Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning årsmöte 23 mars 2015"

Transkript

1 Dagordning årsmöte 23 mars Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare för mötet 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat. - information på hemsidan januari medföljare i Villaägaren nr annons i Salabladet Fastställande av dagordning 6. Behandling av verksamhetsberättelse (Bil 2) 7. Behandling av revisionsberättelse (Bil 3) 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bil 4) 9. Disposition av resultat enligt fastställd balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Behandling av förslag från styrelsen 12. Behandling av inkomna motioner (inga) 13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår (55 kronor) 14. Beslut om arvoden (valberedningens förslag, Bil 5) 15. Behandling av verksamhetsplan och budget (Bil 6) 16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen (valberedningens förslag, Bil 5) 17. Val av ordförande i styrelsen (valberedningens förslag, Bil 5) 18. Val av övriga ledamöter i styrelsen -(valberedningens förslag, Bil 5) 19. Val av revisor och ersättare - (valberedningens förslag, Bil 5) 20. Val av valberedning 21. Information och diskussion i aktuella frågor 22. Övriga frågor 23. Mötet avslutas

2 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året utgjorts av ordf Hans Karlsson, v ordf Owe Wallin, kassör Gunnel Bäckman, sekreterare Carola Karlsson, ledamöter Chatarina Hellman, Håkan Aspenbom och Ola Rosengren. Under verksamhetsåret har föreningen haft 6 st styrelsemöten utöver det konstituerande styrelsemötet. Vid årsskiftet var föreningens medlemsantal 1282 st. I mars anordnades en besöksresa till Trädgårdsmässan i Älvsjö då 43 personer följde med. Under augusti genomförde vi en tipspromenad vid Sofielund. Villaägarnas dag anordnades den 30/8, en rikstäckande aktivitet där 125 föreningar i hela Sverige deltog. Dagen genomfördes i samarbete med Beijers Byggmaterial i Sala som skänkt fina priser till en tipspromenad. Det bjöds på fika, festis och kakor och en hoppborg för barnen. Dagen lockade mellan 60 till 80 personer. I september gjorde föreningen en utflykt med drygt 40 st deltagare till Mariefred och Gripsholms slott där vi fick en intressant guidning på slottet. Dagen avslutades med ett besök på "kakslottet" i Taxinge där alla efter idoget köande fick gott fika eller god paj. Under november anordnade en temakväll under temat smart IT skapar nya hem där Erik Kempff från SalaNet talade och där våra samarbetspartners Databutiken i Sala och Sector Alarm medverkade. Föreningens släpkärra har under året varit utlånad under 82 dygn och är en uppskattad förmån bland medlemmarna. Under året har vi också påbörjat en översyn av de lokala rabattavtalen. Styrelsen: Hans Karlsson ordf Owe Wallin v ordf Carola Karlsson sekr Gunnel Bäckman kassör Ola Rosengren ledamot Håkan Aspenbom ledamot Chatarina Hellman ledamot

3 Bilaga 4 RESULTAT 2014 VILLAÄGARNA I SALA HEBY INKOMSTER BUDGET RESULTAT Medlemsavgifter Inkomster släpkärra Ersättning fr. Villaäg.Riksförbund värvningsers. 600 Summa UTGIFTER Medlemsaktiviteter Styrelse-årsmöte o resekostn Kostnader medlemsblad Annonsering Portokostnader Kontorsmaterial Kostnader släpkärra Årsavgifter Bank Kostn. Sala Mässan Summa Rörelseresultat

4 Bilaga 5

5 Bilaga 5

6 Bilaga 6 Villaägarna i Sala-Heby Verksamhetsbeskrivning och aktivitetsplan för 2015 Sala

7 Bilaga 6 1 Verksamhet 1.1 Ansvarsområde Föreningen Villaägarna i Sala-Heby ska ta tillvara den enskilde medlemmens (villa- fritidshusägarens) intressen inom det geografiska området Sala och Heby kommuner. Föreningens ska i samverkan med Villaägarnas Riksförbund och förbundets Region Mitt verka för att leverera nytta till medlemmarna och förbättra villkoren för dessa. 1.2 Nuläge Villaägarföreningen i Sala-Heby är en politiskt och religiöst obunden intresse-organisation inom kommunerna Sala och Heby. Föreningen är idag en av de remissinstanser som kommunera använder sig av i frågor inom föreningens intresseområden. Föreningens styrelse består av Ordförande, Vice Ordförande, sekreterare, kassör samt 3 st ledamöter och 2 st suppleanter. 2 Medlemsförmåner 2.1 Avtal Riksförbundet och Regionerna sluter centrala och regionala avtal om förmåner. Den lokala föreningens uppgift är att bidra till att fler lokala avtal tecknas som ger sådana förmåner för medlemmarna att medlemskapet känns värdefullt. 2.2 Föreningens släpkärra Villaägarna i Sala-Heby äger en släpkärra som medlemmarna kan hyra första dygnet gratis samt därefter hyra för 100 kr per dygn. Släpkärran hämtas och lämnas på anvisad plats Sala. För bokning se uppgifter på vår hemsida. Utlåningen av kärran hanteras av förtroendevalda inom föreningen vilket ökar tillgängligheten då man inte är hänvisad till fasta öppettider. Problem med bokning/hämtning kan däremot ibland uppstå vid semesterresor, helger etc 2.3 Målsättning att föreningen skall teckna ett antal lokala avtal som skapar mervärde för medlemmarna. att uthyrningen av föreningens släpkärra i snitt ska vara minst 5 dagar per månad då den utöver medlemsnytta även verkar som en annonspelare för föreningen. 3 Medlemmar 3.1 Medlemsvård I syfte att stärka känslan för medlemskap i Villaägarna i Sala-Heby ska under verksamhetsåret anordnas bussresor för medlemmar, en under våren samt en på hösten. Resornas innehåll kan ta

8 Bilaga 6 tillvara medlemmarnas intresse vad gäller hus och trädgård men kan även vara resor med kulturellt innehåll. 3.2 Medlemsvärvning I syfte att få nya medlemmar till föreningen anordnas utåtriktade aktiviteter öppna för allmänheten i form av t.ex temakvällar där intresserade kan få information och ställa frågor inom olika ämnesområden som rör hem och fastighet. Andra typer av aktiviteter för medlemsvärvning kan vara att delta i mässor eller Villaägardagar. 3.3 Medlemsservice Föreningsstyrelsen ska ha en god tillgänglighet för medlemmarna och samverka med regionala och centrala funktioner av förbundet för att ge en god medlemsservice. 3.4 Målsättning Att styrelsen gemensamt arbetar med medlemsvård och medlemsvärvning i syfte att öka medlemsantalet i föreningen under året med 40 medlemmar. 4 Uppföljning Styrelsen skall fortlöpande följa upp av årsmötet fastställd verksamhetsplan och säkerställa att verksamheten för föreningen sker inom ramen för fastställd budget. 4.1 Budgetförslag 2015 Inkomster Medlemsavgifter Inkomster släpkärra Utgifter Medlemsaktiviteter Styrelse- årsmöte, resekostnader Kostnader medlemsblad Annonsering Portokostnader 500 Kontorsmaterial 500 Kostnad för släpkärra Årsavgift bank Summa Summa

9 Bilaga 6 5 Aktivitetsplan för verksamhetsåret 2015 Januari 12/1 Styrelsemöte 16/1 Underlag klart för ibladning till Villaägarens utgivning 20/2 Februari Mars - 9/3 Styrelsemöte 9/3 Underlag klart för ibladning till Villaägarens utgivning 10/4 23/3 Årsmöte Samlingssalen Jakobsbergsgården med konstituerande styrelsemöte April - 8/4 Temakväll trädgård i Blå Salen kl med Johan Jancke, trädgårdsmästare. Utåtriktad aktivitet/medlemsvärvning 25/4 Bussresa för medlemmar till trädgårdsmässan Kista 27/4 Styrelsemöte inför ibladning Maj - 5/5 Underlag klart för ibladning till Villaägarens utgivning 12/6 25/5 Styrelsemöte och planering med anledning av Villaägardagen den 5 september Juni Juli Augusti 17/8 Styrelsemöte avstämning inför Villaägardagen xx/8 Bussresa med kulturell inriktning 21/8 Underlag klart för ibladning till Villaägarens utgivning 25/9 September - Villaägardagen 5 september 14/9 Styrelsemöte Oktober - x/x Temakväll Utåtriktad aktivitet/medlemsvärvning November - 16/11 Styrelsemöte December - Sala Styrelsen Villaägarna i Sala-Heby

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6 Stadgar sida 1 av 6 STADGAR för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer antagna vid Föreningens årsmöte den 20 mars 2004 i Hörby, reviderade vid Föreningens årsmöte den 28 mars 2009 i Ängelholm

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer