VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare d/ Rösträknare 4. Fastställande av röstlängd 5. Genomgång av a/ Styrelsens verksamhetsberättelse 2012 b/ Ekonomisk berättelse 2012 c/ Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner och förslag 8. Fastställande av medlemsavgifter för Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av budget för Beslut om ersättningar 12. Val av a/ föreningens sekreterare (2 år) b/ föreningens kassör (2 år) c/ 2 stycken suppleanter (1 år) d/ 1 styck revisorssuppleant (1 år) e/ 3 stycken ledamöter till valberedning (1 år) 13. Nya frågor 14. Mötets avslutande 2.

3 STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Suppleanter: Lise Müller Marina Odhe Byström Mathz Hjalmarsson Anna Hultman Claes Laurent REVISORER Ordinarie: Suppleant: Wiwianne Asp Berit Fornell VALBEREDNING Ordinarie: Kajsa Uvenberg MEDLEMSANTAL Den 31 december 2012 hade Linköpings Friteater 7 (sju) medlemmar. STYRELSEMÖTEN Styrelsen har haft 5 (fem) möten under verksamhetsåret Styrelsen har börjat sitt arbete med att diskutera vilken roll Linköpings Friteater ska ha, på vilka grunder ska föreningen jobba, vilken ambitionsnivå ska det vara. Vilka pjäser vill/ska vi sätta upp? Föreningens ekonomi är inte den bästa, hur hitta intäkter? Det har varit spännande, intressanta diskussioner. ÅRSMÖTET Årsmötet hölls den 16 april 2012 på Kettilsgatan. Ett tiotal medlemmar och intresserade deltog. Livlig diskussion om Linköpings Friteaters framtid hölls, vilket resulterade i att en ny styrelse valdes för att leda det fortsatta arbetet med föreningens verksamhet. MEDLEMSTRÄFFAR Under våren 2012 hade föreningen några träffar där vi diskuterade föreningens vara eller inte vara, vilka pjäser som skulle kunna vara möjliga att spela, vilken övrig verksamhet Linköpings Friteater ska ha. 3.

4 Under hösten har medlemmarna träffats och börjat läsa manuset I fruntimmersveckan som föreningen har för avsikt att uppföra i Mutebo, Skeda Udde sommaren HEMSIDA Linköpings Friteater har en hemsida, som uppdateras regelbundet. UPPSÄTTNINGAR Under 2012 har vi inte haft några uppsättningar. SAMARBETEN Linköpings Friteater har inlett ett samarbete med Studiefrämjandet. MEDLEMSKAP Linköpings Friteater är medlem i Amatörteatrarnas Riksförbund, ATR. SLUTORD Året började med orden vad vill du? I ett försök att väcka gamla och nya medlemmar i gruppen till liv igen. En fråga som alla ombads att fundera över för att få fram idéer och önskemål. Svaren uteblev men styrelsen började med ett ihärdigt arbete att faktiskt svara på frågan. Styrelsen har sen i våras träffats en gång i månaden för att diskutera många frågor, stora som små! Vi vill passa på att säga att det fortfarande INTE är försent med att komma med egna önskningar och drömmar! Styrelsen har valt att ses ofta, för att kunna bli en styrelse som är stark och beslutsam, vi tycker att vi har lyckats med många av de frågor som dykt upp. Men mycket återstår att arbeta med och den viktigaste frågan som utkristalliserat sig är: Hur får vi fler att vilja spela teater med oss, det vill säga hur ökar vi medlemsantalet? Fler frågor: Hur klara ekonomin i dessa hårda tider? För hur som helst behövs det ekonomi för att kunna genomföra olika projekt. Spännande idéer om workshops, kortkurser och föreläsningar har kläckts! Så tveka inte att hoppa på när de dyker upp på hemsidan! Det har blivit en del letande efter pjäser att läsa, idéer hur vi gör hemsidan mer attraktiv mm, det kan väl bara nämnas att saker kommer att hända på hemsidan!! Nu har vi ju inte bara suttit och pratat utan även inlett arbete med sommarteatern! Förhoppningsvis blir det av! Då blir det premiär i juli för: I fruntimmersveckan skriven av Hedvig Indebetou. Flera projekt gömmer sig i sina lindor men vi tror att de fortfarande är lite 4.

5 för hemliga för att skrivas om, det är mycket som ska klaffa MEN vi återkommer om det lite senare! Vi har fått fler och fler förfrågningar från hemsidan så det verkar ändå som det rör på sig! Vi hoppas innerligt att det vi påbörjat kommer ge frukt lite längre fram, helst år 2013! Vi vill avsluta med att tacka den avgående styrelsen för idogt och trevligt samarbete! Utan varandra skulle det inte hända! Låt oss fortsätta arbetet med att bli en levande och intressant teatergrupp för alla i Linköping! Linköping i februari 2013 Lise Müller Ordförande Marina Odhe Byström Sekreterare Mathz Hjalmarsson Kassör 5.

6 RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT INTÄKTER Föreningen Medlemsavgifter 1 050,00 Bidrag 0,00 Övrigt 81,00 Summa intäkter 1 131,00 KOSTNADER Administration 1 905,50 Medlemsavgifter 600,00 Manuslån 175,00 Övrigt 0,00 Summa kostnader 2 680,50 Resultat: ,50 Ingående balans Utgående balans Kassa 150,00 Kassa 150,00 Plusgiro 2 835,99 Plusgiro 1 286,49 SUMMA TILLGÅNGAR 2 985, ,49 SULDER OCH EGET KAPITAL Skulder ,00 Skulder ,00 SUMMA SKULDER , ,00 Eget kapital , ,51 Linköping februari 2013 Mathz Hjalmarsson 6.

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2012 Undertecknad, som av Linköpings Friteaters årsmöte valdes som revisor för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för förvaltningsåret 2012 får härmed avge följande berättelse. För fullgörande av uppdraget har jag granskat föreningens räkenskaper och kassabok, inkl. siffergranskning samt tagit del av andra handlingar, som lämnat upplysningar om verksamheten. Granskningen har givit vid handen att såväl bokföring som förvaltning är i ordning och ej ger anledning till anmärkning. Med anledning av ovanstående tillstyrks härmed att föreningens styrelse beviljas ansvarsfrihet för år Linköpings den 15 mars 2013 Wiwianne Asp revisor 7.

8 FÖRSLAG OM HÖJD MEDLEMSAVGIFT Under de senaste åren har Linköpings Friteater haft en medlemsavgift på 150 kronor/år (ungdomar upp till 25 år 100 kronor/år). Av detta går 75 kronor/person till ATR för vårt medlemskap där. Vad föreningen själva då får behålla är 75 kronor/medlem för egen verksamhet. Föreningen har en dålig ekonomi med nästan inga pengar att kunna göra något för och vi har en del fasta kostnader som vi aldrig kommer ifrån. Styrelsen anser då att det kan vara dags att höja medlemsavgiften. Medlemsavgiften till ATR återstår på 75 kronor/person, så Linköpings Friteater får in några extra kronor i kassan. Styrelsen föreslår därför årsmötet att besluta att från och mer verksamhetsåret 2013 höja medlemsavgiften till 200 kronor/år för vuxna medlemmar och för ungdomar upp till 25 år höja till 150 kronor/år. att har någon redan betalat in medlemsavgiften för 2013 vill styrelsen att den/de betalar in höjningen separat att för 2014 behålla medlemsavgiften på 200 kr/år för vuxna och 150 kr/år för ungdomar Linköping i februari 2013 Lise Müller ordförande 8.

9 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2013 Styrelsen lägger följande förslag till Verksamhetsplan för 2013: Årsmöte, 24 mars Workshop, under våren med inbjuden skådespelare Sommarteater i Mutebo, I fruntimmersveckan, 19, 20, 21, 23 och 24 juli 2-stegs workshop, september och november ( Hur använder du din röst, Bli bättre på att improvisera ) Medlemsträff, oktober Starta upp nya uppsättningar, med beräknad premiär sommaren 2014 och hösten

10 FÖRSLAG TILL BUDGET 2013 Avgående styrelse lägger detta förslag till budget för verksamhetsåret INTÄKTER Föreningen I Fruntimmersveckan Medlemsavgifter 2 000,00 Biljetter ,00 Övrigt 1 000,00 Program 2 000,00 Medlemsträffar 850,00 Regnponchos 100,00 Övrigt 7 000,00 Summa intäkter 3 850, ,00 Summa intäkter totalt: ,00 KOSTNADER Föreningen I Fruntimmersveckan Administration 1 000,00 Administration 100,00 Marknadsföring 1 450,00 Marknadsföring 2 000,00 Årsmöte 200,00 Hyra scen 3 000,00 Styrelsen 0,00 Smink 600,00 Medlemsträffar 400,00 Scenografi 1 000,00 Manuslån 500,00 Ljud/ljus 8 000,00 Övrigt 200,00 Kostym 1 500,00 Medlemsavgifter 750,00 Förtäring 900,00 Royalties 0,00 Resor 1 500,00 Övrigt 500,00 Summa kostnader 4 500, ,00 Summa kostnader totalt: ,00 RESULTAT: -650,00 10.

11 VALBEREDNINGEN FÖRSLAG Valberedningen lämnar följande förslag till val vid årsmötet 2013: a/ Föreningens sekreterare (2 år) Valberedningen föreslår Marina Odhe-Byström (omval) b/ Föreningens kassör (2 år) Valberedningen föreslår Mathz Hjalmarsson (omval c/ 2 stycken suppleanter (1 år) Valberedningen föreslår Anna Hultman och Claes Laurent (omval) d/ 1 stycken revisorssuppleant (1 år) Valberedningen föreslår Berit Fornell (omval) e/ 3 ledamöter valberedningen (1 år) Valberedningen lägger inga förslag 11.

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer