Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nå dina mål utan att ta onödiga risker"

Transkript

1 KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1

2 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade placeringar. Det handlar om att nå sina mål, utan att ta onödiga risker. Med kapitalskyddade placeringar är målen givetvis av ekonomisk natur. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du kan känna dig trygg. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker, eller fega och vinna som vi brukar säga. Diagrammet nedan visar att de som sparat i våra aktieindexobligationer sedan 1994 har fått en avkastning på i genomsnitt 8,5 procent per år*. Det betyder att kronor växt till kronor. Bilden visar också att världens börser gett en avkastning på 5,7 procent per år. Det blir bara kronor. De som valt att placera sina sparpengar i våra aktieindexobligationer har bevisligen både kunnat fega och vinna. Det känns väldigt bra att vi nu har breddat utbudet av våra kapitalskyddade placeringar. Välj så många du vill. Trevlig läsning. Handelsbankens aktieindexobligationer Världens börser juni 95 juni 96 juni 97 juni 98 juni 99 juni 00 juni 01 juni 02 juni 03 juni 04 juni 05 juni 06 juni 07 juni 08 juni Källa: Handelsbanken Capital Markets. Världens börser representeras av aktieindexet MSCI World Total Return. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 2

3 Sex trygga sätt att tjäna pengar Aktieindexobligation Grön teknik Spara på miljön med möjlighet till god avkastning. Aktieindexobligation Grön teknik följer utvecklingen i 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik. Aktieindexobligation Grön teknik finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Aktieindexobligation Norden Följ de nordiska företagen ut i världen. Aktieindexobligation Norden finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Aktieindexobligation Svenska storbolag Låt dina pengar växa med de svenska storföretagen. Placera i Sverige på lite kortare sikt. Aktieindexobligation Svenska storbolag har 17 månaders löptid. Råvaruobligation Olja Tjäna pengar på det svarta guldet utan onödiga risker. Råvaruobligation Olja är kopplad till oljeprisets utveckling. Kapitalskyddade placeringar 909 Alternativ Pris per styck Du får minst tillbaka (nominellt belopp) 1. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent (tak). 2. Varje akties uppgång är maximerad till 16 procent (tak). 3. Oljeprisets uppgång är maximerad till 50 procent (tak). Uppräkningsfaktorerna fastställs den 20 november och är oförändrade under hela löptiden. Preliminär uppräkningsfaktor Löptid Courtage Aktieindexobligation Grön teknik 909AG % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Grön teknik 909AH % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Norden 909AN % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Norden 909AO % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS % 2 17 mån 1% Råvaruobligation Olja 909RO % 3 3 år 2% 3

4 Den 20 oktober 2008 Positiva signaler i turbulenta tider Den senaste tiden har det varit turbulent på finansmarknaden. Regeringar, myndigheter och centralbanker har arbetat hårt för att lösa problemen. På några få veckor har flera viktiga pusselbitar kommit på plats för att stabilisera marknaderna. Den amerikanska kongressen har godkänt ett program för att köpa olika typer av obligationer. I USA och Europa har myndigheterna på olika sätt stöttat bankerna. Centralbanker världen runt har försett banksystemet med likviditet. Slutligen har centralbankerna gjort en samordnad räntesänkning i syfte att få ner räntenivåerna. På kort sikt kommer den reala ekonomin såsom produktion och sysselsättning att påverkas negativt av turbulensen på finansmarknaderna. Men det finns också flera positiva signaler. Oljepriset har liksom andra råvarupriser fallit kraftigt, vilket leder till lägre inflation. Starka produktivitetsökningar i USA talar också för lägre inflation. Därmed blir det troligt med fler räntesänkningar. När räntesänkningarna slår igenom på bostadsräntorna, lättar bördan för låntagarna. Dollarn har också stärkts kraftigt mot euron och kronan, vilket är gynnsamt för svenska företags konkurrenskraft. För att hålla uppe den globala tillväxten är det avgörande att den kinesiska ekonomin fortsätter att växa snabbt. Därför är det glädjande att inflationen nu faller snabbt även i Kina. Detta gör det möjligt för myndigheterna att stimulera ekonomin och hålla uppe tillväxten. I turbulenta tider är det extra viktigt att tänka på hur man placerar sina pengar. Riskerna är stora, men även möjligheterna. Kapitalskyddade placeringar är en intressant sparform för den som vill ta begränsade risker, men ändå vill vara med när marknaderna vänder upp igen. Det finns ingen bank i Norden som ratinginstituten bedömer vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Med Handelsbankens kapitalskyddade placeringar är ditt sparande tryggt. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken PS.Gå in på så ser du vilka kapitalskyddade placeringar jag tycker är mest intressanta denna gång. 4

5 Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Att spara i aktier har över tiden gett en bra avkastning. Det finns dock en nackdel med att placera direkt i aktier; när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. Den stora fördelen med våra kapitalskyddade placeringar är att du tjänar pengar när marknaden går upp, samtidigt som du landar mjukt om marknaden faller. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Hur mycket pengar du får tillbaka är dels beroende av det nominella beloppet, dels av tilläggsbeloppet. Det du får tillbaka, återbetalt belopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp Låt oss ta ett exempel med en aktieindexobligation Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet, tryggheten, och är onor per aktieindexobligation du köper. Det nominella beloppet får du alltid tillbaka. I några av våra aktieindexobligationer kan du välja att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är oftast kronor per aktieindexobligation och är pengar som du förlorar om börsen faller. Samtidigt gör överkursen att du tjänar ännu mer om börsen stiger. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar tjänar du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig, den så kallade uppräkningsfaktorn. Om uppräkningsfaktorn är större än 100 procent får du tillgodoräkna dig mer än marknadens faktiska uppgång! Det är Handelsbanken som ansvarar för att både det nominella beloppet och tilläggsbeloppet återbetalas. Det gör att du kan känna dig trygg. I denna broschyr finns även en råvaruobligation på olja, den fungerar på precis samma sätt som våra aktieindexobligationer. Tilläggsbelopp = Nominellt belopp Uppgång i marknaden Uppräkningsfaktor Här kommer ett räkneexempel Anta att du köper 10 stycken Aktieindexobligation Norden 909AO för totalt 1onor. Det nominella beloppet är då kronor. Låt oss vidare anta att uppräkningsfaktorn fastställs till 180 procent och alla ingående aktier stiger med 40 procent. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: Tilläggsbelopp= kr 180% 40%= kr. Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså: kr kr= kr. Skulle aktierna däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, kronor! Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på Internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 november. Betalning sker den 20 november. På Internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 5

6 Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och 909AH Spara på miljön med möjlighet till god avkastning Behovet av ny teknologi för att möta de globala utmaningarna inom klimat och miljö är enormt. Ny teknologi behövs för att minska utsläppen av växthusgaser och för att möta den snabbt växande efterfrågan på energi. Det handlar både om att utveckla helt nya teknologier och att kommersialisera existerande lösningar. I Aktieindexobligation Grön teknik ingår bland annat bolag som utvecklar och säljer produkter som sparar energi, till exempel inom belysning, värme och kyla, vitvaror, bilar eller elöverföring. För- och nackdelar Stort behov av teknisk utveckling för att möta framtidens utmaningar + Växande efterfrågan på energi Begränsade utsläpp av växthusgaser är en global prioritering Bolagen är beroende av framtida politiska beslut och av energiprisernas utveckling Vissa av de utvalda bolagen har idag en begränsad verksamhet inom grön teknik GRÖN TEKNIK 909AG Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik, se sidan 7. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. Fakta om Grön teknik 909AG Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 80 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60 % Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr 4 45,1% 4 13,0 % 4 60% 16,7% kr 4 45,1% 4 13,0 % 4 40% 11,7% kr 29,4% 8,8% 20 % 6,2% kr 13,7% 4,3% 0% 0,0% -2,0% -0,6% -20% -7,1% -2,0% -0,6% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier har haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 80 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. 6

7 GRÖN TEKNIK 909AH Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik, se tabellen nedan. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. I detta alternativ betalar du 1000 kronor mer per aktieindexobligation än i Grön teknik 909AG. Fakta om Grön teknik 909AH Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 155 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mer pengar om aktierna stiger. Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr kr 4 72,0 % 4 19, 5 % 4 60% 16,7% kr kr 4 72,0 % 4 19, 5 % 4 40% 11,7% kr kr 44,4% 12,8% 20% 6, 2% kr kr 16,8% 5, 2% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -20 % -7,1 % kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier har haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 155 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. Bolagen i aktiekorgarna i Grön teknik 909AG och 909AH Bolag Exempel på grön teknik Land DENSO Bilteknologi för mindre utsläpp av koldioxid Japan Ecolab Miljövänlig rengöring och vattenbehandling USA Emerson Electric Effektiv luftkonditionering, utsläppskontroll USA Hitachi Betygssätter produkter efter miljövänlighet Japan Johnson Controls Styrdon för byggnader, batterier för hybridbilar USA LG Electronics TV och laptops med låg standby-förbrukning Sydkorea Michelin Däck som minskar bränsleförbrukningen Frankrike Philips Energibesparande lampor och vitvaror Holland Saint-Gobain Isolerande fönster och mineralull Frankrike Schneider Electric Styrsystem för byggnader Frankrike Siemens Effektiv elöverföring, snåla lok Tyskland Toyota Motor Ledande på hybridbilar Japan Tyco International Vattenbehandling USA Valeo Automatisk start/stopp för bilar Frankrike Whirlpool Energisnåla vitvaror USA 7

8 Aktieindexobligation Norden 909AN och 909AO Följ de nordiska bolagen ut i världen De nordiska aktiemarknaderna har fallit kraftigt det senaste året. På lång sikt har dock de nordiska börserna gett en mycket god avkastning; högre än både den europeiska och den globala aktiemarknaden. Ett viktigt skäl är att många nordiska bolag är verksamma i många olika länder och har stor export. Det gör att bolagens riskspridning är god och att beroendet av de lokala marknaderna är begränsat. Tillsammans har de nordiska börserna många globalt framstående bolag inom till exempel detaljhandel, energi, läkemedel, telekom eller verkstad. För- och nackdelar Bolagen är relativt lågt värderade + Vinsterna är höga och bolagen har generellt starka finanser Den amerikanska dollarn har stigit, vilket gynnar de flesta nordiska företag De nordiska börserna är konjunkturkänsliga Kurssvängningarna är relativt stora på de nordiska börserna NORDEN 909AN Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 stora nordiska bolag, se sidan 9. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. Fakta om Norden 909AN Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr 4 56,9% 4 15,9 % 4 60% 16,7% kr 4 56,9% 4 15,9 % 4 40% 11,7% kr 37,3% 10,9% 20% 6,2% kr 17,6% 5,5% 0% 0,0% -2,0% -0,6% -20% -7,1% -2,0% -0,6% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. 8

9 NORDEN 909AO Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 stora nordiska bolag, se tabellen nedan. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. I detta alternativ betalar du 1000 kronor mer per aktieindexobligation än i Norden 909AN. I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mer pengar om aktierna stiger. Fakta om Norden 909AO Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 180 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr kr 4 85,4% 4 22,4% 4 60% 16,7% kr kr 4 85,4% 4 22,4% 4 40% 11,7% kr kr 53,3% 15,0% 20% 6,2% kr kr 21,2% 6,5% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -20 % -7,1 % kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 180 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. Bolagen i aktiekorgarna i Norden 909AN och 909AO Bolag Bransch Land ABB Verkstad Sverige AstraZeneca Läkemedel Sverige Atlas Copco Verkstad Sverige Ericsson Telekomutrustning Sverige Fortum Energi Finland Hennes & Mauritz Detaljhandel Sverige Nokia Telekomutrustning Finland Novo Nordisk Läkemedel Danmark Orkla Konglomerat Norge Sandvik Verkstad Sverige StatoilHydro Energi Norge Telenor Telekomoperatör Norge TeliaSonera Telekomoperatör Sverige Vestas Vindkraft Danmark Volvo Lastvagnar Sverige 9

10 Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS Låt dina sparpengar växa med de svenska storföretagen Från toppnivåerna i juli 2007 har Stockholmsbörsen fallit med cirka 50 procent, vilket är betydligt mer än genomsnittet av världens aktiemarknader. Under samma period har de svenska företagens vinster minskat med cirka 15 procent. De stora kursnedgångarna har medfört att de svenska storbolagen nu är lågt värderade. Sett till bolagens vinster har Stockholmsbörsen inte varit så här billig sedan början av 1990-talet. Den svenska börsen är bland de aktiemarknader i världen som historiskt gått bäst, mycket tack vare att företagen expanderat i världen. Även i dag växer många av dessa företag snabbt, nu på tillväxtmarknader som Indien och Kina. I Svenska storbolag har vi valt ut tio aktier som fallit kraftigt och som nu har en attraktiv värdering. Många av börsens största sektorer finns med, såsom bank, bygg, detaljhandel, fordon, läkemedel, skog, telekom och verkstad. För- och nackdelar Marknadsledande bolag + Företagen har generellt starka finanser Exportföretagen gynnas av en starkare dollar Svenska storbolag är ofta konjunkturkänsliga Kurssvängningarna på börsen är stora SVENSKA STORBOLAG 909AS Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med tio svenska storbolag; Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas Copco, Ericsson, Hennes & Mauritz, Sandvik, SCA, SEB, Skanska och Volvo. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 16 procent. Fakta om Svenska storbolag 909AS Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång per aktie (tak) 16 % Courtage 1% Löptid 17 månader Så här kan det bli Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 20% 14,0% kr 4 14,9 % 4 10,4 % 4 16% 11,2% kr 4 14,9 % 4 10,4 % 4 10% 7,1% kr 8,9% 6,3% 0% 0,0% -1,0% -0,7% -10% -7,3% -1,0% -0,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 16 procent. 10

11 Råvaruobligation Olja 909RO Tjäna pengar på det svarta guldet utan onödiga risker Under de senaste åren har oljepriset stigit kraftigt. Även efter den senaste tidens nedgång ligger oljepriset på en historiskt hög nivå. Den främsta anledningen till det höga oljepriset är den starka ekonomiska utvecklingen i tillväxtländer som Indien och Kina. Samtidigt har det visat sig vara svårt att öka produktionen av olja, på grund av eftersatta produktionsanläggningar, stigande kostnader för nya oljefält samt politisk turbulens i många oljeproducerande regioner. Mycket tyder på att de besvärliga förhållandena på produktionssidan kommer att bestå, samtidigt som tillväxtländerna fortsätter att växa. Detta talar för ett stigande oljepris framöver. För- och nackdelar Bra komplement till aktier + Oljan kan vara ett bra skydd mot inflation Dra nytta av tillväxten i världens snabbast växande länder Risk för lägre oljepris vid svag konjunktur Förbränning av olja bidrar till växthuseffekten OLJA 909RO Råvaruobligationen är kopplad till oljepriset ( West Texas Intermediate ). Oljeprisets uppgång är maximerad till 50 procent. Fakta om Olja 909RO Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång för oljepriset (tak) 50 % Courtage 2 % Löptid 3 år Så här har det gått för oljepriset* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Oljeprisets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 60% 16,7% kr kr 4 33,7% 4 10,0 % 4 50% 14,2% kr kr 4 33,7% 4 10,0 % 4 45% 13,0% kr kr 29,2% 8,8% 30% 9,0% kr kr 15,9% 4,9% 15% 4,7% kr kr 2,5% 0,8% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -15% -5,2% kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12). 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom taket för oljepriset är 50 procent. 11

12 Det här är också viktigt att veta Courtage När du köper våra kapitalskyddade placeringar betalar du ett courtage. Courtaget är 1 procent för 909AS och 2 procent för övriga alternativ. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Startindex och startkurser Startindex och startkurser fastställs enligt följande: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och Grön teknik 909AH den 26 november Aktieindexobligation Norden 909AN och Norden 909AO den 20 november Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS den 20 november Råvaruobligation Olja 909RO den 20 november Värdet under löptiden andrahandsmarknad Våra kapitalskyddade placeringar avses handlas på börsen från och med den 27 november Du kan följa värdet på dem på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutindex, slutkurser och genomsnittsberäkning Slutindex och slutkurser fastställs enligt följande: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG, Grön teknik 909AH, Norden 909AN och Norden 909AO: Aktiekorgarnas genomsnittliga värde från och med den 21 juli 2011 till och med den 21 november 2011, med en avläsning varje månad. Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 8 februari 2010 till och med den 22 mars 2010, med en avläsning varje vecka. Råvaruobligation Olja 909RO: Oljeprisets genomsnittliga värde från och med den 21 juli 2011 till och med den 21 november 2011, med en avläsning varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en värdestegring under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG den 8 december Aktieindexobligation Grön teknik 909AH den 8 december Aktieindexobligation Norden 909AN den 8 december Aktieindexobligation Norden 909AO den 8 december Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS den 12 april Råvaruobligation Olja 909RO den 8 december Uppräkningsfaktor Uppräkningsfaktorn talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 20 november Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida volatiliteten på marknaderna, samt det förväntade framtida oljepriset förändras fram till detta datum. Maximal uppgång tak Aktieindexobligation Grön teknik 909AG, Grön teknik 909AH, Norden 909AN, Norden 909AO och Svenska storbolag 909AS har en maximal uppgång per aktie (tak). Råvaruobligation Olja 909RO har ett tak för oljeprisets uppgång. Taken gör att uppräkningsfaktorerna blir högre än vad de annars skulle vara. Kursuppgångar över respektive tak påverkar inte avkastningens storlek. Valuta Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Underliggande aktier Information om underliggande aktier finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 17 november Volymen i Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och Grön teknik 909AH är begränsad till totalt nominellt kronor. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst: 65 % för Aktieindexobligation Grön teknik 909AG. 135 % för Aktieindexobligation Grön teknik 909AH. 85 % för Aktieindexobligation Norden 909AN. 160 % för Aktieindexobligation Norden 909AO. 85 % för Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS. 80 % för Råvaruobligation Olja 909RO. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktieindexobligationer beskattas på samma sätt som aktier. Råvaruobligationer beskattas på samma sätt som ränta. Alternativ skattemiljö Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. Dessutom behöver affärerna inte deklareras. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den kapitalskyddade placeringen säljs före återbetalningsdagen betalas vanligt courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,8 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den kapitalskyddade placeringen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Risker med Kapitalskyddade placeringar 909 Med våra kapitalskyddade placeringar tar du inga onödiga risker. Det finns dock vissa risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. Kreditrisk emittentrisk Kapitalskyddade placeringar 909 emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av Kapitalskyddade placeringar 909 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. 12

13 Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Överkurs, ökad risk större potential Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar 909 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Fullständiga villkor Kapitalskyddade placeringar 909 ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. 13

14

15

16 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 8,5 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Kapitalskyddade placeringar 909 direkt på nätet. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 16

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 913 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 20 mars 2009 Stimulanser lägger grund för återhämtning Den globala ekonomin är fortfarande

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Marknadsobligation 836 Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss För dig som vill ha det bästa, utan att ta onödiga risker Många av våra kunder säger att

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 916 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 17 augusti 2009 Ljusningen för världsekonomin håller i sig Återhämtningen i Asien tog ordentlig

Läs mer

Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 905 och 906 Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker Många har redan fegat och vunnit tusentals kronor De som har placerat i våra aktieindexobligationer

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5048 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 908 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig och vill tjäna pengar På bilden på framsidan ser

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5053 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 927 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 19 sep 1 Den 16 augusti 2010 Global återhämtning i lugnare tempo Den globala ekonomiska återhämtningen under första

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 920 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 11 januari 2010 Återhämtning i olika takt Den globala återhämtningen fortsätter, men det är

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 903 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 921 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 15 februari 2010 Oro stoppar inte återhämtningen Den senaste tiden har det åter varit lite

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 703 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Fast avkastning Bra riskspridning Fyra och ett halvt års löptid En trygg placering

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 711 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 17 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 30

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial April 2011 kapitalskyddade placeringar 934 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 22 maj 1 Den 26 april 2011 Ökade risker men återhämtningen fortsätter Den globala

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA Exponering mot RYSSLAND & ÖSTEUROPA RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA (SHBO 1104) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifikat Ericsson & Volvo och KREDITCERTIFIKaT Stora Enso & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 1 mars 2009 Marknadsläget

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 Si no ve m St SiSta dag för köp 13 november 2011 a d ag fö r marknadsföringsmaterial p be r Kapitalskyddade placeringar 940 PLACerA UTAn ATT ÄvenTYrA DInA PenGAr kö okt/nov 2011 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 950 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 18 november 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 950 I väntan på politikerna 22 oktober 2012 Den senaste

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer