Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp"

Transkript

1 Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1

2 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta i dagsläget. tror du på den svenska marknaden har vi två alternativ med relativt låg risk och bra möjlighet till tillväxt. Vi har också ett bra förslag för dig som tror på den amerikanska aktiemarknaden, men inte vill riskera för mycket. kupongcertifikat SVErigE Vill du ha en fast, säker kupong på 6 procent per år och pengarna tillbaka, så länge börsen inte faller mer än 40 procent på fyra år? Då ska du titta närmare på kupongcertifi kat sverige. premiumcertifikat SVErigE Premiumcertifi kat sverige passar dig som tror på den svenska börsen, men är osäker på hur stor uppgången blir. Premiumcertifi katet har samtidigt en lägre risk än en traditionell aktieplacering. premiumcertifikat USa Detta certifi kat passar dig som tror på den amerikanska aktiemarknaden, men är osäker på hur stor uppgången blir. Premiumcertifi katet har lägre risk än en traditionell aktieplacering. 2

3 Den 15 mars 2010 Nytt läge, nya möjligheter Förra året präglades av att den ekonomiska tillväxten återhämtade sig och att risknivån sjönk. Aktie- och råvarumarknaderna steg kraftigt. Blickar man framåt tror vi att den globala tillväxten fortsätter ungefär i samma takt som nu. Attraktiv värdering och fortsatt låga räntor är viktiga drivkrafter för börsen framöver. De länder som har den allra starkaste tillväxten, till exempel Kina, börjar nu försiktigt strama åt. Åtstramning är också årets nyckelord i länder med statsfinansiella problem. Dessa åtgärder skapar kortsiktig oro, men bidrar på längre sikt till ökad stabilitet. Vi har en positiv syn på aktiemarknaden, men man ska inte räkna med att börserna går upp lika mycket i år som de gjorde förra året. På längre sikt finns det fortfarande bra potential. Våra aktuella placeringar i denna broschyr är utformade för att ta tillvara på de möjligheter som marknaderna erbjuder just nu. Samtidigt svarar de mot viktiga placeringsbehov. Hur kan man få en fast, hög kupong till låg risk? Hur ska man placera om man är positiv till aktiemarknaden, men vill ha lite lägre risk? Certifikaten vi valt ut har olika avkastningspotential och risknivå. Välj det eller de som passar dig bäst! Mats Nyman Strateg, Handelsbanken PS. Gå gärna in på Där finns bland annat information om alla våra certifikat och Placeringsbloggen, där vi skriver om ekonomi och sparande. 3

4 Svensk aktiemarknad placera i en av världens bästa aktiemarknader Den svenska börsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt i genomsnitt 10,0 procent per år under perioden i den takten fördubblas värdet på ditt sparande vart sjunde år. Efter infl ation har avkastningen varit 6,2 procent per år 1. förklaringen till den höga aktieavkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år. tack vare den starka tillväxten utomlands är många av bolagen i dag världsledande inom sina områden. Detta är till stor nytta när de nu expanderar på tillväxtmarknaderna. samtidigt innebär internationaliseringen att företagen är beroende av den globala konjunkturen. När tillväxten tar fart igen gynnas den svenska börsen. Generellt har svenska storföretag goda fi nanser. i kombination med företagens starka marknadspositioner ger detta företagen goda möjligheter att komma starka ur lågkonjunkturen. stora kostnadsbesparingar under de senaste åren gör att vinsterna tar rejäl fart när efterfrågan ökar. stockholmsbörsen steg kraftigt under 2009, men är fortfarande prisvärd i ett långsiktigt perspektiv. i förhållande till en normal vinstnivå handlas börsen procent under sitt historiska genomsnitt. substansvärderingen ligger nästan 30 procent under sitt historiska snitt se bilden nedan. tar man hänsyn till de låga räntorna framstår börsen som ännu mer attraktiv. För- och nackdelar + marknadsledande bolag företagen har generellt starka fi nanser besparingar skapar vinstpotential när konjunkturen vänder svenska börsen är konjunkturkänslig Aktierna har redan stigit en del Nu fi nns två nya sätt att placera i en av världens bästa aktiemarknader. kupongcertifi kat sverige ger en fast kupong på 6 procent per år och pengarna tillbaka så länge börsen inte faller mer än 40 procent på fyra år. Premiumcertifi kat sverige passar dig som tror på börsen, men är osäker på hur stor uppgången blir. Premiumcertifi katet har samtidigt en lägre risk än en traditionell aktieplacering. På sidorna 5 8 kan du läsa mer om våra aktuella certifi kat på den svenska aktiemarknaden. Svenska börsen är attraktivt värderad substansvärdering svenska börsen Genomsnitt Källa: Reuters EcoWin 1. Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook

5 kupongcertifikat Sverige Hög, säker kupong varje år kupongcertifi kat sverige har 4 års löptid och är kopplat till OmXs30 index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. kupongcertifi katet ger en kupong på preliminärt 6 procent per år. kupongen betalas ut varje år och är inte beroende av hur den svenska börsen utvecklas. kupongen fastställs den 15 april 2010 och utbetalning sker den 15 april 2011, den 15 april 2012, den 15 april 2013 och den 8 maj kupongcertifikatets skyddsnivå kupongcertifi katet har en skyddsnivå som är 40 procent lägre än OmXs30 index stängningskurs den 15 april Det innebär att OmXs30 index kan falla med så mycket som 40 procent från startdagen den 15 april 2010 till och med slutdagen den 16 april 2014* och du får ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. skulle indexet däremot ha fallit mer än 40 procent under samma period, minskas det belopp som du får tillbaka procentuellt lika mycket som nedgången i indexet. Fakta om kupongcertifikat Sverige pris per kupongcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st preliminär kupong per år 6 % Skyddsnivå* 40 % Courtage 1 % Löptid 4 år *Skyddsnivån är 40 procent lägre än OMXS30 index stängningskurs den 15 april OMXS30 index och skyddsnivån* feb 05 feb 06 feb 07 feb 08 feb 09 feb 10 OmXs30 index skyddsnivå Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Skyddsnivån är i diagrammet satt till 60 procent multiplicerat med OMXS30 index stängningskurs den 5 mars Så här kan det bli Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp kuponger 1 totalt belopp exklusive kuponger 1 inklusive kuponger 1 60 % 12,5 % kr 4 x kr kr 40 % 8,8 % kr 4 x kr kr 20 % 4,7 % kr 4 x kr kr 0 % 0,0 % kr 4 x kr kr -20 % -5,4 % kr 4 x kr kr -40 % -12,0 % kr 4 x kr kr % -20,5 % kr 4 x kr kr 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kupongcertifikat, det vill säga kronor och en kupong på 6 procent. *Beräknat som ett genomsnitt av fem veckovisa avläsningar under perioden 19 mars 16 april

6 god avkastning och låg risk Ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om avkastningspotential och risk i kupongcertifi katet är att göra en historisk simulering. Diagrammet nedan visar utfallet av placeringar i kupongcertifi kat sverige varje månad mellan december 1986 och februari 2006*. Under perioden hade man kunnat göra 231 placeringar. Av dessa hade 95 procent (219 stycken) betalat tillbaka placerat belopp och fyra kuponger, det vill säga gett maximal avkastning. 5 procent av kupongcertifi katen (12 stycken) hade betalat tillbaka mindre än placerat belopp samt fyra kuponger. Den genomsnittliga börsnedgången var i dessa fall 47 procent, vilket innebär att avkastningen på dessa 12 placeringar hade varit -23 procent (-47 procent + kupongerna på 24 procent). Den genomsnittliga avkastningen på samtliga kupongcertifi kat hade varit 21,6 procent, vilket motsvarar en årlig avkastning på cirka 4,9 procent. Den historiska simuleringen visar att kupongcertifi kat sverige historiskt gett en god avkastning till låg risk. Historiskt utfall för månatliga investeringar 100 % 95% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Placerat belopp tillbaka och 4 kuponger 5 % mindre än placerat belopp tillbaka och 4 kuponger *Kupongcertifikat köpta efter denna månad har inte hunnit förfalla så de kan inte analyseras. 6

7 premiumcertifikat Sverige du vinner när börsen är tråkig Premiumcertifi kat sverige har 3 års löptid och är kopplat till OmXs30 index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. Premiumcertifi katet följer börsen i upp- och nedgång, men har även en premie på preliminärt 20 procent. Premien fastställs den 15 april Premien innebär att om OmXs30 index stiger med mindre än 20 procent, är oförändrat eller faller, stiger ändå premiumcertifi katets värde med 20 procent! En förutsättning för att du ska få premien är att OmXs30 index alltid varit högre än barriärnivån. barriärnivån är 30 procent lägre än nivån på OmXs30 index den 15 april Exempelvis, om nivån på OmXs30 index då är 990 blir barriärnivån 693. Om OmXs30 index stiger mer än 20 procent blir värdeökningen i premiumcertifi katet lika stor som börsuppgången. Detsamma gäller om OmXs30 index någon gång fallit mer än 30 procent premiumcertifi katets värde förändras då lika mycket som börsen. Fakta om premiumcertifikat Sverige pris per premiumcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st preliminär premie 20 % Barriärnivå* 30 % Courtage 2 % Löptid 3 år *Barriärnivån är 30 procent lägre än OMXS30 index stängningskurs den 15 april OMXS30 index och barriärnivån* feb 05 feb 06 feb 07 feb 08 feb 09 feb 10 OmXs30 index barriärnivå Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 70 procent multiplicerat med OMXS30 index stängningskurs den 5 mars aktieindexet har alltid varit högre än barriärnivån Här är tre exempel på premiumcertifi katets värde på slutdagen om OmXs30 index alltid varit högre än barriärnivån. OmXs30 index stiger med 35 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 35 procent. OmXs30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 20 procent. Här stiger alltså premiumcertifi katets värde mer än börsuppgången. OmXs30 index faller med 22 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 20 procent. trots att börsen fallit ökar premiumcertifi katet i värde! aktieindexet har varit lägre än barriärnivån Här är tre exempel på premiumcertifi katets värde på slutdagen om OmXs30 index någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån. OmXs30 index stiger med 35 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 35 procent. OmXs30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 7 procent. OmXs30 index faller med 22 procent: Premiumcertifi katets värde minskar med 22 procent. 7

8 premiumcertifikatets värde Grafen till höger visar hur utvecklingen i OmXs30 index påverkar premiumcertifi katets värde vid löptidens slut. Grafen illustrerar värdet både när aktieindexet alltid varit högre än barriärnivån och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån. premiumcertifikatets värde Värde Utveckling* -30 % 0 % 30 % 60 % OmXs30 index har alltid varit högre än barriärnivån OmXs30 index har varit lägre än barriärnivån Källa: Handelsbanken Capital Markets *Utvecklingen i OMXS30 index. Så här kan det bli OMXS30 index har alltid varit högre än barriärnivån OMXS30 index har varit lägre än barriärnivån Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp 1 avkastning per år 2 Återbetalt belopp 1 avkastning per år 2 50 % 14,5 % kr 13,5 % kr 13,5 % 40 % 11,9 % kr 10,9 % kr 10,9 % 30 % 9,1 % kr 8,3 % kr 8,3 % 20 % 6,3 % kr 5,5 % kr 5,5 % 10 % 3,2 % kr 5,5 % kr 2,5 % 0 % 0,0 % kr 5,5 % kr -0,6 % -10 % -3,5 % kr 5,5 % kr -4,0 % -20 % -7,2 % kr 5,5 % kr -7,7 % -30 % -11,2 % kr 5,5 % kr -11,6 % - 40 % -15,7 % kr - 16,0 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på premiumcertifikat, det vill säga kronor och en premie på 20 procent. 2. Inklusive courtage på 2 procent. 8

9 amerikansk aktiemarknad USa tar ledningen bland de rika länderna Återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter. Ekonomin växer istället för att krympa, huspriserna stiger istället för att falla och arbetsmarknaden har stabiliserats. Under de senaste åren har amerikanska företag återigen visat att de är unikt fl exibla. När ekonomin vände ner drog man snabbt ner kostnaderna, vilket gör att vinsterna i många bolag redan nu är goda. bolagens kassafl öden har till och med nått nya rekordnivåer. De amerikanska företagen är väl positionerade på världens tillväxtmarknader. De är också världsledande inom teknologi, läkemedel och så kallade plattformsbolag bolag som inte tillverkar någonting, men som har kända varumärken, säljande design och fantastisk logistik, till exempel Nike. Under de kommande åren måste de amerikanska statsfi nanserna saneras vilket kommer att bidra till låg infl ation och låga räntor, något som är positivt för aktiemarknaden. Handelsbankens ekonomer räknar med att UsA under kommande år kommer ha den högsta tillväxten bland de stora utvecklade länderna. Problemen och riskerna ska inte underskattas, men den höga fl exibiliteten gör att man har lättare att möta dessa än vad många andra länder har. Aktiemarknadens förhållandevis låga värdering minskar också riskerna på den amerikanska börsen. Aktiemarknadens värdering av bolagens substansvärde är cirka 30 procent lägre än normalt (se bilden nedan). Aktiekurserna är också låga om man jämför med bolagens normala vinstnivåer. tar man hänsyn till de låga räntorna är värderingen ännu förmånligare. För- och nackdelar Unikt fl exibla företag + lönsamma företag med generellt stabila fi nanser Världsledande företag i många sektorer Aktierna har redan stigit en del fortfarande risker i UsA:s ekonomi Nu fi nns ett nytt sätt att placera på världens största aktiemarknad. Premiumcertifi kat UsA följer den amerikanska börsen när den stiger kraftigt och ger en fast avkastning på 18 procent om börsen stiger mindre än så så länge börsen inte någon gång under löptiden fallit mer än 30 procent. Premiumcertifi kat UsA passar dig som tror på den amerikanska aktiemarknaden, men är osäker på hur stor uppgången blir. På nästa sida kan du läsa mer om Premiumcertifi kat UsA. amerikanska börsen är attraktivt värderad substansvärdering amerikanska börsen Genomsnitt Källa: Reuters EcoWin 9

10 premiumcertifikat USa gör en placering med premie på en börs med potential Premiumcertifi kat UsA har 3 års löptid och är kopplat till s&p 500, som representerar 500 stora amerikanska bolag. Premiumcertifi katet följer börsen i upp- och nedgång, men har även en premie på preliminärt 18 procent. Premien fastställs den 15 april Premien innebär att om s&p 500 stiger mindre än 18 procent, är oförändrat eller faller, stiger ändå premiumcertifi katets värde med 18 procent! En förutsättning för att du ska få premien är att s&p 500 alltid varit högre än barriärnivån. barriärnivån är 30 procent lägre än nivån på s&p 500 den 15 april Exempelvis, om nivån på s&p 500 då är blir barriärnivån 798. Om s&p 500 stiger mer än 18 procent blir värdeökningen i premiumcertifi katet lika stor som börsuppgången. Detsamma gäller om s&p 500 någon gång fallit mer än 30 procent premiumcertifi katets värde förändras då lika mycket som börsen. Valutarörelser påverkar avkastningen När du köper Premiumcertifi kat UsA växlas en del av placeringen från kronor till amerikanska dollar. Därför påverkas värdet på certifi katet av valutakursförändringar mellan dessa valutor. se räkneexempel i tabellen nedan. Valutarörelser påverkar avkastningen S&p 500 index har alltid varit högre än barriärnivån S&p 500 index har varit lägre än barriärnivån Utveckling i S&p 500 dollarn är oförändrad 1 dollarn försvagas med 10% 1 dollarn förstärks med 10% 1 dollarn är oförändrad 1 dollarn försvagas med 10% 1 dollarn förstärks med 10% 1 50% kr kr kr kr kr kr 40% kr kr kr kr kr kr 30% kr kr kr kr kr kr 20% kr kr kr kr kr kr 10% kr kr kr kr kr kr 0% kr kr kr kr kr kr -10% kr kr kr kr kr kr -20% kr kr kr kr kr kr -30% kr kr kr kr kr kr -40% kr kr kr 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på 1000 premiumcertifikat, det vill säga kronor. Fakta om premiumcertifikat USa pris per premiumcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st preliminär premie 18 % Barriärnivå* 30 % Courtage 2 % Löptid 3 år *Barriärnivån är 30 procent lägre än S&P 500 stängningskurs den 15 april S&p 500 och barriärnivån* feb 05 feb 06 feb 07 feb 08 feb 09 feb 10 s&p 500 barriärnivå Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 70 procent multiplicerat med stängningskursen för S&P 500 den 5 mars

11 aktieindexet har alltid varit högre än barriärnivån Här är tre exempel på premiumcertifi katets värde på slutdagen om s&p 500 alltid varit högre än barriärnivån och om växelkursen varit oförändrad. aktieindexet har varit lägre än barriärnivån Här är tre exempel på premiumcertifi katets värde på slutdagen om s&p 500 någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån och om växelkursen varit oförändrad. s&p 500 stiger med 35 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 35 procent. s&p 500 stiger med 7 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 18 procent. Här stiger alltså premiumcertifi katets värde mer än börsuppgången. s&p 500 faller med 22 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 18 procent. trots att börsen fallit ökar premiumcertifi katet i värde! s&p 500 stiger med 35 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 35 procent. s&p 500 stiger med 7 procent: Premiumcertifi katets värde ökar med 7 procent. s&p 500 faller med 22 procent: Premiumcertifi katets värde minskar med 22 procent. premiumcertifikatets värde Grafen till höger visar hur utvecklingen i s&p 500 påverkar premiumcertifi katets värde vid löptidens slut. Grafen illustrerar värdet både när aktieindexet alltid varit högre än barriärnivån och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån. premiumcertifikatets värde Värde Utveckling* -30 % 0 % 30 % 60 % s&p 500 index har alltid varit högre än barriärnivån s&p 500 index har varit lägre än barriärnivån *Utveckling i S&P 500 och med antagandet att växelkursen varit oförändrad. Så här kan det bli Barriärnivån S&p 500 index har inte har alltid understigits varit högre än barriärnivån Barriärnivån S&p 500 index har har understigits varit lägre än barriärnivån Utveckling i S&p 500 Utveckling per år Återbetalt belopp 1 avkastning per år 2 Återbetalt belopp 1 avkastning per år 2 50 % 14,5 % kr 13,5 % kr 13,5 % 40 % 11,9 % kr 10,9 % kr 10,9 % 30 % 9,1 % kr 8,3 % kr 8,3 % 20 % 6,3 % kr 5,5 % kr 5,5 % 10 % 3,2 % kr 4,9 % kr 2,5 % 0 % 0,0 % kr 4,9 % kr -0,6 % -10 % -3,5 % kr 4,9 % kr -4,0 % -20 % -7,2 % kr 4,9 % kr -7,7 % -30 % -11,2 % kr 4,9 % kr -11,6 % - 40 % -15,7 % kr - 16,0 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på premiumcertifikat, det vill säga kronor, en premie på 18 procent samt att växelkursen varit oförändrad. 2. Inklusive courtage på 2 procent. 11

12 Så här enkelt köper du både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifi kat. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 11 april. betalning sker den 15 april. på internet Har du Handelsbankens internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera aktuella erbjudanden anmälan Har du inte internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på på våra bankkontor besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 12

13 Villkor i sammandrag Det här är också viktigt att veta Anmälan och betalning Certifikaten säljs styckevis. Det minsta antal du kan köpa är dock 100 stycken i ett certifikat. Priset är 100 kronor per certifikat. Sista dag för köp är den 11 april Betalning sker den 15 april Courtaget är 1 procent för Kupongcertifikat Sverige och 2 procent för Premiumcertifikat Sverige respektive Premiumcertifikat USA. Startkurs Startkurs för Kupongcertifikat Sverige respektive Premiumcertifikat Sverige är OMXS30 index stängningskurs den 15 april Startkurs för Premiumcertifikat USA är stängningskursen för S&P 500 den 15 april Skyddsnivå Skyddsnivån för Kupongcertifikat Sverige är 40 procent lägre än startkursen. Barriärnivå Barriärnivån för Premiumcertifikat Sverige och Premiumcertifikat USA är 30 procent lägre än respektive startkurs. Kupong Kupongen i Kupongcertifikat Sverige är preliminärt 6 procent per år. Definitiv kupong fastställs den 15 april Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida volatiliteten i den underliggande aktiemarknaden förändras fram till detta datum. Premiumnivå och premie Premiumnivån är preliminärt 20 procent högre än startkurs för Premiumcertifikat Sverige och preliminärt 18 procent högre än startkurs för Premiumcertifikat USA. Det innebär en preliminär premie på 20 respektive 18 procent. Definitiva premiumnivåer fastställs den 15 april Premiumnivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida volatiliteten i OMXS30 index respektive S&P 500 förändras fram till detta datum. Värdet under löptiden andrahandsmarknad Certifikaten avses handlas på börsen från och med den 19 april Du kan följa värdet på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs Slutkurs för Kupongcertifikat Sverige är ett genomsnitt av OMXS30 index stängningskurs den 19 mars 2014, den 26 mars 2014, den 2 april 2014, den 9 april 2014 och den 16 april Slutkurs för Premiumcertifikat Sverige och Premiumcertifikat USA är OMXS30 index respektive S&P 500 stängningskurs den 15 april Slutlikviddag Slutlikviddag är den 8 maj 2014 för Kupongcertifikat Sverige och den 3 maj 2013 för Premiumcertifikat Sverige och Premiumcertifikat USA. I Premiumcertifikat USA kommer slutlikviddagen tidigareläggas om den negativa marknadsförändringen uttryckt i svenska kronor överstiger 90 procent. Valuta I Premiumcertifikat USA påverkas värdet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Om S&P 500 alltid varit högre än barriärnivån ger en förstärkning av dollarn ett högre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett lägre utbetalt belopp. Om S&P 500 någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån och marknaden stigit ger en förstärkning av dollarn ett högre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett lägre utbetalt belopp. Om S&P 500 någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån och marknaden fallit ger en förstärkning av dollarn ett lägre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett högre utbetalt belopp. Beskattning Certifikaten beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Kupongen i Kupongcertifikat Sverige beskattas som ränta. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 12 april Volymen är begränsad till certifikat i respektive certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa antal. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Fastställd kupong och fastställda premiumnivåer publiceras på från och med den 19 april Handelsbanken kommer att ställa in Kupongcertifikat Sverige om kupongen inte kan fastställas till minst 5,25 procent, Premiumcertifikat Sverige om premiumnivån inte kan fastställas till minst 15 procent högre än startkurs respektive Premiumcertifikat USA om premiumnivån inte kan fastsällas till minst 13 procent högre än startkurs. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i certifikaten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i certifikatens pris. Risker med certifikat Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat. Kreditrisk Certifikaten emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat aktiemarknadens utveckling, marknadsräntorna och volatiliteten i de underliggande tillgångarna. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. 13

14 Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet. Fullständiga villkor Certifikatet ges ut under Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare 14

15 15

16 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbankens certifikat handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om våra certifikat? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om certifikat. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa certifikaten direkt på nätet. 16

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 17 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 30

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Räntecertifikat Stena

Räntecertifikat Stena Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1

Störst på boursen. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Aktieindexobligation. Teckningskurs 110% Indikativ deltagandegrad 1,1 Foto: NordicPhotos Sverige 24 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat tecknas senast 21 Januari Störst på boursen Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank PLC Löptid 4

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Marknadswarrant. Avseende: Med likviddag: Norsk aksjekurv V. 22 maj 2009

Marknadswarrant. Avseende: Med likviddag: Norsk aksjekurv V. 22 maj 2009 Marknadswarrant Avseende: Norsk aksjekurv V Med likviddag: 22 maj 2009 Slutliga Villkor Marknadswarrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015 Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Inledning 21 september 2015 Dags att doppa tårna Oron

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Ladbrokes plc eller Tesco plc. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds både med en fast årlig ränta

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/ctifikat KUPONGCERTIFIKAT TIllväxTmARKNAdER OCh KUPONGCERTIFIKAT RåvAROR Tjäna pear på tillväxtmarknadnas snabba utveckli sista dag för köp är den 28 februari 2010 Marknadsläget just

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g Valuta 1 trygghet & tillväxt s i s ta t e c k n 17 dec i n g s d a g Löptid 3 år TRYGGHET (SHBO1165A) Teckningskurs 100% Indikativ uppräkningsfaktor 1,1 TILLVÄXT (SHBO1165B) Teckningskurs 105% Indikativ

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial januari 2014 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 19 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 21 februari 2014 Nu är det dags för bolagen att leverera vinster,

Läs mer

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST MIST Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 200 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* 160 120 80 Källa: Bloomberg. Period: 30 maj

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifikat Ericsson & Volvo och KREDITCERTIFIKaT Stora Enso & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 1 mars 2009 Marknadsläget

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån.

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån. www.handelsbanken.com/capitalmarkets 9 oktober 2007 Certifikat WinWin Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån Två års löptid Ej

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat OKTOBER/november 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 7 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer