Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän."

Transkript

1 Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes av Leif Dahlbäck från Bygma, en av föreningens sponsorer, angående deras avtal med Lungviks hamnförening. Medlemmar i föreningen ges möjlighet att handla på Bygma till rabatterat pris. Storleken på rabatten diskuteras fram vid senare tillfälle. De övriga två sponsorerna, Öviks Marina och Franzéns Motor kunde inte vara närvarande. Öviks Marina erbjuder medlemmarna fördelaktiga priser. Meddela då du skall handla att du är medlem i LHF. 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare Ulf Lindgren och Lars Nordin valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet. 3. Fastställande av röstlängd Röstlängden godkändes. 4. Kallelsen Stämman ansågs utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastslogs och godkändes av mötet. 6. Val av justeringsmän Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

2 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse Ordförande Ulf Lindgren läste upp verksamhetsberättelsen för året 2014 som godkändes och lades till handlingarna. Kassör Jonas Karlin gick igenom balansräkning med kostnader och intäkter för det gångna året. Ekonomin anses vara god med ett eget kapital i kassa på kronor. 8. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen Revisionsberättelsen lästes upp av Hans Larsson och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av avgifter och arvoden Kassör Jonas Karlin gick igenom gällande avgifter för 2014 och förslog att samma avgifter får gälla för 2015, vilket bifölls av mötet. Det kommer även fortsatt att finnas möjlighet för utomstående att använda föreningens sjösättningsramp med betalning via SMS-kod. Bosse Forslund presenterade nytt förslag till hur styrelsens medlemmar redovisar sitt arbete med dagtraktamenten på 110 kronor per timme <4h och 154 kronor/timme >4h, samt milersättning med 18 kronor/mil. Ersättningen maximeras till individens betalningsskyldighet till Lungviks hamnförening. Arbetsplikten för medlem ställs till 6h för ett värde av 600 kronor. Förslagen bifölls av mötet. Önskemål framfördes om att förbättra informationen om arbetsdagar i hamnen. Bestämdes att detta ska anslås tydligt på den nya hemsidan (http://lungvikshamn.se). 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015 Verksamhetsplanen för 2015 gicks igenom. Det föreslogs att föreningen skapar ett dokument med kortfattad beskrivning av hur man går tillväga för att använda tillfälliga båtplatser och gästhamnsplatser i hamnen. Detta kan delas ut också till båthandlare i regionen. Åke Karlin gick igenom planen för upprustning av brygga 6, där 18 båtplatser skapas till en kostnad av kronor.

3 Brygga 2 behöver repareras och dykning kommer att utföras för att lyfta stockar mellan brygga 4 och 5, samt mellan brygga 5 och 6. Medlemmar uppmanas att meddela styrelsen om stockar upptäcks även på andra platser i hamnen. Reparation av utetoalett ska genomföras och en ny toalett ska placeras ut vid utomhusförrådet. Staket mot Sjögatan ska repareras, liksom staket i mellanledet på uppställningsplatsen. Hjärtstartare ska placeras ut på lämplig plats, och ett antal medlemmar erbjuds att gå en kurs i hur man använder den. Befintliga mastställ ska repareras och planering sker för ett nytt mastställ. Tätning av läckage genomförs på brygga 2. Möjlighet finns att sälja reklamplatser på servicebryggans baksida. Medlemmar som vill arbeta med att sälja dessa platser kan använda arbetspliktens timmar till detta. Förhandlingar med kommunen om ett långtidsarrende av hamnområdet fortsätter. Kassör Jonas Karlin gick igenom budgetförslag för Budgeten godkändes av mötet med tillägget att elen i mellanledet på uppställningsplatsen ska åtgärdas till en kostnad av c:a kronor. 11. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning Följande valdes av årsmötet: Ordförande 1 år, Sekreterare 1 år, Kassör 2 år, Omval 2 år, Suppleanter 1 år, Adjungerad Revisorer Valberedning Ulf Lindgren Lars Nordin Jonas Karlin Lars-Åke Eriksson Åke Karlin Hans Andersson Tommy Persson Bert Schedin Åke Hälldahl Hans Larsson Anders Carlsson Per-Arne Westerlund

4 Lennart Elfving Hans Westman 12. Övriga frågor Förslag till nya stadgar gicks igenom av ordförande Ulf Lindgren. Dessa finns också på hemsidan. Förslaget bifölls och det bestämdes att nytt möte hålls om 14 dagar för att bekräfta beslut om nya stadgar för föreningen Arrendeavtal för båthus presenterades (se bilaga) Båtar på land Kassör Jonas Karlin föredrog kring städning av båtplatser som inte fungerat under föregående år. Synpunkter framfördes kring hur detta ska skötas och hur betalning för städning ska ske. Under 2015 besiktigas och fotograferas platserna av oberoende besiktningsman efter sjösättning, innan debitering sker. Information om regler kring skötsel av uppställningsplats läggs upp på hemsidan. Mötet biföll förslagen. För närvarande finns tre båtar som sedan länge står på land i strid med föreningens regler. Mötet beslutar att gå vidare till inkassoförfarande gentemot ägarna till dessa båtar Bestämda datum för öppnande och stängande av hamnen Frågan diskuterades och mötet beslutade att båtar som sjösätts tidigt ska kontakta styrelsen för att få anvisat plats i hamnen. Styrelsen ska lägga upp datum för gemensam sjösättning på hemsidan Verkstaden är öppen att låna för medlemmar i Lungviks hamnförening Efter diskussion i frågan fick Lars-Åke Eriksson i uppdrag att undersöka möjligheterna till att installera ett eldrivet spel på mastkranen. Farhågor uttrycktes kring säkerheten vid användandet av ett sådant, vilket också ska tas i beaktande i utredningen Frågan ställdes om någon ville ta på sig uppdraget att sälja reklamplatser på servicebryggans baksida. Ingen anmälan togs upp Frågan uppkom om det är aktuellt att salta grusplanen för att minska dammandet från underlaget. Pengar finns avsatt för underhåll som delvis kan användas till detta. Mötet bestämde att överlåta till styrelsen att besluta i frågan.

5 13. Mötet avslutas Lars Nordin Sekreterare Ulf Lindgren Ordförande Justeras: Hans Larsson Bengt Johansson

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer