SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte"

Transkript

1 t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/ kl I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och på mötet. Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte hålls. Skickas till sekreterare Ann Marie Bruce Sahlberg, Magdbyn 610, Erikslund. E post: Frågor och funderingar innan mötet? Kontakta Ordförande Alf Hallén tel alternativt E-post Varmt välkommen!

2 SPHK Nedre Norra Dagordning - Årsmöte (2015) Styrelsen för SPHK Nedre Norra kallar härmed till ordinarie årsmöte. Plats: Restaurang Utposten, Norråker Tid: Lördag 7/ kl: 17:00 1: Årsmötets öppnande 2: Justering av röstlängden 3: Val av ordförande för årsmötet 4: Styrelsens anmälan av protokollförare 5: Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6: Fastställande av dagordning 7: Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 8: Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultaträkning 9: Revisorernas berättelse 10: Ansvarsfrihet för styrelsen 11: Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 12: Inkomna motioner 13: Val av styrelse, valberedningens förslag 14: Val av revisorer samt suppleant, valberedningens förslag 15: Val av valberedning 16: Beslut om omedelbar justering av punkterna : Övriga frågor 18: Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 19: Årsmötet avslutas Styrelsen hälsar alla välkomna!

3 SPHK Nedre Norra Verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Revisorer Alf Hallén Jan-Olof Högström Ann-Marie Bruce Sahlberg Jan-Olof Högströ Annica Andersson och Emma Månsson Emanuel Fagerberg och Marie Israelsson Nisse Uppström och Lars Åke Lindström Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda styrelsemöten: 27/ Styrelsemöte i Klöstre (fysiskt möte) 21/ Ordinarie årsmöte i Norråker? Möte Hundberget 21/ Telefonmöte 25/ Konstituerande möte (telefonmöte) 25/ Telefonmöte 12/ Styrelsemöte i Klöstre (fysiskt möte) Föreningen har under det gångna verksamhetsåret genomfört följande aktiviteter utöver den normala skötseln av föreningen: 21/3 Årsmöte i Norråker 21/3 Beaver Trap Trail i Norråker 29/6 Deltagit vid SPHK s årsmöte i Ånnaboda 23-26/8 Klövjetur i Jämtlansfjällen i samarbete med SPHK Mälardalen 8-10/8 Deltagit i SPHK s arbetshelhelg i Bollnäs 16/8 Medlemsträff och Utställning i Sollefteå 27/6 Monter på Fäviken

4 Verksamhetsplan för 2014 SPHK Nedre Norra Våra mål inom klubben är att följa de uppställda mål som finns i stadgarna och; o Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bland annat draghundar. o Att verka för att alla medlemmar känner sig välkomna i klubben. o Att fortsätta att utveckla slädhundsporten tillsammans med SDSF och SPHK. o Att öka medlemmarnas intresse för klubbens verksamhet. o Att jobba för en levande och aktiv klubbverksamhet för befintliga och tillkommande medlemmar och ungdomar. Planerade Aktiviteter o Utställning i Sollefteå o KM o Beaver Trap Trail, Norråker o Klövjetur i jämtlandsfjällen o Klövjetur i jämtgaveln o Barmarksträning/träff datum och plats ej fastställt o Grönt kort utbildningar om behov finns hos våra medlemmar. Utöver dessa planerade aktiviteter kommer ett antal mindre planerade aktiviteter att arrangeras. Styrelsen för Nedre Norra

5 SPHK NN 2014 Balansräkning Ingående balanser från 2013 Balansräkning 2014 Tillgångar Skulder/EK Tillgångar Skulder/EK Bank ,33 Bank 8 922,83 BTT Kassa 4 064,00 BTT Kassa 4 064,00 Nordea konto 1 089,00 Nordea Konto 1 089,47 Eget kapital ,67 Eget kapital ,67 Upplupen int 4 829,00 Upplupen int 4 829,00 Skulder Skulder Årets resultat ,97 Summa Summa , ,97 Diff Resultaträkning 2014 Intäkter Kostnader Netto Licenser Bingolotto 3 138, ,00 BTT , ,00 Utställning , , ,50 Arbetshelg 629,00-629,00 Reseersättning Diverse , , ,47 Summa , , ,97 Intäkter ,47 Kostnader ,50 Årets resultat ,97 Kommentarer: Plusresultatet uppstår pga försäljningen av en skoter till Jan Nordlöf. Den minskar också skulden till den samme. Utställningen gick back med kr är kostnad som egentligen tillhör 2013 och avser utställningen det året. Den är bokad som en div kostnad. Licensintäkterna är en skuld till SDSF och påverkar inte SPHK NN:s resultat. Skulderna har totalt minskat med kr. Sundsvall Jan-Olof Högström, Kassör

6 SPHK NN Budget 2015 Intäkter Kostnader Netto Kommentarer Bingolotto Beaver open mm Vet vi något om kostnader o intäkter? Utställning Här hamnar även reseersättniongar som avser utställningen. Arbetshelg SPHK C arbetshelg Reseersättning Resor till styrelsemöten etc. Diverse Intäkter: rasklubbsbidrag, kostnader: avbetalning lån Klubbmästerskap Hur många startande ska vi räkna med? Summa Licenser budgeteras inte då de inte är "våra" intäkter, de ska i efterhand betalas till SDSF.

7 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Svenska Polarhundklubbens Nedre Norra distrikt Post Namn Valberedningens förslag Ordförande Alf Hallén Omval 1 år Ledamot Jan-Olof Högström Omval 2 år Ledamot Ann-Marie Bruce Omval 2 år Ledamot Annika Andersson Mandat utgår 2016 Ledamot Emma Månsson Mandat utgår 2016 Suppleant Zandra Ålander Nyval 2 år Suppleant Emanuel Fagerberg Mandat utgår 2016 Revisor Nisse Uppström Omval 1 år Revisor Lars-Åke Lindström Omval 1 år Revisorsuppleant Kristen Snyder Omval 1 år Revisorsuppleant Helle Bülow Sörenssen Omval 1 år Valberedningen föreslår omval av samtliga som står på valbar plats, bortsett från Marie Israelsson som avböjde omval som suppleant. Valberedningen vill varmt föreslå Zandra Ålander som ny suppleant i styrelsen. Zandra bor i Klövsjö, har siberian husky med ett brinnande friluftsintresse. Vi ser henne, med sin positiva energi, som en tillgång till styrelsen och hoppas att mötet gör detsamma. Valberedningen Eveline Koch Annica Uppström

8

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala 2015-02-22 kl. 14 ABF Vasagatan 27 784 32 Borlänge Lokalen ligger bakom framtidsmuseet, på gångavstånd från resecentrum och det finns en rymlig parkering framför

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

November 4/2008. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 4/2008. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 4/2008 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare meddelats är det

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Örebro Läns kennelklubb FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Örebro Läns Kennelklubbs klubbmöte, lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 Kvinnersta, Örebro 1. Klubbmötets öppnande

Läs mer

Dagordning: Årsmöte 2015

Dagordning: Årsmöte 2015 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer