Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)"

Transkript

1 Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v Alla systm i likformig rörls i förålland till varandra är lika mykt värda. Fysikns lagar är dsamma i alla systm. Tidsdilatation: Δt = Δt (kloka i rörls går långsammar) Längdkontraktion: L = L lab / (objkt i rörls kontraras) Rlativistiskt dolrskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) 1 f f 1 Rlativistisk rörlsmängd o nrgi mu 1 u γmu Ljus åvrkas av gravitation nligt m ff =f/ m 4 F Vilonrgi: =m m m r g g g G γ m SH1009, modrn fysik, VT01, KTH Masslös artikl: = kin m instin (1905): Ljust uträdr som artikl, foton, md nrgi f = f SH1009, modrn fysik, VT01, KTH

2 Comtonsridning Comton t al visad 19 att röntgnljusts sridning mot fria lktronr int kund förklaras md klassisk vågmkanik utan krävd att vi bandlad ljust som artiklar o räknad rlativistiskt. Våglängdsskillnadn i inkommand o sritt ljus bror int av intnsittn utan bara av sridningvinkln. Låt inkommand foton a rörlsmängd. Sridd foton ar rörlsmängd. Vinklar θ,φ ur figurn. Rörlsmängdn bvaras. : sin sin : os os liminra : os sin os os sin os Ävn nrgin bvaras mn vi ar ävn: 4 gr uttryk för m m m m m m ( ) () Kombinra (1) o (): 1 os m Md =/λ fås: os m λ' λ 1 1 osθ m SH1009, modrn fysik, VT01, KTH Comtonsridning (forts) Dn ärldda formln stämmr väl övrns md data!! Comtonsridning i grafit Vridning kan sk för olika Comtonvinklar Notra att lktronn tillförs maximal kintisk nrgi då θ = -π. Våglängdsanalysator (s nästa förläsning) För fotonnrgir γ >> m kan man visa att lktronns maximala kintiska nrgi är: kin γ ½ (m ) SH1009, modrn fysik, VT01, KTH

3 Parbildning Vi ar studrat två sätt md vilkt lktromagntisk strålning kan växlvrka md matria. För ögr nrgir ar vi ävn n trdj: Parbildning m Innbär att omvandling mllan nrgi o massa kan sk. Om fotonns nrgi är mr än dubblt så stor som lktronns vilonrgi (m ): mn båd nrgi o rörlsmängd måst bvaras + Z Z där Z är n atomkärna som tar u rkyln Positron: ositivt laddad lktron dvs lktronns antiartikl. (Z massiv gör att dn rörlsmängd dn får ndast gr försumbar kintisk nrgi) SH1009, modrn fysik, VT01, KTH M-strålning: Våg llr artikl? Svar: båd o!! Gnrllt i kvantfysikn: för att obsrvra (mäta) stör vi systmt. Dt sätt vi stör systmt å avgör om vi obsrvrar våg- llr artiklgnska. Till xml: om våglängdn är mykt mindr än dt objkt vi användr för studin sr vi artiklgnska, om våglängdn är av samma storlk llr störr sr vi våggnska. Intrfrns för ljus i dubblsalt gr tyiskt mönstr md max o min. Våggnska! Mätning av ljust, t..x ma av n fotografisk film, är n artiklgnska. Vi får träffar i nstaka unktr (intnsittsbrond). Träffar bara där vi int ar intrfrnsminimum. SH1009, modrn fysik, VT01, KTH

4 Gnom vilkn salt assrad artikln? För att kunna avgöra dtta stör vi systmt så att vi tvingar fram n artiklgnska. Våggnskan försvinnr o intrfrnsmönstrt utblir!! SH1009, modrn fysik, VT01, KTH Partiklars våggnskar D Brogli (193): om ljus ar artiklgnskar, bör artiklar kunna a våggnskar. Studra n lktronstrål som infallr mot n dubblsalt. Intrfrnsmönstr obsrvras!!! Våglängd: Frkvns: f SH1009, modrn fysik, VT01, KTH

5 Ofta mr raktiskt att använda vågtal o vinklfrkvns: k f Inför: 1, J s 6, V s Vi får då: / k f Vågns astigt (fasastigtn): v fas f Dtta är i allmänt int dtsamma som artikls astigt, gruastigtn. SH1009, modrn fysik, VT01, KTH lktrondiffration (Davisson Grmr, 197). =90, =50, V=54 V, /m = 54 V Nikl: d =,15 Å dbrogli Uq m 6, ,610 V C9,1110 Js 1,67Å kg d sin n,15åsin 50 1,65Å SH1009, modrn fysik, VT01, KTH

6 I n annan gomtri rfrras vinkln nligt figur. Konstruktiv intrfrns fås då: n d sin n = 1,, 3, Dtta används md röntgnstrålning av W.H. & W.L. Bragg (samt M. von Lau) för att dls våglängdsanalysra dn, mn okså för att undrsöka kristallstruktur ma känd strålning. SH1009, modrn fysik, VT01, KTH Hisnbrgs obstämbartsrini Låt n lktronstrål träffa n i x-ld smal salt. Om saltns vidd Δx är av samma storlksordning som våglängdn llr mindr kommr stråln (s våg-kursn) att utbrdas i x-ld ftr saltn. Dtta innbär att lktronrna ar n variation i rörlsmängd i x-ld Δ x Smalar salt störr Δ x Dtta gr: Δ x 1/Δx Hisnbrgs obstämbartsrini (osäkrtsrinin) Dt är tortiskt omöjligt att för fnomn av vågnatur samtidigt rist bstämma osition o rörlsmängd längs n o samma axl. Δ x o Δx kan int samtidigt vara noll. Tortiskt gs gränsn strikt av: x x Vi användr standardaviklsn som osäkrtsmått Q Q i Q ni Q Q ni SH1009, modrn fysik, VT01, KTH

7 Tank : s artikl som tt vågakt ubyggt av vågor nligt Fourirsrir (kommr nästa förläsning). Bättr bstämd i rummt krävr flr våglängdr, dvs störr osäkrt i rörlsmängd. SH1009, modrn fysik, VT01, KTH Hisnbrgs obstämbartsrini innbär ingn skillnad för stora objkt: Sing-sing rör ju int å sig : Btrakta tglstn, massa a kg, våglängd röd, säg 600 nm. Lägt kan knaast bstämmas bättr än n alv ljusvåglängd. Rörlsmängdn bräknas klassiskt. Prsonlign orkar jag nog bara mäta undr 17 minutr att tglstnn ar förflyttad sig ögst n alv ljusvåglängd. Δx 300 nm, Δ x =mv kg 300 nm/1000 s kgm/s Δ x Δx 1, Js >> / Annorlunda för atom: Antag att lktronns ositionsosäkrt i x-ld är 0.1 nm. Vilkn är då dss osäkrt i astigt? xx v x m x 34 1,05510 Js 31 mx 9,1110 kg 0, ,8 10 m 5 m/s Obstämbartsrlationn kintiska nrgin för n bundn lktron kan int vara noll. I tr dimnsionr: I nrgi o tid: xx t y y zz Dt går int att bstämma osition o rörlsmängd oändligt bra längs samma axl, därmot kan t.x. Δ y o Δx bstämmas godtykligt bra samtidigt. Viktig för svag växlvrkan, möjliggör att vi lånar nrgi Δ undr kort tid Δt så att Δ Δt för lånt int övrstigr / SH1009, modrn fysik, VT01, KTH

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

FRÅN MASSA TILL TYNGD

FRÅN MASSA TILL TYNGD FRÅN MASSA TILL TYNGD Inledning När vi till vardags pratar om vad något väger använder vi orden vikt och tyngd på likartat sätt. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Inledning ARBETE VAD ÄR DET? När vi till vardags pratar om arbete är det en helt annan sak än begreppet arbete i fysikens värld. Ett lönearbete är t ex att arbeta som vaktpost utanför Buckingham Palace.

Läs mer

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1 Newtons lagar 2 1 2 NEWTONS LAGAR 2.1 Inledning Ordet kinetik används ofta för att beteckna läranom kroppars rörelse under inflytande av krafter. Med dynamik betcknar vi ett vidare område där även kinematiken

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Vad finns i våra produkter?

Vad finns i våra produkter? Vad finns i våra produktr? Alo Vra-glé. Utmärkt hudmdl. Enzymrna gör dt inflammationshämmand (dt uppgs vara så ffktivt på ksm att dt ofta kan rsätta kortison) och antisptiskt. Dn är ävn sammandragand,

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

GAMMASPEKTRUM 2008-12-07. 1. Inledning

GAMMASPEKTRUM 2008-12-07. 1. Inledning GAMMASPEKTRUM 2008-12-07 1. Inledning I den här laborationen ska du göra mätningar på gammastrålning från ämnen som betasönderfaller. Du kommer under laborationens gång att lära dig hur ett gammaspektrum

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd äkrht ICK äkrht ICK Guid till -EN IO 13855 ny stndrd för plcring v tknisk skydd För tt tt skydd sk kunn plcrs på rätt vstånd till riskområdt krävs n noggrnn räkning. Till stöd finns nu n ny viktig stndrd,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer