1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna."

Transkript

1 Protokoll från ordinarie årsmöte Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs till mötets sekreterare. 4 Till justerare av mötesprotokollet väljs Karl - Gustav Von Wicken och Marie Lundberg. 5 Årsmötet finnes vara behörigt utlyst. 6 Debiteringslängden justerades genom att listan på fastighetsägare skickades runt mötet för revision. 36 fastighetsägare var närvarande på mötet. 7 Verksamhetsberättelsen för 2004 presenterades av ordföranden och godkändes av mötet. Den bifogas detta protokoll. 8 Ordföranden och kassören presenterade resultatrapport och balansrapport för Resultatrapport 2004 Föregående år Perioden Skillnad Intäkter Medlemsavgifter: Motorvärmare: Summa: Balansrapport 2004 Kostnader Snöröjning Elkostnader Förbrukningsmtrl Rep & Underhåll Försäkring Möteskostnader Administration Kabel-TV Summa: Balansrapport 2004 Ingående Balans Perioden Utgående Balans Tillgångar Kassa Postgiro

2 Konto Fonder Summa Skulder o eget Eget Kapital kapital Summa Beräknat resultat Revisorerna godkände räkenskaperna för 2004 och förordade ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beviljade ansvarsfriheten. Revisorerna har dock noterat, att samfällighetens kostnader har stigit. För att skapa balans i räkenskaperna föreslog de att kostnaderna sänks alternativt en höjning av årsavgiften. Revisorernas berättelse bifogas. 11 Ordföranden och kassören föredrog förslag till budget för Inför 2005 anser styrelsen att nedanstående punkter behöver genomföras om medel finns. Generellt i området: Asfaltering, dvs lagning på de ställen där det behövs. Ta in offerter avseende armaturutbyte vid garagen. Vid lekplatsen behöver följande åtgärdas: Föryngra häcken med ölandtok från lekplatsen till Såningsvägens huvudgata. (redan utfört) Ta ned och föryngra buskar och träd. Reparera delar av trädstaketet. Vid vändplan C behöver följande göras: Rikta upp stolpen. Ta ned den stormskadade tallen. Ta in offert på att göra om planteringen från vändplanen, utmed gångväg till Såningsvägens huvudgata. Beskära äppelträden. BUDGET 2005 Utfall 2004 Budget 2005 Skillnad Intäkter Medlemsavgifter: Motorvärmare: Summa: Kostnader Snöröjning Elkostnader Förbrukningsmtrl Rep & Underhåll Försäkring Möteskostnader

3 Administration Kabel-TV Summa: Rörelseresultat Finansiella poster Ränta/utdelning Redovisat resultat En budget i balans betyder att avgiften måste höjas till cirka 2200:-/hushåll. För att kunna genomföra nödvändigt underhåll och dessutom kunna fondera en del av tillgångarna behöver årsavgiften höjas. Två förslag till ny årsavgift presenterades: 1/ höja avgiften till 2500:-/år 2/ behålla den oförändrat 2000:-/år i kombination med en engångsavgift på 500:- per hushåll. Syftet med detta förslag var att till nästa årsmöte på nytt ta ställning till en ny nivå på årsavgiften. Efter omröstning fastslog mötet att avgiften blir enligt alternativ 1,dvs 2500 kr/år och avgiften för motorvärmare höjs till 250 kr/år. Resultatet vid omröstning blev, av 36 närvarande fastighetsägare, 29 för och 7 emot. Ett påpekande gjordes att styrelsen skulle kunnat presenterat avgiftsförslaget innan årsmötet. Samtliga avgifter skall vara inbetalda senast Inbetalningskort kommer att delas ut. En förseningsavgift på 25 kronor per påminnelse kommer att uttagas. Bilden nedan, visar vad din avgift används till: Medlemsavgiften används till: SEK/år SEK/mån Kostnad Procent Kabel-TV Snöröjning Elkostnader Fonderat Rep & Underhåll Administration Försäkring Möteskostnader Förbrukningsmaterial Totalt 100

4 12 För att stärka ekonomin ytterligare så föreslogs att avgiftsfriheten för styrelsemedlemmar och personer med speciella uppdrag inom samfälligheten, skulle tas bort. Mötet beslutade att styrelsemedlemmar istället erhåller en rabatt på 1000 kronor, men att tidskrävande roller såsom kassör och ordförande, fortfarande ska vara avgiftsbefriade. Ersättningen till revisorer beslutades förbli oförändrad, dvs 400 kronor per år. 13 Val av styrelse: Till kassör på 2 år valdes Heikki Virkemo (omval) Såningsv. 12 Till styrelseledamot på 2 år valdes Mats Nordin (nyval) Såningsv. 126 Till suppleant på 1 år valdes Lotta Holmberg (nyval) Såningsv. 118 Till suppleant på 1 år valdes Ann-Christin Sanden (omval) Såningsv Val av revisorer samt revisorsuppleanter: Till revisor på 1 år valdes Roland Nordqvist (nyval) Såningsv. 154 Till revisor på 1 år valdes Tommy Kvist (omval) Såningsv. 70 Till revisorsuppleant valdes Dan Norberg (nyval) Såningsv. 224 Till revisorsuppleant valdes Leif Hedin (nyval) Såningsv Val av valberedning Till valberedningen Lasse Persson (omval) Såningsv. 144 på 1 år valdes: Marie Möllerfors (omval) Såningsv. 72 Staffan Bolter (omval) Såningsv Lampbyte vid garagelängorna. Styrelsen visade en armatur som Graninge har lämnat offert på. Modellen heter Thorn protect 002. Enligt offerten skulle detta kosta 2595 kr/st inkl moms och vi har 45 st lampor som behöver bytas. I detta förslag ingick motering på befintlig plats och ingen ny ledningsdragning. Vår materialförvaltare påpekade, av säkerhetsskäl, att de 33 år gamla ledningarna mellan lampa och elcentral inne i garaget, måste bytas ut i samband med lampbytet. Den kostnaden tillkommer således. Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta in fler offerter från andra leverantörer och presentera detta vid ett senare tillfälle. 17 Möjligheten att få protokoll och annan information som Det kommer inom kort att ges möjlighet att få protokoll och annan information från samfälligheten via . Intresserade går då helt enkelt in på hemsidan och anmäler sig för detta. De som vill ha det som idag, behöver således inte göra något och får då informationen på papper som vanligt. 18 Övriga frågor

5 Styrelsen har fått in många klagomål på att vändplanerna felaktigt används som parkeringsplats. Detsamma gäller parkering av bilar längs med avbärarna. I hela samfälligheten gäller att parkering endast skall ske på markerade platser. Mötet var överens om att vi alla verkligen måste respektera detta! Styrelsen har också fått in berättelser om skräckupplevelser där bilar framförts i alltför höga hastigheter mellan husen och där olyckor varit nära att inträffa. Mötet var även här överens om att de transporter som sker till och från fastigheterna måste göras på ett säkert sätt, dvs att bilar framförs i LÅG fart och med omdöme. Kör inte till fastigheten om du inte absolut behöver det. Uppmärksamma även besökare på detta. Vi har alla ansvar för att det inte händer en olycka och vi måste alla hjälpa till för att få en trivsam boende- och trafikmiljö. Det har inkommit klagomål på katter i området att dom gör sina behov i sandlådor och rabatter i trädgårdarna. Graninge erbjuder boende i samfälligheten en reducerad årsavgift när vi tecknar elavtal med dem. För att erhålla rabatten, måste detta åberopas vid beställningen. Om du har frågor kring rabatten, kontakta Jeanette Paroli på Graninge Energi. Attundas Brandkår höll innan årsmötet, ett föredrag om brandsäkerhet. De talade om de vanligaste brandorsakerna och hur vi kan förebygga bränder själv. De tryckte på hur viktigt det är att vi håller bilfritt i gatorna mellan husen och inte parkerar/blockerar vid hus och vändplaner. När det brinner är varje sekund dyrbar och det är därför av stor vikt att vi boende och våra besökare respekterar detta! Det kan alltså bli ödestigert om olyckan är framme. Återigen handlar det om sunt förnuft, respekt och hänsyn för oss alla i samfälligheten. Attunda brandkår har sammanställt ett riktigt bra informationsblad om brandskydd och vad vi ska göra när det börjar brinna kommer att delas ut inom kort. 19 Mötet avslutas. Ordförande tackade för visat intresse och passade också på att tacka styrelsen och alla som bidragit med tid och kraft till samfälligheten under året. Vid Protokollet: Mats Nordin Sekreterare Karl on Wicken Justeringsman Mikael Almvret Ordförande Marie Lundberg Justeringsman

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer