Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande"

Transkript

1 Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

2 BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre i risk Alla söker avkastning, ingen tycker om risk. Men går det att förena tillväxt med trygghet? Ja, genom att bygga portföljen med olika typer av strukturerade placeringar. Med en sådan förvaltning kan exponeringen mot marknaden ökas samtidigt som risken sänks. Genom att kombinera olika strukturerade placeringar kan man själv balansera den risk och avkastningspotential som önskas i portföljen. På efterföljande sidor presenterar vi tre färdiga portföljer. Alla ger en god spridning vad gäller olika risker och marknadsinriktningar. Börja bygg din portfölj idag eller välj någon av våra färdiga portföljer tillsammans med din rådgivare. Exempel En jämförelse mellan en traditionellt förvaltad portfölj och en portfölj med kapitalskyddade strukturerade placeringar utan överkurs visar tydligt på skillnaderna. Den traditionella portföljen till vänster utgår från en neutral allokering med en investering på 1 Mkr, där kapitalet fördelas lika mellan aktie- och räntemarknaden. Denna portfölj kan sägas ha kr i kapitalskydd (räntedelen) och kr av kapitalet i tillväxt (aktiedelen). I portföljen till höger investeras motsvarande belopp i olika kapitalskyddade strukturerade placeringar. Den stora skillnaden är att nu kan hela kapitalet exponeras i marknaden och samtidigt vara kapitalskyddat av emittenten. I praktiken har du fördubblat avkastningsmöjligheten samtidigt som hela ditt kapital är skyddat mot nedgångar i marknaden. Börja bygg din portfölj idag eller välj någon av våra färdiga portföljer tillsammans med din rådgivare. Läs mer på

3 PORTFÖLJ BAS KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR UTAN ÖVERKURS Med portfölj BAS får man en exponering på kr. En god spridning av exponeringen ges via olika inriktningar och årliga kuponger. Dessutom med löptider på 1 5 år för Autocall samt 3 och 5 år för de övriga placeringarna. Portföljen investerar i Garantums samtliga kapitalskyddade placeringar utan överkurs. Samtidigt minimeras riskerna genom att hela den nominella insatsen på kr är kapitalskyddad av de tre emittenterna. Courtage på 2% tillkommer och omfattas ej av kapitalskyddet. Portföljen passar investerare som prioriterar trygghet och på sikt tror att avkastningsmöjligheten överstiger den garanterade räntan som räntebärande alternativ skulle kunna ge kr (inkl. courtage) Kapital i tillväxt (exponering) kr Emittenternas kapitalskydd kr 3,6% på investerat belopp 2 st Antal marknader/inriktningar 3 st 1 5 år (Autocall) samt 3 & 5 år

4 PORTFÖLJ MIX INNEHÅLLER PLACERINGAR FRÅN ALLA KATEGORIER Med MIX-portföljen får man placeringar från samtliga placeringskategorier. Portföljen följer både aktie- och räntemarknaden där man via 4 av 5 placeringar får möjlighet till en total avkastning i portföljen på upp till ca 4,8% år 1, även om börsen inte stiger. Dessutom innehåller portföljen många olika löptider och chans till ytterligare avkastning. Utav hela den nominella insatsen på kr är kr kapitalskyddat och kr har ett barriärberoende skydd vilket innebär att emittenterna återbetalar beloppet givet att ingen underliggande marknad/aktie slutar under respektive placerings riskbarriär på slutdagen efter fem år. Skulle risken aktiveras minskas nominellt belopp med lika mycket som nedgången i den sämst utvecklade marknaden/aktien i respektive placering. För kreditobligationen kan återbetalningsbeloppet minska pga. eventuella kredithändelser i placeringens index. Courtage på 2% tillkommer. Portföljen passar den som vill helgardera portföljen men är beredd att ta den risk som är knutet till det barriärberoende skyddet. Avkastning kan uppnås ifall börsen står still och ifall den stiger kraftigt är man med på uppgången kr (inkl. courtage) Kapital i tillväxt (exponering) kr Emittenternas kapitalskydd kr Barriärberoende skydd kr 4,8% på investerat belopp 4 st Antal marknader/inriktningar 5 st 1 5 år Recreate PMS(From PDF)

5 PORTFÖLJ AUTOCALL PLACERINGAR MED FAST AVKASTNING OCH BARRIÄRBEROENDE SKYDD Portfölj AUTOCALL består enbart av Autocalls och är sammansatt för att ge en bra avkastningsmöjlighet oberoende av kraftigt stigande börskurser. Olika underliggande marknader, funktioner samt kupong- och barriärnivåer ger en total avkastningsmöjlighet på 11,3% per år, även om börsen står stilla. Utav den nominella insatsen på kr har kr ett barriärberoende kapitalskydd. Det innebär att emittenterna återbetalar beloppet givet att ingen underliggande marknad/aktie slutar under respek-tive placerings riskbarriär på slutdagen efter fem år. Skulle risken aktiveras minskas nominellt belopp med lika mycket som nedgången i den sämst utvecklade marknaden/aktien i respektive placering. Courtage på 2% tillkommer och omfattas ej av det barriärberoende kapitalskyddet. Portföljen passar investerare som hellre får en fast avkastning i form av en i förväg känd kupongnivå än att förlita sig på att aktiemarknaden ska stiga mer. Dessutom innehåller portföljen en rejäl krockkudde ifall börskurserna skulle falla kr (inkl. courtage) Kapital i tillväxt (exponering) kr Barriärberoende skydd kr 11,3% på investerat belopp 5 st Antal marknader/inriktningar 5 st 1 till 5 år Recreate PMS(From PDF)