Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nå dina mål utan att ta onödiga risker"

Transkript

1 KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1

2 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade placeringar. Det handlar om att nå sina mål, utan att ta onödiga risker. Med kapitalskyddade placeringar är målen givetvis av ekonomisk natur. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du kan känna dig trygg. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker, eller fega och vinna som vi brukar säga. Diagrammet nedan visar att de som sparat i våra aktieindexobligationer sedan 1994 har fått en avkastning på i genomsnitt 8,5 procent per år*. Det betyder att kronor växt till kronor. Bilden visar också att världens börser gett en avkastning på 5,7 procent per år. Det blir bara kronor. De som valt att placera sina sparpengar i våra aktieindexobligationer har bevisligen både kunnat fega och vinna. Det känns väldigt bra att vi nu har breddat utbudet av våra kapitalskyddade placeringar. Välj så många du vill. Trevlig läsning. Handelsbankens aktieindexobligationer Världens börser juni 95 juni 96 juni 97 juni 98 juni 99 juni 00 juni 01 juni 02 juni 03 juni 04 juni 05 juni 06 juni 07 juni 08 juni Källa: Handelsbanken Capital Markets. Världens börser representeras av aktieindexet MSCI World Total Return. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 2

3 Sex trygga sätt att tjäna pengar Aktieindexobligation Grön teknik Spara på miljön med möjlighet till god avkastning. Aktieindexobligation Grön teknik följer utvecklingen i 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik. Aktieindexobligation Grön teknik finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Aktieindexobligation Norden Följ de nordiska företagen ut i världen. Aktieindexobligation Norden finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Aktieindexobligation Svenska storbolag Låt dina pengar växa med de svenska storföretagen. Placera i Sverige på lite kortare sikt. Aktieindexobligation Svenska storbolag har 17 månaders löptid. Råvaruobligation Olja Tjäna pengar på det svarta guldet utan onödiga risker. Råvaruobligation Olja är kopplad till oljeprisets utveckling. Kapitalskyddade placeringar 909 Alternativ Pris per styck Du får minst tillbaka (nominellt belopp) 1. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent (tak). 2. Varje akties uppgång är maximerad till 16 procent (tak). 3. Oljeprisets uppgång är maximerad till 50 procent (tak). Uppräkningsfaktorerna fastställs den 20 november och är oförändrade under hela löptiden. Preliminär uppräkningsfaktor Löptid Courtage Aktieindexobligation Grön teknik 909AG % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Grön teknik 909AH % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Norden 909AN % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Norden 909AO % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS % 2 17 mån 1% Råvaruobligation Olja 909RO % 3 3 år 2% 3

4 Den 20 oktober 2008 Positiva signaler i turbulenta tider Den senaste tiden har det varit turbulent på finansmarknaden. Regeringar, myndigheter och centralbanker har arbetat hårt för att lösa problemen. På några få veckor har flera viktiga pusselbitar kommit på plats för att stabilisera marknaderna. Den amerikanska kongressen har godkänt ett program för att köpa olika typer av obligationer. I USA och Europa har myndigheterna på olika sätt stöttat bankerna. Centralbanker världen runt har försett banksystemet med likviditet. Slutligen har centralbankerna gjort en samordnad räntesänkning i syfte att få ner räntenivåerna. På kort sikt kommer den reala ekonomin såsom produktion och sysselsättning att påverkas negativt av turbulensen på finansmarknaderna. Men det finns också flera positiva signaler. Oljepriset har liksom andra råvarupriser fallit kraftigt, vilket leder till lägre inflation. Starka produktivitetsökningar i USA talar också för lägre inflation. Därmed blir det troligt med fler räntesänkningar. När räntesänkningarna slår igenom på bostadsräntorna, lättar bördan för låntagarna. Dollarn har också stärkts kraftigt mot euron och kronan, vilket är gynnsamt för svenska företags konkurrenskraft. För att hålla uppe den globala tillväxten är det avgörande att den kinesiska ekonomin fortsätter att växa snabbt. Därför är det glädjande att inflationen nu faller snabbt även i Kina. Detta gör det möjligt för myndigheterna att stimulera ekonomin och hålla uppe tillväxten. I turbulenta tider är det extra viktigt att tänka på hur man placerar sina pengar. Riskerna är stora, men även möjligheterna. Kapitalskyddade placeringar är en intressant sparform för den som vill ta begränsade risker, men ändå vill vara med när marknaderna vänder upp igen. Det finns ingen bank i Norden som ratinginstituten bedömer vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Med Handelsbankens kapitalskyddade placeringar är ditt sparande tryggt. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken PS.Gå in på så ser du vilka kapitalskyddade placeringar jag tycker är mest intressanta denna gång. 4

5 Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Att spara i aktier har över tiden gett en bra avkastning. Det finns dock en nackdel med att placera direkt i aktier; när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. Den stora fördelen med våra kapitalskyddade placeringar är att du tjänar pengar när marknaden går upp, samtidigt som du landar mjukt om marknaden faller. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Hur mycket pengar du får tillbaka är dels beroende av det nominella beloppet, dels av tilläggsbeloppet. Det du får tillbaka, återbetalt belopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp Låt oss ta ett exempel med en aktieindexobligation Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet, tryggheten, och är onor per aktieindexobligation du köper. Det nominella beloppet får du alltid tillbaka. I några av våra aktieindexobligationer kan du välja att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är oftast kronor per aktieindexobligation och är pengar som du förlorar om börsen faller. Samtidigt gör överkursen att du tjänar ännu mer om börsen stiger. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar tjänar du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig, den så kallade uppräkningsfaktorn. Om uppräkningsfaktorn är större än 100 procent får du tillgodoräkna dig mer än marknadens faktiska uppgång! Det är Handelsbanken som ansvarar för att både det nominella beloppet och tilläggsbeloppet återbetalas. Det gör att du kan känna dig trygg. I denna broschyr finns även en råvaruobligation på olja, den fungerar på precis samma sätt som våra aktieindexobligationer. Tilläggsbelopp = Nominellt belopp Uppgång i marknaden Uppräkningsfaktor Här kommer ett räkneexempel Anta att du köper 10 stycken Aktieindexobligation Norden 909AO för totalt 1onor. Det nominella beloppet är då kronor. Låt oss vidare anta att uppräkningsfaktorn fastställs till 180 procent och alla ingående aktier stiger med 40 procent. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: Tilläggsbelopp= kr 180% 40%= kr. Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså: kr kr= kr. Skulle aktierna däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, kronor! Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på Internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 november. Betalning sker den 20 november. På Internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 5

6 Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och 909AH Spara på miljön med möjlighet till god avkastning Behovet av ny teknologi för att möta de globala utmaningarna inom klimat och miljö är enormt. Ny teknologi behövs för att minska utsläppen av växthusgaser och för att möta den snabbt växande efterfrågan på energi. Det handlar både om att utveckla helt nya teknologier och att kommersialisera existerande lösningar. I Aktieindexobligation Grön teknik ingår bland annat bolag som utvecklar och säljer produkter som sparar energi, till exempel inom belysning, värme och kyla, vitvaror, bilar eller elöverföring. För- och nackdelar Stort behov av teknisk utveckling för att möta framtidens utmaningar + Växande efterfrågan på energi Begränsade utsläpp av växthusgaser är en global prioritering Bolagen är beroende av framtida politiska beslut och av energiprisernas utveckling Vissa av de utvalda bolagen har idag en begränsad verksamhet inom grön teknik GRÖN TEKNIK 909AG Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik, se sidan 7. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. Fakta om Grön teknik 909AG Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 80 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60 % Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr 4 45,1% 4 13,0 % 4 60% 16,7% kr 4 45,1% 4 13,0 % 4 40% 11,7% kr 29,4% 8,8% 20 % 6,2% kr 13,7% 4,3% 0% 0,0% -2,0% -0,6% -20% -7,1% -2,0% -0,6% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier har haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 80 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. 6

7 GRÖN TEKNIK 909AH Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik, se tabellen nedan. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. I detta alternativ betalar du 1000 kronor mer per aktieindexobligation än i Grön teknik 909AG. Fakta om Grön teknik 909AH Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 155 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mer pengar om aktierna stiger. Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr kr 4 72,0 % 4 19, 5 % 4 60% 16,7% kr kr 4 72,0 % 4 19, 5 % 4 40% 11,7% kr kr 44,4% 12,8% 20% 6, 2% kr kr 16,8% 5, 2% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -20 % -7,1 % kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier har haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 155 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. Bolagen i aktiekorgarna i Grön teknik 909AG och 909AH Bolag Exempel på grön teknik Land DENSO Bilteknologi för mindre utsläpp av koldioxid Japan Ecolab Miljövänlig rengöring och vattenbehandling USA Emerson Electric Effektiv luftkonditionering, utsläppskontroll USA Hitachi Betygssätter produkter efter miljövänlighet Japan Johnson Controls Styrdon för byggnader, batterier för hybridbilar USA LG Electronics TV och laptops med låg standby-förbrukning Sydkorea Michelin Däck som minskar bränsleförbrukningen Frankrike Philips Energibesparande lampor och vitvaror Holland Saint-Gobain Isolerande fönster och mineralull Frankrike Schneider Electric Styrsystem för byggnader Frankrike Siemens Effektiv elöverföring, snåla lok Tyskland Toyota Motor Ledande på hybridbilar Japan Tyco International Vattenbehandling USA Valeo Automatisk start/stopp för bilar Frankrike Whirlpool Energisnåla vitvaror USA 7

8 Aktieindexobligation Norden 909AN och 909AO Följ de nordiska bolagen ut i världen De nordiska aktiemarknaderna har fallit kraftigt det senaste året. På lång sikt har dock de nordiska börserna gett en mycket god avkastning; högre än både den europeiska och den globala aktiemarknaden. Ett viktigt skäl är att många nordiska bolag är verksamma i många olika länder och har stor export. Det gör att bolagens riskspridning är god och att beroendet av de lokala marknaderna är begränsat. Tillsammans har de nordiska börserna många globalt framstående bolag inom till exempel detaljhandel, energi, läkemedel, telekom eller verkstad. För- och nackdelar Bolagen är relativt lågt värderade + Vinsterna är höga och bolagen har generellt starka finanser Den amerikanska dollarn har stigit, vilket gynnar de flesta nordiska företag De nordiska börserna är konjunkturkänsliga Kurssvängningarna är relativt stora på de nordiska börserna NORDEN 909AN Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 stora nordiska bolag, se sidan 9. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. Fakta om Norden 909AN Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr 4 56,9% 4 15,9 % 4 60% 16,7% kr 4 56,9% 4 15,9 % 4 40% 11,7% kr 37,3% 10,9% 20% 6,2% kr 17,6% 5,5% 0% 0,0% -2,0% -0,6% -20% -7,1% -2,0% -0,6% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. 8

9 NORDEN 909AO Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 stora nordiska bolag, se tabellen nedan. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. I detta alternativ betalar du 1000 kronor mer per aktieindexobligation än i Norden 909AN. I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mer pengar om aktierna stiger. Fakta om Norden 909AO Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 180 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr kr 4 85,4% 4 22,4% 4 60% 16,7% kr kr 4 85,4% 4 22,4% 4 40% 11,7% kr kr 53,3% 15,0% 20% 6,2% kr kr 21,2% 6,5% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -20 % -7,1 % kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 180 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. Bolagen i aktiekorgarna i Norden 909AN och 909AO Bolag Bransch Land ABB Verkstad Sverige AstraZeneca Läkemedel Sverige Atlas Copco Verkstad Sverige Ericsson Telekomutrustning Sverige Fortum Energi Finland Hennes & Mauritz Detaljhandel Sverige Nokia Telekomutrustning Finland Novo Nordisk Läkemedel Danmark Orkla Konglomerat Norge Sandvik Verkstad Sverige StatoilHydro Energi Norge Telenor Telekomoperatör Norge TeliaSonera Telekomoperatör Sverige Vestas Vindkraft Danmark Volvo Lastvagnar Sverige 9

10 Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS Låt dina sparpengar växa med de svenska storföretagen Från toppnivåerna i juli 2007 har Stockholmsbörsen fallit med cirka 50 procent, vilket är betydligt mer än genomsnittet av världens aktiemarknader. Under samma period har de svenska företagens vinster minskat med cirka 15 procent. De stora kursnedgångarna har medfört att de svenska storbolagen nu är lågt värderade. Sett till bolagens vinster har Stockholmsbörsen inte varit så här billig sedan början av 1990-talet. Den svenska börsen är bland de aktiemarknader i världen som historiskt gått bäst, mycket tack vare att företagen expanderat i världen. Även i dag växer många av dessa företag snabbt, nu på tillväxtmarknader som Indien och Kina. I Svenska storbolag har vi valt ut tio aktier som fallit kraftigt och som nu har en attraktiv värdering. Många av börsens största sektorer finns med, såsom bank, bygg, detaljhandel, fordon, läkemedel, skog, telekom och verkstad. För- och nackdelar Marknadsledande bolag + Företagen har generellt starka finanser Exportföretagen gynnas av en starkare dollar Svenska storbolag är ofta konjunkturkänsliga Kurssvängningarna på börsen är stora SVENSKA STORBOLAG 909AS Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med tio svenska storbolag; Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas Copco, Ericsson, Hennes & Mauritz, Sandvik, SCA, SEB, Skanska och Volvo. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 16 procent. Fakta om Svenska storbolag 909AS Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång per aktie (tak) 16 % Courtage 1% Löptid 17 månader Så här kan det bli Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 20% 14,0% kr 4 14,9 % 4 10,4 % 4 16% 11,2% kr 4 14,9 % 4 10,4 % 4 10% 7,1% kr 8,9% 6,3% 0% 0,0% -1,0% -0,7% -10% -7,3% -1,0% -0,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 16 procent. 10

11 Råvaruobligation Olja 909RO Tjäna pengar på det svarta guldet utan onödiga risker Under de senaste åren har oljepriset stigit kraftigt. Även efter den senaste tidens nedgång ligger oljepriset på en historiskt hög nivå. Den främsta anledningen till det höga oljepriset är den starka ekonomiska utvecklingen i tillväxtländer som Indien och Kina. Samtidigt har det visat sig vara svårt att öka produktionen av olja, på grund av eftersatta produktionsanläggningar, stigande kostnader för nya oljefält samt politisk turbulens i många oljeproducerande regioner. Mycket tyder på att de besvärliga förhållandena på produktionssidan kommer att bestå, samtidigt som tillväxtländerna fortsätter att växa. Detta talar för ett stigande oljepris framöver. För- och nackdelar Bra komplement till aktier + Oljan kan vara ett bra skydd mot inflation Dra nytta av tillväxten i världens snabbast växande länder Risk för lägre oljepris vid svag konjunktur Förbränning av olja bidrar till växthuseffekten OLJA 909RO Råvaruobligationen är kopplad till oljepriset ( West Texas Intermediate ). Oljeprisets uppgång är maximerad till 50 procent. Fakta om Olja 909RO Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång för oljepriset (tak) 50 % Courtage 2 % Löptid 3 år Så här har det gått för oljepriset* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Oljeprisets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 60% 16,7% kr kr 4 33,7% 4 10,0 % 4 50% 14,2% kr kr 4 33,7% 4 10,0 % 4 45% 13,0% kr kr 29,2% 8,8% 30% 9,0% kr kr 15,9% 4,9% 15% 4,7% kr kr 2,5% 0,8% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -15% -5,2% kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12). 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom taket för oljepriset är 50 procent. 11

12 Det här är också viktigt att veta Courtage När du köper våra kapitalskyddade placeringar betalar du ett courtage. Courtaget är 1 procent för 909AS och 2 procent för övriga alternativ. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Startindex och startkurser Startindex och startkurser fastställs enligt följande: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och Grön teknik 909AH den 26 november Aktieindexobligation Norden 909AN och Norden 909AO den 20 november Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS den 20 november Råvaruobligation Olja 909RO den 20 november Värdet under löptiden andrahandsmarknad Våra kapitalskyddade placeringar avses handlas på börsen från och med den 27 november Du kan följa värdet på dem på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutindex, slutkurser och genomsnittsberäkning Slutindex och slutkurser fastställs enligt följande: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG, Grön teknik 909AH, Norden 909AN och Norden 909AO: Aktiekorgarnas genomsnittliga värde från och med den 21 juli 2011 till och med den 21 november 2011, med en avläsning varje månad. Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 8 februari 2010 till och med den 22 mars 2010, med en avläsning varje vecka. Råvaruobligation Olja 909RO: Oljeprisets genomsnittliga värde från och med den 21 juli 2011 till och med den 21 november 2011, med en avläsning varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en värdestegring under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG den 8 december Aktieindexobligation Grön teknik 909AH den 8 december Aktieindexobligation Norden 909AN den 8 december Aktieindexobligation Norden 909AO den 8 december Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS den 12 april Råvaruobligation Olja 909RO den 8 december Uppräkningsfaktor Uppräkningsfaktorn talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 20 november Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida volatiliteten på marknaderna, samt det förväntade framtida oljepriset förändras fram till detta datum. Maximal uppgång tak Aktieindexobligation Grön teknik 909AG, Grön teknik 909AH, Norden 909AN, Norden 909AO och Svenska storbolag 909AS har en maximal uppgång per aktie (tak). Råvaruobligation Olja 909RO har ett tak för oljeprisets uppgång. Taken gör att uppräkningsfaktorerna blir högre än vad de annars skulle vara. Kursuppgångar över respektive tak påverkar inte avkastningens storlek. Valuta Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Underliggande aktier Information om underliggande aktier finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 17 november Volymen i Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och Grön teknik 909AH är begränsad till totalt nominellt kronor. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst: 65 % för Aktieindexobligation Grön teknik 909AG. 135 % för Aktieindexobligation Grön teknik 909AH. 85 % för Aktieindexobligation Norden 909AN. 160 % för Aktieindexobligation Norden 909AO. 85 % för Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS. 80 % för Råvaruobligation Olja 909RO. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktieindexobligationer beskattas på samma sätt som aktier. Råvaruobligationer beskattas på samma sätt som ränta. Alternativ skattemiljö Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. Dessutom behöver affärerna inte deklareras. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den kapitalskyddade placeringen säljs före återbetalningsdagen betalas vanligt courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,8 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den kapitalskyddade placeringen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Risker med Kapitalskyddade placeringar 909 Med våra kapitalskyddade placeringar tar du inga onödiga risker. Det finns dock vissa risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. Kreditrisk emittentrisk Kapitalskyddade placeringar 909 emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av Kapitalskyddade placeringar 909 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. 12

13 Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Överkurs, ökad risk större potential Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar 909 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Fullständiga villkor Kapitalskyddade placeringar 909 ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. 13

14

15

16 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 8,5 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Kapitalskyddade placeringar 909 direkt på nätet. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 16

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag! SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 26 mars 2014 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisning

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer