Datum Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet."

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås. 1 Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. 2 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd Närvarolista, tillika röstlängd, upprättades genom att namnlista skickades runt bland mötesdeltagarna (bilaga 1). 3 Val av ordförande, sekreterare och justerare (tillika rösträknande) för mötet Till ordförande för årsmötet valdes Sven Erik Emmoth och till sekreterare Elin Larsson. Till justeringsmän och rösträknare utsågs Jan Ågren och Sigvard Junkrans. 4 Fråga om mötets behöriga utlysning Utlysning av mötet förklarades ha skett genom via tidningen Villaägaren, på Villaägarnas hemsida samt via ett utskick till samtliga villaägare i området (bilaga 2). Årsmötet godkände att utlysning skett i behörig ordning. 5 Fastställande av dagordning Dagordningen delades ut till närvarande mötesdeltagare. Den fastställdes utan ändringar (bilaga 3). 6 Behandling av verksamhetsberättelse Styrelsen verksamhetsberättelse för 2013 (bilaga 4) lästes upp av mötets ordförande och ordet lämnades sedan fritt för frågor. Inga frågor ställdes, verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 7 Behandling av revisionsberättelse Mötets ordförande gick igenom revisionsberättelsen från av föreningen utsedd revisor, Emil Atak (bilaga 5). Revisionsberättelsen innehöll inte några anmärkningar och lades till handlingarna. 8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning Resultat och balansräkning delades ut av alla närvarande (bilaga 6 och 7). Årets överskott blev 829,72 kr och utgående balans vid årsskiftet var ,23 kr (bilaga 8). Ordföranden lämnade ordet fritt för frågor på den ekonomiska redovisningen. En fråga

2 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2 (3) Datum om rimligheten i bankens årskostnad ställdes och kassören Eva Gustavsson förklarade att årskostnaden är högre för föreningar jämfört med privatpersoner. De ekonomiska handlingarna godkändes därefter. 9 Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning Årsmötet beslutade om att överföra resultatet från den fastställda balansräkningen i ny räkning. 10 Fråga om ansvarsfrihet Revisorn hade i revisionsberättelsen tillstrykt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet i enlighet med detta. 11 Behandling av förslag från styrelsen Inga förslag från styrelsen. Punkten lämnades. 12 Behandling av inkomna motioner Inga motioner hade inkommit till styrelsen. Punkten lämnades. 13 Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår Styrelsens föreslog att avgiften till den egna föreningen på 25 kr ska hållas oförändrad under verksamhetsåret Årsmötet beslöt enligt förslaget. 14 Beslut om arvoden Inga arvoden ska utgå till styrelsen. Årsmötet godkände förslaget. 15 Behandling av verksamhetsplan och budget Styrelsen förslag till verksamhetsplan (bilaga 9) och budget för 2014 (bilaga 10) föredrogs muntligt. Under verksamhetsåret 2014 kommer arbetet med projektet Historiska Jakobsberg ligga i fokus för styrelsen arbetet. Förslagen godkändes och lades till handlingarna. 16 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen Årsmötet fastställde valberedningens förslag om ordförande plus 6 ledamöter, inklusive adjungerad ledamot, i styrelsen (bilaga 11). 17 Val av ordförande i styrelsen Roland Pettersson valdes i enlighet med valberedningens förslag på 1 år som ordförande för Villaägarföreningen Jakobsberg, Västerås.

3

4

5

6

7

8 2 Ökad trivsel Arrangera två aktiviteter för alla villaägare Arrangera årsmöte Göra personliga besök hos nya villaägare Den 11 maj 2013 arrangerade Villaägarföreningen Jakobsberg sin första loppmarknad. Loppmarknaden hölls på grusplanen vid Lekgatans grusplan vilket är en central plats i området. Aktiviteten drog endast ett tiotal utställare men en godtagbar ström av besökare. I utvärderingen av loppmarknaden spekulerades över huruvida datumet varit lämpligt då loppmarknaden hölls mitt i Kristihimmelsfärdshelgen då många generellt är bortresta. Aktivitetsformen kan dock anses vara en aktivitet för föreningen att hålla fast vid och utveckla till en områdesfestlighet med familjen och hushållet i fokus. Styrelsen föreslog att loppmarknaden görs till en höstaktivitet och därmed lämnas tanken vidare till styrelsen som tillsätts vid årsstämman Föreningens projekt med att samla upp och systematisera kunnandet om Jakobsberg och dess sevärdheter har under året fortsatt. En arbetsgrupp bestående av Roland Pettersson, Johan Westman och Daniel Alm tillsattes vilka påbörjade idéarbetet med att finna tillvägagångssätt för att samla in informationen om Jakobsbergs historia. Hittills har fokus legat kring att ta fram förslag på eventuell plattform för sparande av informationen. Målet med arbetet är att kunna återuppta föreningens populära arrangemang av guidade turer inom området. Med stöd från Villaägarföreningen Jakobsbergs arrangerade Agenda 21 i början av november en studieresa för att titta på solenergi. Stödet bestod i att föreningen via mail bjöd in sina medlemmar till resan. Resan lockade flera intresserade och blev en uppskattad tillställning. Vi har i flera år försökt kombinera våra årsmöten med intressanta och givande föredrag. Tyvärr har deltagandet vid årsmötena varit litet, inför årsmötet 2014 görs ett omtag av idén genom dels ett lokalbyte och dels genom att bjuda in två intressanta talare från stadsbyggnadskontoret. Medlemskap Ökat antal medlemmar till 215 Verka för fler förmåner för medlemmarna, i samarbete med region och riksförbund Det är viktigt att vara många medlemmar i Villaägareföreningen, eftersom det ger såväl ökade resurser för politisk påverkan som bättre medlemsrabatter och andra förmåner. Värvningen har främst skett genom att försöka synliggöra föreningen genom de aktiviteter som genomförts under året. Ordföranden har också avlagt besök hos nyinflyttade villaägare i området och på den vägen värvat någon enstaka medlem. De ansträngningar som gjort har inte gett någon ökning av antalet medlemmar. I slutet av februari var medlemstalet enligt Villaägarnas register 185 medlemmar, vilket är 9 färre än förra året.

9 3 Övrigt Föreningen har genom ordföranden Carl-Åke Utterström deltagit i olika aktiviteter inom Villaägarna under Bland annat VVCO:s årsmöte 15 maj samt Region Mitts vårmöte i Örebro den april och höstmöte den september. Ordföranden deltog även vid en samfällighetsträff som Villaägarna anordnade i Västerås den 7 oktober. Dessutom var Carl-Åke Utterström och Tage Carlsson åhörare vid den klimatkonferens som höll av Agenda 21 på Aros Congress Center den 28 november. Föreningen var även med på den resa som arrangerades av VAV (Västerås Allmänna Villaföreningar) till Taxinge slotts julmarknad den 23 november. Västerås Carl-Åke Utterström Daniel Alm Elin Larsson Eva Gustavsson Johan Westman Roland Pettersson Tage Carlsson Bertil Larsson

10

11

12

13

14

15

16

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer