Finansiell rapport tertial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell rapport tertial 1 2013"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum Ekonomichef Agneta Sjölund , Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial I kommunens finanspolicy anges att uppföljning ska ske, dels efter varje tertial som redovisas för kommunstyrelsen, dels med en årsrapport i samband med Årsredovisningen. Årets rapport består av tre delrapporter: 1. Finansiella placeringar 2013 samt utvecklingen sedan Koncernens låneskuld per samt förändringar under Kommunens låneportfölj per Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporten. Trelleborgs kommun den 15 maj 2013 Agneta Sjölund Ekonomichef Trelleborg2000, v 1.0, Ekonomiavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (5) 1. Finansiella placeringar 2013 samt utvecklingen sedan Kommunens innehav i svenska räntebärande värdepapper och globala aktier förvaltas sedan tidigare i fonder. From mars månad 2013 förvaltas även svenska aktier i fonder. Kommunen har tecknat avtal med DNB asset Management som fått i uppdrag att förvalta och förvärva kommunens fondandelar. Portföljen på ca 22 miljoner kronor placeras i en eller flera av följande aktiefonder: DNB Sverigefond ca 21 miljoner kronor DNB Småbolagsfond ca 1 miljon kronor och DNB Sweden Micro Cap ca 0,5 miljoner kronor Utvecklingen av kommunens finansiella placeringar följs månadsvis. Kommunens långsiktiga värdepappersportfölj har ökat med 3,4 miljoner kronor sedan årsskiftet. Det samlade värdet har under det första tertialet 2013 ökat från 66,7 miljoner kronor till 70,1 miljoner kronor. Svenska räntebärande värde papper har ökat ca 1 procent, svenska aktier ca 9 procent och globala aktier med ca 11 procent. Resultatet för första tertialet 2013 ligger inom de gränsvärden som finns i finanspolicyn. Totalt under perioden sedan portföljen rebalanserades har placeringen ökat med 15,3 miljoner kronor, d.v.s. med 28 procent. Under denna period har de svenska räntebärande värdepappren ökat med 30,55 procent, vilket är 3,5 procentenheter sämre än index. Den svenska aktieplaceringen har ökat med 39,7 procent, vilket är 2,2 procentenheter mindre än index. Däremot har den globala aktiefonden återhämtat sig och jämfört med har placeringens värde ökat med 4,2 procent, vilket ska jämföras med index på -11,8 procent. I finansiella utsikter från DNB asset management kan vi bland annat läsa om att något bättre tider är på gång för både industri och tjänstesektorn i Sverige. Amerikansk penningpolitik är expansiv och effekterna är fallande arbetslöshet och ökad konkurrenskraften. Euroområdets ekonomi krymper fortfarande och håller tillbaka den exportberoende svenska ekonomins möjligheter. Euroområdet står inför en både svår och lång period av lågkonjunktur innan tillväxten kan sänka arbetslöshet och stabilisera skulder.

3 3 (5) 2. Koncernens låneskuld Koncernens totala belåning har ökat under de senaste femårsprioden från miljoner kronor till miljoner kronor. Under det första tertialet 2013 har koncernens låneskuld ökat med 49,5 miljoner kronor, totalt 1 863,5 miljoner kronor och baseras på beslut som kommunfullmäktige fattat under Koncernens låneskuld Koncernens totala låneskuld fördelas enligt nedanstående diagram per Koncernens låneskuld per Trelleborgs kommun hade vid årsskiftet en låneskuld på 292,5 miljoner kronor. Under 2013 har kommunens låneskuld minskat med 2,5 miljoner kronor till följd av amortering enligt plan. Kommunens låneportfölj redovisas särskilt under punkt 3.

4 4 (5) AB Trelleborgshem är det bolag som har den högsta låneskulden. Kommunfullmäktige har beslutat om en ram för kommunalborgen på 785 miljoner kronor. Låneskuld i det första tertialet 2013 ligger på 697,8 miljoner som är 0,8 miljoner kronor mindre än vid årsskiftet. Andel lån med kommunal borgen ligger på 567,3 miljoner kronor (81 % av den totala låneskulden) och resterande 130,5 miljoner kronor har lånats med pantbrev. Trelleborgs Hamn AB har ökat sin låneskuld från 567 miljoner kronor vid årsskiftet till 607 miljoner kronor. I samband med beslut om utbyggnad har kommunfullmäktige 2012 beslutat att ingå borgen för Trelleborgs Hamn AB:s låneförpliktelser upp till totalt 887 miljoner kronor. Utöver dessa lån har bolaget sedan 2005 ett internt lån till kommunen till följd av överlåtelsen av hamnanläggningarna som vid årsskiftet 2012 uppgick till 107,2 miljoner kronor. Bolaget betalar marknadsmässig ränta och amorterar enligt upprättat skuldbrev. Trelleborgs Fjärrvärme AB har ökat sin låneskuld från 256,2 miljoner kronor vid årsskiftet till 266,2 miljoner kronor. I samband med beslut om att investera i ytterligare effektreserv och öka värmetätheten har kommunfullmäktige 2012 beslutat att ingå borgen för Trelleborgs Fjärrvärme AB:s låneförpliktelser upp till totalt 288 miljoner kronor. Trelleborgs Bredband AB har ökat sin låneskuld från 1,5 miljoner kronor vid årsskiftet till 2,5 miljoner kronor. Kummunfullmäktige har 2011 i samband med utbyggnad av bredbandsnätet beslutat om att ingå borgen upp till 9 miljoner kronor. Övriga bolag har inga långfristiga skulder. 3. Kommunens låneportfölj per Kommunens låneskuld uppgick till 290 miljoner kronor, exkl. leasingskulden. Denna redovisas som lån och uppgick till 7,2 miljoner kronor. I låneskuld ingår lån med fast ränta 79 % dvs. 230 miljonerkronor och resterande 60 miljonerkronor, dvs. 21 % har tagits med rörlig ränta Stibor 90. I enlighet med amorteringsplan har kommunen under det första tertialet amorterat 2,5 miljoner kronor. För att minska kreditrisken och dra nytta av lågt ränteläge har något lån relativt lång ränte- och kapitalbindningstid, fram till Dessutom finns lån med lång kapitalbindningstid och rörlig ränta. Duration (genomsnittlig räntebindningstid) på totala låneportföljen ligger på 2,37 år som är i enlighet med finanspolicyn.

5 5 (5) Skuldportfölj 290 Mkr (exkl leasing) Kreditförfall 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Skuldportfölj 290 Mkr (exkl leasing) Ränteförfall 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2013 med flerårsplan beslutat att investeringar på 261 miljoner kronor ska finansieras med upplåning på totalt 145 miljoner kronor. I upplåningsbelopp ingår även förskottering för Pågatåg. Under 2013 kommer kommunen att betala 45 miljoner kronor som resterande del av förskottering. Upplåning verkställs efterhand när behov uppstår, utifrån den likviditetsplanering som upprättas av ekonomiavdelningen. Under det första tertialet 2013 har inga nya lån upptagits. Aktuell likviditetsprognos visar att upplåning om 40 miljoner kronor behövs före sommaren och ska verkställas med den fördelning av finansierings -och ränterisker som finanspolicyn föreskriver.

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer