Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per Stockholmsbörsen fortsatte uppåt med 3 procent under november. Börserna steg också överlag globalt. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under november med 18,2 MKR eller 3,8 procent. Oljeprisernas fortsatta fall minskar inflationsförväntningarna och därmed också lägre förväntningar på stigande räntor. Den tvååriga svenska räntan låg stilla kring 0 procent och den tioåriga räntan sjönk från 1,19 procent till 1,01 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg med 2,1 MKR, och värdet uppgick därefter till 883,9 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 20,3 MKR eller 1,5 procent till 1 380,6 MKR. Den bokförda nettoavkastningen uppgår efter november till 27,1 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick i november till 27,3 MKR. Budgetvärdet för hela 2014 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomichef

2 Rapport - förvaltning av pensionsmedel per MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring nov November Innevarande år Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 168,7 194,2 14,1 8,5 0,6 3,1 3,1 15,0 15,3 Robur Global Emerging Markets 14,7 18,3 1,3 1,2 0,1 1,7-0,5 24,4 18,8 Robur Ethica Sverige Mega 103,6 116,6 8,4 4,6 0,3 2,5 3,3 12,6 14,7 Ethica Sverige Global 22,1 26,8 1,9 1,0 0,1 2,1 2,6 21,4 23,6 Handelsbanken Amerikafond 27,2 33,2 2,4 2,2 0,2 1,1 3,1 22,4 31,0 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 18,7 21,1 1,5 0,0 0,0-1,0-2,2 14,4 18,0 Dnb Sverige Hållbar 14,5 16,5 1,2 0,7 0,1 2,8 3,3 13,4 14,7 Aktieindexobligation OMX SEB ,0 50,0 3,6 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS ,0 1,4 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 14,6 15,8 1,1 0,1 0,0 0,8 0,8 8,8 8,9 Robur Företagsobligationsfond FRN 82,7 83,9 6,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,9 0,3 Robur Räntefond Kort Plus 395,8 375,5 27,2 0,7 0,1-0,1 0,0 0,5 0,2 Robur Räntefond Flexibel 25,4 Robur Företagsobligationsfond 43,5 45,6 3,3 0,3 0,0 0,2 0,1 2,6 2,5 Handelsbanken Fixed Income Return 102,4 103,0 7,5-0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Handelsbanken Flexibel ränta 50,5 3,7 0,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Öhmans företagsobligationsfond 50,4 53,1 3,8 0,3 0,0 0,2 0,5 4,6 7,8 Dnb Nor FRN fond 101,4 103,7 7,5 0,1 0,0 0,1 0,0 2,2 0,5 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 51,9 52,8 3,8 0,1 0,0 TOTALT Aktier 419,5 496,7 36,0 18,2 0,2 3,8% 18,4% Räntebärande 868,1 883,9 64,0 2,1-0,2 0,2% 1,8% SUMMA 1 287, ,6 100,0 20,3 1,5% 7,2% *

3 PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING November Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 883,9 64,0 Varav svenska 883,9 64,0 Aktier 496,7 36,0 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 380,8 27,5 Globala 78,3 5,6 Miljö 37,6 2,7 (andel av aktier) (7,5) Totalt 1 380,6 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde Marknadsvärde Värdeförändring november ,6 MKR 1 380,6 MKR 20,3 MKR Värdeförändring ,0 MKR = 7,2 % Bokförd avkastning 2014, pensionsmedel Bokförd avkastning 2014, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 590,9 MKR) 27,1 MKR 27,3 MKR Bokförd avkastning totalt tom ,4 MKR Budgeterad avkastning totalt ,0 MKR

4 Datum RS Ärende 3 TJÄNSTESKRIVELSE Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn Regionstyrelsens presidium Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång på 1% under december. Totalt 2014 en uppgång med 16% Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under december med 6,6 MKR eller 1,3 procent. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad och förväntad räntehöjning sköts något framåt i tiden. Den tvååriga svenska räntan låg stilla kring 0 procent och den tioåriga räntan sjönk från 1,01 procent till 0,93 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen sjönk med -0,6 MKR, och värdet uppgick därefter till 883,3 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 6,0 MKR eller 0,4 procent till 1 386,6 MKR. Den bokförda nettoavkastningen uppgår under åert till 52,7 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 29,5 MKR. Budgetvärdet för hela 2014 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret William Hedman Ekonomidirektör Åke Bengtsson Finanschef

5 Rapport - förvaltning av pensionsmedel per MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring dec December Innevarande år Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 168,7 197,2 14,2 3,0 0,2 1,6 1,5 16,8 17,0 Robur Global Emerging Markets 14,7 18,0 1,3-0,3 0,0-1,2-0,8 22,9 17,8 Robur Ethica Sverige Mega 103,6 118,2 8,5 1,6 0,1 1,3 1,1 14,0 15,9 Ethica Sverige Global 22,1 27,7 2,0 0,9 0,1 3,0 3,1 25,0 27,5 Handelsbanken Amerikafond 27,2 34,5 2,5 1,3 0,1 3,6 4,8 26,9 37,3 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 18,7 21,2 1,5 0,1 0,0 0,6 0,9 15,0 19,0 Dnb Sverige Hållbar 14,5 16,5 1,2 0,0 0,0 0,1 1,1 13,5 15,9 Aktieindexobligation OMX SEB ,0 50,0 3,6 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS ,0 1,4 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 14,6 15,6 1,1-0,2 0,0-1,6-1,4 7,1 7,4 Robur Företagsobligationsfond FRN 82,7 83,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 Robur Räntefond Kort Plus 395,8 375,3 27,1-0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 Robur Räntefond Flexibel 25,4 Robur Företagsobligationsfond 43,5 45,6 3,3 0,0 0,0 0,1 0,1 2,7 2,5 Handelsbanken Fixed Income Return 102,4 103,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Handelsbanken Flexibel ränta 50,5 3,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Öhmans företagsobligationsfond 50,4 53,1 3,8 0,0 0,0 0,2 0,5 4,6 7,8 Dnb Nor FRN fond 101,4 103,5 7,5-0,2 0,0-0,1 0,0 2,1 0,5 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 51,9 52,8 3,8 0,0 0,0 TOTALT Aktier 419,5 503,3 36,3 6,6 0,2 1,3% 20,0% Räntebärande 868,1 883,3 63,7-0,6-0,2-0,1% 1,8% SUMMA 1 287, ,6 100,0 6,0 0,4% 7,7% *

6 PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING December Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 883,3 63,7 Varav svenska 883,9 63,7 Aktier 503,3 36,3 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 385,4 27,7 Globala 80,2 5,8 Miljö 37,7 2,7 (andel av aktier) (7,5) Totalt 1 386,6 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde Marknadsvärde Värdeförändring december ,6 MKR 1 386,6 MKR 6,0 MKR Värdeförändring ,0 MKR = 7,7 % Bokförd avkastning 2014, pensionsmedel Bokförd avkastning 2014, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 494,1 MKR) Bokförd avkastning totalt tom Budgeterad avkastning totalt ,7 MKR 29,5 MKR 82,2 MKR 55,0 MKR

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer