Förvaltningsberättelse för år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse för år 2011"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars 2012 Medlemsantalet vid årsskiftet var 439 betalande medlemmar. Årsavgiften är 150:-. FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER 2011 Styrelsens sammansättning under tiden fram till årsmötet 2012 Ordförande: Sture Henningsohn, Sundsvall v. ordf. Everth Lundin, Sollefteå Sekreterare: Tord Berglund, Härnösand/Sundsvall Kassör: Åke Wikström, Ramsele Styrelseledamöter: Anders Hörnblad, Överhörnäs Sven Bodin, Sundsvall Suppleanter: Roland Östling, Sundsvall Lars Olov Högström, Sundsvall Övriga av årsmötet valda: Revisorer: Ersättare: Lennart Uggeldahl. Sundsvall Buster Björklund, Sundsvall Stig Lundqvist och Åke Bodvill, båda Sundsvall Valberedning Ingen vald men Curt Bäckström har fungerat som valb. Styrelsemöten Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under verksamhetsåret. Tisdagen den 11 januari i Sundsvall Tisdagen den 29 mars Årsmöte samt konstituerande möte för den nya styrelsen Tisdagen den 17 maj i Sundsvall Tisdagen den 27 september i Sundsvall Tisdagen den 10 november i Sundsvall Årsmötet Årsmötet hölls i Sundsvall, Scandic Hotell Centrum, den 29 mars. Ett drygt 100-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och särskilt glädjande att flera från Örnsköldsvik och Sollefteå även kommit ner till Sundsvall. Föreningen ordnade en reserverad buss för resenärer norr ifrån. Från Sundsvalls sjukhus höll chefen för onkologen, doktor Lena Carlsson, Sundsvall, ett anförande om utvecklingen inom onkologien och behandling av prostatacancer. Även överläkaren Kerstin Åslund deltog i frågestund i samband med mötet. Inget medicinföretag sponsrade denna gång mötet.

2 2 Stipendier Årets stipendium om vardera kronor tilldelades Carina Hammarberg, Sollefteå Sjukhus samt Marie Johansson, Örnsköldsviks sjukhus som ett tack för stort personligt engagemang och omtanke vid vård av patienter med prostatacancer. Informationsmöten och övriga aktiviteter Under September månad, som är Prostatacancermånaden, deltog Roland Östling från Träpatronerna i en aktivitet på Timrå Golfklubb varvid information och golfbollar delades ut till deltagare i en seniortävling. Under September deltog föreningen med skyltar och informationsmaterial i köpgallerian IN i Sundsvall. Medlemmar ur styrelsen var även där för försäljning av Blåband nålar och insamling av bidrag i sparbössor. Den 15:e november höll föreningen ett medlemsmöte i Örnsköldsvik vilket var mycket välbesökt. Urologen och överläkaren från Sundsvall Kerstin Åslund berättade om aktuella vårdfrågor liksom urologen Maria Lanner, Karlstad som tillsammans besvarade många frågor under mötet. Den 17:e november 2011 ordnades ett välbesökt möte i Sundsvall i Odd Fellows lokaler vid Nytorget. Föredrag hölls av läkaren och urologen Martin Odmark från Sundsvalls Sjukhus. Alla närvarande medlemmar och gäster bjöds på smörgås och dryck vid mindre gruppmöten före föredraget och det var mycket livliga diskussioner och frågor. Även två urologsjuksköterskor deltog i mötet vilket var mycket uppskattat. Projekt. Strålkanon Sundsvall Insamlingen till Projekt Strålkanon Sundsvall har pågått hela året 2010 och 2011 avslutades i och med årsskiftet. Insamlingen har totalt inbringat cirka 1.6 miljoner kronor. Insamlingen får anses som mycket framgångsrik eftersom Landstingsstyrelsen efter bl a det ökade trycket från allmänheten som insamlingen skapat, beslutat att installera ytterligare en strålkanon vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. En ledningsgrupp om 6 personer har bildats, med uppgift att ta fram underlag för såväl byggnad som själva strålkanonen. I gruppen ingår Träpatronernas förre ordförande Lennart Uggeldahl som representant för patientföreningarna i länet. Den nya strålkanonen beräknas kunna tagas i drift i början av Övrigt Träpatronerna har vidare under året deltagit i en av Socialdepartementet anordnad konferens om den regionala cancervården i landet. Mötet hölls i Luleå. Träpatronerna har likaså deltagit i möten i Prostatacancerförbundet i Stockholm där den centrala planeringen sker för medlemsföretagens aktiviteter. I april deltog även Roland Östling som representant för Träpatronerna i PCF:s årsmöte i Stockholm. Styrelsen vill framföra ett tack till alla bidragsgivare som skänkt pengar till Träpatronerna under året. Från HSO har Träpatronerna mottagit ett bidrag på kr. Övriga gåvor bl.a. som minnesgåvor för avlidna anhöriga har föreningen emottagit kronor.

3 3 Under året har vi uppdaterat vår hemsida till ett mer modernt utseende. Hemsidan finns på Övrig information om föreningens ekonomi framgår av den särskilda bilagan till denna årsberättelse. Vad får du som medlem i Träpatronerna? Tidningen Prostatanytt, som ges ut av Prostatacancerförbundet, fyra gånger per år. Du inbjudes till informationsmöten med goda föreläsare. Möjlighet till samtal med styrelseledamöter, andra kontaktpersoner och lokala ombud som finns i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik samt i Sundsvall och Timrå. En lokal kontaktperson inom Ånge kommun saknas fortfarande och vi ber personer i det området att ta kontakt med styrelsen. Vi i styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som genom sitt medlemskap stöder vår förening. Era medlemsavgifter skapar förutsättningar för Träpatronerna att medverka till att sprida information om prostatacancer, så att den upptäcks i tid och - vilket inte är minst viktigt - att vi får en bra vård och behandling och slipper alltför långa väntetider. Sundsvall den 20 februari 2012 Sture Henningsohn Everth Lundin Tord Berglund Åke Wikström Anders Hörnblad Sven Bodin Roland Östling Lars-Olov Högström

4 4 Budget för 2012 Intäkter Medlemsavgifter 450 x 150 kronor Bidrag från HSO Gåvor Bidrag Astellas Pharma AB Ränteintäkter 5000 Summa intäkter Kostnader Styrelsemöten 8 ggr à Medlemskostnader Utskick inbetaln kort 500 st à 13 kr 6500 Påminnelser 100 st à 9 kr Årsmötet Annonsering 3000 Lokalhyra 6000 Förtäring 150 x 45 kr 6750 Resor medlemmar o styrelse 6000 Utskick inför årsmöte 500 x Lokala medlemsträffar Annonsering 8000 Lokalhyra 5000 Förtäring 250 x 50 kr Resor för styr medl till medl möten Trycksaker Visitkort 700/pers 2100 Brevpapper, kuvert Stipendium 5000 Bokföring 7000 Övriga kostnader Hemsida 2000 Gåvor till föredragshåll., m.fl.,minnesgåvor 3000 Postbox 1350 Reskostnader övriga 3000 Porto 3000 Kontorsmaterial 1000 Bankkostn, postgiro Summa kostnader Beräknat överskott 4400

5 5

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2014. STYRELSE Sedan årsmötet den 10 mars och styrelsens konstituering den 27 mars har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2012. STYRELSE Sedan årsmötet den 5 mars och styrelsens konstituering den 15 mars har styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2011. STYRELSE Sedan årsmötet den 8 mars och styrelsens konstituering den 14 mars har styrelsen

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsredovisning. Prostatacancerförbundet

Årsredovisning. Prostatacancerförbundet Årsredovisning för Prostatacancerförbundet 857209-1422 Räkenskapsåret 2011 1 (21) Styrelsen för Prostatacancerförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

VIKING. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010

VIKING. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 VIKING VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 Föreningen Föreningens namn är VIKING-Riksföreningen för Hjärt- Lungtransplanterade (RFHLT). Viking är en riksförening inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Föreningen

Läs mer

FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 2014-02-15 2 FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Marinette Pettersson ordf. Valberedning. Stig Robertsson v. ordf. Rolf Persson ordf. Jan-Bertil Carlsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. Mag- och tarmföreningen i Östergötland Årsmöte söndag 16 mars 2014 Lokal Lokatten Arbetets museum Norrköping 1. Årsmötet öppnas Föredragningslista 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén Årsberättelse 2011 Foto Carina Fredén Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad www.sjostadsforeningen.se 1 Sjöstadsföreningen, Hammarby Sjöstad Årsmöte, Måndagen den 26 mars 2012 kl. 18.00. Lokal: Glashus Ett,

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO Årsberättelse 2014 Primär immunbristorganisationen - PIO Primär immunbristorganisationen Mellringevägen 120 B, 703 53 ÖREBRO Tel: 019-673 2124 E-post: info@pio.nu www.pio.nu www.facebook.com/pio.riks Innehåll

Läs mer