Årsmöte Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping"

Transkript

1 Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

2 DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse 5. Revisorernas berättelse 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret 8. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen 9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 10. Val av två revisorer jämte suppleanter 11. Val av ombud jämte ersättare till riksstämman, för en period av ett år 12. Val av valberedning 13. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar 14. Vid mötet väckta frågor 15. Mötet avslutas

3 Hej kära medlem! Du får det här brevet för att du är medlem i Djurens Rätt och bosatt i Norrköpings eller Söderköpings kommun vilket innebär att du också tillhör lokalavdelningen Djurens Rätt Norrköping-Söderköping. Välkommen på årsmöte Det är enbart medlemmar som har rösträtt, men du får väldigt gärna också ta med dig vänner och familj på mötet. Alla är välkomna! Under årsmöte går vi igenom vad vi gjort under året som gått och vad som ska hända i år, samt välja en ny styrelse. Vill du ta del av årsmöteshandlingarna innan själva mötet så kommer de att finnas tillgängliga på vår hemsida från och med 15/2. Ta din chans att påverka vårt arbete 2015 genom att delta på vårt årsmöte. Tid: Måndag 23 februari kl. 18:00 Plats: Repslagaregatan 11 i NBV:s lokaler, snett emot galleria Domino. Om porten inte är öppen, ring på dörrklockan eller till Theresia Varmt välkomna att träffa andra medlemmar i Djurens Rätt! Vi bjuder självklart på gott fika. Naturligtvis finns vi också på Facebook, sök på "Djurens Rätt Norrköping/Söderköping". PS. Vi skickar också med gåvoinbetalningskort för dig som vill ge en gåva till Djurens Rätt. Tack, din gåva gör stor skillnad för djuren! Med vänliga hälsningar Styrelsen för Djurens Rätt Norrköping-Söderköping PS. På baksidan av detta brev följer en efterlysning efter fler aktiva, som vi är i akut behov av!

4 Skulle du tycka att det var roligt att vara aktiv i Djurens Rätt? Lite eller mycket, gå på möten eller enbart vara med på aktiviteter? Vi efterlyser fler som är sugna på att vara aktiva i vår lokalavdelning. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller varit med förr. Ålder spelar självklart heller ingen roll. Alla är varmt välkomna! Tyvärr har vi haft lite svårt att få fatt på tillräckligt med folk för att kunna genomföra aktiviteter och planeringsmöten den senaste tiden. Vi har haft oturen att förlora flera aktiva för att de bland annat flyttat från stan för jobb eller studier och vi har därför varit tvungna att tacka nej till flera intressanta aktiviteter så som julmarknad och Augustifesten, som vi ju så klart gärna skulle vilja vara med på igen. Vi är därför just nu i akut behov av fler personer för att kunna fortsätta med vår lokalavdelning. Som aktiv finns mängder av aktiviteter att välja mellan. Det kan handla om att dela ut informationsmaterial, skriva insändare, samla namnunderskrifter, arrangera informationsbord på biblioteket, bjuda på mat i en livsmedelsbutik, arrangera filmvisning och mycket annat. Personer som är intresserade av att sitta i styrelsen och arrangera några planeringsmöten under året behövs också. Vi välkomnar självklart nya tips och idéer kring aktiviteter som vi skulle kunna göra. Vi medlemmar bestämmer tillsammans vad vi vill göra i vår lokalavdelning. Vi vet att viljan att ha en aktiv lokalavdelning finns och behöver därför få kontakt med alla er intresserade därute. Om du är intresserad av att vara mer aktiv så får du väldigt gärna skicka in en intresseanmälan till senast den 20/ Då får vi i styrelsen lite mer koll på om vi har tillräckligt med intresserade för att fortsätta med lokalavdelningen. Under årsmötet kommer vi prata vidare om hur vi planerar verksamheten för Du är varmt välkommen att kontakta oss på något av nedanstående sätt: Djurens Rätt C/O Theresia Svensson Axel Swartlings gata Norrköping Facebook: Djurens Rätt Norrköping/Söderköping

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Under det gångna året höll vi 3 protokollförda styrelse- och medlemsmöten. Vi är idag 614 medlemmar i lokalavdelningen, vilket är en ökning om man jämför förra årets antal medlemmar som då var 613 stycken. Under året har det inte varit någon aktivitet för att regelbundet synas i Norrköping/Söderköping med omnejd. Vi hoppas att det finns medlemmar som kan tänka sig vara aktiva under 2015!

6 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 2014 Djurens Rätt Norrköping RESULTATRÄKNING Intäkter Försäljning 826,00 kr 1 814,00 kr Diverse ,00 kr ,00 kr Gåvor 8 990,00 kr 2 275,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr Kostnader Lagerförändring 100,74 kr 4 718,80 kr Lokal 2 450,00 kr 2 250,00 kr Medlemsträffar 1 977,00 kr Diverse 1 605,00 kr ,50 kr Porto 3 135,00 kr Annonser 712,00 kr 1 007,00 kr Gåvor 9 000,00 kr Summa kostnader ,26 kr ,70 kr Verksamhetens över-/underskott 5 968,74 kr 3 737,70 kr Finansiella poster Ränteintäkter 101,96 kr 2 616,08 kr Över-/underskott efter finansiella poster 6 070,70 kr 1 121,62 kr Årets över-/underskott 6 070,70 kr 1 121,62 kr

7 BALANSRÄKNING Tillgångar Lager ,54 kr ,80 kr Kassa och bank Kassa 999,00 kr 1 995,00 kr Postgiro 7 464,89 kr 1 396,89 kr Sparkonto ,04 kr ,08 kr Summa kassa och bank ,93 kr ,97 kr Summa tillgångar ,47 kr ,77 kr Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserade över-/underskott ,77 kr ,39 kr Årets över-/underskott 6 070,70 kr 1 121,62 kr Summa eget kapital ,47 kr ,77 kr Summa eget kapital och skulder ,47 kr ,77 kr

8 Norrköping den 23 februari 2015 Linus Berglund Ordförande Marie Thornesköld Vice ordförande Cecilia Ellehammar Theresia Svensson Kassör Anni-Ruffina Ström Hilda Fahlén Björn Min revisionsberättelse har lämnats den 23 februari 2015 Malin Lilja Revisor

9 REVISIONGSBERÄTTELSE FÖR DJURENS RÄTT NORRKÖPING/SÖDERKÖPING Till årsmötet för Djurens Rätt Norrköping Rapport från lekmannarevisor Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2014 för Djurens Rätt Norrköping. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta bokslutet i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Jag har granskat att bokslutet är baserat på en ordnad bokföring och är upprättat i enlighet med god redovisningssed. Jag har dessutom granskat att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig. Baserat på min granskning anser jag att: Bokslutet är baserad på en ordnad bokföring och är upprättat i enlighet med god redovisningssed. Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Jag föreslår att föreningsstämman fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Norrköping den 23 februari 2015 Malin Lilja Revisor

10 VERKSAMHETSPLAN För verksamhetsåret 2015 har styrelsen förslag på några ändringar av vårt arbetssätt. Eftersom lokalföreningen för tillfället har ont om aktiva medlemmar så kommer vi under detta år att fokusera på få huvudområden att jobba mot som framförallt att satsa på att värva medlemmar och uppmuntra till mer aktivitet. Aktiviteter bestäms utifrån den aktiva gruppens intresse och hjärtefrågor. Vi vill även försöka satsa på att genomföra aktiviteter i samband med aktuella frågor som uppmärksammats i media. Vårt arbete planerar att genomföras med aktiviteter tillsammans eller enskilt, såsom att ha informationsbord, sätta upp affischer samt bjuda in till filmvisningar. Ett förslag är att delta med ett bord på den årliga vårmarknaden vid Färgargården, samt medverka på Rättvis julmarknad på Arbetets museum som vi har gjort under flera år tidigare. Istället för att ha det antal medlems- och styrelsemöten som vi haft under tidigare år, så tror vi att föreningen detta år skulle gynnas av färre möten och att tiden istället läggs på att arbeta mer aktivt utåt så att fler människor får reda på att vi finns. Affischeringen är ett led i att värna om alla våra medlemmar, även de som inte har tillgång till mail eller sociala medier. Målet är att sätta upp affischer hos föreningar (ex. PRO och Naturskyddsföreningen) och allmänna platser (t.ex. Stadsbiblioteket, Universitetetet, Kulturhuset), samt skicka tackkort för att visa vår uppskattning till de medlemmar som skänker gåvor. När det gäller datum för medlemsmöten kommer vi att bestämma tidpunkt för 3-4 medlemsmöten per år och skicka inbjudan via post med information och datum för samtliga möten. Detta gör att medlemmar inte missar datum för nästa möte, även fast de inte varit närvarande på det senaste mötet. Vårt övergripande mål för det kommande året är självklart att sprida vårt budskap om djurens rättigheter och upplysa allmänheten om hur de kan göra medvetna val utan lidande!

11 PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2015 Inkomster Gåvor Summa 6 000,00 kr 6.000,00 kr Utgifter Förrådshyra Porto, marknadsföring 4 000,00 kr 2 400,00 kr Medlemsmöten, aktiviteter Diverse omkostnader Summa 5 000,00 kr 2000,00 kr ,00 kr Summa över/underskott ,00 kr

12 STYRELSEFÖRTECKNING 2014/2015 Ordförande Vice Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Valberedning, sammank. Linus Berglund Marie Thornesköld Theresia Svensson Hilda Fahlén Cecilia Ellehammar Anni-Ruffina Ström Suey Sivula Valberedning Therese Johansson Revisor Malin Lilja Vi i styrelsen vill rikta ett hjärtligt tack till alla er som under året stöttat den lokala verksamheten aktivt och/eller ekonomiskt!

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer