Pensioner och pengar 24/3 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensioner och pengar 24/3 2011"

Transkript

1 Pensioner och pengar 24/3 2011

2 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar om regler för förvaltning av pensionsportföljen.

3 Landstingets pensionskostnader i fasta priser

4 Pensioner kort historik På 1990-talet började man ta upp kostnaden för pensioner redan när de tjänades in. Syfte: synliggöra kostnaden och motivera till att samla i ladorna. I slutet av 1990-talet nytt pensionssystem infördes i Sverige och nytt pensionsavtal för landstinget.

5 Nytt pensionssystem Från förmånsbestämda pensioner till avgiftsbestämda. Förmånsbestämd: Pensionstagaren garanterad en viss nivå på pensionen (ATP). Avgiftsbestämd: Den framtida pensionens storlek beror på hur mycket eller lite som de avsatta pengarna har vuxit med.

6 Nytt pensionssystem för landstinget fr o m Förmånsbestämd 7,5 basbelopp kr i mån Avgiftsbestämd Skuldbokföring i landstinget = ingen utbetalning Årlig utbetalning till de anställda för egen förvaltning Pensioner intjänade före 1998 plockades ut från balansräkningen och redovisas nu som en ansvarsförbindelse.

7 Utveckling av landstingets pensionsskuld 40 år framåt

8 Andra sidan av pensionsskulden - tillgångssidan Stadigt mer pengar i landstingets kassa. Att pengarna växer innebär inte att landstinget får råd med mer vård. Pengarna går inte att använda till vård. I så fall skulle en ny kostnad uppstå som inte täcks av en motsvarande intäkt ger upphov till ett underskott (ej tillåtet enligt lag om god ekonomisk hushållning).

9 Särskilt öronmärkt för pensionsåtagandet i % 19,0% Var hittar man pensionerna i balansräkningen? År 2009 Eget kapital, avsätt- Tillgångar i mkr ningar och skulder i mkr Anläggningstillgångar Eget kapital Mark, byggn, maskin m m 875,4 Eget kapital 855,3 Finansiella = 536,0 Årets resultat -26,7 "pensionsportföljen" Avsättningar Omsättningstillgångar Pensioner 493,1 Förråd 16,3 Övr avsättningar 82,2 Kortfristiga fordringar 211,2 Kortfristiga placeringar 390,9 Skulder Kassa och Bank 132,4 Långfristiga skulder 0,0 Kortfristiga skulder 758,4 Summa 2 162, ,3 Ansvarsförbindelsen för pensioner 2 322,0

10 Hur gick det med syftet att samla i ladorna? Att samla i ladorna innebär att uppnå extra stora överskott nu så att man kan budgetera med lägre resultat eller underskott i framtiden. Förändrade beräkningsantaganden Lägre ränta Längre livslängd

11 Vad händer om man inte har lagt undan pengar för pensionerna? Om pengar skulle saknas i framtiden måste landstinget infria pensionsavtalet med hjälp av beskattningsrätten. Framtida skatteintäkter påverkas av flera faktorer: - den ekonomiska utvecklingen (hur många som har jobb). - inkomstutvecklingen större andel pensionärer påverkar negativt. - befolkningsutvecklingen.

12 Vad innebär investeringar i pensionsportföljen? Det är inte fråga om att samla i ladorna, även om investeringarna blir större ju mer man samlar! Öronmärker man pengar för framtida pensionsutbetalningar? Nja

13 Utveckling av landstingets pensionsskuld 40 år framåt

14 Pensionsportfölj pengar kopplade till pensionsskulden Mål - att tillgångarna minst behåller sitt värde i förhållande till den andel av pensionsskulden som de ska täcka. Innehåll realränteobligation, vanliga obligationer, fondobligation som delvis innehåller andelar i aktiefonder och en vanlig aktieindexobligation.

15 Regler för pensionsportföljen Tillåtna placeringar anges i Reglemente för förvaltning av pensionsmedel (LS/303/2009) och Inriktningsdokument för finansförvaltningen (LS/302/2009). Dokumenten innehåller de föreskrifter som fullmäktige ska besluta om enligt Kommunallagen.

16 Principer vid kapitalförvaltning Riskbegränsning genom: Att inte lägga alla ägg i samma korg diversifiering Långsiktig skuld matchas med långsiktiga investeringar matchning. Värdering av risk, genom t ex kreditbetyg.

17 Investering i vindkraft enligt fullmäktigebeslut i juni 2010 Långsiktig investering med miljöinriktning. Ökad riskspridning eftersom det inte rör sig om en finansiell investering. Avkastningen bygger på att landstinget sparar pengar jämfört med att betala för el, hyra m m. Kalkylen bygger på betalflöden, inte förväntad värdestegring (bakgrunden till fastighetskrisen på 1990-talet).

18 Återkommande revidering av placeringsregler Många gamla sanningar omprövas efter finanskrisen. Uppnår man t ex riskspridning genom en portfölj av enbart finansiella investeringar när alla världens finansmarknader är ömsesidigt beroende av varandra? Dagens risk är inte nödvändigtvis morgondagens risk. För 4 år sedan var Irland en tigerekonomi och irländska statspapper säkra. (Nu är Sverige en tigerekonomi.)

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

En rapport om pensionsskulden i kommunerna Betala nu bädda för mor onda ens välfärd

En rapport om pensionsskulden i kommunerna Betala nu bädda för mor onda ens välfärd En rapport om pensionsskulden i kommunerna Betala nu bädda för mor onda ens välfärd Om rapporten Förord 4 Bakgrund 6 Rapportens slutsatser 8 Olika förutsättningar att betala av pensionsskulden och samtidigt

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 12 maj klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Stats bidrag mm 29% Övriga

Läs mer

Analysrapporten. April 2008

Analysrapporten. April 2008 Analysrapporten. April 2008 Avtalspensioner i kommuner och landsting Siv Stjernborg Analysrapporten. April 2008 Avtalspensioner i kommuner och landsting Siv Stjernborg 2 Analysrapporten. April 2008 Sveriges

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 2 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden FINANSPOLICY Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden Kommunfullmäktige 1993-12-06, 200 Rev Kf 211/99, Rev Kf 2001-12-03

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning -

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning - Handelshögskolans Civilekonomprogram Bachelor Thesis, ICU2006:76 Den kommunala tjänstepensionen Kandidatuppsats/Bachelor Thesis Elm, Martin, 740326-4034 Hartsner, Elin, 831222-5504 Roos, Lena, 711223-4906

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Delårsrapport 1 april 2011

Delårsrapport 1 april 2011 maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus

Läs mer