Väsbystrands Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väsbystrands Samfällighetsförening"

Transkript

1 Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande och sekreterare för stämman samt två justeringspersoner, tillika rösträknare 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Stämmans behöriga utlysande 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Motioner från medlemmarna 10. Styrelsen rapporter och förslag rörande - vägarbeten vår och höst kostnadsram för vägarbeten våren Ersättning till styrelse och revisorer 12. Styrelsens förslag till - inkomst och utgiftsstat - disposition av förnyelsefond - årsavgift samt betalningstid - debiteringslängd 13. Val på - två år, av 2 ordinarie styrelseledamöter - ett år, av 3 suppleanter - ett år, av 2 revisorer - ett år, av revisorssuppleanter - ett år, av valberedning 14. Övriga frågor 15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande 1

2 6. Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 1 april mars 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Magnus Gruvedahl, ordförande Väsbystrand vald t.o.m. 2014/2015 Solveig Björkman, sekreterare Lillnäset vald t.o.m. 2015/2016 Christina Gruvedal, kassör Väsbystrand vald t.o.m. 2014/2015 Ingvar Blomqvist, ansvarig vägh Lillnäset vald t.o.m. 2015/2016 Per-Olof Carlson, ansvarig v-väg Ugglan vald t.o.m. 2015/2016 Birgitta Andersson, suppleant Lillnäset vald t.o.m. 2014/2015 Roger Gurenius, suppleant Ugglan vald t.o.m. 2014/2015 Oscar Garén suppleant Väsbystrand vald t.o.m. 2014/2015 Lars Valldeby ord revisor Väsbystrand vald t.o.m. 2014/2015 Per Sandberg ord revisor Väsbystrand vald t.o.m. 2014/2015 Anna Andersson Bodin suppl revisor Lillnäset vald t.o.m. 2014/2015 Lars Hallsten suppl revisor Lillnäset vald t.o.m. 2014/2015 Föreningens styrelse har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda sammanträden. Suppleanterna har kallats till samtliga sammanträden. SOMMARVÄGHÅLLNING Normalt underhåll såsom skrapning alla vägar vår och höst samt saltning utöver detta utfördes två extra skrapningar samt dikesklippning Björkstigen: grusning och dikning Väsbystrandsvägen: grusning och dikning 1:54-1:55. Midsommarstigen: byte av plåttrumma vid Garén`s Ångbåtsvägen: grusning Flagguddsstigen: grusning Sjöbodsstigen: grusning fram till vändplan. Äppeluddsvägen: grusning från U 1:43. Knektuddsvägen: lagning av potthål vid asfalten utanför stenvillan. grusning från Knektens Backe inkl vändplan Väsby badstig grusning VINTERVÄGHÅLLNING Vi har plogat 7 gånger, sandat 4 gånger. ÖVRIGT Trafikverket har beslutat om ny beräkningsmodell för det årliga driftbidraget. Det innebär en stegvis sänkning från för 2015 till för Storleken bestäms bland annat av vägens trafikklass, slitlager och i vilken klimatzon vägen ligger i (I vårt fall jämförs vi med Skåne). Styrelsen överklagade beslutet men utan framgång. Styrelsen har varit representerad i en utbildning anordnad av Riksförbundet för enskilda vägar (REV). 2

3 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 1 april mars 2015 RESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall INTÄKTER Uttaxerade avgifter Statsbidrag vägar Nyttjandeersättning Ränteintäkter Övriga intäkter Summa KOSTNADER Väghållning Vinterväghållning Bryggkostnader Styrelseersättning Allmänna omkostnader Hemsida Årsmöte Summa Resultat före bokslutsdispositioner Avsättning till förnyelsefond Årets resultat BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Plusgiro Förnyelsefondkonto Sparkonto Fordringar medlemsavgifter 0 0 Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Upplupen kostnad Styrelseersättning Förnyelsefond Summa Resultatet för räkenskapsåret blev efter avsättning till förnyelsefonden ett överskott på kronor. Föreningen innehar sparkonton i Nordea. Behållningen på föreningens sparkonton uppgick till kr vid verksamhetsårets slut. På plusgirokontot fanns drygt kr. Upplupen kostnad 1000kr (dubbel årsavgift inbetald). Efter årets avsättning till förnyelsefonden uppgår den till kr. 3

4 9. Motioner från Medlemmar Inga motioner har inkommit 10. Styrelsens förslag till: Vägarbeten Normalt underhåll såsom skrapning alla vägar vår och höst samt saltning Knektuddsvägen: dikning vid 1:89 Nya vägen (Väsby gård): grusning Ålökorset: kantskärning, innerkurva samt dikning vid skylten Väsbyklubbsvägen, nedre: dikning och kantskärning höger sida Nils Söderströms väg: grusning Knektens Backe: grusning Lillnäsetvägen: grusning Övrigt: byte av sandlåda vid Ugglan 1:22 dikesklippning ljustering av vita stolpar Kostnader : ca kr Kostnadsram för vägarbeten våren 2016 Styrelsen förutser inte några större avvikelser vad gäller omfattningen av underhåll och normala förbättringsarbeten under våren Däremot kan en betydande del av de nödvändiga arbetena behöva utföras eller beställas under våren redan före 2016 års föreningsstämma. Styrelsen föreslår därför att föreningsstämman 2015 godkänner en kostnadsram på kronor för vägarbeten våren Ersättning till styrelse och revisorer Ett halvt prisbasbelopp, vilket beslutades vid stämman Styrelsen föreslår oförändrad ersättning. 4

5 12. Styrelsens förslag till: inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret 1 april mars 2016 Förslag INTÄKTER Utfall Uttaxerade avgifter Statsbidrag vägar Nyttjandeersättning Ränteintäkter Övriga intäkter Summa KOSTNADER Väghållning Vinterväghållning Bryggkostnader 0 0 Styrelseersättning Allmänna omkostnader Hemsida Årsmöte Summa Resultat före bokslutsdispositioner Avsättning till förnyelsefond Budgeterat resultat debiteringslängd för verksamhetsåret 1 april 2015 till 31 mars 2016 Styrelsen föreslår en total uttaxering om kr. För följande 203 fastigheter med andelstal 1 föreslås en avgift om 1000 kr per fastighet. Väsbystrand 1:3, 1;5-1:8, 1:10, 1:12-1:17, 1:19-1:25, 1:28-1:41, 1:43-1:79, 1:81-87, 1:89-1:106, 1:108-1:116, 1:118-1:119, 1:121-1:123. Ugglan 1:3-1:9, 1:11-1:19, 1:21-1:27, 1:29-1:56, 1:60, 1:62 Lillnäset 1:16-1:18, 1:20-1:55. Mörtsunda 1:18, 1:33. Som sista betalningsdag föreslås den 31 augusti 2015 För följande fastigheter med andelstal 1 föreslås avgiftsbefrielse: Väsbystrand 1:9, 1:18, 1:42, 1:80, 1:107. Ugglan 1:59. 5

6 13 Val - två år, av 2 ordinarie styrelseledamöter Magnus Gruvedahl, Väsbystrand Christina Gruvedal, Väsbystrand - ett år, av 3 suppleanter Birgitta Andersson, Lillnäset Roger Gurenius, Ugglan Oscar Garén, Väsbystrand - ett år, av 2 revisorer Lars Valldeby, Väsbystrand Per Sandberg, Väsbystrand - ett år, av revisorssuppleanter Anna Andersson Bodin, Lillnäset Lars Hallsten, Lillnäset - ett år, av valberedning 12. Övriga frågor - Det åligger varje enskild fastighetsägare att se till sina träd och buskar så att de inte växer in/över vägområdet. - Max 30 km inom området, det är många människor och djur som rör sig utefter vägarna. Dammar det efter dig så kör du för fort. - Fastighetsägare som bygger om/till sina hus och har tunga transporter till fastigheten, ansvarar för att återställa vägen om den blir skadad. - Informera gärna styrelsen era kontaktuppgifter (mobil och epost adress). Tänk på grannsamverkan. Maila styrelsen 15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Ordförande i respektive villa/tomt förening Anslagstavlor (resp. förenings ordförande till ser att de anslås) På föreningens hemsida: 16. Mötets avslutande 6

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till EXTRASTÄMMA Onsdagen den 18 juni 2014 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Sida 1 EXTRASTÄMMA Onsdagen den

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 för Envikens samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 för Envikens samfällighetsförening Hemsida: www.enviken.net Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 för Envikens samfällighetsförening Tid: Lördag den 9 mars 2013, kl 13.00 Avprickning av röstlängd mellan 12.15 12.55 Plats: Länna Bygdegård

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2008-04-23 Närvarande Representanter för 119 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande Maria Kolli hälsade alla välkomna och

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen.

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda till ordinarie årsstämma i Kvarterssamfälligheten Rödstenen torsdagen den 2 april 2009. Mötet kommer att

Läs mer