Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening"

Transkript

1 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning 1) Fastställande av röstlängd (inkl fullmakter) 2) Fastställande av dagordning för mötet 3) Fråga om mötets behöriga utlysande 4) Val av mötesordförande 5) Val av sekreterare för mötet 6) Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet, och tillika vara rösträknare vid mötet 7) Behandling av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser 7a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 7b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 7c) Revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen omfattat 9) Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av medlemmar inlämnade förslag (motioner). Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Inga motioner eller propositioner har inkommit. 10) Fastställande av avgift och planer för kommande år 10a) Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 10b) Verksamhetsplan med ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret 11) Val av styrelse, revisorer och valberedning 11a) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för det kommande året 11b) Styrelsens ordförande för en tid av ett år 11c) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett eller två år (enligt 25) 11d) Suppleant eller suppleanter i styrelsen för en tid av ett eller två år (enligt 25) 11e) Eventuella fyllnadsval till styrelsen 11f) Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år (ledamot eller suppleant i styrelsen får ej utses till revisor eller delta i valet) 11g) Ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 12) Övriga frågor 12a) Föreningsutveckling 12b) Nya båthusplaner 12c) Flerårsbudget Efter årsmötet serveras mat och dryck till ett subventionerat pris av 70 kronor per person. Välkommen!

2 Budget 2014/2015 (per konto) Skapad : / Konto Benämning Res 13/14 Budg 13/14 Budg 14/ Deltagaravgifter läger mm Intäkter roddskola gntäkter Företagsrodd gntäkter övrgga arrangemang Försäljning av idrottskläder/idrottsmateriel Kommunala bidrag, Medlemsaktivitetsbidrag Kommunala bidrag, Driftbidrag för lokal Kommunala bidrag, Investeringsbidrag för lokal Statliga bidrag, LOK-Stöd Statliga bidrag, Idrottslyftet Statliga bidrag, SISU/RF Övriga gåvor och bidrag Medlemsavgifter Tävlingsavgifter Övriga intäkter Försäkringsersättningar Startavgifter (Egna Idrottsmän) Licenser (Egna Idrottsmän) Deltagaravgifter (Egna Idrottsmän) Läger (Egna Idrottsmän) Transportkostnader (Egna Idrottsmän) Övriga kostnader (Egna Idrottsmän) Kostnader roddskola Kostnader företagsrodd Inköp av idrottkläder till försäljning Kostnader för utbildning Kostnader för föreningsutveckling Kostnader för rekrytering Kostnader övriga arrangemang Arrende Kostnader för el Vatten och avlopp Sophämtning, renhållningsmatr, entremattor, toapapper, etc Underhåll av båthus Övriga lokalkostnader Om-/tillbyggnad av båthus Inventarier Kostnader inköp av inomhusträningsmatriel (2013) se 5491 se Kostnader inköp av båtmateriel Kostnader inköp av inomhusträningsmatriel Kostnader underhåll av båtmateriel Kostnader underhåll av inomhusträningsmatriel Drift och underhåll av trailer Drift och underhåll av följebåt Kostnader för kontorsmateriel, telefon, porto,bank mm Försäkringar Förbundsavgift (SR) Övriga kostnader Löner och arvoden för roddverksamhet (netto) Löner och arvoden för båthusvärd (netto) Löner och arvoden (dragen preliminärskatt) Sociala avgifter för roddverksamhet Sociala avgifter för båthusvärd Ränteintäkter Årets resultat av (2)

3 Budget 2014/2015 (sammanställd) Skapad : / Kontoklass Benämning Res 13/14 Budg 13/14 Budg 14/15 [kr] [%] [kr] [%] [kr] [%] 3 Delsumma: Medlemsavgifter ,3% ,6% ,7% 3 Delsumma: Bidrag+gåvor ,3% ,6% ,2% 3 Delsumma: Egna arrangemang ,4% ,8% ,1% 3 Summa intäkter ,0% ,0% ,0% 4 Summa kostnader: Verksamhetskostnader ,7% ,5% ,6% Summa kostnader: 5 Fastighetstillbehör+idrottsmatriel+övrigt matriel ,0% ,9% ,8% 6 Summa kostnader: Administration+försäkringar, etc ,0% ,3% ,3% 5+6 Summa kostnader: Övriga externa kostnader ,0% ,2% ,1% 7 Summa kostnader: Personal ,2% ,3% ,3% 4-7 Summa kostnader ,0% ,0% ,0% 8 Summa finansnetto Redovisat netto Reservering: Upplösning-fastighetstillbehör Reservering: Upplösning-båt/idrottsmatriel Reservering: Avsättning-fastighetstillbehör Reservering: Avsättning-båt/idrottsmatriel Betalningsöverskott/underskott av (2)

4 Förslag till arbetsplan för Stockholms Roddförening, verksamhetsåret 2014/2015 Utveckling av föreningen och anskaffning av medel för detta Arbeta fram en framtidsvision för föreningen Arbeta aktivt med tävlingsverksamhet, ungdomar, rekrytering och gemenskap (våra fyra "fokus"-områden) Fortsätta hyra ut båthuset för fest- och konferensevenemang Bedriva företagsrodd Anställa husvärd 15 maj - 30 juni och 1 augusti - 30 sept Anställa roddtränare (deltid) Upprätta rullande plan för båtinköp Underhålla båthus, båthall och båtmateriel Genomföra två arbetsdagar, en i vår och en i höst Bygga om båthall (bergvärme, paternosterverk mm) Skaffa mer bryggkapacitet vid båthuset Bevaka och påverka utformningen av DP-förslaget till ny bro Verka för ett "SSRD-båthus" vid Magelungen Tävlingsverksamhet Fortsätta arbeta för att fler åtar sig ledar- och tränaruppdrag Arbeta aktivt för att behålla nuvarande ledare Ytterligare utvidga/utveckla föreningens ungdomsverksamhet Stödja dem som vill göra tävlingssatsningar Öka antalet aktiva med tävlingslicens Rekrytering av nya roddare och utbildning av ledare Utbilda ledare, instruktörer och roddtränare Fortsätta med Idrottslyftet för ungdomar Fortsätta med rodd i Campus Manilla Genomföra roddskola för ungdomar under sommaren Genomföra nybörjarkurser i rodd för vuxna Arrangemang av tävlingar Genomföra Gymnasiekapprodden på Viken (27 maj) Medverka vid arrangemang av Svearodden i Täby (14 mars) Medverka vid arr. av Farstarodden på Magis (prel 9-10maj) Medverka vid arr. av EuroGames på Magis (7-8 augusti) Gemenskap och sociala aktiviteter Ta fram profilkläder Genomföra minst en långtur i inriggade fyror

5 Valberedningens förslag till årsmötet den 27 november a Antalet ledamöter och suppleanter för det kommande året: Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter (oför.) 11b För en tid av 1 år: Föreningens och tillika styrelsens ordförande Eli Zlotnik (omval) 11c För en tid av 2 år: Tre ledamöter Joakim Piela (omval) Susanne Barthel (nyval) Tobias Wallerius (omval) 11d För en tid av 2 år: En Suppleant: Josefine Olsson (nyval) 11e För en tid av 1 år: Ett fyllnadsval Suppleant: Nikolas Pivac (nyval) 11f För en tid av 1 år: Två revisorer och en revisorsuppleant: Rolf Sundquist (omval revisor) Mikael Borgh (omval revisor) Ola Larsson (omval revisorsuppleant) Stockholm den 11 november 2014 Josefin Berglund Mitra Aschouri

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer