Årsmöte Årsmöteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar"

Transkript

1 Årsmöte Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET ARVODEN TILL STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSPLAN NOMINERINGAR OCH VAL... 9

2 Sida 2 av 9 ÅRSMÖTE 2014 Onsdagen den 23 april 2014, kl Stjärnholms Slott FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötet öppnas 2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 6. Verksamhetsberättelsens godkännande 7. Årsredovisningens godkännande 8. Revisionsberättelsens godkännande 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om den lokala medlemsavgiftens storlek 11. Verksamhetsplan och budget för Beslut om arvoden för styrelsen 13. Antal ledamöter i styrelsen och nomineringar 14. Val av ordförande på ett år 15. Val av övriga ledamöter, som är i tur att avgå, på två år 16. Val av en revisor på ett år och en ersättare på ett år 17. Val av valberedning, två ordinarie, varav en sammankallande, på ett år 18. Eventuella förslag från styrelsen 19. Eventuella motioner 20. Övriga frågor 21. Årsmötet avslutas

3 Sida 3 av 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelse: Under året har styrelsen bestått av: Nils Tommy Olofsson ordförande, Per- Olov Lundmark sekreterare, Tord Sundin kassör samt Anne Marie Sundin klubbmästare. Övriga ledamöter; Kerstin Dyrefors, Andris Cuibe och May-Louise Cuibe. Revisorer: Bertil Ahlblom, och som ersättare Bengt Nilsson. Valberedning: Sten Nordlander, sammankallande och Agneta Rönn. Medlemsantal: Ca 600 st vid årsskiftet Mötesverksamhet: Under året har vi haft 5 protokollförda sammanträden förutom årsmötet. Årsmötet hölls den 24 april på Stjärnholms Slott där drygt 100 personer deltog. Följande personer var inbjudna till årsmötet: Paneldebatt om boende och byggande i Oxelösund Per Alm VD för Kustbostäder, Dag Bergentoft (M), Catharina Fredriksson (S), Björn Johansson (MP) samt Gunilla Marklund, Mark och Exploatering. Från bank, byggbolag och mäklare deltog Jens Fransson Handelsbanken, Jimmy Karlsson PEAB, Inge Tallberg Rydbergs Bygg, samt Håkan Thelin Skandiamäklarna. Moderator var Charlotte Boström Södermanlands Nyheter. Miljöprojektet i Oxelösund redovisades av Ann-Sofie Ördén, miljösamordnare SSAB. Övrigt Den 23 maj hade vi tillsammans med Villaägarna i Nyköping i en medlemsträff hos Oscarsbergs Trädgård i Nyköping. Den 29 september gav vi ut tidningen Villaägarnytt-nytt till alla villahushåll i Oxelösund. Den 5 oktober genomförde vi Villaägarnas dag på Järntorget. Med tält, husbil och medverkan från Oxelösunds kommun med energirådgivning. En hel del förmånliga erbjudanden från lokala butiker fanns den dagen. Den 7 november hade vi en medlemsträff hos Fluggers Färg i Pål Ljungs Hage. Styrelsen tackar för det gångna året och ställer härmed sina platser till förfogande. Oxelösund i mars 2014

4 Sida 4 av 9 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter , ,50 Räntor 649,94 296,48 Reklam 0,00 0,00 Summa , ,98 KOSTNADER Styrelse o Adm 2 296, ,50 Porto o papper 5 310, ,11 Telekostnader 2 400, ,00 Medlemsmöten , ,00 Reserv 0,00 0,00 Summa , ,61 ÅRETS ÖVERSKOTT 7 707,76 Underskott ,63 BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Kassa 515,00 218,00 Plusgiro 0 0,00 Bankgiro 6 056, ,77 Kapitalkonto , ,41 Summa , ,18 SKULDER Balanserat överskott , ,81 Årets överskott 7 707, ,63 Summa , ,18 Tord Sundin, Kassör

5 Sida 5 av 9 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE för Oxelösunds Villaägareförening Undertecknad vald revisor för Oxelösunds Villaägareförening lämnar efter granskning av föreningens räkenskaper för verksamhetsåret 2013 följande revisionsberättelse: Räkenskaperna är förda i god ordning och är fullständigt verifierade. Då jag inte funnit anledning till anmärkning tillstyrker jag att resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för ifrågavarande års förvaltning. Oxelösund den 1:a februari Bertil Ahlblom

6 Sida 6 av 9 LOKAL MEDLEMSAVGIFT Styrelsens förslag är oförändrad avgift på 55 kronor för BUDGET 2014 INTÄKTER Medlemsavgifter ,00 Räntor 402,00 Reklam 598,00 Summa ,00 KOSTNADER Styrelse o Adm 6 000,00 Porto o papper 6 000,00 Telekostnader 2 400,00 Medlemsmöten ,00 Reserv 0,00 Summa ,00 ARVODEN TILL STYRELSEN UNDER 2014 Styrelsens förslag är fortsatt inga arvoden.

7 Sida 7 av 9 VERKSAMHETSPLAN Organisation är en ideell förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen tillhör region Öst som har sitt regionkontor i Norrköping. Riksförbundets kontor är beläget i Sollentuna. VILLAÄGARNA I OXELÖSUND organiserar medlemmar i Oxelösunds kommun och dess stadgar antogs för fösta gången vid årsmöte i mars Dessa har reviderats att par gånger, senast vid årsmötet Mål för verksamheten 2.1 Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av Verksamhetsplan 2014 fastställd av Villaägarnas förbundsstyrelse samt regionstyrelsen Öst verksamhetsplan Medlemmar Föreningens långsiktiga målsättning är att minst 40 % av villaägarna bosatta i Oxelösunds kommun skall vara medlemmar i vår förening. F.n. cirka 30 %. Målet är att hjälpa anslutna medlemmar i frågor som rör vårt boende. 2.3 Förmåner Föreningen skall med stöd av såväl centrala, regionala och lokal rabattavtal erbjuda våra medlemmar sådana förmåner att en medlem minst ska kunna tjäna motsvarande en årsavgift årligen. 2.4 Medverkan i kommunal verksamhet Föreningen ska aktivt följa plan-och byggärenden, trafikplanering och annat som kommunen bedriver i egen regi och som kan intressera våra medlemmar. 2.5 Arbetsformer Föreningen ska hålla medlemmar informerade om aktuella lokala frågor genom medlemsutskick, medlemsmöten, lokala tidningen Villaägarnytt och eller via hemsidor. Via media informera allmänhet, myndigheter och näringsliv om frågor som berör vårt boende. Nils Tommy Olofsson Ordförande Per-Olov Lundmark Sekreterare

8 Sida 8 av 9 Aktiviteter 2014 Verksamhetsplan 2014, forts. Tid Verksamhet Omfattning 30/3 (ca) Medlemsutskick Kallelse till årsmöte och lokal rabattlista för 2014 samt inbjudan till medlemsträff 23/4 Årsmötesförhandlingar Tema: Trädgård samt Boende och med inbjudna föreläsare Byggande i Oxelösund. Stjärnholms Slott 9-10/5 Region Öst Vårträff i Söderköping 14/5 Medlemsträff Växt och Trädgård 23/8 Villaägarnytt Trolig utgivning 30/8 Villaägarnas Dag Tält på Järntorget med medlemsvärvning och medlemserbjudanden från företag i Oxelösund och Nyköping Okt / Nov Eventuellt Medlemsmöte Under året Medlemsrekrytering Under året Styrelsemöten Under året Medlemsservice Under året Lokal hemsida Under året Miljö Med Nyköping. Beslut senare Värva nya medlemmar, framförallt yngre, med slutmål att föryngra vår styrelse Genomföra ca sex styrelsemöten Lämna råd och anvisningar till medlemmar Uppdatera lokala hemsidan Bevaka kommunala frågor om boendeoch trafik-miljö

9 Sida 9 av 9 NOMINERINGAR OCH VAL Valberedningens förslag Alla nu ingående i styrelsen är tillgängliga för omval. Antalet styrelsemedlemmar: Styrelseordförande på ett år: Oförändrat, 7 st inkl ordförande Nils Tommy Olofsson Omval - 1 år Styrelseledamöter på två år: Per-Olov Lundmark Omval - 2 år Anne Marie Sundin Omval - 2 år May-Louise Cuibe Omval - 2 år Styrelseledamöter som har ett år kvar: Tord Sundin Andris Cuibe Kerstin Dyrefors Revisor på ett år: Bertil Ahlblom Omval - 1 år Revisorssuppleant på ett år: Bengt Nilsson Omval - 1 år Styrelsens förslag till Valberedning Valberedning sammankallande Sten Nordlander Birger Svensson Omval - 1 år Nyval 1 år

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer