DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00"

Transkript

1 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4. Stadgeändringar. 5. Fastställande av föreslagen dagordning. 6. Årsmötets behöriga utlysande. 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse. 8. Revisorernas berättelse. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Motioner/propositioner 11. Fastställande av medlemsavgift för år Fastställande av budget för år Verksamhetsplan Val: a) val av ordförande för ett (1) år. b) val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två (2) år. c) val av 2 styrelsesuppleanter för ett (1) år. d) val av en (1) revisorsuppleant för ett (1) år. e) val av två (2) st. till tidningsredaktionen, varav en väljes som ansvarig för FAMY-bladet för ett (1) år f) val av 3 st till loppis g) val av tre (3) st. till festkommittén för ett (1) år. h) val av två (2) allsångskommittén i) val av två (2) valberedningsledamöter för ett (1) år, varav en väljes som sammankallande 14. Övriga frågor 15. Avslutning

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Styrelsen för föreningen FAMY får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse: Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ord. ledamöter: Suppleanter: Ulla Jonsson Ulrika Rönnlund Arne Johansson Mikael Lundgren Ingemar Samuelsson Britt-Inger Markund Revisorer: Anders Marklund Revisorsuppleant: Rolf Marklund. Tidningsredaktionen: Kenth Johansson (tidningsansvarig), Ulla Jonsson och Arne Johansson Festkommitté: Sonja Andersson (sammankallade) Madde Burman. Valberedningen: Lena Fredriksson, Bertil Lindgren Årsmöte: Årsmötet ägde rum söndag 27 mars 2012 i Teliahusets lokal med cirka 30 närvarande medlemmar/gäster. Sammanträden: Under året har styrelsen haft åtta (8) protokollförda styrelsemöten.

3 Möten/Aktiviteter Under hösten fortsatte vattengympan i Lasarettets bad. Där har deltagarantalet ökat hela tiden. Surströmmingsfesten hölls den 14 oktober i Hedensbyns byagård. Cirka 20 medlemmar kom för att njuta av den goda surströmmingen. Åke Söderlund och Henrik Lestander stod för underhållningen. Den traditionella julfesten genomfördes den 9 december i Arkens restaurang. Drygt 70 medlemmar njöt av den goda julmaten. Ett rekordstort lotteri blev pricken över i:et. För underhållningen stod Tre Klang för. Under året har FAMY genomfört fikaträffar för anhöriga och medlemmar. Dessa har verkligen uppskattats och deltagarantalet har hela tiden vuxit. Den 25 februari arrangerade FAMY ett seminarium där samtliga forskare, som erhöll forskningsanslag från FAMY, FAMY-Norrbotten och AMYL deltog. Forskarna presenterade resultat av forskningen från Ett 60-tal medlemmar fanns på plats.. Medlemsstatistik: A-medlemmar B-medlemmar Totalt Ansökningar: Ett bidrag på kr beviljades från Landstinget för informationskampanj. FAMY har även sökt pengar från Lions. FAMY har för närvarande två sponsorer. Från Servera kronor per år och Skellefteå Kraft kronor. Under året gick vi ut och sökte sponsorbidrag från företag runt om i Skellefteå kommun. Flera stora företag är kontaktade och föreningen har skrivit ett avtal med Norran som ger 5000 kr plus kronor under två år. Vidare får vi annons gratis på familjesidan Ett speciellt stort tack till Servera AB i Umeå som för sjätte året i rad skänkt kronor till föreningen..

4 FAMY-bladet: FAMY-bladet har under året utgivits med fyra nummer. Aktuella ämnen och forskningsrapporter har tagits upp. Reportage har gjorts om medlemmar under året.. Kansli: På kansliet i före detta Telias lokaler, vån 1, arbetar Kenth Johansson, heltid. Kansliets telefonnummer: , mobil , mail: hemsida:www.famy.se Ekonomi: Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning som finns tillgänglig på årsmötet eller kansliet.

5 Slutord: Under verksamhetsåret 2012 har FAMY jobbat vidare för att förbättra föreningens arbete Tillsammans måste vi komma på något sätt att dra in pengar för att kunna behålla den verksamhet vi bedriver i dag. Detta är något som kommer att bli en viktig uppgift för styrelsen tillsammans med övriga medlemmar. Vi har också delat ut en stor summa pengar till forskningen. Styrelsen ber att få framföra ett varmt tack till myndigheter, forskare. Ett speciellt tack till Fap-teamet och övrig vårdpersonal för deras stöd samt till Skellefteå kommun för kommunala bidrag. Ett stort tack till våra sponsorer, Servera, Skellefteå Kraft, och alla som bidragit med gåvor till föreningen. Stödet från våra medlemmar och andra enskilda givare är mycket viktig för FAMYs verksamhet som möjliggör att vi kan stödja forskningen. Till slut vill den avgående styrelsen tacka alla för ett gott samarbete under verksamhetsåret. Skellefteå februari 2012 Ulla Jonsson Arne Johansson Ulrika Rönnlund Ingemar Samuelsson Mikael Lundgren

6 VERKSAMHETSPLAN 2013 Styrelsemöten: Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 Möte 5 Möte 6 Möte 7 Månad Januari Mars April Maj Juni September December Medlemsmöten: Forskarseminarie Surströmmingsfest Julfest Månad Februari September December Aktiviteter: Fikaträffar Första måndag i varje månad Vattengymnastik Våren/hösten (varje onsdag) Loppis Sommar/Jul Badet Varje onsdag 17.00

7 Sammanställning av utdelade forskningsanslag för verksamhetsåret Professor Ole Suhr Beviljat bidrag kr Anders Olofsson Beviljat bidrag kr Malin Olofsson Beviljat bidrag NUS Elisabeth Saur Eriksson Beviljat bidra Erik Nord Beviljad bidrag Rolf Hörnsten Beviljat bidrag kr Per Westermark Beviljat bidrag kr Uppsala Universitet Totalt: kr

8 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET Vi har granskat den ekonomiska redovisningen och bokföringen samt Styrelsens förvaltning i Patientföreningen FAMY för verksamhetsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaperna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om den ekonomiska redovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet och god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att den ekonomiska redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information räkenskaps-handlingarna. I en revision ingår också att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalande nedan. Den ekonomiska redovisningen har upprätts i enlighet med god Redovisningssed. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med Föreningens stadgar. Skellefteå Anders Marklund Revisor

9

VERKSAMHETS BERÄTTELSE

VERKSAMHETS BERÄTTELSE VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 FIBROMYALGIFÖRENINGEN I SKELLEFTEÅ Skellefteå lokalavdelning Tel 0910-56 057 Pg 4535028-7 MEDLEMSTRÄFFAR Årsmöte, vars ordförande var Agneta Hansson. Inbjuden gäst, Kerstin

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 ÅR 2015 NR 1 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Innehåll 1/2015 Ledare... 3 NR 1-2015 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Besöksadress

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2011 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, Rolf

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april 2014 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin. Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista:

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20

Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20 Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av: a. Ordförande för mötet. b. Sekreterare för mötet.

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist

Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist ~c~j Ysvenska hjärntumörföreningen 2013-03-21 Årsmöte Protokoll Plats Närvarande Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Se bilaga l Punkt 1 Preliminärer a Mötets öppnande Mötet

Läs mer