EKOTRANSPORT Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030"

Transkript

1 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond fordonsflotta 28 april 2015, Citykonfrnsn Ingnjörshust i Stockholm Nu börjar ndräkningn till 2030 årt då Svrigs fordonsflotta ska vara fossil obrond. Ekotransport 2030 är mötsplatsn för alla som vill dlta i omställningn till framtidns transport lösningar. Md inspirrand trndspaningar, utmanand dbattr och fördjupand sminarir kommr förutsättningarna för n fossilobrond fordonsflotta analysras samt utvärdras och dltagarna får n handlingsplan för sitt arbt. Ekotransport 2030 är dn nya, årliga mötsplatsn för hållbara transportr och mobilitt. Dt här är mötsplatsn Arrangörr där olika branschr träffas och inspirras, bslutsfattar får s d nya lösning arna och nya nätvrk bildas. Tid och plats Pris Konfrnsn ägr rum tisdagn dn 28 april 2015, kl , på Citykonfrnsn Ingnjörshust, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Mingl fram till Dltagaravgiftr (xkl moms): Ordinari pris: kr. Pris för 31 januari: kr. I konfrnsavgiftn ingår samtliga plnarsssionr, spcialss- Kontakt sionr och fullständig konfrns dokumntation samt lunch och fika undr dagn. Prsntationr görs digitalt tillgängliga för alla dltagar ftr konfrnsn. För frågor, kontakta: Tobias Prsson MiljöRapportn tl: rapportn.s

2 28 april 2015, Citykonfrnsn Ingjörshust i Stockholm START Rgistrring öppnar. Kaff och smörgås srvras INLEDNING Välkomna till konfrnsn Välkommn till dn första upplagan av konfrnsn Ekotransport 2030, som årlign kommr följa utvcklingn mot n fossilobrond fordonsflotta INBLICK Svrigs väg mot 2030-målt indikatorrna som följr utvcklingn Hur långt har Svrig kommit på vägn till n fossilbrond fordonsflotta och hur långt är dt kvar? För första gångn prsntrar 2030-skrtariatt indikatorrna som följr utvcklingn mot 2030-målt, fördlat på biln, bränslt och btndt. Utvcklingn inom d tr områdna kan nu följas år för år såväl nationllt som lokalt. Eftr prsntationn kommntras indikatorrna av rprsntantr för biln, bränslt och btndt samt från kommunala bslutsfattar. Pr Östborn, indikatorsansvarig 2030-skrtariatt Kommntarr från: Karin Thomasson, ordförand Klimatkommunrna Ulf Swahn, vd, SPBI Stfan Sdin, vd, Svnsk kollktivtrafik Talar undr inbjudan DEBATT Omställningns riskr och möjlightr Ambitionn att minska vägtransportrnas fossilbränslanvändning md 80 % fram till 2030 är världns mst långtgånd. Somliga mnar att dt kan slå hårt mot tillväxtn och näringslivt, mdan andra bdömr att Svrig tjänar på att gå för. Panldiskussionn fokusrar på vilka åtgärdr och styrmdl som är särskilt viktiga för att nå målt, samhällskonomiska ffktr samt vilka åtgärdr som bör undvikas för att slippa n onödigt dyr omställning. Anna-Karin Hatt, fd IT- och nrgiministr ( ), bl.a. md ansvar för att gnomföra visionn om n fossilobrond fordonsflotta till 2030 Thomas B Johansson, profssor m. vid Intrnationlla Miljöinstitutt och särskild utrdar för Fossilfriht på väg Lna Smidflt Rosqvist, forskningschf Trivctor Traffic och ordförand i nätvrkt Kvinnor i transportpolitikn Svant Mandll, transportkonom, VTI Jonas Åkrman, forskningsldar, avd. för Miljöstratgisk analys, KTH PAUS Kaff, mingl och möjlight att bsöka utställningn.

3 EKOTRANSPORT april 2015, Citykonfrnsn Ingjörshust i Stockholm UTBLICK Så arbtar Europa mot 2030 Hur arbtar rstn av Europa för att minska utsläppn från transportr och vilka mål finns inom EU? Hugus Van Honackr, tam ladr för hållbara transportr på DG Mobility and Transport i EU-kommisionn, brättar om arbtt för att minska transportrnas utsläpp på EU-nivå, i mdlmsländrna och hos industrin. Sssionn hålls på nglska UTBLICK Årts fokusland: Så drivr Holland utvcklingn mot hållbara transportr Holland är dt land i Europa md lägst klimatpåvrkan från nya bilar. D har också n av världns högsta andl cykland och är tt förgångsland för kollktivtrafik. Konfrnsn Ekotransport 2030 har bjudit in talar från Holland för att bskriva dn holländska stratgin för att minska utsläppn från transportsktorn. Sssionn hålls på nglska. Talar undr inbjudan INSPIRATION Framtidns attraktiva städr för cykl och gång Vilkn roll har biln i framtidns städr? Stadsforskarn Alxandr Ståhl, vd Spacscap och tknologi doktor vid Arkitkturskolan KTH, förklarar hur framtidns attraktiva städr bör utformas och hur stadsplanringn kan användas för att få n omställning till cykland och gång. Han gr ävn n inblick i rsultatt av forskningsprojktt Post Car(d) Urbanism, Svrigs största storskaliga scnarioprojkt, där övr 400 trafikplanrar förklarar hur d sr på framtidns transportr PAUS Lunch och möjlight att bsöka utställningn.

4 28 april 2015, Citykonfrnsn Ingjörshust i Stockholm FOKUS Välj n av tr spcialsssionr A1 Bussar llr spårburn trafik för att öka kollktivtrafikns kapacitt Rsandt md kollktivtrafikn ska fördubblas fram till 2020, mn hur ska glsbygdns och städrnas ökad kollktivtransportbhov kunna mötas? Dn spårbundna trafikn har hög kapacitt, mn står inför stora utmaningar för att kunna möta d ökad transportbhovn. Bus Rapid Transit är tt altrnativ till spårbundn trafik som tstas i dlar av Svrig. Volvo arbtar md att utvckla framtidns bussar som går på l och andra förnybara drivmdl. Anna Grönlund, vic vd, Svrigs Bussförtag Ulf Gustafsson, chf för Public Affairs, Volvo Buss Erica Kronhöffr, hållnarhtschf, SJ A2 Bilpoolr och andra altrnativ till att äga gn bil Bilpoolrna ökar snabbt, och flra andra altrnativ till att äga bil växr fram. Mov About har nått stora framgångar md att öka tillgänglightn för bilpoolr mn stötr på problm när lagstiftningn int hängr md. Stockholm valds som första stad att lansra tjänstn Audi Unit, tt lasing-koncpt där upp till fm prsonr kan dla på n bil. Ubigo är n skräddarsydd tjänst som kombinrar rstjänstr för hushållt llr förtagt. Ulf Jakobsson, marknadschf, Mov About Irn Brnald, pr- och informationschf, Audi Hans Arby, Ubigo A3 Effktivar transportlogistik för att minska utsläppn Anpassad fordon som utnyttjas bättr minskar utsläpp pr nht som transportras. Scania sr stora möjlightr inom dtta områd mn också utmaningar som måst lösas. NTM, Nätvrkt för Transportr och Miljön, följr upp md sina kunskapr kring miljöffktrna av ökad fyllnadsgrad och ny transporttknik vilkt möjliggör mätning, utvärdring och uppföljning. Eftr dt följr n inblick i hur livsmdlsbranschn måst balansra många praktiska aspktr för såväl ffktivitt som kundnöjdht. Dnna spcialsssion arrangras av NTM. Magnus Swahn, NTM Urban Wästljung, managr sustainabl transport, Scania Andrs Agrborg, divisionschf, Dagab INBLICK Förnybara drivmdln vilka vinnr, vilka ska bort? Vilka bränsln drivr framtidns fordonsflotta? Här får du vta hur fördlningn av bränslanvändningn sr ut i dag samt vilkn klimatprstanda d förnybara drivmdln har. Därtill vad forskningn sägr om vilkn potntial förnybara drivmdl har att minska utsläppn fram till 2030 och n trndspaning övr kommand drivmdl som int finns på marknadn i dag. Maria Grahn, forskar i nrgi och miljö på Chalmrs

5 28 april 2015, Citykonfrnsn Ingjörshust i Stockholm DEBATT Styrmdl för mr förnybart Förnybara drivmdl är n viktig dl i omställningn till n fossilobrond fordonsflotta. Mn hur ska andln öka? Vilkn typ av styrmdl är bäst lämpad för att öka andln förnybart ska d riktas mot utbuds- llr ftrfrågsidan? Ska klimatnyttan vara styrand, llr andra gnskapr? Undr panldiskussionn får ni höra vilka åtgärdr drivmdlsbranschns aktörr vill s för att öka andln förnybart i transportsktorn. Hln Samulsson, kommunikationschf, Prm Jonas Sidnå, vd, ST1 Björn Aronsson, vrksamhtsldar, Vätgas Svrig Oll Johansson, vd, Powr Circl Tina Hlin, vd, E.ON Gas Svrig PAUS Kaff, mingl och möjlight att bsöka utställningn INBLICK Framtidns bilar rdan i dag I Norg är dn mst sålda biln rdan n lbil och Malmö stad användr rdan bränslcllsbilar i sin vrksamht. Mn hur sr utvcklingn ut framövr? Framtidsrsan bjudr på n inblick i ldand biltillvrkars utvcklingsarbt, md fokus på l- och vätgasdrift. Sssionn hålls på nglska. Talar undr inbjudan INSPIRATION Innovationr för minskat transportbhov En fossilobrond fordonsflotta är int bara n fråga för nrgi- och transportsktorn. Konfrnsn Ekotransport 2030 kommr varj år lyfta fram tt förtag som bidrar till minskad transportbhov utan att ha dt i sin affärsidé. En klimatanalytikr från 2050 gr n bild av förtagts oväntad insats för klimatt, gnom n produkt som avsvärt minskar bhovt av transportr. Vilkt förtag dt handlar om i år avslöjas på konfrnsn. Göran Erslius, klimatanalytikr, 2050 Rprsntant från årts utvalda förtag AVSLUTNING Fm punktr för framtidn Dagn sammanfattas av Mattias Goldmann, Fors md 2030-skrtariatt, som ävn lyftr fram fm punktr att arbta vidar md undr dt kommand årt MINGEL Dryck och tilltugg srvras.

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

chemicals management summit 2015

chemicals management summit 2015 Välkommen till konferensen om kemikaliefrågor som är avgörande för företagens konkurrenskraft! Substitution risker och möjligheter Onsdag den 20 maj 2015 Chemicals Management Summit 2015 fokuserar på substitution

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Nytt! Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Kurser Stockholm Business Region:

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

#bilen. Trendspaning om bilen och hur dess utveckling kan påverka kollektivtrafiken

#bilen. Trendspaning om bilen och hur dess utveckling kan påverka kollektivtrafiken #bilen Trendspaning om bilen och hur dess utveckling kan påverka kollektivtrafiken #bilen trendspaning om bilen och hur dess utveckling kan påverka kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer