Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker"

Transkript

1 Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

2 Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn försvagats rejält mot den svenska kronan. Vår prognos är att den kommer att stärkas igen under de kommande åren. Vill du tjäna pengar på dollarns förstärkning, kan du göra det med vår nya valutaobligation. En valutaobligation består av två delar, en obligationsdel och en valutadel. Obligationen gör att du minst får tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Du landar, till skillnad från många andra, väldigt mjukt om dollarn skulle fortsätta att falla. Valutadelen i sin tur gör att du tjänar pengar om dollarn stärks. Det är lika enkelt att spara i en valutaobligation som att ha ett vanligt konto. Ja, ibland räcker det faktiskt med att vara bekväm och försiktig för att vinna. 2

3 Får vi presentera Valutaobligation 840 Valutaobligation 840 har två stora fördelar. Om dollarkursen stärks mot den svenska kronan är du med på uppgången. Om dollarkursen däremot försvagas får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet. Du kan välja två alternativ, båda med en löptid på två och ett halvt år. När du köper Valutaobligation 840 binder du inte dina pengar. Du kan sälja valutaobligationen när som helst under löptiden. Alternativ Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär uppräkningsfaktor Namn på börsen Dollar 840A kr kr % SHBO 840A Dollar 840B kr kr % SHBO 840B 3

4 Så här fungerar Valutaobligation 840 Efter två och ett halvt år, när löptiden är slut, fastställs hur mycket pengar du får. Tack vare det inbyggda kapitalskyddet får du alltid tillbaka det nominella beloppet, till och med om den amerikanska dollarn försvagats mot den svenska kronan. Om dollarn stärkts får du både det nominella beloppet och ett tilläggsbelopp. Återbetalningsbelopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp Tilläggsbeloppets storlek bestäms av uppräkningsfaktorn och hur mycket dollarn har stärkts mot kronan. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 12 juni 2008 och är oförändrade under hela löptiden. En högre uppräkningsfaktor ger alltså ett större tilläggsbelopp, om dollarn stärkts under löptiden. Läs mer om uppräkningsfaktor på sidan 8. Tilläggsbelopp = Nominellt belopp Uppräkningsfaktor Dollarförstärkning HÄR KOMMER ETT EXEMPEL: Antag att du köper 10 poster av Dollar 840B för kronor, uppräkningsfaktorn fastställs till 240 procent och dollarn stärks med 20 procent. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: kronor 240 procent 20 procent = kronor. Det du får tillbaka, återbetalningsbeloppet, blir alltså kronor kronor = kronor. Skulle dollarn däremot försvagas, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, kronor. Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa Valutaobligation 840. Sista dag för anmälan är den 8 juni Du kan köpa på Internet eller på något av våra bankkontor. PÅ INTERNET Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på PÅ våra kontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Du betalar valutaobligationen den 12 juni Valutaobligationen sätts in på ditt VP-konto eller på din depå. 4

5 19 maj 2008 Därför tror jag på dollarn Inte sedan 1992 har den amerikanska dollarn varit så svag mot den svenska kronan som nu. Den senaste tiden har dollarn inte bara fallit mot kronan, utan mot nästan alla valutor i världen. USA:s stora underskott mot omvärlden är en förklaring. Viktigast är dock finanskrisen, den svagare konjunkturen och de räntesänkningar som dessa lett fram till. Om ett par år är det troligt att USA lagt stora delar av finanskrisen bakom sig och att ekonomin börjat återhämta sig. Tillväxten i USA kommer återigen att vara högre än i euroområdet. Därmed kommer också räntegapet mot Sverige och Europa att minska, och förutsättningarna finns för en betydligt starkare dollar. Det är extremt svårt att förutspå valutor, i synnerhet på kort sikt. Men över tiden brukar valutor gå tillbaka mot sina långsiktiga värden. Av världens rika länder har USA den i särklass mest dynamiska ekonomin. Därför tror jag att dollarn kommer att återhämta sig mot både euron och kronan. Underskotten i USA:s handel är framför allt mot Asien och inte mot Europa. Ett fortsatt dollarfall mot valutorna i Asien är det som ska bidra till en bättre balans i USA:s utrikeshandel. Om vi har rätt om dollarn, kommer Valutaobligation 840 att ge en hög avkastning. Den bör inte vara din huvudsakliga placering. Däremot kan den vara ett bra komplement. Eftersom det är en placering med kapitalskydd, kan du tjäna pengar utan att ta onödiga risker. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken 5

6 Valutaobligation 840 Under de senaste åren har den amerikanska dollarn försvagats kraftigt mot de flesta valutor. Från toppnoteringarna 2002 har dollarn sjunkit med i genomsnitt 25 procent mot USA:s handelspartners. Dollarns fall mot kronan har varit ännu större, från som mest 11 kronor per dollar 2001 till ungefär 6 kronor nu. Det motsvarar en försvagning på hela 45 procent. Dollarns fall har flera orsaker. USA har under lång tid haft underskott i handeln med omvärlden, vilket gör att man är beroende av att utländska investerare köper dollar. På senare tid har dollarn försvagats främst på grund av problemen på finansmarknaden och den svagare 12 konjunkturen. Detta har lett till att den amerikanska centralbanken 11 sänkt räntan. Idag är räntorna i USA lägre än räntorna i många andra 10 länder, inklusive Sverige. Därför väljer många internationella investerare att placera pengarna någon annanstans, där de får bättre ränta. Under de kommande 2 3 åren räknar vi med att den amerikanska ekonomin gradvis återhämtar sig och att räntorna i USA stiger till mer normala nivåer. Därmed minskar skillnaden mellan de amerikanska räntorna och räntorna i Europa, vilket bör leda till en starkare dollar. Att förutspå valutakurser är svårt. Valutor brukar dock över tiden gå tillbaka till sina långsiktiga värden. USA är världens mest flexibla ekonomi och har återhämtat sig snabbt efter tidigare kriser. En återhämtning av dollarkursen till 7,60 kronor, vilket är dollarns genomsnittliga värde mot kronan sedan 1990, skulle motsvara en förstärkning med ungefär 25 procent från dagens nivå. 9 8 Dollarn är på sin lägsta 7 nivå mot kronan sedan Ekonomiska stimulanser 5 i USA bör leda till återhämtning USA är världens mest dynamiska och flexibla ekonomi Risk att USA:s ekonomiska problem underskattats Intresset för dollarn som placering kan minska Svårt att förutsäga valutakurser Dollarns kurs mot kronan sedan kr kr kr 9 kr 9 8 kr 8 7 kr 7 6 kr 6 5 kr Dollarns kurs mot kronan Genomsnitt Källa: Reuters 6

7 Du kan välja dessa alternativ I Valutaobligation 840 kan du välja två alternativ, 840A och 840B. Skillnaden är att i 840B betalar du kronor mer per post. I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mycket mer pengar om dollarn stärks mot den svenska kronan. DOLLAR 840A FAKTA Pris per post kr Minst tillbaka kr Preliminär uppräkningsfaktor % så här blir ditt resultat Dollarns utveckling så här blir ditt resultat Utveckling per år Placerat belopp * Baserat på en uppräkningsfaktor på 115 procent. ** Inklusive courtage. Återbetalt belopp* Avkastning** Avkastning per år** 75 % 25,2 % kr kr 82,6 % 27,3 % 50 % 17,7 % kr kr 54,4 % 19,0 % 25 % 9,4 % kr kr 26,2 % 9,8 % 0 % 0,0 % kr kr 2,0 % 0,8 % 25 % 10,9 % kr kr 2,0 % 0,8 % DOLLAR 840B FAKTA Pris per post kr Minst tillbaka kr Preliminär uppräkningsfaktor % så här blir ditt resultat Dollarns utveckling Utveckling per år Placerat belopp * Baserat på en uppräkningsfaktor på 240 procent. ** Inklusive courtage. Återbetalt belopp* Avkastning** Avkastning per år** 75 % 25,2 % kr kr 149,6 % 44,3 % 50 % 17,7 % kr kr 96,1 % 31,0 % 25 % 9,4 % kr kr 42,6 % 15,3 % 0 % 0,0 % kr kr 10,9 % 4,5 % 25 % 10,9 % kr kr 10,9 % 4,5 % 7

8 Fakta om Valutaobligation 840 PRIS PER POST Dollar 840A erbjuds till ett pris om kronor per post. Priset för Dollar 840B är kronor per post. COURTAGE När du köper Valutaobligation 840 betalar du ett courtage på 2 procent beräknat på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalningen. ANMÄLAN SENAST DEN 8 JUNI 2008 På Internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på kapitalskydd På ett Handelsbankskontor Besök något av våra kontor och fyll i en anmälningssedel. BETALNINGSDAG Du betalar Valutaobligation 840 den 12 juni STARTKURS Startkurs fastställs den 12 juni 2008 som fixingen (den fastställda kursen för valutaparet) för EUR/SEK dividerad med fixingen för EUR/USD, avlästa på Reuters sida ECB37. FÖLJ VÄRDET UNDER LÖPTIDEN Du kan enkelt se värdet på din valutaobligation på www. handelsbanken.se/kapitalskydd. Välj Kurser och Valutaobligationer. SÄLJA FÖRE LÖPTIDENS SLUT Valutaobligation 840 börsnoteras den 13 juni Det gör det enkelt att sälja den under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du ett courtage. Det är viktigt att veta att valutaobligationens kapitalskydd endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan valutaobligationens värde vara lägre än det nominella beloppet. SLUTKURS Slutkurs fastställs den 26 november 2010 som fixingen för EUR/SEK dividerad med fixingen för EUR/USD, avlästa på Reuters sida ECB37. ÅTERBETALNINGSDAG Återbetalningsdag är den 10 december LÄGSTA ÅTERBETALNING Du får tillbaka minst kronor per post på återbetalningsdagen. UPPRÄKNINGSFAKTOR Uppräkningsfaktorn anges i procent och talar om hur stor del av en förstärkning av den amerikanska dollarn mot den svenska kronan du får ta del av. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska förstärkningen. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs på betalningsdagen. Uppräkningsfaktorernas nivåer avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den framtida förväntade volatiliteten i dollarn mot kronan förändras fram till betalningsdagen. VALUTA Alla beräkningar och betalningar i valutaobligationen görs i svenska kronor. BESKATTNING Valutaobligation 840 beskattas som en marknadsnoterad fordringsrätt. Kapitalvinst eller kapitalförlust behandlas på samma sätt som ränta och kapitalförluster får därmed kvittas fullt ut mot andra kapitalintäkter. 8

9 Proffsen som gör att du vinner på valutamarknaden Du behöver inte vara raketforskare för att ta fram bra placeringsalternativ. Men det underlättar. Vi har faktiskt raketforskare hos oss. Det säger en hel del om nivån på vår personal. Förutom att de är mycket välutbildade, har de förmågan att se sammanhangen i en värld som förändras i allt snabbare takt. Något som är nödvändigt för att hela tiden kunna erbjuda dig placeringslösningar i världsklass. 9

10 Annat som kan vara bra att veta TILLDELNING OCH VILLKOR FÖR EMISSIONENS GENOMFÖRANDE Avräkningsnotan beräknas sändas ut den 9 juni Fastställda startkurser publiceras från och med den 13 juni 2008 på Välj Kurser, Valutaobligationer och klicka på respektive alternativ. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst: 95% för Dollar 840A 210% för Dollar 840B Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. KREDITRISK Vid köp av Valutaobligation 840 tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna obligationslån och en placering i Valutaobligation 840 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. MARKNADSRISK Valutaobligationen är en kombination av en obligation och en valutadel. Värdet på valutadelen påverkas inte enbart av hur den amerikanska dollarn förändras mot den svenska kronan, utan också av en rad andra faktorer såsom återstående löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom denna valutaobligation återbetalar nominellt belopp om dollarn inte förstärks, tar placeraren en risk motsvarande den ränta man hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. LIKVIDITETSRISK OCH RISK VID FÖRTIDA FÖRSÄLJNING Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en valutaobligation. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga valutarörelser eller om valutahandeln skulle åläggas restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på valutaobligationens återbetalningsdag. Vid försäljning av en valutaobligation under löptiden riskerar placeraren därför att få tillbaka mindre än valutaobligationens nominella belopp. ÖVERKURS, ÖKAD RISK STÖRRE POTENTIAL Den risk placeraren tar är större i valutaobligationer som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. SPECIFIKA RISKER AVSEENDE OLIKA VALUTAOBLIGATIONER Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut valutaobligationer. Olika valutaobligationer kan vara kopplade till samma valutapar, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika valutaobligationer med samma valutapar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av denna valutaobligation bör placerare läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. ARRANGÖRSARVODE På betalningsdagen fastställs villkoren för valutaobligationen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om valutaobligationen säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,8 procent per år av valutaobligationens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i valutaobligationen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i valutaobligationens pris. FULLSTÄNDIGA VILLKOR Valutaobligation 840 ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet för Valutaobligation 840 utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på se/struktureradeprodukter. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. 10

11

12 Visste du att Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbankens kapitalskyddade placeringar börsnoteras, vilket gör det enkelt för dig att sälja före löptidens slut. Vill du veta mer? Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du provplacera dina pengar, se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Valutaobligation 840 direkt på nätet. 12

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer