NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening"

Transkript

1 NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening

2 Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information du behöver för det! För att kunna starta en Vi Unga-förening så måste ni ha ett nybildningsmöte. Det är på ett sådant möte som ni formellt startar föreningen. Checklista inför mötet Kolla med ert distrikt om de kan vara med och hjälpa till. Kontaktuppgifter finns på viunga.se/distrikt Se till att alla vet tid och plats för möte, och varför ni ska ha mötet. Se till att ni har en lokal för mötet (det går bra att vara hemma hos någon, om ni får plats där) Finns allt ni behöver på plats? Har ni fixat fika och någon rolig aktivitet så att mötet blir så skoj som möjligt? Försök att få någon som kan ställa upp som revisor och tillfråga den personen redan innan mötet. Revisorn måste vara minst 18 år gammal. Läs mer på sida 5 om vad en revisor har för uppdrag. Två saker ni bör ta med er till mötet, bägge finns på viunga.se under materialbanken. Mall för nybildningsprotokoll. Finns i både redigerbar wordfil och i PDF för utskrift. Stadgarna (minst sidorna 1-6), de som närvarar på mötet ska anta stadgarna och därför bör stadgarna finnas på plats. Checklista under mötet Se till att nybildningsprotokollet fylls i. Utgå ifrån mötesdeltagarnas behov och önskemål. Försök att avdramatisera det formella, det viktigaste är att ni har roligt! Förklara konstiga ord på ett lätt sätt (använd förklaringar till föredragningslistan som finns på sidorna 4-5) Avsluta gärna mötet med en rolig aktivitet. Den nya föreningsstyrelsen bör bestämma tid och plats för en föreningsstyrelseutbildning och ett första styrelsemöte. Meddela Vi Unga-distriktet och be dem komma ut och hålla i utbildningen. Checklista efter mötet Samla den nyvalda styrelsen. Se till att alla känner sig delaktiga och viktiga från början Skriv upp namn och adress på alla på nybildningsrapporten Bestäm vem som ska ta kontakt med distriktet och berätta om er nya förening (om ingen från distriktet var med på nybildningsmötet) Efter att protokollet är färdigskrivet och påskrivet av nybildningsmötets sekreterare, ordförande och justerare så ska ni kopiera det i två exemplar. Ett exemplar skickar ni till distriktet. Det andra exemplaret använder ni när ni ska öppna konto på banken. Originalet behåller ni i föreningen, se till att ni sparar det på ett bra ställe så att det inte försvinner. 2.

3 Föredragningslista till nybildningsmötet Här finns ett förslag till föredragningslista, det vill säga ett förslag på saker som ni kan ta upp under mötet. Förslaget täcker in både de saker som ni måste ta upp och de saker som det är bra om ni tar upp. Det går naturligtvis bra att lägga till saker som ni själva vill ta upp också. På sidorna 4-5 ges en förklaring till vad varje punkt betyder. Det är viktigt att protokoll skrivs under nybildningsmötet, en mall för detta finns på viunga.se under materialbanken 1. Mötets öppnande 2. Val av funktionärer för mötet a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Justerare 3. Fastställande av föredragningslista 4. Beslut om antagande av Förbundet Vi Ungas stadgar och bildandet av en Vi Unga-förening 5. Beslut om föreningens namn 6. Fastställande av antal ledamöter i föreningsstyrelsen 7. Val av styrelse a) Ordförande b) Vice ordförande c) Sekreterare d) Kassör e) Övriga ledamöter 8. Beslut om att öppna något av följande alternativ a) Bankkonto b) Bankgiro c) Plusgiro 9. Beslut om teckningsrätt 10. Beslut om firmatecknare 11. Val av en myndig revisor och en ersättare 12. Fastställande av medlemsavgiften 13. Förslag på verksamhet 14. Övriga frågor 15. Mötet avslutas 3.

4 Förklaringar till föredragningslistan 1. Mötets öppnande Man öppnar mötet för att markera att nu sätter vi igång. Det kan göras av vem som helst. Den som tagit initiativ till nybildningsmötet kan vara lämplig. 2. Val av funktionärer till mötet Under den här punkten är det funktionärer för mötet som ska väljas, inte för föreningen framöver, vilket är bra att vara tydlig med. Mötesordföranden ska leda mötet och se till så att alla punkter gås igenom och att alla som vill får prata under mötet. Det är bra om sekreteraren har lätt för att skriva, eftersom denne måste färdigställa protokollet så fort som möjligt. Protokoll kan exempelvis skrivas genom att fylla i den mall som finns i nästa avsnitt. Justerarens uppgift är att skriva under protokollet som bevis på att sekreteraren har skrivit rätt. 3. Fastställande av föredragningslistan Här går man igenom föredragningslistan, den lista där alla saker står med som ska tas upp under mötes. Förklara kort om varje punkt, en mer utförlig förklaring är bättre att ta när ni kommer till respektive punkt. Om det är någon som vill ta upp någonting som inte står med på listan så talar den personen om det här. 4. Beslut om att bilda föreningen Här frågar ordförande mötets deltagare om de vill bilda en Vi Unga- förening. Samtidigt antar man Förbundet Vi Ungas stadgar för föreningar. (Aktuella stadgar kan ni få från ert distrikt eller ladda ner från 5. Beslut om föreningens namn Förening kan heta vad som helst. Enda kravet är att organisationsnamnet Vi Unga ska ingå i namnet, t.ex. Gäddorna Vi Unga. Många föreningar har namn efter den ort de finns på. Det viktigaste är att de flesta känner för föreningens namn. Ta god tid på er när ni beslutar om föreningsnamnet. Det går bra att byta namn på föreningen sedan. Det gör man genom beslut på årsmötet, men då får man inte glömma bort att meddela kommunen och Vi Unga-distriktet. 6. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen Man bör först föreslå hur många som ska sitta i styrelsen innan man börjar föreslå namn. Styrelsen ska bestå av minst tre personer. Ta först reda på hur många som är intresserade innan ni beslutar om antal ledamöter. Styrelsen bör inte vara alltför stor 7. Val av styrelse Förklara varför det är så viktigt att hjälpas åt i en styrelse. Man kan fördela arbetsuppgifterna som man vill, men bör ändå välja olika uppdrag. Man behöver dock inte välja just de poster som står här. Ordförande och kassör rekommenderas dock att ni utser. Ersättare bör vara på styrelsemötena, men har bara rösträtt om någon ordinarie ledamot är borta. Man behöver inte välja ersättare om man inte vill. Rösträtt är bara viktigt när man inte kommer helt överens utan måste rösta på mötena. Det brukar inte hända så ofta. 8. Beslut om att öppna konton a) Alla föreningar bör ha ett bankkonto. Det är valfritt för föreningen att välja vilken bank man vill öppna ett konto hos. b) Bankgiro är kopplat till bankkontot. Bankgiro har man för att dels kunna få in pengar och dels för att kunna betala räkningar. Fördelen med bankgiro är att man kan betala in både till plusgiro- och bankgirokonton. c) Plusgiro fungerar likadant som bankgiro, men de tar inte emot bankgiro och är inte kopplat till ett bankkonto. 4.

5 9. Beslut om teckningsrätt De personer som har teckningsrätt har rätten att ta ut pengar från föreningens konto. Det vanligaste är att kassören och någon mer har teckningsrätt. Det gäller att tänka ut vad som är praktiskt; vem har möjlighet att göra bankärenden osv. Ofta är föreningsledaren eller ordföranden den andra personen. När man beslutar om teckningsrätt kan man göra det: - VAR FÖR SIG = det räcker att en med teckningsrätt skriver på när man tar ut pengar och betala räkningar - TILLSAMMANS = två (eller flera) av dem som har teckningsrätt måste skriva på för att kunna ta ut pengar och betala räkningar. Välj den variant som passar er förening bäst. Många bankkontor anser att en person som inte är myndig inte heller skall ha rätt att sköta en förenings ekonomi. Därför kan det vara klokt att kolla upp hur reglerna är på ditt bankkontor innan mötet. 10. Beslut om firmatecknare Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under med föreningens namn. Det kan till exempel gälla ett avtal. Det är vanligt att ordförande är firmatecknare. Det kan vara fler än en person. 11. Val av revisorer Föreningen ska ha minst en revisor som kollar att föreningens styrelse och kassör sköter sitt uppdrag på rätt sätt. Revisorn ska vara myndig (över 18 år) och bör inte vara släkt med någon i styrelsen. Man väljer även ersättare som får rycka in om den ordinarie skulle få förhinder. 12. Fastställande av medlemsavgift Nu skall ni bestämma vilken medlemsavgift föreningen skall ha. Alla Vi Unga- föreningar måste ta ut en medlemsavgift på minst 20 kronor. Kolla med ert distrikt hur stor avgift per medlem de har. Lägg sedan ihop föreningens avgift och distriktets och ni får fram den totala medlemsavgiften. Exempel: Föreningen bestämmer att sin del av avgiften skall vara 40 kronor. Distriktet där föreningen ligger har en avgift på 15 kronor/ medlem. Den totala medlemsavgiften blir då 55 kronor. 13. Förslag på verksamhet Under den här punkten diskuterar ni vad ni vill ha för verksamhet i er förening. Det går bra att bestämma detta vid ett senare tillfälle om ni föredrar det. 14. Övriga frågor Här kan man ta upp vad som helst, t ex information om kurser och läger som distriktet anordnar. 15. Mötet avslutas Mötesordföranden avslutar mötet. 5.

6

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING ATT BILDA EN RUM-FÖRENING www.rum.se Bilda en RUM-förening En RUM-förening kan se ut i stort sett hur som helst! Alla ämnen och intressen på en musik- eller kulturskola kan organiseras inom ramen för en

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson Bli en bättre valberedare Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE 2 1. Valberedningen är viktig Detta är ett kurshäfte som får kopieras för användning

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer