, Sport Cars Show Juni 28 Gelleråsen Fri körning, Race 7 Juni 29 Gelleråsen Race 8, PCS banmöte Juli 12 Knutstorp Fri körning, Race 9 Juli 13 Knutstorp Race 10, PCS banmöte Aug 10 Kinnekulle Fri körning, race 11 Aug 11 Kinnekulle Race 12, PCS banmöte Sept 20 Mantorp Fri körning, race 13, 14 slalomfinal Sept 21 Mantorp Race 15 - final, PCS banmöte Ekonomi Se styrelsens budget. Utbildning En licenstagningskurs anordnas den 12 april på Kinnekulle. Kostnaden blir 700 kr. De som inte har möjlighet att delta då hänvisas till bl.a. de kurser som arrangeras av SSK m fl. Tävlingsregler Reglerna har förändrats något jämfört med föregående år, se reglementet. Informationsspridning Arbetet med klubbens nya hemsida fortskrider. För att samtliga medlemmar skall kunna ta del av så mycket som möjligt av den information som ges ut används PCS tidning Forum, där vi kontinuerligt disponerar utrymme som informationskanal. Denna tidning går ut varje månad till PCS medlemmar. För styrelsen för PCS Racing Club Peter Thelin ordförande

2 Verksamhetsberättelse PCS Racing Club 2002 Styrelsen för PCS Racing Club får härmed avge föreningens sjunde verksamhetsberättelse. Den avser tiden 1 januari 31 december Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i nära samarbete med Porsche Club Sverige. Verksamheten har fortsatt att utvecklas i positiv riktning och såväl medlemsantalet som antalet tävlande har ökat starkt. Vid utgången av 2002 hade föreningen 145 medlemmar, en ökning med 19 jämfört med året innan. Under 2002 anordnades i egen regi fyra racehelger med nio stycken race samt tre helger tillsammans med andra organisationer med totalt fyra race, enligt följande. Mantorp i maj med 26 (14+12) starter, Kinnekulle i Maj (SSK) med 20 (9+11) starter, Gelleråsen i juni (RHK) 25 starter, två race på Gelleråsen i juni i egen regi med 21 (10+11) starter, ett race med SSM i juli med 11 starter, två race på Kinnekulle i augusti med 25 (12+13) starter samt tre race på Mantorp i september med 50 ( ) starter. Antalet starter totalt var 178, 2001 var det 124 startande år 2000 hade vi 94 startande. Under säsongen kördes också fyra solorace, under klubbens egna tävlingshelger. Vinnare av Porsche Club Challenge i klass 1 blev PG Englund, i klass 2 Jonas Nystedt och i klass 3 Thomas Larsson. Håkan Karlsson vann den nyinstiftade tävlingen Höstruset, under finalhelgen på Mantorp i September. Sammanlagt har under året 30 personer deltagit i race eller solorace, jämfört med 27 stycken personer under föregående år. Ett stort antal medlemmar (och andra) har ställt upp som funktionärer vilket gör att föreningen totalt sett måste betraktas som mycket aktiv. Under våren 2002 hölls för klubbens medlemmar fyra föredrag inriktade på bildynamik och en levande berättelse om deltagande i La Carrera Panamericana. Totala antalet besökare på dessa fyra föredrag var ca. 200 personer. Klubben anordnade i April 2002 en licensutbildning på Gelleråsen för 19 personer. Vid samma tillfälle bereddes klubbens medlemmar att ha en avrostningsövning på Gellersåsen som säsongsupptakt. Under våren ordnades också ett gemensamt besök på Trendab, för inköp av racetillbehör. Den 4 maj 2001 hölls föreningens åttonde årsmöte på hotell Scandic i Linköping. Vid årsmötet valdes styrelse med följande ledamöter: Peter Thelin ordförande, Erik Woode, Anders Jonsson, Jörgen Nilsson och Peter Jyrkäs. Suppleanter: Sven Eric Holm och Mats Wahlgren. Vidare valdes Bertil Fröberg och Yngve Johansson som revisorer med suppleanter P-G Englund och Per-Olof Thunberg. Till valberedning utsågs Ulf Karlsson, Joakim Karlsson och Jan Petterson med Ulf Karlsson som sammankallande. Den valda styrelsen konstituerade sig så att Erik Woode utsågs till vice ordförande och Peter Jyrkäs till sekreterare, Anders Jonsson kassör. Under hösten ordnades två föredrag i K3 lokaler i Stockholm. Vid ett tillfälle föreläste Öhlins Racing om stötdämparnas funktion samt visade sitt produktprogram. Vid det andra tillfället kåserade Åke Bryggarn Andersson om sin rally och racingkarriär. Totalt sett besöktes dessa två tillfällen av ca. 100 medlemmar. Den 16 november hölls allmänt medlemsmöte, med 29 medlemmar, med efterföljande middag tillsammans med respektive på Blue Moon Bar i Stockholm. Under hösten beslutades också att investera i en egen tidtagarutrustning för racing, från företaget AMB. Denna finansieras genom ett räntefritt lån från PCS. Lånet amorteras med en femtedel vardera under 5 år. Amortering kommer att ske genom att det årliga bidrag som PCS Racing Club erhåller från PCS reduceras med ett belopp motsvarande amorteringen. En egen tidtagaranläggning gör klubben oberoende av externa uthyrare och blir i längden också billigare. Leverans och betalning av anläggningen beräknas ske i mars 2003." 2 Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar. Stockholm i mars 2003 PCS RACING CLUB På styrelsens uppdrag Peter Thelin ordförande

3 Bokslut Resultaträkning Intäkter Årets medlemsavgifter Startavgifter Intäkter licenskurser Sponsorintäkter Bidrag PCS Försäljning delar mm Ränteintäkter , , , , , ,00 164, , , , , , ,00 57,60 Summa intäkter , ,60 Kostnader Banhyror Tävlignstillstånd ,00 600, ,00 838,00 Tidtagning Ambulans Pokaler och priser Kostnader funktionärer Övriga tävlingskostn Medlemsavgift SBF mfl Kostnad för fösäljning Kontorsmaterial Porto o tryck IT-kostnader Bankkostnader Räntekostnader , , , , , ,00 395, ,00 395, , , , , , , ,00 136, , ,00 95,00 Möteskostnader Övriga kostnader , , , ,00 Summa kostnader , ,75 Årets resultat , ,85

4 4 Balansräkning Tillgångar Postgiro , ,87 Delar för försäljning 2 283, ,00 Fordringar , ,00 Summa tillgångar , ,87 Skulder & eget kapital Fakturaskulder 0, ,00 Förinbet m. Avg 4 200, ,00 Övriga skulder 7 446, ,50 Ackumulerade resultat , ,48 Årets resultat , ,85 Summa skulder & Eget kapital , ,87

5 Budget Intäkter Medlemsavgifter Startavgifter Övriga banintäkter Licenstagning Försäljning delar 0 Bidrag PCS Sponsorintäkter Ränteintäkter 0 Totalt intäkter Kostnader Banhyror Tidtagning Ambulans Funktionärer Tillstånd Nummerlappar 0 Våg/bromsning 0 Priser Övriga tävlingskost 4000 Totalal tävlingskostn Medl avg bilspförb Trycksaker + kontor Porto Utbildning Internet Räntekostnader 0 Kostnad varor f förs 0 Möteskostnader Övrigt Totala övriga kost Resultat

6 6

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 MEDLEMMAR Antalet betalande medlemmar i föreningen är 150, och därtill kommer ca 160

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. Mag- och tarmföreningen i Östergötland Årsmöte söndag 16 mars 2014 Lokal Lokatten Arbetets museum Norrköping 1. Årsmötet öppnas Föredragningslista 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 2012 Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 1(21) 802443-5227 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2012 Verksamhetsberättelse Sida

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer