ADMINISTRATIONEN VID IKV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIONEN VID IKV"

Transkript

1 ADMINISTRATIONEN VID IKV

2 Sammanställning Eknmifrågr Siv Utterberg Katarina Lindrth Siv Anderssn Carina Lindberg Persnalfrågr Karin Jhanssn Higran Saghir Siv Anderssn Kursadministratin Isabel Erikssn Vestin Annika Häger Prjektadministratin Katja Anderssn Birgitta Haglund Frskarutbildning (registrering i Ladk) Elin Erikssn Katja Anderssn Carina Lindberg IT-administratin/supprt Håkan Petterssn Bernth-Erik Erikssn

3 Var sitter vi? Läkarskeppet Siv Utterberg Telefn: Katarina Lindrth Telefn: Karin Jhanssn Telefn: Higran Saghir Telefn: Katja Anderssn Telefn: Isabel Erikssn Vestin Telefn: Annika Häger Telefn: , Röntgenavdelningen Siv Anderssn Telefn: Carina Lindberg Telefn: Elin Erikssn Telefn: Birgitta Haglund Telefn: Håkan Petterssn Telefn: ,

4 Siv Utterberg Eknmisamrdnare Huvudsakliga arbetsuppgifter Övergripande institutinseknmi Budget, budgetuppföljning Årsbkslut, delårsbkslut Presentatiner för institutinsstyrelsen Ser till att intäkter ch kstnader hamnar rätt Knteringsfrågr Råd ch stöd till lärare ch frskare Telefn:

5 Katarina Lindrth Eknm Huvudsakliga arbetsuppgifter Nyanställd, började den 1 ktber 2018 Telefn:

6 Vanliga frågr gällande eknmi Finansiering Vilka pengar bör jag göra slut på först? Har jag råd att? Samfinansiering av lön med ALF-medel Kalkyler Vad kstar min frskare per månad/per år? Vilka pålägg blir det på arvdes-/lönekstnader? Hur länge räcker pengarna? Övriga frågr Hur hög är verheaden? Vad går verheaden till? Kan jag ge NN stipendium? När får jag pengar för handledning av studenten XX? Hur skaffar jag ett mbilabnnemang via UU? Ersättning för undervisning på annan institutin, inte arvde

7 Siv Anderssn Eknmi- ch persnaladministratör Huvudsakliga arbetsuppgifter Eknmisk redvisning vid IKV. Fakturering, budget ch bkslutsarbete. Ordnar betalningar till EPN ch hanterar utlandsfakturr. Rekvirerar in beviljade anslag ch bidrag till frskningskntn. Tittar på eknmin i samband med en datrbeställning, så Rudbeck kan beställa. Sammanställer alla sökande till graduerade medel tillsammans med Elin ch ser till att alla får sina pengar på eget knt (kan sökas fyra ggr under dktrandtiden). Administratin kring Erikssn/Berghlms fnder sm finns för kirurgen, IKV. Inventering av anläggningar. Ordnar passerkrt till universitetsanställda vid institutinen. Skyddsmbud för administratinsgruppen på IKV. Backup för persnalsamrdnare/persnal admin. : Telefn:

8 Vanliga frågr till Siv A Hur ser saldt ut på mitt knt? Hur sköter jag betalning av knferenser eller betalning för att publicera artiklar? (Detta kan ibland göras med ett institutinskrt m pengarna finns hs ss på IKV. Ni får då kmma till Siv A ch lgga in på hennes datr.) Vilken faktureringsadress ch referens ska jag använda? Hur går jag till väga för att beställa en datr? Frågr sm rör representatin. Resefrågr allmänt. Siv kan ckså hjälpa er att: Siv tar emt reseräkningsblanketter ch timersättningsblanketter för vidarebefrdran till prefekt ch lönenheten. Registrera artiklar ch uppsatser i DiVA vid behv (sköts i huvudsak av Elin). Ta emt ch skicka in resebidrag för VFU till studenter på röntgenprgrammet ch SSK-prgrammet vid IKV. Siv kan låna ut UL-krt, kstnaden kmmer sedan på faktura debiteras ert knt.

9 Karin Jhanssn Persnalsamrdnare Bakgrund PA-linjen vid UU med examen Har arbetat vid IKV med PA frågr i 16 år. Före universitetsanställningen arbetade jag sm klinikadministratör vid Anestesikliniken i sex år. Innan dess 17 år med förståndshandikappade, under många år kmbinerat med studier ch ett år på stålverk ckså. Huvudsakliga arbetsuppgifter för Karin Rekryteringar Anställningar Avslut av anställningar Arbetsmiljö Lika villkr Registrering i AKKA för knt ch e-pstadress vid institutinen. Kntrll av prgramvarulicenser (Statistica ch SPSS främst). Tar fram persnalrelaterade uppgifter för lika redvisningar tex årsrapprter, årlig frskningsrapprt samt uppgifter sm krävs in från fakultet, universitetet centralt ch arbetsförmedling etc. Diarieföring Telefn:

10 Vanliga frågr till Karin Frågr m den egna anställningen. Frågr m rekrytering av nya medarbetare. Frågr m avslut av anställningar. Frågr m arbetsmiljö ch lika villkr. Behv av universitetsknt i AKKA ch e-pstadress. Många frågr sm jag får hänvisar jag numera vidare till andra sm lönenheten, SPV ch Rudbecks IT-stöd. Kntaktuppgifter till dessa finns under Tips från administratinsgruppen.

11 Higran Saghir Persnaladministratör Bakgrund Examen från PA-prgrammet vid Uppsala Universitet Anställd på institutinen sedan juni Jbbade innan dess sm rekryterare ch persnal admin på Lernia, receptinist på SANDVIK ch banksäljare på Frex, Arlanda. Arbetsuppgifter Higran kmmer allteftersm att ha samma arbetsuppgifter sm Karin. Om fördelningen av arbetet kmmer att göras på arbetsmråde eller grupp återstår att se. Telefn:

12 Isabel Erikssn Vestin Kurssamrdnare Huvudsakliga arbetsuppgifter Isabel har arbetat på institutinen sedan Hn är kursadministratör ch kurssamrdnare för: Läkarprgrammet T6 ch T11. Specialistsjuksköterskeprgrammen; inriktning Amb/An/Iva/Op/Kir. Fysiterapiprgrammet. Kirurgi ch Ortpedi. Fristående kurser. Telefn:

13 Annika Häger Kursadministratör Huvudsakliga arbetsuppgifter Kursadministratör för: Röntgensjuksköterskeprgrammet. Radilgikurserna på Läkarprgrammet. Masterprgrammet i avancerad medicinsk avbildning. Annika hanterar studiedkumentatin ch kursadministratin samt ansvarar för schemaläggning ch lkalbkning för sina kurser. Telefn: ch

14 Katja Anderssn Prjektadministratör Huvudsakliga arbetsuppgifter Prjektadministratör Sekreterare åt Sten Rubertssn. Sekreterare i Svenska Intensivvårdssällskapet. Administratin av SK-kurser, PG-utbildningar samt Hedenstiernasympsiet. Administratin kring T5 S-HLR samt T6 Anestesi. Administratin kring disputatiner, licentiatexamen. Sekreterare ANIVAs FUU-råd. Registrerar i Ladk på frskarnivå. Telefn:

15 Elin Erikssn Administratör Huvudsakliga arbetsuppgifter Administratör ch webbplatsansvarig Registrerar i Ladk på frskarnivå. Registrerar publikatiner i DiVA. Administrerar graduerade medel till dktrander (tillsammans med Siv A). Sammanställer material från frskargrupperna inför årsredvisningen. Administrerar utbildningar ch SK-kurser i klrektal kirurgi. Inventerar anläggningar. Inköpsansvarig Ansvarar för institutinens hemsida. Telefn:

16 Birgitta Haglund Prjektadministratör Huvudsakliga arbetsuppgifter Prjektadministratör inm endkrinkirurgin ch åt prfessr, prefekt Per Hellman. Arbetar ckså sm sekreterare för KUB-kansliet, Svensk Kirurgisk förening. Bistår prefekt med diverse administrativa arbetsuppgifter. Registrerar i Ladk på frskarnivå. Behjälplig vid disputatiner ch halvtider (t.ex. beställning av förtäring, dukning) Diverse arbetsuppgifter för specialistsjuksköterskrna Telefn:

17 Carina Lindberg Administrativ assistent Huvudsakliga arbetsuppgifter Nyanställd, började den 1 september 2018 Ansvarar för disputatiner ch halvtider Registrerar i Ladk Telefn:

18 Håkan Petterssn Tekniker Huvudsakliga arbetsuppgifter Grafisk design, ftgrafering, layut ch tryckhantering av bl.a.: Avhandlingar, pstrar, prgramblad ch presentatiner för undervisning ch föredrag. Bildmaterial sm ska publiceras. Innefattar allt från röntgenbilder till diagram ch illustratiner. Webbplatsansvarig (WPA) för Radilgidelen av surgsci.uu.se Sköter prgramhantering ch supprt av enhetens ch de anställdas datautrustning ch digitala enheter. Ansvarar för enhetens utbildningslkaler med elev- ch lärardatrer f.n. 33 datrer. Ansvarar för mycket av det tekniska ch delar av det administrativa runt undervisning, föreläsningar ch möten av lika slag. Exempelvis datr-prjektr-kpplingar, videknferenskpplingar ch datr- ch webbhantering av föreläsningsfiler. Ger teknisk supprt i samband med möten i vår föreläsningssal. Ger supprt på flera av UUs administrativa system främst gällande inlggningar. Registrerar i DIVA inm mrådet radilgi. Telefn:

19 Tips från administratinsgruppen Rekryteringar tar tid! Även m det bara gäller lön för någn i 4 månader så tar det flera veckr innan prcessen är klar. Så gtt sm 100% av alla rekryteringar/anställningar vi gör måste numera annnseras. Pensinsfrågr För alla frågr runt pensin kntakta SPV, tel eller e-pst Lönärenden Kntakta lönenheten, tel under förmiddagar eller e-psta IT-stöd, inköp av datrer ch prgramvara Kntakta Rudbecklabratriets IT-stöd (med filial i 70 huset några förmiddagar/vecka) e-pst: Katalgen e-pstadresser För att kunna anmäla sig till dktrandutbildning eller göra andra anmälningar inm UU (dcenturansökan, ansökan att gå pedaggiska kursen mm) krävs en e-pst via institutinen. Vissa har en studentadress men den fungerar inte för detta. Titta på era uppgifter i katalgen. Stämmer de? Hör av er till Karin Jhannsn så ändrar hn i den mån systemet tillåter. Tänk på att m ni har en universitetsadress så är den en myndighetsadress på samma sätt sm sjukhusadressen ch måste kntinuerligt bevakas.

20 Fler tips från administratinsgruppen Reseräkningar ch blanketter för lika utlägg Blanketter för reseräkning, utlägg ch timersättning för dig sm inte är anställd hittas på: (utan inlggning). Klicka på Stöd ch service, välj Anställning ch därefter passande blankett. Betalning med institutinens krt Vid betalning av knferenser ch viss övrig krtbetalning kan institutinens krt användas. Vänd dig då till Siv Anderssn eller Siv Utterberg för hjälp.

ADMINISTRATIONEN VID IKV

ADMINISTRATIONEN VID IKV ADMINISTRATIONEN VID IKV Sammanställning Eknmifrågr Siv Utterberg Katarina Lindrth Siv Anderssn Carina Lindberg Persnalfrågr Karin Jhanssn Higran Saghir Siv Anderssn Kursadministratin Isabel Erikssn Vestin

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Medicinska fakulteten Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Medicinska fakulteten Institutionen för klinisk och experimentell medicin Medicinska fakulteten Institutinen för klinisk ch experimentell medicin Anmälan m inrättande av frskarutbildningsplats vid Institutinen för Klinisk ch Experimentell Medicin Utbildning på frskarnivå vid

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Genomförande av auskultation i grupp

Genomförande av auskultation i grupp Auskultatin Genmförande av auskultatin i grupp Att auskultera innebär att du besöker en kllega då den genmför en lärandeaktivitet ch att du därefter ger kllegial återkppling. Kllegr i auskultatinsgrupp

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år Dnr 2019/90-612 Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar 16-20 år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB INTEGRITETSPOLICY Vi på ADJURE värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter på

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL?

ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL? ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL? Katarina Henrikssn Samrdnare Enheten för externa relatiner katarina.henrikssn@umu.se ANSÖKNINGSHANDLINGAR CV Persnligt brev (ansökan) FÖR

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet Beskrivning av chef vid Karlinska Institutet Fastställd av universitetsdirektören Dnr Gäller från ch med 2017-03-01 Bilagr Detta dkument har följande bilagr kpplade till sig: Nr Beskrivning Karlinska Institutet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Registerbeskrivning. Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse. EU:s dataskyddsförordning, 2016/679. Registerförare 23.5.

Registerbeskrivning. Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse. EU:s dataskyddsförordning, 2016/679. Registerförare 23.5. Registerbeskrivning Svensk-Österbttniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse EU:s dataskyddsförrdning, 2016/679 Registerförare 23.5.2018 1045136-6 Rådhusgatan 17 a 13 inf@samfundet.fi www.samfundet.fi

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster INTEGRITETSPOLICY ALFA NEON AB (556352-4908) samt övriga blag sm ägs av ALFA GROUP HOLDING AB (556502-5185) Vi på Alfa Nen värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN HUR FÅR MAN ETT LÄRARKONTO? SKAPA LÄRARKONTO

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN HUR FÅR MAN ETT LÄRARKONTO? SKAPA LÄRARKONTO Manual till PORTALEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN... 1 HUR FÅR MAN ETT LÄRARKONTO?... 1 SKAPA LÄRARKONTO... 1 LOGGA IN MED GOOGLE... 2 SKAPA ELEVKONTO... 2 SKAPA FLERA ELEVKONTON SAMTIDIGT... 2 GRUPPER...

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Protokoll: Halvårsmöte SthlmUP Stockholms Universitet, Kårsalen

Protokoll: Halvårsmöte SthlmUP Stockholms Universitet, Kårsalen Prtkll: Halvårsmöte SthlmUP 2017-10-18 Stckhlms Universitet, Kårsalen 1. Mötets öppnande - Ordförande Linnea Hjerpe hälsar alla välkmna 2. Val av mötesfunktinärer: - stämmrdförande Klara Fgelberg Skglösa

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg Livslångt lärande Kmpetensutveckling i arbetslivet Författare: Olle Ahlberg Bakgrund Stra teknikskiften har genmsyrat samhället ch arbetsmarknaden under lång tid. Men till skillnad från tidigare skiften

Läs mer

Arbetsrutin för digital signering

Arbetsrutin för digital signering 2019-02-19 1 (8) Vård- ch msrg Ansvarig Upprättad den Helen Hanssn Malmgren 2018-11-01 Upprättad av Reviderad den Helen Hanssn Malmgren 2019-02-19 Arbetsrutin för digital signering Under hösten 2018 infördes

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Meritsammanställning för

Meritsammanställning för Sid 1 (7) Meritsammanställning Januari 2019 skickas direkt till: Psyklgiska institutinen Att: Studierektr Gunnel Jacbssn Stckhlms universitet 106 91 STOCKHOLM En elektrnisk anmälan till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

1- Inledning Definition av huvudområde och ämne Examensrätt vid Konstfack...2

1- Inledning Definition av huvudområde och ämne Examensrätt vid Konstfack...2 Bilaga 1 KU-prtkll 2015:15 Fastställt av KU-nämnden 2015-12-09 (ersätter Rutiner för inrättande, uppföljning ch avvecklande av huvudmråde vid Knstfack, fastställda av KU-nämnden 2012-12-12). 1- Inledning.......2

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknlgi Beáta Bandmann Megyesi Institutinen för lingvistik ch fillgi Uppsala universitet Översikt Frågr från förra gången Diskussin m uppsatsen Om försvar ch ppsitin Att göra Gda råd

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Möte arbetsmiljögrupp IPKL

Möte arbetsmiljögrupp IPKL Möte arbetsmiljögrupp IPKL Tid ch lkal: 2017-03-06 kl. 13:00-15:00, B1 117E Närvarande: Kaj Nieminen Alvesl, Ivar Armini, Carin Blennerhed, Catarina Andishmand, Gustav Herrera Flrez, Cecilia Björck Agenda:

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER - SÄKERHETSCENTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER - SÄKERHETSCENTER BILAGA 2 INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER - SÄKERHETSCENTER Inledning När du använder Svensk Handel Säkerhetscenter ( Tjänsten ) kmmer Svensk Handel AB, ( Svensk Handel, vi, vår eller

Läs mer

Intern kontrollplan 2013 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2013 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-12-06 p 03 1 (3) Häls- ch sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-22 HSN 1208-1001 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Intern kntrllplan 2013 för Häls- ch sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Familjecentralens matkasse Ett koncept för att främja hälsosamma matvanor hos barnfamiljer

Familjecentralens matkasse Ett koncept för att främja hälsosamma matvanor hos barnfamiljer Familjecentralens matkasse Ett kncept för att främja hälssamma matvanr hs barnfamiljer - Manual för familjecentralen Syftet med matkassen är att stimulera ch underlätta hälssamma matvanr hs barnfamiljer

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Anbudsförfrågan Förvärv av mark för etablering av företag inom byggbranschen i Rikstens företagspark

Anbudsförfrågan Förvärv av mark för etablering av företag inom byggbranschen i Rikstens företagspark Förvärv av mark för etablering av företag inm byggbranschen i Rikstens företagspark Pst Btkyrka kmmun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.btkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgir 624-1061

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Meritsammanställning för

Meritsammanställning för Sid 1 (7) Meritsammanställning februari 2018 Meritsammanställning, persnligt brev ch arbetsgivarintyg* skickas direkt till: Psyklgiska institutinen Att: Studierektr Gunnel Jacbssn Stckhlms universitet

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Skolan för dig som behöver extra stöd

Skolan för dig som behöver extra stöd Sklan för dig sm behöver extra stöd Uppdaterad: 2017-04-25 Särvux (särskild utbildning för vuxna) är en frivillig sklfrm för dig över 20 år sm tidigare gått i särskla eller sm i vuxen ålder drabbats av

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Stckhlm, 13 maj 2019 Ku2018/02102/DISK Till: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Krsets yttrande över Förslag till en natinell institutin för mänskliga rättigheter

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utlandspraktik. Sjuksköterskeprogrammet. Röntgensjuksköterskeprogrammet. Specialistsjuksköterskeprogrammet

Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utlandspraktik. Sjuksköterskeprogrammet. Röntgensjuksköterskeprogrammet. Specialistsjuksköterskeprogrammet Sida 1 av 7 Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utlandspraktik Sjuksköterskeprgrammet Röntgensjuksköterskeprgrammet Specialistsjuksköterskeprgrammet Barnmrskeprgrammet Sida 2 av 7 VEM GÖR VAD? Syftet med

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Revisionsrapport Mjölby Kommun Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad Ver. 1.1 Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Richard Brenner 2015-09-09 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Organisation... 3 Arbetsuppgifter... 3 3 Introduktion är en avdelning vid institutionen

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg Bakgrund Stjärnjuren har 2016 fått 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mt våld bland unga, sm en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete. Enligt överenskmmelse mellan Sundbybergs stad ch

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Budgetmöte Strömstad GK Strömstad Golfklubb Sveriges Västligaste golfbana med det professionella bemötandet

Budgetmöte Strömstad GK Strömstad Golfklubb Sveriges Västligaste golfbana med det professionella bemötandet Budgetmöte Strömstad GK 2013 Strömstad Glfklubb Sveriges Västligaste glfbana med det prfessinella bemötandet Verksamheten 2012 Mål 2012 Säsngstyrning av arbetstiden 7 timmar VS 9 timmar 500 000 investering

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Policy för personuppgiftshantering i Brf Näsbyallé

Policy för personuppgiftshantering i Brf Näsbyallé Plicy för persnuppgiftshantering i Brf Näsbyallé Antagen av styrelsen för Brf Näsbyallé 2018-10-08 Inledning ch syfte Syftet med denna plicy är att säkerställa att Brf Näsbyallé hanterar persnuppgifter

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Redovisa musikevenemang till Stim på Mina sidor

Redovisa musikevenemang till Stim på Mina sidor Redvisa musikevenemang till Stim på Mina sidr Här går vi igenm steg för steg hur du redvisar evenemang till Stim via vår webbtjänst på Mina sidr. Gå till www.stim.se/mina-sidr så hamnar du rätt. Det här

Läs mer

Plan för forskningskommunikation 2017

Plan för forskningskommunikation 2017 7 Plan för frskningskmmunikatin 2017 Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Prrektr Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: 2017 Sammanfattning: Planen för frskningskmmunikatin

Läs mer

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska Integritetsplicy Senast uppdaterad i maj 2018 Vårt sekretessåtagande Vi ska se till att dina persnuppgifter lagras säkert ch knfidentiellt inte sälja dina uppgifter till tredje part ge dig sätt att när

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Hantering av personuppgifter i föreningen I samma båt samassa veneessä rf.

Hantering av personuppgifter i föreningen I samma båt samassa veneessä rf. Hantering av persnuppgifter i föreningen I samma båt samassa veneessä rf. Kntaktuppgifter till föreningen via webblänken nedan (persnregisteransvarigas uppgifter) http://www.samebat.fi/kntaktuppgifter/?lang=sv

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 26.9.2016 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2016 (PROFI 3) Ansökningar kan lämnas in i Finlands Akademis e-tjänst under ansökningstiden

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer