Mallar till Föreningsårsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mallar till Föreningsårsmöte"

Transkript

1 Mallar till Föreningsårsmöte 2016

2 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i redigerbart format på viunga.se/arsmote. Det är inget krav att använda mallarna. Tvärtom! Att hålla i ett årsmöte är ett bra sätt att lära sig om demokrati. Om ni vill skriva ert eget protokoll, verksamhetsplan eller något annat från grunden är det fritt fram att göra det. Om ni dock är lite osäkra på hur ett årsmöte ska gå till kan dessa mallar vara ett bra stöd. Alla mallar kommer på varsitt papper som är färgkodat. Protokollet är orange, föredagningslistan är grön, alla mallar som har att göra med ekonomi och pengar är lila och alla papper som har med verksamhet är blåa. På baksidan har ni en förklaring över vad det är tänkt att ni ska göra med pappret. Riv gärna loss papprena från häftningen och sprid ut dem på ett bord. Då blir det kanske lite lättare att få en överblick! Protokollet är årsmötets absolut viktigaste papper och finns här intill. I protokollet skrivs vad ni tillsammans kommit fram till och bestämt under årsmötet. Protokollet blir ett slags bevis på att ni haft mötet och vad som beslutades på det. När ni är klara med mötet ska ni skriva under protokollet och ladda upp det på Vi Ungas medlemsregister ebas (ebas.viunga.se). Föredragningslistan är listan på saker som ni ska diskutera på ert årsmöte. På baksidan av föredragningslistan finns en förklaring för vad alla punkter betyder. Ni kan ha den som en guide att gå efter. Inför ett årsmöte är det lite saker att förbereda. I årsmötesguiden (häftet som kom tillsammans med detta häfte) finns mycket bra tips för vad som kan göras. När det gäller mallarna ska verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorsberättelsen helst vara klara innan mötet sätter igång. Årsmöten handlar om demokrati. I er förening får ni själva bestämma vad ni vill göra. Vad ni diskuterar och tillsammans kommer fram till under årsmötet är det ni senare ska göra verklighet av. Om det är något ni inte förstår eller har en fundering över så tveka aldrig att höra av dig till ert Vi Unga-distrikt. Om ni inte vet vilket ert Vi Unga-distrikt är kan ni alltid höra av er till eller så hjälper vi er. Ha ett bra årsmöte och glöm inte fikat!

3 PROTOKOLL Årsmötesprotokoll för Datum: Plats: Närvarande: 1. Mötes öppnande Mötet öppnades av. 2. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valde vi, till mötessekreterare valdes och som protokollsjusterare valde vi. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet Kallelsen (inbjudan) till årsmötet kom ut för mer än 14 dagar sedan så därför godkände vi kallelsen. 4. Fastställande av föredragningslistan Vi fastställde föredragningslistan (listan på ämnen som mötet ska diskutera). 5. Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelsen presenterades av. Vi pratade om vad vi hade gjort föregående år. Vi la verksamhetsberättelsen till handlingarna som bilaga 1. Kommentarer om verksamhetsberättelsen: 6. Bokslut 2015 Bokslutet (den ekonomiska redovisningen) presenterades av som berättade vilka pengar vi fått in och vad vi använt dem till. Vi la bokslutet till handlingarna som bilaga 2. Kommentarer om bokslutet: 7. Revisorns berättelse 2015 Berättelsen från revisorn presenterades och lades till handlingarna som bilaga Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Vi beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet eller inte bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 9. Motioner Scanna eller fotografera båda sidor och ladda upp på ebas - ebas.viunga.se

4 PROTOKOLL 10. Föreningsstyrelsens förslag 11. Fastställande av medlemsavgift Vi pratade om hur stor medlemsavgiften ska vara. Vi bestämde att den 2016 ska vara (minst 20). 12. Verksamhetsplan 2016 Vi pratadeo m vad vi skulle göra under 2016 och beslutade om en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är bilaga Ekonomisk plan 2016 Vi pratade om hur vi skulle göra med våra pengar under Vi beslutade om en budget som är bilaga Val av minst tre till föreningsstyrelsen Vi valde följande personer till föreningsstyrelsen och på följande poster: som som som som som som som som 15. Val av minst en myndig revisor Till revisor, med uppdrag att granska styrelsens arbete, valde vi. 16. Val av minst en person till valberedningen Till valberedning, med uppdrag att komma med ett förslag på nästa års styrelse, valde vi: som sammankallande, med hjälp av och. 17. Val av ombud till distriktsstämman Vi valde följande personer till att representera oss på distriktsstämman (distriktets årsmöte):,,, och. 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande Mötesordförande avslutade mötet. Underskrifter: Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Scanna eller fotografera båda sidor och ladda upp på ebas - ebas.viunga.se

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet 4. Fastställande av föredragningslistan 5. Verksamhetsberättelse Bokslut Revisorns berättelse Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 9. Motioner 10. Föreningsstyrelsens förslag 11. Fastställande av medlemsavgift 12. Verksamhetsplan Ekonomisk plan Val av minst tre till föreningsstyrelsen 15. Val av minst en myndig revisor 16. Val av minst en person till valberedningen 17. Val av ombud till distriktsstämman 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Under denna punkt öppnar ni mötet. Det betyder att mötet startar. Under denna punkt kan ni också fylla i på protokollet vilka som deltar (närvarar) på mötet, samt vilket datum och på vilken plats årsmötet är. 10. Föreningsstyrelsens förslag Om föreningens styrelse vill ändra något särskilt i föreningen så kan de föreslå det under denna punkt. Om ni diskuterar eller bestämmer något under denna punkt så kan ni skriva det på de tomma raderna i protokollet. 2. Val av mötesfunktionärer För att kunna ha ett årsmöte så måste ni välja vem som ska göra vad under mötet. Mötesordförande leder mötet och ser till att alla kommer till tals. Mötessekreteraren sköter protokollet och skriver antingen ett eget eller fyller i mallen som kommer med detta häfte. Justeraren läser sedan protokollet för att se så att allting stämmer och att sekreteraren inte glömt något. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet För att alla medlemmar ska få en ärlig chans att kunna komma på årsmötet ska en kallelse (inbjudan) komma ut till alla medlemmar senast 14 dagar innan mötet börjar. En kallelse kan vara ett brev, ett mail, ett Facebookmeddelande, ett sms eller något annat. Det viktigaste är att alla får veta var och när mötet är. 4. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan är listan på saker som ni ska ta upp under årsmötet. På ett årsmöte måste man prata om vissa saker. På andra sidan av detta papper finns alla saker ni måste ta upp. Vill ni går det också bra att prata om fler saker. Då gör ni ett tillägg till föredragningslistan. 5. Verksamhetsberättelse 2015 Under denna punkt går ni igenom vad föreningen gjort under Oftast är det en person från föreningens styrelse som presenterar verksamhetsberättelsen och de andra får chans att ställa frågor. 6. Bokslut 2015 Ett bokslut berättar hur läget står till med föreningarnas pengar. Precis som med verksamhetsberättelsen är det ofta en person från föreningens styrelse som presenterar bokslutet. 7. Revisorns berättelse 2015 Revisorn är vald av föreningen för att hålla ett vakande öga på styrelsen så att de sköter sig. Under denna punkt får revisorn berätta om hen tycker att föreningens styrelse skött sitt uppdrag. 8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Under denna punkt får föreningen avgöra om de tycker att styrelsen för 2015 har skött sig. Om de skött sig beviljas de ansvarsfrihet (godkänns). Om de inte skött sig och gjort något olämpligt kan föreningen välja att inte bevilja ansvarsfrihet. Oftast handlar det då om att föreningsstyrelsen gjort något väldigt dåligt, exempelvis ett brott. Kryssa i protokollet vad ni beslutade. 9. Motioner Alla medlemmar i en förening kan skicka in en motion. En motion är ett förslag på något som föreningen ska ändra eller syssla med. Motioner ska vara inskickade senast 10 dagar i förväg. Om ni har fått in några motioner kan ni skriva på de tomma raderna i protokollet vad ni diskuterade och om ni bestämde något särskilt. 11. Fastställande av medlemsavgift För att få vara medlem i en förening ska en betala en medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften kan vara olika stor, beroende på hur mycket pengar ni behöver i föreningen. Det är ni som avgör hur mycket det ska kosta att bli medlem. Den ska dock minst vara 20 för ett år. 12. Verksamhetsplan 2016 Under denna punkt diskuterar ni och bestämmer vad ni ska ha för aktiviteter under Det ni kommer överens om skriver ni ner i en verksamhetsplan. 13. Ekonomisk plan 2016 Eftersom ni precis bestämt vad ni ska göra under 2016, kan det också vara bra att bestämma hur ni ska göra med pengarna. Det gör ni genom att bestämma en ekonomisk plan. 14. Val av minst tre till föreningsstyrelsen Föreningens styrelse är de ni väljer till att leda föreningen. Det kan vara hur många som helst, men det ska vara minst tre. Ni behöver också besluta till vilka uppdrag varje person väljs till. Exempelvis kan en person väljas till ordförande eller kassör. Om ni inte vill välja ett specifikt uppdrag kan en person väljas som ledamot. 15. Val av minst en myndig revisor Revisorn är en person som föreningen litar på och som väljs för att hålla lite koll på föreningsstyrelsen så att de inte missköter sig. Revisorn ska vara myndig (över 18 år gammal) och får inte sitta i styrelsen. Den behöver heller inte vara medlem i föreningen. Ni kan välja flera om ni vill, men det krävs bara en. 16. Val av minst en person till valberedningen Valberedningen har som uppdrag att se till att det finns människor som kan tänkas sitta i styrelsen nästa år. Är det fler som vill sitta i styrelsen 2017 än vad det finns platser förbereder valberedningen också ett förslag på vem som ska sitta. Valberedningen ska bestå av minst en person, men ni kan välja flera om ni vill. 17. Val av ombud till distriktsstämman Ett Vi Unga-distrikt är alla Vi Unga-föreningar i ett visst område. Varje år har distriktet också ett årsmöte, men då kallas det stämma. Som förening har ni rätt att skicka ombud (representanter) till distriktsstämman. Varje Vi Unga-förening har rätt att skicka som högst fem ombud, men ni kan välja färre om ni vill. 18. Övriga frågor Om det är något övrigt som ni skulle vilja prata om kan ni lyfta det under denna punkt. Om ni diskuterade eller bestämde något kan ni skriva det på de tomma raderna i protokollet. 19. Mötets avslutande Nu är ni klara! Avsluta mötet och ät upp den fika som blev över!

7 BILAGA 1: VERKSAMHETSBERÄTTELSE Under 2015 har vi gjort:

8 VAD ÄR EN VERKSAMHETSBERÄTTELSE? En verksamhetsberättelse är en sammanfattning av vad ni i föreningen gjort under året. En verksamhetsberättelse kan se lite olika ut. Oftast är det en text som beskriver vad ni har gjort. Den kan dock kompletteras med hjälp av bilder, presentationer, dikter, låtar eller något annat. Var kreativ och tänk utanför lådan! Verksamhetsberättelsen är styrelsens berättelse. De har antagligen bäst överblick över vad föreningen gjort under Helst ska den vara förberedd och klar innan årsmötet, men ni kan också ta hjälp av föreningens medlemmar för att sammanfatta året. På ett årsmöte läggs verksamhetsberättelsen som en bilaga. Det betyder att det är ett tillägg till protokollet. När ni sparar protokollet ska ni spara verksamhetsberättelsen tillsammans med det.

9 BILAGA 2: BOKSLUT Resultaträkning Intäkter Utgifter Beskrivning Intäkt Beskrivning Utgift SUMMA INTÄKTER: Årets resultat Intäkter - utgifter SUMMA UTGIFTER: Balansräkning Tillgångar Skulder och eget kapital Beskrivning Tillgång Beskrivning Skuld Eget kapital (tillgångar - skulder) SUMMA TILLGÅNGAR: SKULDER + EGET KAPITAL:

10 VAD ÄR ETT BOKSLUT? Ett bokslut visar hur ni spenderat pengarna och hur mycket ni har kvar. Bokslutet har två huvudsakliga delar: Den första delen är resultaträkningen. En resultaträkning berättar vad ni har lagt pengarna på under det senaste året. På vänster sida skriver ni upp alla intäkter ni haft under 2015, det vill säga vilka pengar ni fått in. På höger sida skriver ni upp alla utgifter ni haft under 2015, det vill säga vilka pengar ni har gjort av med. I slutet räknar ni ihop era intäkter och era utgifter och skriver där det står summa. Då kan ni räkna ut årets resultat, det vill säga hur mycket ni gått plus eller minus under Räkna ut det genom att ta intäkterna minus utgifterna. Skriv resultatet i den sista rutan. Exempel: Medlemsavgifter Lokalhyra Föreningsbidrag från Förbundet Vi Unga Fika 400 Resor Årets resultat = SUMMA INTÄKTER: SUMMA UTGIFTER: Den andra delen är balansräkningen. En balansräkning berättar hur mycket pengar ni har. I en balansräkning finns två delar: Tillgångarna är den ena delen och Skulderna och det egna kapitalet är den andra. Tanken med en balansräkning är att de två olika delarna ska vara i balans, därav namnet. I tillgångsdelen skriver ni vad ni har för pengar idag. Om ni har pengar på olika ställen, exempelvis på ett bankkonto och i en kassa, skriver ni upp vad ni har var. I skulddelen skriver ni upp om ni har några skulder. Det kan vara exempelvis om någon ligger ute med pengar för föreningen. Efter att ni skrivit alla tillgångar och skulder så kan ni räkna ut eget kapital. Det egna kapitalet är hur mycket pengar ni har. Ta tillgångarna minus skulderna så får ni det egna kapitalet. Skriv in det i rutan för eget kapital. Nu borde skulderna plus det egna kapitalet tillsammans vara samma siffra som tillgångarna. Exempel: Bankkonto Skuld till Gabriella 200 Kassa 450 SUMMA TILLGÅNGAR: Eget kapital SKULDER + EGET KAPITAL: Bokslutet är styrelsens bokslut. Det är styrelsen som under året haft ansvar för föreningens pengar. Därför är det också styrelsen som ansvarar för att bokslutet blir gjort. Bokslutet diskuteras på årsmötet för att alla medlemmar i föreningen ska kunna se hur föreningens styrelse skött föreningens pengar. Exempelvis kan medlemmarna se i bokslutet hur mycket pengar föreningen har. På ett årsmöte läggs bokslutet som en bilaga. Det betyder att det är ett tillägg till protokollet. När ni sparar protokollet ska ni spara bokslutet tillsammans med det.

11 BILAGA 3: REVISORSBERÄTTELSE Den ekonomiska redovisningen för föreningen har granskats för perioden till och med Jag har funnit räkenskaperna i god ordning. Kvitton och andra verifikationer finns för att bevisa intäkter och utgifter så som de framgår i resultatredovisningen. Tillgångarna har kontrollerats och stämmer med det som framgår i balansräkningen. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns enligt mig ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag föreningsårsmötet bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Datum och ort samt revisorns namnteckning

12 VAD ÄR EN REVISORSBERÄTTELSE? En revisorsberättelse är en sammanfattning av revisorns arbete. Revisorn väljs av föreningen på årsmötet för att granska styrelsen. Revisorn tittar oftast främst på ekonomin och kollar så att styrelsen inte gjort någonting olagligt eller väldigt olämpligt med pengarna. En revisor kan också titta på styrelsens övriga arbete i stort. Exempelvis kan hen be om att få läsa protokollen från styrelsens möten. Revisorn brukar i slutet av sin berättelse, om hen inte upptäcker något allvarligt fel, rekommendera föreningen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisorsberättelsen är revisorns berättelse. Det är revisorn och endast revisorn som får ge sin berättelse. I detta häfte finns en revisorsberättelse som är färdigt formulerad. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för revisorn. Den är dock giltig först när revisorn har skrivit under den. Därmed har hen intygat att det som står i berättelsen stämmer. På ett årsmöte läggs revisorsberättelsen som en bilaga. Det betyder att det är ett tillägg till protokollet. När ni sparar protokollet ska ni spara revisorsberättelsen tillsammans med det.

13 BILAGA 4: VERKSAMHETPLAN Under 2016 ska vi göra följande:

14 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? En verksamhetsplan är en plan för vad ni ska göra under Precis som verksamhetsberättelsen kan verksamhetsplaner se lite olika ut. Den kan vara en text som beskriver vad ni ska hitta på för aktiviteter. Den kan bestå av mål som ni sätter upp, exempelvis hur många medlemmar ni ska vara. En verksamhetsplan kan också vara en tidslinje eller en tidsplan. Många verksamhetsplaner är kombinationer av olika saker. Det viktiga är att ni i föreningen hittar ett sätt för vad det är ni vill göra. Verksamhetsplanen är hela föreningens plan. Det är medlemmarnas möjlighet att demokratiskt bestämma vad er förening ska syssla med. Mellan årsmötena är det styrelsens uppdrag att genomföra det som står i verksamhetsplanen. För de medlemmar som inte sitter i styrelsen är verksamhetsplanen en viktig möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Ta chansen att komma överens om vad det är ni vill göra! På ett årsmöte läggs verksamhetsplanen som en bilaga. Det betyder att det är ett tillägg till protokollet. När ni sparar protokollet ska ni spara verksamhetsplanen tillsammans med det.

15 BILAGA 5: BUDGET Intäkter Beskrivning Intäkt SUMMA INTÄKTER: Utgifter Beskrivning Utgift SUMMA UTGIFTER: Resultat Intäkter - utgifter

16 VAD ÄR EN BUDGET? En budget är en plan för pengarna i föreningen. En budget består oftast av tre delar: Den första delen är intäktsdelen. I denna del skriver ni upp alla pengar som ni tror att ni får in under Vanliga intäkter är medlemsavgifter och föreningsbidraget som ni får från Vi Unga. För 2016 får ni för varje medlem som ni hade under Ni kan också ha intäkter från fler håll, exempelvis kommunbidrag. Fyll i så fall i vilka dessa är också. Gör en uträkning för att se hur mycket ni borde få in under Skriv den totala summan för intäkter längst ned. Exempel: Medlemsavgifter (20 medlemmar á 50 ) 20x50 = Bidrag från Förbundet Vi Unga ( per medlem) x10 = Intäkter från vår kiosk 500 Kommunbidrag (20 per medlem och träff) 20x20x10 = SUMMA INTÄKTER: Den andra delen är utgiftsdelen. I denna del fyller ni i vad ni vill lägga pengarna på. Vad ni lägger pengarna på är helt upp till er. Tänk efter vad ni kommer göra under 2016 och försök uppskatta hur mycket det kommer kosta. Exempel: Lokalhyra (500 per gång, 10 träffar) 10x500 = Godis till vår kiosk 300 Fika till möten 500 Utrustning till verksamheten SUMMA UTGIFTER: Den tredje delen är resultatdelen. Här tar ni intäkterna minus utgifterna. Då ser ni om budgeten går ihop. Såvida ni inte har mycket pengar sparade är det en god idé att inte planera att spendera mer pengar än ni planerar att få in under året! Då kanske ni måste gå tillbaka till utgiftsdelen och stryka något. Exempel: = Budgeten är hela föreningens budget. Alla medlemmar i föreningen har lika mycket rätt att bestämma hur ni ska fördela era gemensamma pengar. Mellan årsmötena måste styrelsen följa budgeten så bra de kan. För de medlemmar som inte sitter i styrelsen är budgeten en viktig möjlighet att påverka hur föreningen ska spendera sina pengar. På ett årsmöte läggs budgeten som en bilaga. Det betyder att det är ett tillägg till protokollet. När ni sparar protokollet ska ni spara budgeten tillsammans med det.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2015? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Kan ett årsmöte vara kul? Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Kan ett årsmöte vara kul? Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2013? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2014? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

STARTA AVDELNINGSPROTOKOLL

STARTA AVDELNINGSPROTOKOLL STARTA AVDELNINGSPROTOKOLL Fyll i allt på dator eller för hand. Skicka med post till Unga Örnars Riksförbund, c/o ABF:s förbundsexpedition, Box 522, 101 30 Stockholm, eller scanna originalet och skicka

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA!

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA! ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30 Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Nu är det dags för årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte! Nu är det dags för årsmöte! Vad är ett årsmöte? Årsmötet är lokalgruppens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, detta är det som utgör grunden

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas 1. Logga in Börja med att logga in på www.ebas.sverigeselevkarer.se. Välj Sveriges Elevkårer och skriv in ert förenings-id som användarnamn och lösenordet som ni har fått skickat

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Årsmöte för Game Makers Malmö 6/2-16

Årsmöte för Game Makers Malmö 6/2-16 Årsmöte för Game Makers Malmö 6/2-16 Närvarande Thomas Björk Richard Brorsson Umut Özen Katya Skog Samir Arabi-Eter Freja Lindberg Victoria Larsson Benjamin Jeppsson Söderberg Dagordning 1. Mötets öppnande

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer