Affärssystemsanalys och processer Tricati

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärssystemsanalys och processer Tricati"

Transkript

1 Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem Affärssystemanalys ch mdelleringsprcess med ARIS: Tricati Tekniska fakulteten Åb Akademi

2 Innehållsförteckning Identifikatin av affärsprcesser Försäljning Mntering, mdifiering ch testning Leverans Intern lgistik Kundfdringar Leverantörsskulder Persner Mdellering av de nuvarande affärsprcesserna Prcessnivå (eepc) Organisatinsdiagram Funktinsträd Tekniska termer Simulatin ch analys av affärsprcessen Identifikatin av affärsprcess måtten Källförteckning... 18

3 1. Identifikatin av affärsprcesser Nedan följer en lista på vilka prcesser, dkument, användare, inmatningar, nödvändig data samt datasystem sm används idag vid arbetsprcesserna. Listan är uppdelad per arbetsmment, därtill ingår en lista i slutet på persnal/intressenter av systemet. 1.1 Försäljning Uppgift Dkument: Användare Kunden väljer ch anpassar mtrcyckel på webbplatsen. Frivilligt: Skapa användarknt nline. Kunden beställer sin mtrcyckel nline (händelse). Kundinfrmatin samlas in. Verifiering skickas till kunden via e-pst. Frivilligt: Kunden skriver ut verifieringen. Elektrnisk kpia av beställningen skickas till custmer manager. Custmer rder (Appendix 1 Custmer rder). Kpia av beställningen. Order infrmatin (Appendix 2 - Order cnfirmatin). Kundansvarig (beställningar,kundsupprt, leverans, marknadsföring). Kund. 1.2 Mntering, mdifiering ch testning Uppgift Datasystem Dkument Mtrcyklarna sätts ihp, anpassas ch testas av mnteringsavdelningen. Mtrcyklar sm inte hinner testas läggs på väntelistan ch mnteras följande dag. Order-fllw-up-system. Manufacturing prcess. appendix 3 - Manufacturing plan. 2

4 waiting list. Användare Frank Tarnqvist (chef designar nya mdeller) Mnteringssavdelningens persnal. 3 ingenjörer sm mnterar. 1 ingenjör sm gör special mdifieringar. 1 chef sm ansvarar för test ch kvalitetsuppföljning. 1.3 Leverans Uppgift Dkument Efter testning så förbereder quality manager prdukten för leverans (event: testningen utförd). subprcesses: förbereda packetering, skriva ut leveranskvitt ch kntrllera leveransen. Shipment ntice (Appendix 4). Användare Leveransen skickas med leveranskvittt till ett lgistikföretag sm hämtar prdukten från företaget varje mrgn (utput: leverans). Kvalitetsansvarige chefen (sköter leverans). Leverantör. Lgistikföretag 1.4 Intern lgistik Uppgift (Två veckrs lagerbuffert) - ingen prsess? Input: Material fattas -> påbörjar prcessen. Sekreteraren beställer från leverantören material sm fattas. Dkument Appendix 5 - Supplier rder. Användare 3

5 1 Sekreterare (Sköter leveranser ch kntrllerar lagret (inventeringen)). 1.5 Kundfdringar Uppgift Kunden betalar inm 14 dagar. Eknmi chefen kntrllerar m kunderna betalat varje måndag. Om kunden har betalat: CFO uppdaterar rder fllw-up system. Om kunden inte har betalat: Skicka påminnelse till kunden. Datasystem Fllw-up system. Användare Kund. CFO. 1.6 Leverantörsskulder Uppgift Dkument Datasystem Användare CFO betalar leverantörsskulder inm 14 dagar efter emttagen. Sekreteraren uppdaterar elektrniskt register med beställningar från leverantörer. Supplier invice. Elektrniskt register med beställningar. CFO Sekreterare 1.7 Persner Andra intressenter Kund. Leverantör. Lgistikföretag. 4

6 Persnal (9 persner) 1 CFO Frank Tarnqvist (chef, designar nya mdeller, sköter leverantörs kntakter ch övervakar hela verksamheten). 1 Eknmi chef (sköter bkföring ch finansiella frågr). 1 Kund ansvarig (beställningar,kundsupprt, leverans, marknadsföring). 1 Sekreterare (Tar emt leveranser från leverantörer, andra administrativa uppgifter). Mnteringsavdelning (5 Ingenjörer) Ingenjörer (mntering) Ingenjör (mdifiering) Kvalitetsansvarig (kntrllerar kvalitet ch testning). 2 Mdellering av de nuvarande affärsprcesserna. Nedan följer vår mdellering av Affärsprcesser mdellerna: prcessnivå (eepc), rganisatinsdiagram, funktinsträd ch tekniska termer. 2.1 Prcessnivå (eepc) 5

7 2.1.1 Försäljning Kunden gör beställning nline Custmer rder Webbplats Samla in kundinfrmatin Custmer rder Kund Skicka verifiering till kund via e- pst Order cnfirmatin Fllw-up system Lägg till kpia av verifiering Order infrmatin Prcessen slut Intern Lgistik Inventering varannan vecka Sekreterare Kntrllera lager Det är måndag Material fattas i lagerbufferten Material finns Beställ varr Supplier rder Supplier rder Prcessen slut 6

8 Kundfrdringar Kunden gör en beställning Skicka räkning till kunden Det är måndag Kntrllera m kunden betalat Eknmichef Kunden har betalat Kunden har inte betalat i tid Fllw-up system Uppdatera fllwup system Skicka påminnelse till kunden Påminnelse Prcessen slut 7

9 2.1.4 Leveranser Prdukttestning utförd Kvalitetsansvarig Förbered paketering Shipment ntice Skriv ut leveranskvitt Shipment ntice Kntrllera leverans Fllw-up system Arbetsdagen börjar Lgistikföretag Hämta leverans Prcessen slut 8

10 2.1.5 Leverantörsskulder Beställning mttagen Supplier invice Eknmichef Betala leverantör Sekreterare Uppdatera elektrniskt register Elektrniskt register Prcessen slut 9

11 Mntering, Mdifiering ch Testning Arbetsdagen börjar Kundansvarig Kntrllera beställningar Fllw-up system Väntelista Förbered tillverkningsplan Tillverkningsplan Mnteringsavdelning Mntera, mdifiera ch testa Manufacturing plan Arbetsdagen slut Prdukttestning utförd Alla prdukter färdiga Prdukter kvar på tillverkningslistan Väntelista Gör ny väntelista Prcessen slut 10

12 2.2 Organisatinsdiagram Åb Tricati VD Franz Tarnqvist Eknmichef Kundansvarig Sekreterare Mnteringsavdelning Kvalitetsansvarig Ingenjörer (mntering) Ingenjör (anpassning) 11

13 2.3 Funktinsträd Försäljning Intern lgistik Kundfrdringar Leverantörss er Samla in kundinfrmatin Kntrllera lager Skicka räkning till kunden Be Skicka verifiering till kund via e- pst Beställ varr Kntrllera m kunden betalat Lägg till kpia av verifiering Uppdatera fllwup system Skicka påminnelse till kunden tern lgistik Kundfrdringar Leverantörsskuld er Leveranser Kntrllera lager Skicka räkning till kunden Betala leverantör Förbered paketering Beställ varr Kntrllera m kunden betalat Uppdatera elektrniskt register Skriv ut leveranskvitt Uppdatera fllwup system Kntrllera leverans Skicka påminnelse till kunden Hämta leverans 12

14 2.4 Tekniska termer Kundinfrmatin Leverantörsinfrmatin Telfnnummer Namn Pstadress E-pstadress Faktureringsadress Adress Prduktinfrmatin Tillverkningsplan Gata Ort Färg Kundnummer Mtrknfiguratin Tillbehör Beställningsnummer Status Datum Leveransnummer Pstnummer Land Beställningsinfrmatin Leveransdetaljer Vara Leverantörsbeställningsnummer Pris Betalningsinfrmatin Kreditktsnummer Kreditkrtsinnehavare Säkerhetskd 13

15 2.4.1 Custmer Order Custmer rder Datum Prduktinfrmatin Kundinfrmatin Pstadress Betalningsinfrmatin Order infrmatin Order infrmatin Datum Kundinfrmatin Pstadress Prduktinfrmatin Kundnummer Beställningsnummer 14

16 2.4.3 Manufacturing plan Manufacturing plan Datum Tillverkningsplan Supplier rder Supplier rder Datum Leverantörsinfrmatin Pstadress Leverantörsbeställningsnummer Beställningsinfrmatin 15

17 2.4.5 Shipment ntice Shipment ntice Datum Kundinfrmatin Leveransnummer Leveransdetaljer Beställningsnummer 3 Simulatin ch analys av affärsprcessen Dkumentatinen för simulatinen fattas ch denna del av uppgiften kunde därför inte utföras. 16

18 4 Identifikatin av affärsprcess måtten Nedan följer en tabell över jämförelse av funktinella ch prcessuella mått. Tabellen är uppdelad i fyra avdelningar enligt prcess. Avdelning eller funktin Försäljning Mntering, mdifiering ch testning Leverans Intern lgistik Kundnivå Ledarskapsnivå Prcessnivå Aktivitetsnivå -Pris -Kvalitet på försäljningsprcessen -Leveranstid -Kvalitet på prdukten -Kvalitet vs pris -Kreditvärdighet -Orderns strlek -Omsättning -Antal sålda mtrcyklar -Kvalitetskntrll -Felmarginal -Antalet leveranser sm kmmer fram - Nöjdhetsnivå -Pris -Kvalitet på prdukten -Lagerflöde -Besökare vs försäljning -Misslyckade beställningar -Antal fel -Försäljning per dag -Beställningar per - Arbetarnas effektivitet dag -Återstående beställningar -Kundens nöjdhet -Leveranser per dag -Lagerstatus -Leveranstid Kundfdringar -Betalningsgrad -Betalningstidpunkt - Rätt summa Leverantörsskul Betalningstidpunkt -Ttala kstnader -Antalet betalda der Antalet förseningar fakturr -Inkmmande leveranser -Försenade betalningar -Försenade betalningar -Antalet gjrda beställningar 17

19 Källförteckning Litteratur Harmn, Paul (2007). Business Prcess Change. Mrgan Kaufman Dkument Tétard, Franck (2010). BPM wrkshps - material 1. Hämtad : Tétard, Franck (2010). BPM wrkshps - material 2. Hämtad : Videdkumentatin Hilt, Britta (2010). ARIS Easy simulatin. Publicerad av IDS Scheerer Hämtad: : https://idsscheer-us.webex.cm/idsscheer-us/ldr.php? AT=pb&SP=MC&rID= &rKey=ced20873b4a3e937 18

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - KASSATERMINALEN... - 4 - Första inlggningen... - 4 - Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan... - 5 - Funktiner

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer