Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e"

Transkript

1 Vad påvrkar invstrar att välja hållbara invstringar?

2 Vad är hållbara invstringar? TRE EXEMPEL Aktiv förvaltning Gustavia Blu Engin: svnskförvaltad fond inom förnybar nrgi och miljötknik. Fondn har tt globalt prspktiv och säljs till såväl privata som institutionlla invstrar. Inom områdt förnybar nrgi liggr tonviktn på tr sktorr: bionrgi, sol och vind. Passiv förvaltning (indxförvaltning) SPP Aktiindxfond Global Sustainability: skuggar Dow Jons Sustainability Indx World som innhållr c:a 300 bolag inom olika branschr globalt. Sustainability syftar på bgrppt hållbar utvckling, vilkt omfattar flr områdn än miljö, såsom ansvar för sociala frågor, konomi och samhällsansvar. Ngativ scrning och dialog AP-fondrna: Uppdrag från rgringn att ta tik- och miljö-hänsyn. Fokus skiftar; svart lista på oansvariga bolag (AP 7) vrsus tisk kommitté och aktiv ägardialog (AP 1-4)

3 Hållbara invstringar: Att balansra gnnytta och samhällsnytta

4 Dtrminantr som påvrkar btnd Mningsfullt Värdringar Bdömningar om gnnytt (avkastning och risk) Normr (Invstrings) Btnd

5 Invstrargruppr 1.Fondsparar (n=457) 2.Institutionr/organisationr (n=71) 3.Kapitalförvaltar (n=60) 4.Aktisparar (n= 724)

6 SRI fondsparar: En htrogn grupp Starkt samband mllan andln SRI-sparand och förställning om avkastning på SRI-förvaltat kapital (Nilsson, 2008; Jansson, 2009) Primärt avkastningsmotivrad 20% (majorittn av dssa invstrar mindr än 20% i SRI) Idalistr 30% (invstrar i gnomsnitt 20-30% i SRI) Kombinrad motiv 50% (Nilsson, 2009)

7 Sambandt avkastning och SRIsparand (Lwis & Wbly, 1994; Lwis & MacKnzi, 2000)

8 Olika faktorrs btydls för SRIfondsparar (Smts & Baur, 2010) Fondval=Avkastning 1-år + Avkastning 10-år + Risk + Avgiftr + Normativa skäl

9 Privata fondsparar (Jansson & Bil, 2010) Har mst ngativa förväntningar om SRI-avkastning Tror att socialt ansvarsfulla invstringar gr lägr avkastning på kort sikt mn något högr avkastning på lång sikt Tror att riskn är något lägr för socialt ansvarsfulla invstringar Fondsparar motivras i sina fondval primärt av förväntad avkastning mdan risk har mindr btydls Moral har btydls

10 Institutionr (Jansson & Bil, 2010) Tror att hållbara invstringar gr något lägr avkastning på kort sikt mn något högr avkastning på lång sikt. Tror att riskn är lägr för hållbara invstringar Fondsparar motivras primärt av minskad riskr md SRI Förväntad avkastning har mindr btydls

11 Kapitalförvaltar (Jansson & Bil, 2010) Jämförlsvis mindr altruistiska (jämlikht, social rättvisa, naturskydd) Moraliska värdringar påvrkar j invstringsbtnd Kapitalförvaltars SRI intntionr styrs utslutand av finansilla hänsyn. Tror att hållbara invstringar gr något lägr avkastning på kort sikt mn högr avkastning på lång sikt. Tror att riskn är lägr för ansvarsfulla invstringar Kapitalförvaltar undrskattar btydlsn av tik, miljö och socialt ansvar för sina privata och institutionlla kundr.

12 Dtrminantrnas btydls för olika invstrargruppr (Jansson & Bil, 2010)

13 Vad påvrkar aktisparar att invstra tiskt? (Jansson & Bil, 2011) Värdringar Tilltro till möjlightn att påvrka Förställningar om avkastning Normr Etiskt sparand

14 Vad utmärkr tiska aktisparar? (Jansson & Bil, 2011) Kvinnor övrrprsntrad Altruistiska värdringar Bkymrad övr industrialisringns sociala, tiska och miljömässiga problm Tror att SRI gör n skillnad Mindr riskbnägna Långsiktiga Positiva förväntningar: Tror att tiska invstringar kan g högr avkastning och mdföra lägr risk Lägr förväntningar om avkastning och mindr tilltro till sin förmåga att slå indx

15 Hindr för hållbara invstringar Torir om riskspridning och invstringsunivrsum Förställningar om sämr riskjustrad avkastning på hållbara invstringar Förvaltaransvart Konsrvativ branchkultur Konvntionr gr trygght på n osäkr marknad Bättr att misslyckas konvntionllt än lyckas okonvntionllt Altrnativa stratgir upplvs ofta som mr riskfyllda Kortsiktight

16 Vad kan öka intrsst? (Jansson & Bil, 2010) Moröttr Vanliga förvaltar SRI förvaltar Majorittn av sparar ftrfrågar SRI 1 1 Skattrduktion 2 4 Ldand institutionlla invstrarna 3 3 Enhtliga kritrir för SRI Ökand andl institutionlla invstrar SRI lika hög avkastning som ick SRI

17 Vägar framåt Flr profilrad altrnativ Aktiv påvrkan och dialog Öka mrvärdt! Gynna långsiktight Gröna jämförlsindx Klargör juridikn kring förvaltaransvart Klargör fakta om avkastning Informra spararna

18 Bhavioural Impdimnts to Sustainbl Invstmnts Finansirat av Mistra (Stiftlsn för Miljöstratgisk Forskning) Samarbt mllan forskar från 11 Europiska univrsitt Hmsida: sirp.s Magnus Jansson, Psykologiska institutionn Götborgs Univrsitt

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar Stor potential om etik vägs in i alla investeringar - men där är branschen inte ännu Att ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i investeringar har gått från att vara en nischprodukt

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Nu befinner vi oss i ett trendskifte där majoriteten av kapitalägare

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Rapport #72 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida som dock ej medverkat vid utformningen och ej heller tar ställning

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Etiska fonder - Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Akademin för samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats i företagsekonomi Slutseminarium: 1 juni Författare: Lisa

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? :::;;;;;;;;;;;;:::::: AKTIV OCH PASSIV FONDFÖRVALTNING Söderberg & Partners Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? Analytiker: Johanna Gustafsson och Walter Nuñez Ovtcharenko ATT KÖPA INDEXFONDER

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007 Med blicken på etiken pensionsrapport 2007 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Pensionspengar med makt att påverka 7 Etiskt pensionssparande allt viktigare 15 KPA Pensions placeringskriterier 18 Förord

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan?

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? AP-fondernas investeringar har en smutsig baksida Swedwatch är en allmännyttig, religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer 1 Hållbara fonder reviderad version Augusti 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Sadaf Nikyar Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fonder. I denna version har framförallt avsnitt som beskriver

Läs mer