VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012

2 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf. Tom Martin Westin, Vice Ordf from Fr o m Yvonne Nygren Lisbeth Näsström fr.om Ombud Härnösands HRF Kramfors HRF Sollefteå HRF Sundsvall/Timrå HRF Ånge HRF Örnsköldsviks HRF Inga-Greta Westberg Henry Johansson Gurli Hellström Margareta Fisk Bertil Pettersson Åke Rundqvist

3 Verksamhetsberättelse Styrelsen för HRF Distriktet i Västernorrland får härmed avge redovisning för verksamhets- och räkenskapsåret Styrelsesammansättningen under året har varit följande: Ordförande Jan-Olav Lindberg tom (?) då han aviserat Time Out. Vice ordförande Siv Fotmeijer Jovanovic Ordf. tom fr o m Martin Westin Kassör Sekreterare Ledamot Revisorer Revisorsersättare Stig-Axel Nilsson Yvonne Nygren Lisbeth Näsström Birger Bjertung Robin Öberg Ulla-Britt Fernlund. Representanter i olika styrelser och råd. Hälsosam Y Ersättare Anna Lena Ekman Brukarråd HV Ersättare Siv Fotmeijer-Jovanovic

4 MEDLEMMAR OCH FÖRENINGAR. Antalet medlemmar i respektive förening: Förändring sedan Förening Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall/Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt Inledning Vi har haft representanter till HRF:s Kongress 2012 med ombud från samtliga föreningar i distriktet förutom Härnösand. Vi har arrangerat olika aktiviteter t.ex.. har vi deltagit i MRutbildning och förbundsmöte i november. Vi har under år 2012 arrangerat och genomfört ett 40-årsjubileum i samband med Höstmötet med repr från Förbundet och vår tidigare Distr Ordf, Roger Berg, på Bredbyns Gästgiveri. Vi har även deltagit med 2 personer vid en Gemenskapshelg på Sunderbyns Folkhögskola som Norrbottens Distr. anordnat. Styrelse och AU-möten Distriktsstyrelsen har under det gångna året genomfört (7) sju protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte. Konstituering gjordes i anslutning till Distr styrelsemötet Ett höstmöte Härutöver har tagits många informella kontakter mellan de olika styrelsemedlemmarna. Höststämman. Höststämman hölls den 28 oktober 2012, där bl.a. vår ekonomi diskuterades, samt budget för år 2013 antogs,. Årsmötet. Distriktets årsmöte för verksamhetsåret 2011 hölls den 15 april 2012 och samlade deltagare och ombud från distriktets föreningar. Som mötesordförande valdes Rolf Eriksson och som sekreterare Erik Viklund. De ledde årsmötet på ett rutinerat och kunnigt sätt.

5 Ekonomi Distriktets ekonomi framgår av bifogad ekonomi och balansräkning Studier. Studieverksamheten har under år 2012 inte varit som vi önskat förutom Gemenskapshelgen, Sunderbyns Folkhögskola i Norrbotten. Vi hoppas dock att 2013 ska bli ett bättre år.. Hälsosam Y Som ordinarie ledamot har Anna-Lena Ekman deltagit. HV:s brukarråd. Vi har haft två representanter i detta råd och för hörselskadegruppen är Siv Jovanovic ordinarie med som ersättare, och för VXD: gruppen har varit vakant. Verksamhetsplan Den verksamhetsplan som styrelsen för Distriktet lagt för år 2013 är en verksamhetsplan där medlemmarna sätts i fokus. Stort fokus ska läggas på att möta lokalavdelningarna, deras styrelser, och medlemmarna i deras hemmamiljö. Allt för att skapa ett naturligt samarbete mellan distriktet och lokalavdelningarna. Verksamhetsplan för år 2013 enligt följande. Distriktets ekonomi gör att verksamheten bör begränsas något. Årsmöte Styrelsemöten ca: 7 st, samåkning rekommenderas då. Vi bör eftersträva att få med alla föreningar i verksamheten, och att alla blir representerade i distriktstyrelsen. Höstmöte Träff med lokalavdelningarna, då ev distr.-styrelsen samtidigt kan ha några av sina styrelsemöten hos dom. Ev Distriktsträff. /Styrelsen HRF Distriktet i Västernorrland.

6 Slutord. Så har då ytterligare ett år förflutit i HRF:s distrikt. Styrelsen vill till alla som stöttats oss i vårt arbete att försöka åstadkomma ett mer tillgängligt samhälle för hörselskadade, rikta ett stort tack. Svensk hörselvård präglas av en allt trassligare härva av avgifter och kostnader, som saknar motstycke inom andra vårdområden. Ljudmiljöarbetet pågår fortfarande. Alla insatser från var och en är nödvändiga och viktiga. Tillsammans är vi starka. Vi tror på framtiden och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt ibland svåra men också stimulerande arbete för alla hörselskadade i länet. HRF Distrikt i Västernorrland i april Jan-Olav Lindberg Martin Westin Stig-Axel Nilsson Siv Fotmeijer Jovanovic Yvonne Nygren.. Lisbeth Näsström

7 Ingående balansräkning 1/ Skulder o eget kapital Kassa Postgiro Bank - 109,00 kr Eget kapital ,74 kr ,58 kr ,16 kr Summa: ,74 kr Summa: ,74 kr Resultaträkning Inkomster Utgifter Verk.bidrag - kr Resor ,50 kr Distrikts avg ,00 kr Tele. Porto 780,00 kr Ränta bank 1 006,52 kr Kurser o konferenser 6 140,00 kr Mötekostnader ,90 kr Uppvaktning 1 100,00 kr Medlemsavgifter 1 748,00 kr Kontorskostnader 3 304,00 kr Kostnadsersättning 7 150,00 kr Övrigt ,00 kr Summa: ,52 kr Summa: ,40 kr Årets resultat ,88 kr Utgående balansräkning 31/ Kassa 415,50 kr Eget kapital 1/ ,74 kr Postgiro 129,68 kr Årets resultat ,88 kr Bank ,68 kr Summa: ,86 kr Summa: ,86 kr