Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?"

Transkript

1 Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi? Hur gör andra? Har vi en betryggande säkerhet? Hur aktiv förvaltning ska man ha? Vilken extern rådgivning ska man ha? 1

2 TRE LANDSTING I LYCKAT FINANSSAMARBETE KOMMEK 2014 ONSDAG 20 AUGUSTI NICHOLAS PRIGOROWSKY, EKONOMIDIREKTÖR LANDSTINGET SÖRMLAND FREDRIK HOLST, FINANSCHEF LANDSTINGET VÄSTMANLAND Grundkarta: SCB 2

3 FINANSIELLT SAMARBETE VARFÖR? Samarbetar redan i många frågor Regionbildning Pensionsportfölj av strategisk betydelse Ökad betydelse och omfattning Liknande situation och hantering - Vi gör samma saker! Minskad sårbarhet Andra fördelar 3

4 UTGÅNGSLÄGE PENSIONSSKULD OCH PENSIONSMEDEL PER : Landsting Pensionsskuld (mkr) Marknadsvärde tillgångar (mkr) Skuldtäckningsgrad (%) Sörmland ,6% Västmanland ,5% Örebro ,1% Totalt ,2% Not: med pensionsskuld avses total skuld, dvs. skuld i balansräkningen samt ansvarsförbindelse, inkl. löneskatt. Skuldtäckningsgrad är tillgångarnas marknadsvärde som andel av den totala skulden. 4

5 MER LIKA ÄN OLIKA Sörmland Västmanland Örebro Invånare Politisk majoritet s + fp + mp s + v + mp s + v + mp Antal anställda Skattesats 10,77 10,88 11,52 Balansomslutning 5,8 mdr 5,9 mdr 6,2 mdr Soliditet 28 % 27 % 21 % Pensionstillgångar 2,4 mdr 2,5 mdr 1,5 mdr Pensionsskuld 6,3 mdr 6,5 mdr 8,8 mdr Invånare: Q4 2013, källa scb.se 5

6 SYFTE Samarbetet mellan landstingen ska framförallt höja kompetensen och minska sårbarheten i respektive landstings finansfunktion Säkra ett bredare beslutsunderlag och fördjupad diskussion Intern kontroll 6

7 Finanspolicy Jämförelser Upphandlingar Finansråd Back-office Verksamhets plan/ berättelse Ansvarsfulla investeringar Löpande kontakter/ utbyte 7

8 VAD HAR VI GJORT? 2010: Etablering av finanssamarbetet Synpunkter från konsulter Finansråd Årscykel 8

9 VAD HAR VI GJORT? 2011: Likalydande finanspolicys beslutade Gemensam verksamhetsplan Gemensam mall för nyinvesteringar Studiebesök/erfarenhetsutbyte (Huddinge, Botkyrka, Södertälje) Kartläggning/diskussioner rutiner Gemensam intranätssida 9

10 VAD HAR VI GJORT? 2012: Avtal backoffice/riskrapportering Utredning alternativa placeringar Gemensam bankupphandling Upphandling värdepapper och fonder Avtal om etisk screening av portföljer Verksamhetsberättelse Gemensamma rutiner avseende etik och borgensavgifter Marknadsföring av samarbetet (ex. ekonomidirektörskonferens) Gemensamma förvaltningsbesök 10

11 VAD HAR VI GJORT? 2013: Revidering av likalydande finanspolicy Gemensam fondupphandling (utländska aktier) Gemensamma värdepappersaffärer Framtagande av modell för ansvarsfulla investeringar Uppföljning av gemensamt bankavtal Jämförelser av förvaltningsresultat Verksamhetsberättelse Marknadsföring av samarbetet (ex. finansdagarna) Gemensamma förvaltarbesök Fokusområde under året: ansvarsfulla investeringar 11

12 EXEMPEL 1: GEMENSAM FONDUPPHANDLING Fem landsting (Blekinge, Jönköping, Sörmland, Västmanland och Örebro) Globala aktier: aktiv förvaltning och etiska restriktioner Volym mkr Jönköpings modell för upphandling av kapitalförvaltare användes Lyckat resultat 12

13 EXEMPEL 2: ETIK/ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Landstinget strävar efter att vara en ansvarsfull investerare, vilket bland annat innebär att hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling ska tas vid investeringar. Konsultavtal med externt screening-företag Egenutvecklad modell för bedömning av hur förvaltarna jobbar med ansvarsfulla investeringar (se nästa sida) 13

14 LANDSTINGENS MODELL FÖR BEDÖMNING AV ANSVARSFULLA FÖRVALTARE STRUKTUR 1.Vilja 2.Strategi 3.Målsättning 4.Resurser 5.Aktiviteter 6.Uppföljning 7.Resultat Undertecknat PRI (årtal) Uttalat från högsta ledning Early mover Global Compact OECDs riktlinjer Stödjer/ medverkar i andra initiativ Ägarpolicy Policy för ansvarsfulla investering ar (E, S, G) Etisk plattform Andel av totalt kapital som omfattas (%) Förankrad i organisation Offentlig Certifiering Tydlig Mätbar Realistisk Offentlig Interna resurser inom ESG Kommitté/ råd Externa rådgivare Styrelseför ankring Dialog med företag Valberedning Röstning Nya produkter (innovations -grad inom ESG) Etiska fonder Hållbart värdeskapande Swesif Övrigt samarbete Regelbunden/ systematisk Offentlig Hållbarhetsredovisning CSR-rapport PRIrapportering Kunna påvisa effekter Dialog Röstning Påverkan: E, S, G Hållbart värdeskapande 14

15 GODA EXEMPEL (INOM OMRÅDET ETIK/ANSVARSFULLA INVESTERINGAR HOS LANDSTINGENS FÖRVALTARE) Etisk plattform som omfattar all kapitalförvaltning Hållbart värdeskapande Miljöcertifiering Egen ESG-rating* Screening av ränteprodukter Tydligt engagemang inom utvalda områden Publicering av ståndpunkter inom viktiga områden *ESG = Environmental, Social & Governance. 15

16 EXEMPEL 3: JÄMFÖRELSER Data t o m maj

17 KVALITATIVA VINSTER MED SAMARBETET Genomarbetad finanspolicy Ökade resurser (gemensamt finansråd) Minskad sårbarhet Utvecklad kontroll och administration Mer ansvarsfulla investeringar Positiv dialog med motparter/finansmarknad mycket bra synpunkter och inspel Med mera 17

18 KVANTITATIVA VINSTER MED SAMARBETET Gemensamma upphandlingar av aktieindexobligation, fonder, backofficetjänster, etikkonsult och flödesbankstjänster har visat att det finns volymfördelar. Uppskattningsvis sparar landstingen tillsammans ca 2,7 mkr per år jämfört med om ovanstående tjänster handlats upp separat: Område Bankupphandling Upphandling fonder och värdepapper Externa tjänster, konsultstöd Totalt (3 landsting) Besparing (helårsårseffekt) 1,4 mkr 1,1 mkr 0,2 mkr 2,7 mkr 18

19 FÖR- OCH NACKDELAR MED SAMARBETE + Minskad sårbarhet + Djupare kompetens tillsammans (viss grad av specialisering möjlig) + Dela kostnader och resurser + Erfarenhetsutbyte + Mer uppmärksamhet i marknaden ( kompetensutveckling ) -Geografiska avstånd -Tidsbrist 19

20 PORTFÖLJERNA IDAG PENSIONSSKULD OCH PENSIONSMEDEL PER : Pensionsskuld (mkr) Marknadsvärde tillgångar (mkr) Skuldtäckningsgrad (%) Sörmland ,1% Västmanland ,0% Örebro ,6% Totalt ,7% FÖRÄNDRING SEDAN START (FRÅN 2009 TILL 2013): Förändring pensionsskuld (mkr) Förändring skuldtäckningsgrad (%) Förändring marknadsvärde tillgångar (mkr) Sörmland ,5% Västmanland ,5% Örebro ,4% Totalt ,5% Not: jämför sid 5 20

21 TACK! 21

22 Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi? Hur gör andra? Har vi en betryggande säkerhet? Hur aktiv förvaltning ska man ha? Vilken extern rådgivning ska man ha? 22

23 BILAGA 23

24 EXEMPEL - MÅNADSRAPPORT 24

25 25

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012-2013

Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Inledning AP7:s andra hållbarhetsredovisning utgår ifrån det Global Reporting Initiatives ramverk 3.0 för hållbarhetsredovisning. AP7 rapporterar på tillämpningsnivå C

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-11-26--27 13OLL5033

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-11-26--27 13OLL5033 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-11-26--27 13OLL5033 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer

Läs mer

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport. 1 juli 2013 30 juni 2014

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport. 1 juli 2013 30 juni 2014 Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 1 juli 2013 30 juni 2014 1 Andra AP-fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014 Vi är redo att ta nästa steg! Sedan Andra AP-fonden startade 2001 har vi

Läs mer

Vägledning för utformning av placeringspolicy insamlingsorganisationer

Vägledning för utformning av placeringspolicy insamlingsorganisationer sid 1(9) Vägledning för utformning av placeringspolicy insamlingsorganisationer Fastställd av Styrelsen för Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) den 7 april 2003, reviderad den 19 februari 2008

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten

Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten Botkyrka kommun Åsa Sandgren Sofia Nylund Maj 2012 Finansiell hantering Åsa Sandgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Finansiell hantering Innehållsförteckning

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013 I 1 HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhet, det vill säga god miljö- och etikhänsyn, är en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå

Läs mer

RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMOSÄSONGEN 2013

RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMOSÄSONGEN 2013 RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMOSÄSONGEN 2013 Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. På riksdagen uppdrag ska fonden förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 VD-ord Andra AP-fonden anser att ett långsiktigt ansvarsfullt förhållningssätt till miljö, etik och bolagsstyrning höjer värdet på bolagen. Då vi arbetar integrerat

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer 1 Hållbara fonder reviderad version Augusti 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Sadaf Nikyar Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fonder. I denna version har framförallt avsnitt som beskriver

Läs mer

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 32 AP7 Hållbarhetsredovisning Foto Omslag, Sid 2-3, 6, 11, 18, 22 och 25 Jonas Böttiger, sid 10 Marco De Swart, sid 26 Daniel Roos Innehåll 2 Vd-ord: På rullande stenar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bagare, sotare, busschaufförer, sjuksköterskor, maskinskötare, cirkusprinsessor, entreprenörer, städare, parkeringsvakter, snickare och skogshuggare Listan på

Läs mer

B u d g e t 2 012. www.sollentuna.se

B u d g e t 2 012. www.sollentuna.se B u d g e t 2 12 www.sollentuna.se Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Majoritetens budgetskrivelse Majoritetens budgetskrivelse avseende budget och mål 212 samt verksamhets- och investeringsplan 212-214.

Läs mer