Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening"

Transkript

1 Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, , den 24 november kl i Odenskans Odensvi. Som framgår av bilagda förvaltningsberättelse har projektet inte kommit så långt att det finns underlag för ett beslut om projektets genomförande. Av den anledningen föreslår styrelsen att ett beslut om projektets genomförandet inte tas på den ordinarie stämman utan att en extra föreningsstämma utlyses när anbuden på entreprenaden erhållits och utvärderats samt beslut om eventuella ytterligare bidrag erhållits. Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 17. Mötets avslutande Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

2 Förvaltningsberättelse för Odensvi Fiber Ekonomisk förening Den 20 augusti 2012 bildades Odensvi Fiber Ekonomisk Förening. På mötet togs beslut om att välja en styrelse på fem personer. Styrelsen har verkat fram till första ordinarie föreningsstämma. Styrelsen har bestått av Göran Svensson ordförande och Jörgen Carlsson, Torgny Svensson, Agneta Henriksson och Mariann Gustafsson som övriga styrelseledamöter. Revisorer har varit Joakim Andersson och Ulf Svensson. Agneta Henriksson har fungerat som kassör. Den konstituerande föreningsstämman tog beslut om att medlemsavgiften i föreningen skulle vara 100 kronor per fastighet för året En insats för att vara med i utbyggnaden av bredband sattes till 100 kronor per fastighet. Stadgar för föreningen antogs på detta första möte. Föreningen har ansökt om projektstöd från Länsstyrelsen i Kalmar län. Stöd har erhållits med kronor, kronor från Länsstyrelsen och kronor från Post- och Telestyrelsen. Ett krav från länsstyrelsen var att minst 150 fastigheter skulle anslutas. För att få ihop minst 150 medlemmar skapades en arbetsgrupp bestående av styrelsen och ytterligare intresserade. Odensvi socken delades in i fyra områden och varje områdesansvarig person fick i uppgift att kontakta fastighetsägare inom sitt område. Uppgiften var att informera om projektet och se om intresse fanns från fastighetsägaren att bli medlem. Fastighetsägare i Dalhem och Hallingeberg anmälde intresse för att vara med i projektet. Ett sista anmälningsdatum sattes till 12 maj, 2013 för att kunna arbeta vidare med projektet och kunna räkna ut kostnaden för samtliga fastigheter. En entreprenadgrupp har diskuterat optimal ledningsdragning till intresserade fastighetsägare och markerat detta på en karta som sedan lagts ut på föreningens hemsida. Under tiden har vi haft kontakt med olika företag som kan vara intresserade av att utföra arbetet. Ett samarbetsavtal tecknades med TopFibre/ByNet. I mars 2013 bjöds samtliga intresserade till ett stormöte i Odenskans. För att få mer information hade vi bjudit in Conny Olofsson från Telia, Per Ljung från TopFibre, Markus Ternstedt från ByNet och Lotti Jilsmo från Västerviks kommun. En ny kalkyl gjordes och i samband med det togs beslut om att skicka en kompletteringsansökan till länsstyrelsen för att få högre bidrag än det som tidigare beviljats. Efter att den första kalkylen gjordes har antalet intresserade fastighetsägare ökat och därmed också sträckan fiberkabel. Därför stämde inte längre vår kostnadskalkyl. Kostnaden för fiberdragning hade ökat från kronor till kronor. En anledning till att kostnaden blivit så mycket större är att flera ytterområden nu kan komma med. Dessa områden har ingen möjlighet att ensamma stå för kostnaden att dra in fiberoptik till sina fastigheter. Kostnaden för projektet är så hög att en offentlig upphandling krävs. Västerviks kommun hjälper oss med anbudsunderlaget. Vi har också fått hjälp av kommunens landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo. En mindre grupp har haft kontakt med kommunalrådet Harald Hjalmarsson och Tomas Kronståhl. På det mötet togs problemet med finansieringen upp. 1

3 En kontakt har tagits med Tjustbygdens sparbank. De kommer att erbjuda ett fiberlån på max kronor till en subventionerad ränta för de fastighetsägare som har behov av detta för att kunna ansluta sig. Vi har begärt uppskov med schaktstarten till våren Detta beror på att vi inte kan sätta igång förrän vi fått svar på vår ansökan om ytterligare bidrag. En annan orsak är att anbudsunderlaget måste ligga ute i 40 dagar enligt reglerna om upphandling. Styrelsen föreslår att ett beslut om projektets genomförande inte tas på den ordinarie stämman utan att en extra föreningsstämma utlyses när anbuden på entreprenaden erhållits och utvärderats samt beslut om eventuella extra bidrag erhållits. Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat: kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras Att till reservfond avsättes Att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning kronor kronor Odensvi den 30 oktober 2013 Göran Svensson Mariann Gustafsson Agneta Henriksson Jörgen Carlsson Torgny Svensson 2

4 Odensvi Fiber ekonomisk förening Resultatrapport Räkenskapsår: Perioden Rörelsens intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter 18700,00 EU-bidrag 30000,00 S:a Nettoomsättning 48700,00 Rörelsens kostnader Lokalhyra -1320,00 Trycksaker -215,00 Porto -180,00 Övr kostnader -1100,00 Möteskostnader -1298,00 Konsultkostnader ,00 Bankkostnader -600,00 S:a Rörelsens kostnader ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 19987,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 19987,00 Redovisat resultat 19987,00

5 Odensvi Fiber ekonomisk förening Balansrapport Räkenskapsår: Ing balans Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Kassa 0,00 20,00 Bankkonto 0, ,00 S:a Kassa och bank 0, ,00 Kortfristiga fordringar Ingående moms 0, ,00 S:a Omsättningstillgångar 0, ,00 S:A TILLGÅNGAR 0, ,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Medlemsinsats 0, ,00 Redovisat resultat 0, ,00 S:a Eget kapital 0, ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0, ,00

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund Stenrike Fiber ekonomisk förening för oss runt Hamburgsund Dagens Agenda ( 1-10) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med Ordinarie föreningsstämma Vi bygger fiber tillsammans Välkomna! Dagordning på föreningsstämman 2015-05- 27 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 EXEMPEL 2A Arbetspapper Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bredbys fiberförening

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer