Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss"

Transkript

1 Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

2 Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma korg. Med det menar vi att du inte ska ha alla dina sparpengar placerade i aktier, eller för den delen på ett konto. Det är viktigt att placera i flera tillgångar. Många professionella investerare har inte bara fokus på att placera i flera olika tillgångar och marknader. De använder sig dessutom av avancerade placeringsstrategier som drar nytta av trender i marknaderna och ger förutsättningar att tjäna pengar år efter år. Nu kan du dra nytta av proffsens strategier genom att placera dina sparpengar i våra två nya strategiobligationer. Båda strategierna har historiskt varit mycket framgångsrika. Är de det även i framtiden tjänar du pengar. Som vanligt gör kapitalskyddet att du landar väldigt mjukt om strategierna inte går bra. Välj strategin att fega och vinna! 2

3 Får vi presentera Strategiobligation 838 En strategiobligation har två stora fördelar. Om strategin är framgångsrik och stiger i värde tjänar du pengar. Om strategin inte skulle vara framgångsrik, får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet. Du kan välja fyra spännande alternativ som alla har en löptid på fyra år. När du köper en strategiobligation binder du inte dina pengar, utan kan när som helst under löptiden sälja dina strategiobligationer. Alternativ Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär uppräkningsfaktor Namn på börsen Marknader 838A kr kr % SHBO 838A Marknader 838B kr kr % SHBO 838B Råvaror 838C kr kr % SHBO 838C Råvaror 838D kr kr % SHBO 838D 3

4 Så här fungerar Strategiobligation 838 Efter fyra år, när löptiden är slut, fastställs hur mycket pengar du får. Om den placeringsstrategi som strategiobligationen är kopplad till varit framgångsrik, får du både det nominella beloppet och ett tilläggsbelopp. Om placeringsstrategin inte varit lyckosam, får du ändå tillbaka det nominella beloppet tack vare strategiobligationens inbyggda kapitalskydd. Återbetalningsbelopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp Tilläggsbeloppets storlek bestäms av uppräkningsfaktorn och värdeökningen i strategin. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 29 maj 2008 och är oförändrade under hela löptiden. En högre uppräkningsfaktor ger alltså ett större tilläggsbelopp, om strategin gett en positiv värdeökning. Läs mer om uppräkningsfaktor på sidan 10. Tilläggsbelopp = Nominellt belopp Uppräkningsfaktor Värdeökning i strategin HÄR KOMMER ETT EXEMPEL: Antag att du köper 10 poster av Marknader 838B för kronor, uppräkningsfaktorn fastställs till 215% och värdeökningen i strategin är 60%. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: kronor 215% 60% = kronor. Det du får tillbaka, återbetalningsbeloppet, blir alltså kronor kronor = kronor. Skulle strategin däremot utvecklats negativt, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, kronor. Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa Strategiobligation 838. Sista dag för anmälan är den 25 maj Du kan köpa på Internet eller på något av våra bankkontor. PÅ INTERNET Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på PÅ våra kontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Du betalar strategiobligationerna den 29 maj Strategiobligationerna sätts in på ditt VP-konto eller på din depå. 4

5 25 april 2008 Placera klokt i orostider Den senaste tiden har den amerikanska ekonomin försvagats ytterligare. Samtidigt har responsen från centralbanken och politikerna varit snabb och imponerande. Räntan har sänkts kraftigt. Centralbanken har underlättat bankernas finansiering. Kongressen har beslutat om ett omfattande stimulanspaket. Därför tror jag inte att lågkonjunkturen behöver bli särskilt djup, vare sig i USA eller på annat håll. I utvecklingsländerna är bilden blandad. Många länder i synnerhet Kina fortsätter att växa i snabb takt, om än något långsammare än tidigare. Ett gemensamt problem är de höga priserna på olja och livsmedel som driver på inflationen och tvingar fram penningpolitiska åtstramningar. Bristen på kapacitet är idag ett större problem än bristen på efterfrågan. Många sparare reagerar på oron genom att sälja aktier och aktiefonder, och istället välja ränteplaceringar. Det kan vara ett klokt beslut om man känner sig obekväm med riskerna i sitt sparande. Men det innebär också att avkastningen blir lidande när börserna vänder upp igen. Ett alternativ kan vara att placera med kapitalskydd, till exempel i strategiobligationer. Då kan man både äta kakan och ha den kvar. En placering i strategiobligationer innebär samtidigt att man sprider sina risker, till exempel till råvaror. Med fortsatt snabb utveckling i tillväxtekonomierna kan en placering i råvaror visa sig attraktiv under de kommande åren. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken 5

6 Det här är Strategiobligation Marknader Att placera sina sparpengar i flera olika marknader och tillgångsslag är viktigt. En anledning är att priserna på olika tillgångar och marknader inte alltid följer varandra. Exempelvis kan priserna på råvaror och fastigheter stiga, samtidigt som börskurserna faller. Det kan också vara så att börsen i Kina stiger när den faller i Europa. Samtidigt rör sig marknaderna i olika trender. Marknader som befinner sig i en positiv trend tenderar ofta att fortsätta stiga och marknader som befinner sig i en negativ trend tenderar ofta att fortsätta falla. Genom att följa en placeringsstrategi som drar nytta av marknadernas trender finns det möjlighet att tjäna pengar. Strategiobligation Marknader är kopplad till placeringsstrategin Efficiente. Efficiente har utvecklats av JPMorgan, som är en av världens ledande aktörer inom finansiella tjänster. Strategin i Efficiente är att fånga upp trenderna och placera pengarna i den kombination av marknader inom fyra olika tillgångsslag som bedöms ge högst avkastning till en förutbestämd, låg risknivå. Tillgångsslag Utvecklade aktiemarknader Räntemarknaden Tillväxtmarknader Andra marknader Marknad Nordamerikanska aktiemarknaden Asiatiska aktiemarknaden Europeiska aktiemarknaden Globala obligationsmarknaden Europeiska penningmarknaden Obligationsmarknaden i tillväxtländer Aktiemarknaden i tillväxtländer Fastighetsmarknaden Råvarumarknaden Varje kvartal fastställs vilka marknader och tillgångar Efficiente ska innehålla det kommande kvartalet, baserat på vilka marknader och tillgångar som utvecklats bäst de senaste sex månaderna. På så vis skapas en strategi som drar nytta av trender på de olika marknaderna och som historiskt varit framgångsrik och gett hög avkastning till låg risk. Efficiente Världens aktiemarknader (MSCI World) Historiskt resultat Efficiente har funnits sedan Den beräknade avkastningen har i genomsnitt varit 7,7 procent per år de senaste tio åren. Under samma period har världens aktiemarknader gett en genomsnittlig avkastning på 1,5 procent per år. Den högre avkastningen i Efficiente har skapats till betydligt lägre risk än en placering i världens aktiemarknader apr-03 apr-04 apr-05 apr-06 apr-07 apr-08 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 6

7 Du kan välja dessa alternativ I Strategiobligation Marknader kan du välja två alternativ, 838A och 838B. Skillnaden är att i 838B betalar du 1000 kronor mer per post. I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mycket mer pengar om strategin är framgångsrik. Avkastningen är i båda alternativen kopplad till JPMorgans strategiindex Efficiente EUR Index. marknader 838A FAKTA Pris per post kr Minst tillbaka kr Preliminär uppräkningsfaktor % så här blir ditt resultat Indexets Utveckling utveckling per år så här blir ditt resultat * Baserat på en uppräkningsfaktor på 135 procent. * * Inklusive courtage. Placerat belopp Återbetalt belopp* Avkastning** Avkastning per år** 75 % 15,0 % kr kr 97,3% 18,5 % 50 % 10,6 % kr kr 64,2% 13,2 % 25 % 5,7 % kr kr 31,1 % 7,0% 0 % 0,0 % kr kr 2,0% 0,5 % 25 % 6,9 % kr kr 2,0 % 0,5 % marknader 838B FAKTA Pris per post kr Minst tillbaka kr Preliminär uppräkningsfaktor % så här blir ditt resultat Indexets utveckling Utveckling per år * Baserat på en uppräkningsfaktor på 220 procent. * * Inklusive courtage. Placerat belopp Återbetalt belopp* Avkastning** Avkastning per år** 75 % 15,0 % kr kr 136,2 % 23,9 % 50 % 10,6 % kr kr 87,2 % 16,9 % 25 % 5,7 % kr kr 38,1 % 8,4% 0 % 0,0 % kr kr 10,9 % 2,8 % 25 % 6,9 % kr kr 10,9 % 2,8 % 7

8 Det här är Strategiobligation Råvaror Intresset för att placera i råvaror har nog aldrig varit större än i dag. En anledning är den kraftiga ekonomiska utvecklingen i tillväxtländer som exempelvis Indien och Kina. Tillväxten i dessa länder har drivit upp priserna på många råvaror till nya toppnivåer. Den senaste tidens utveckling är ett exempel på att priserna på råvaror ofta följer starka trender. Med rätt strategi går det att tjäna pengar på dessa trender, både när priserna stiger och när de faller. Strategiobligation Råvaror är kopplad till placeringsstrategin C-IGAR. C-IGAR har utvecklats av JPMorgan, som är en av världens ledande aktörer inom finansiella tjänster. C-IGAR söker trender i priserna på 24 olika råvaror inom kategorierna basmetaller, boskap, energi, jordbruksråvaror och ädelmetaller. Strategin bakom C-IGAR är att varje månad köpa de råvaror som har en stigande trend och sälja (blanka) de råvaror som har en fallande trend. C-IGAR består varje månad av 0 till 12 köpta råvaror och 0 till 12 sålda (blankade) råvaror. På så vis kan strategin öka i värde hela tiden, oavsett om råvarupriserna stiger eller faller. Basmetaller Boskap Energi Jordbruksråvaror Ädelmetaller Aluminium Gris Bensin Bomull Guld Bly Kalv Eldningsolja Kaffe Silver Koppar Nötkreatur Gasolja Kakao Nickel Naturgas Majs Zink Råolja (Brent) Socker Råolja (WTI) Sojabönor Vete hög kvalitet Vete standard Historiskt resultat C-IGAR har funnits sedan Den beräknade avkastningen har i genomsnitt varit 15,1 procent per år de senaste tio åren. Under samma period har världens aktiemarknader gett en genomsnittlig avkastning på 1,5 procent per år. Den betydligt högre avkastningen i C-IGAR har skapats till ungefär samma risk som en placering i världens aktiemarknader. C-IGAR Världens aktiemarknader (MSCI World) 0 apr-03 apr-04 apr-05 apr-06 apr-07 apr-08 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 8

9 Du kan välja dessa alternativ I Strategiobligation Råvaror kan du välja två alternativ, 838C och 838D. Skillnaden är att i 838D betalar du 1000 kronor mer per post. I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mycket mer pengar om strategin är framgångsrik. I båda alternativen är avkastningen kopplad till JPMorgans strategiindex C-IGAR. RÅVAROR 838C FAKTA Pris per post kr Minst tillbaka kr Preliminär uppräkningsfaktor % så här blir ditt resultat Indexets utveckling Utveckling per år * Baserat på på en en uppräkningsfaktor på xx procent. på 75 procent. Inklusive courtage. * * Inklusive courtage. Placerat belopp Återbetalt belopp* Avkastning** Avkastning per år** 75 % 15,0 % kr kr 53,2 % 11,2 % 50 % 10,6 % kr kr 34,8 % 7,7 % 25 % 5,7 % kr kr 16,4 % 3,9 % 0 % 0,0 % kr kr 2,0 % 0,5 % 25% 6,9 % kr kr 2,0 % 0,5 % RÅVAROR 838D FAKTA Pris per post kr Minst tillbaka kr Preliminär uppräkningsfaktor % så här blir ditt resultat Indexets utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt belopp* Avkastning** Avkastning per år** 75 % 15,0 % kr kr 66,0 % 13,5 % 50 % 10,6 % kr kr 40,4 % 8,8 % 25 % 5,7 % kr kr 14,8 % 3,5% 0 % 0,0 % kr kr 10,9 % 2,8 % 25 % 6,9 % kr kr 10,9 % 2,8 % * Baserat på en uppräkningsfaktor på 115 procent. * * Inklusive courtage. 9

10 Fakta om Strategiobligation 838 PRIS PER POST Alternativen Marknader 838A och Råvaror 838C erbjuds till ett pris om kronor per post. Priset för Marknader 838B och Råvaror 838D är kronor per post. COURTAGE När du köper Strategiobligation 838 betalar du ett courtage på 2 procent beräknat på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalningen. ANMÄLAN På Internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på kapitalskydd På ett Handelsbankskontor Besök något av våra kontor och fyll i en anmälningssedel. Sista dag för anmälan är den 25 maj BETALNINGSDAG Du betalar strategiobligationerna den 29 maj STARTINDEX Startindex fastställs den 29 maj 2008 för C-IGAR och den 3 juni 2008 för Efficiente. FÖLJ VÄRDET UNDER LÖPTIDEN Du kan enkelt se värdet på dina strategiobligationer på under Kurser. SÄLJA FÖRE LÖPTIDENS SLUT Strategiobligationen börsnoteras den 4 juni Det gör det enkelt att sälja strategiobligationen under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du ett courtage, precis som när du säljer aktier. Det är viktigt att veta att strategiobligationens kapitalskydd endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan strategiobligationens värde vara lägre än det nominella beloppet. SLUTINDEX Slutindex för respektive strategiobligation fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 9 november 2011 till och med den 9 maj 2012, med en avläsning varje månad. På så vis minimeras risken för att en eventuell värdeminskning i strategin i slutet av löptiden skulle påverka strategiobligationens slutvärde allt för mycket. ÅTERBETALNINGSDAG Återbetalningsdag är den 1 juni LÄGSTA ÅTERBETALNING Du får minst tillbaka kronor per post på återbetalningsdagen. UPPRÄKNINGSFAKTOR Uppräkningsfaktorn anges i procent och talar om hur stor del av en värdeökning i strategin du får ta del av. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs på betalningsdagen. Uppräkningsfaktorernas nivåer avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den framtida förväntade volatiliteten i strategin förändras fram till betalningsdagen. VALUTA Alla beräkningar och betalningar i strategiobligationen görs i svenska kronor. BESKATTNING Hur en strategiobligation ska beskattas är ännu inte klarlagt. Enligt Handelsbankens bedömning ska Strategiobligation Marknader 838A och 838B beskattas på samma sätt som aktier och Strategiobligation Råvaror 838C och 838D beskattas på samma sätt som räntor. LICENSER Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsning för respektive index återfinns i Slutliga Villkor. UNDERLIGGANDE INDEX Information om underliggande index återfinns i Slutliga Villkor. ADMINISTRATIONSAVGIFT I C-IGAR För att beräkna strategiindexet C-IGAR tar JPMorgan ut en administrationsavgift på 0,96 procent per år. Avgiften minskar indexets värde med 0,08 procent per månad. INDEXBERÄKNING I EFFICIENTE Vid beräknandet av Efficientes indexutveckling reduceras indexets värdet med 1 procent per år. Detta ger en betydligt högre uppräkningsfaktor än vad som annars skulle vara möjligt. 10

11 Annat som kan vara bra att veta TILLDELNING OCH VILLKOR FÖR EMISSIONENS GENOMFÖRANDE Avräkningsnotan beräknas sändas ut den 26 maj Fastställda startindex publiceras från och med den 4 juni 2008 på Välj Kurser, Strategiobligationer och klicka på respektive alternativ. Volymen i Marknader 838A och 838B är begränsad till nominellt kronor i vardera alternativ. Volymen i Råvaror 838C och 838D är begränsad till nominellt kronor i vardera alternativ. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst: 115% för 838A 190% för 838B 55% för 838C 95% för 838D Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. KREDITRISK Vid köp av Strategiobligation 838 tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna obligationslån och en placering i Strategiobligation 838 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. MARKNADSRISK Strategiobligationer är en kombination av en obligation och en strategidel. Värdet på strategidelen påverkas inte enbart av hur den underliggande placeringsstrategin utvecklas, utan också av en rad andra faktorer såsom återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom en strategiobligation återbetalar nominellt belopp om den underliggande placeringsstrategin sjunker i värde, tar placeraren en risk motsvarande den ränta man hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. LIKVIDITETSRISK OCH RISK VID FÖRTIDA FÖRSÄLJNING Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en strategiobligation. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på strategiobligationens återbetalningsdag. Vid försäljning av en strategiobligation under löptiden riskerar placeraren därför att få tillbaka mindre än strategiobligationens nominella belopp. ÖVERKURS, ÖKAD RISK STÖRRE POTENTIAL Den risk placeraren tar är större i strategiobligationer som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. SPECIFIKA RISKER AVSEENDE OLIKA STRaTEGIOBLIGATIONER Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut strategiobligationer. Olika strategiobligationer kan vara kopplade till samma placeringsstrategi, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika strategiobligationer baserade på samma placeringsstrategi ofta begränsad. För att få en helhetsbild av denna strategiobligation bör placerare läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. ARRANGÖRSARVODE På betalningsdagen fastställs villkoren för strategiobligationen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om strategiobligationen säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,8 procent per år av strategiobligationens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i strategiobligationen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i strategiobligationens pris. FULLSTÄNDIGA VILLKOR Strategiobligation 838 ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet för Strategiobligation 838 utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på se/struktureradeprodukter. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. 11

12 Vill du veta mer? Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du provplacera dina pengar, se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Strategiobligation 838 direkt på nätet. Visste du att Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan 1992 Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 10,3 procent per år* Handelsbankens kapitalskyddade placeringar börsnoteras, vilket gör det enkelt för dig att sälja före löptidens slut. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 12

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Marknadsobligation 836 Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss För dig som vill ha det bästa, utan att ta onödiga risker Många av våra kunder säger att

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 905 och 906 Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker Många har redan fegat och vunnit tusentals kronor De som har placerat i våra aktieindexobligationer

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 916 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 17 augusti 2009 Ljusningen för världsekonomin håller i sig Återhämtningen i Asien tog ordentlig

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 711 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5048 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 703 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Fast avkastning Bra riskspridning Fyra och ett halvt års löptid En trygg placering

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 647 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning Fem års löptid Du

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 913 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 20 mars 2009 Stimulanser lägger grund för återhämtning Den globala ekonomin är fortfarande

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5053 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA Exponering mot RYSSLAND & ÖSTEUROPA RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA (SHBO 1104) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 903 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS. Placeringsstrategier: Effi ciente WISE. Strategiobligation. Löptid 4 år. Sista dag för anmälan: november NYHET!

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS. Placeringsstrategier: Effi ciente WISE. Strategiobligation. Löptid 4 år. Sista dag för anmälan: november NYHET! HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Strategiobligation 835 Löptid 4 år Placeringsstrategier: Effi ciente WISE Sista dag för anmälan: 16 november NYHET! Strategiobligation 835 Handelsbanken lanserar för första

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 920 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 11 januari 2010 Återhämtning i olika takt Den globala återhämtningen fortsätter, men det är

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 927 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 19 sep 1 Den 16 augusti 2010 Global återhämtning i lugnare tempo Den globala ekonomiska återhämtningen under första

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 921 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 15 februari 2010 Oro stoppar inte återhämtningen Den senaste tiden har det åter varit lite

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Aktieindexobligation 637

Aktieindexobligation 637 Aktieindexobligation 637 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS OKTOBER 2004 Aktieindexobligationer en trygg placering Bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Belåningsbar Fem års löptid

Läs mer

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation 831 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563 Slutliga Villkor Lån 563 Swedbank ABs SPAX Lån 563 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEOVK05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 17 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 30

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial April 2011 kapitalskyddade placeringar 934 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 22 maj 1 Den 26 april 2011 Ökade risker men återhämtningen fortsätter Den globala

Läs mer