Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nå dina mål utan att ta onödiga risker"

Transkript

1 KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1

2 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade placeringar. Det handlar om att nå sina mål, utan att ta onödiga risker. Med kapitalskyddade placeringar är målen givetvis av ekonomisk natur. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du kan känna dig trygg. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker, eller fega och vinna som vi brukar säga. Diagrammet nedan visar att de som sparat i våra aktieindexobligationer sedan 1994 har fått en avkastning på i genomsnitt 8,5 procent per år*. Det betyder att kronor växt till kronor. Bilden visar också att världens börser gett en avkastning på 5,7 procent per år. Det blir bara kronor. De som valt att placera sina sparpengar i våra aktieindexobligationer har bevisligen både kunnat fega och vinna. Det känns väldigt bra att vi nu har breddat utbudet av våra kapitalskyddade placeringar. Välj så många du vill. Trevlig läsning. Handelsbankens aktieindexobligationer Världens börser juni 95 juni 96 juni 97 juni 98 juni 99 juni 00 juni 01 juni 02 juni 03 juni 04 juni 05 juni 06 juni 07 juni 08 juni Källa: Handelsbanken Capital Markets. Världens börser representeras av aktieindexet MSCI World Total Return. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 2

3 Sex trygga sätt att tjäna pengar Aktieindexobligation Grön teknik Spara på miljön med möjlighet till god avkastning. Aktieindexobligation Grön teknik följer utvecklingen i 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik. Aktieindexobligation Grön teknik finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Aktieindexobligation Norden Följ de nordiska företagen ut i världen. Aktieindexobligation Norden finns i två alternativ, ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar. Aktieindexobligation Svenska storbolag Låt dina pengar växa med de svenska storföretagen. Placera i Sverige på lite kortare sikt. Aktieindexobligation Svenska storbolag har 17 månaders löptid. Råvaruobligation Olja Tjäna pengar på det svarta guldet utan onödiga risker. Råvaruobligation Olja är kopplad till oljeprisets utveckling. Kapitalskyddade placeringar 909 Alternativ Pris per styck Du får minst tillbaka (nominellt belopp) 1. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent (tak). 2. Varje akties uppgång är maximerad till 16 procent (tak). 3. Oljeprisets uppgång är maximerad till 50 procent (tak). Uppräkningsfaktorerna fastställs den 20 november och är oförändrade under hela löptiden. Preliminär uppräkningsfaktor Löptid Courtage Aktieindexobligation Grön teknik 909AG % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Grön teknik 909AH % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Norden 909AN % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Norden 909AO % 1 3 år 2% Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS % 2 17 mån 1% Råvaruobligation Olja 909RO % 3 3 år 2% 3

4 Den 20 oktober 2008 Positiva signaler i turbulenta tider Den senaste tiden har det varit turbulent på finansmarknaden. Regeringar, myndigheter och centralbanker har arbetat hårt för att lösa problemen. På några få veckor har flera viktiga pusselbitar kommit på plats för att stabilisera marknaderna. Den amerikanska kongressen har godkänt ett program för att köpa olika typer av obligationer. I USA och Europa har myndigheterna på olika sätt stöttat bankerna. Centralbanker världen runt har försett banksystemet med likviditet. Slutligen har centralbankerna gjort en samordnad räntesänkning i syfte att få ner räntenivåerna. På kort sikt kommer den reala ekonomin såsom produktion och sysselsättning att påverkas negativt av turbulensen på finansmarknaderna. Men det finns också flera positiva signaler. Oljepriset har liksom andra råvarupriser fallit kraftigt, vilket leder till lägre inflation. Starka produktivitetsökningar i USA talar också för lägre inflation. Därmed blir det troligt med fler räntesänkningar. När räntesänkningarna slår igenom på bostadsräntorna, lättar bördan för låntagarna. Dollarn har också stärkts kraftigt mot euron och kronan, vilket är gynnsamt för svenska företags konkurrenskraft. För att hålla uppe den globala tillväxten är det avgörande att den kinesiska ekonomin fortsätter att växa snabbt. Därför är det glädjande att inflationen nu faller snabbt även i Kina. Detta gör det möjligt för myndigheterna att stimulera ekonomin och hålla uppe tillväxten. I turbulenta tider är det extra viktigt att tänka på hur man placerar sina pengar. Riskerna är stora, men även möjligheterna. Kapitalskyddade placeringar är en intressant sparform för den som vill ta begränsade risker, men ändå vill vara med när marknaderna vänder upp igen. Det finns ingen bank i Norden som ratinginstituten bedömer vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Med Handelsbankens kapitalskyddade placeringar är ditt sparande tryggt. Jan Häggström Chefsekonom, Handelsbanken PS.Gå in på så ser du vilka kapitalskyddade placeringar jag tycker är mest intressanta denna gång. 4

5 Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Att spara i aktier har över tiden gett en bra avkastning. Det finns dock en nackdel med att placera direkt i aktier; när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. Den stora fördelen med våra kapitalskyddade placeringar är att du tjänar pengar när marknaden går upp, samtidigt som du landar mjukt om marknaden faller. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Hur mycket pengar du får tillbaka är dels beroende av det nominella beloppet, dels av tilläggsbeloppet. Det du får tillbaka, återbetalt belopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp Låt oss ta ett exempel med en aktieindexobligation Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet, tryggheten, och är onor per aktieindexobligation du köper. Det nominella beloppet får du alltid tillbaka. I några av våra aktieindexobligationer kan du välja att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är oftast kronor per aktieindexobligation och är pengar som du förlorar om börsen faller. Samtidigt gör överkursen att du tjänar ännu mer om börsen stiger. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar tjänar du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig, den så kallade uppräkningsfaktorn. Om uppräkningsfaktorn är större än 100 procent får du tillgodoräkna dig mer än marknadens faktiska uppgång! Det är Handelsbanken som ansvarar för att både det nominella beloppet och tilläggsbeloppet återbetalas. Det gör att du kan känna dig trygg. I denna broschyr finns även en råvaruobligation på olja, den fungerar på precis samma sätt som våra aktieindexobligationer. Tilläggsbelopp = Nominellt belopp Uppgång i marknaden Uppräkningsfaktor Här kommer ett räkneexempel Anta att du köper 10 stycken Aktieindexobligation Norden 909AO för totalt 1onor. Det nominella beloppet är då kronor. Låt oss vidare anta att uppräkningsfaktorn fastställs till 180 procent och alla ingående aktier stiger med 40 procent. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: Tilläggsbelopp= kr 180% 40%= kr. Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså: kr kr= kr. Skulle aktierna däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, kronor! Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på Internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 november. Betalning sker den 20 november. På Internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 5

6 Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och 909AH Spara på miljön med möjlighet till god avkastning Behovet av ny teknologi för att möta de globala utmaningarna inom klimat och miljö är enormt. Ny teknologi behövs för att minska utsläppen av växthusgaser och för att möta den snabbt växande efterfrågan på energi. Det handlar både om att utveckla helt nya teknologier och att kommersialisera existerande lösningar. I Aktieindexobligation Grön teknik ingår bland annat bolag som utvecklar och säljer produkter som sparar energi, till exempel inom belysning, värme och kyla, vitvaror, bilar eller elöverföring. För- och nackdelar Stort behov av teknisk utveckling för att möta framtidens utmaningar + Växande efterfrågan på energi Begränsade utsläpp av växthusgaser är en global prioritering Bolagen är beroende av framtida politiska beslut och av energiprisernas utveckling Vissa av de utvalda bolagen har idag en begränsad verksamhet inom grön teknik GRÖN TEKNIK 909AG Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik, se sidan 7. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. Fakta om Grön teknik 909AG Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 80 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60 % Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr 4 45,1% 4 13,0 % 4 60% 16,7% kr 4 45,1% 4 13,0 % 4 40% 11,7% kr 29,4% 8,8% 20 % 6,2% kr 13,7% 4,3% 0% 0,0% -2,0% -0,6% -20% -7,1% -2,0% -0,6% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier har haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 80 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. 6

7 GRÖN TEKNIK 909AH Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 bolag över hela världen som på olika sätt arbetar med grön teknik, se tabellen nedan. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. I detta alternativ betalar du 1000 kronor mer per aktieindexobligation än i Grön teknik 909AG. Fakta om Grön teknik 909AH Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 155 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mer pengar om aktierna stiger. Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr kr 4 72,0 % 4 19, 5 % 4 60% 16,7% kr kr 4 72,0 % 4 19, 5 % 4 40% 11,7% kr kr 44,4% 12,8% 20% 6, 2% kr kr 16,8% 5, 2% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -20 % -7,1 % kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier har haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 155 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. Bolagen i aktiekorgarna i Grön teknik 909AG och 909AH Bolag Exempel på grön teknik Land DENSO Bilteknologi för mindre utsläpp av koldioxid Japan Ecolab Miljövänlig rengöring och vattenbehandling USA Emerson Electric Effektiv luftkonditionering, utsläppskontroll USA Hitachi Betygssätter produkter efter miljövänlighet Japan Johnson Controls Styrdon för byggnader, batterier för hybridbilar USA LG Electronics TV och laptops med låg standby-förbrukning Sydkorea Michelin Däck som minskar bränsleförbrukningen Frankrike Philips Energibesparande lampor och vitvaror Holland Saint-Gobain Isolerande fönster och mineralull Frankrike Schneider Electric Styrsystem för byggnader Frankrike Siemens Effektiv elöverföring, snåla lok Tyskland Toyota Motor Ledande på hybridbilar Japan Tyco International Vattenbehandling USA Valeo Automatisk start/stopp för bilar Frankrike Whirlpool Energisnåla vitvaror USA 7

8 Aktieindexobligation Norden 909AN och 909AO Följ de nordiska bolagen ut i världen De nordiska aktiemarknaderna har fallit kraftigt det senaste året. På lång sikt har dock de nordiska börserna gett en mycket god avkastning; högre än både den europeiska och den globala aktiemarknaden. Ett viktigt skäl är att många nordiska bolag är verksamma i många olika länder och har stor export. Det gör att bolagens riskspridning är god och att beroendet av de lokala marknaderna är begränsat. Tillsammans har de nordiska börserna många globalt framstående bolag inom till exempel detaljhandel, energi, läkemedel, telekom eller verkstad. För- och nackdelar Bolagen är relativt lågt värderade + Vinsterna är höga och bolagen har generellt starka finanser Den amerikanska dollarn har stigit, vilket gynnar de flesta nordiska företag De nordiska börserna är konjunkturkänsliga Kurssvängningarna är relativt stora på de nordiska börserna NORDEN 909AN Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 stora nordiska bolag, se sidan 9. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. Fakta om Norden 909AN Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr 4 56,9% 4 15,9 % 4 60% 16,7% kr 4 56,9% 4 15,9 % 4 40% 11,7% kr 37,3% 10,9% 20% 6,2% kr 17,6% 5,5% 0% 0,0% -2,0% -0,6% -20% -7,1% -2,0% -0,6% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. 8

9 NORDEN 909AO Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med 15 stora nordiska bolag, se tabellen nedan. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 60 procent. I detta alternativ betalar du 1000 kronor mer per aktieindexobligation än i Norden 909AN. I gengäld får du en betydligt högre uppräkningsfaktor och kan på så sätt tjäna mer pengar om aktierna stiger. Fakta om Norden 909AO Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 180 % Maximal uppgång per aktie (tak) 60% Courtage 2% Löptid 3 år Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80% 21,3% kr kr 4 85,4% 4 22,4% 4 60% 16,7% kr kr 4 85,4% 4 22,4% 4 40% 11,7% kr kr 53,3% 15,0% 20% 6,2% kr kr 21,2% 6,5% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -20 % -7,1 % kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 180 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 60 procent. Bolagen i aktiekorgarna i Norden 909AN och 909AO Bolag Bransch Land ABB Verkstad Sverige AstraZeneca Läkemedel Sverige Atlas Copco Verkstad Sverige Ericsson Telekomutrustning Sverige Fortum Energi Finland Hennes & Mauritz Detaljhandel Sverige Nokia Telekomutrustning Finland Novo Nordisk Läkemedel Danmark Orkla Konglomerat Norge Sandvik Verkstad Sverige StatoilHydro Energi Norge Telenor Telekomoperatör Norge TeliaSonera Telekomoperatör Sverige Vestas Vindkraft Danmark Volvo Lastvagnar Sverige 9

10 Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS Låt dina sparpengar växa med de svenska storföretagen Från toppnivåerna i juli 2007 har Stockholmsbörsen fallit med cirka 50 procent, vilket är betydligt mer än genomsnittet av världens aktiemarknader. Under samma period har de svenska företagens vinster minskat med cirka 15 procent. De stora kursnedgångarna har medfört att de svenska storbolagen nu är lågt värderade. Sett till bolagens vinster har Stockholmsbörsen inte varit så här billig sedan början av 1990-talet. Den svenska börsen är bland de aktiemarknader i världen som historiskt gått bäst, mycket tack vare att företagen expanderat i världen. Även i dag växer många av dessa företag snabbt, nu på tillväxtmarknader som Indien och Kina. I Svenska storbolag har vi valt ut tio aktier som fallit kraftigt och som nu har en attraktiv värdering. Många av börsens största sektorer finns med, såsom bank, bygg, detaljhandel, fordon, läkemedel, skog, telekom och verkstad. För- och nackdelar Marknadsledande bolag + Företagen har generellt starka finanser Exportföretagen gynnas av en starkare dollar Svenska storbolag är ofta konjunkturkänsliga Kurssvängningarna på börsen är stora SVENSKA STORBOLAG 909AS Aktieindexobligationen är kopplad till en korg med tio svenska storbolag; Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas Copco, Ericsson, Hennes & Mauritz, Sandvik, SCA, SEB, Skanska och Volvo. Alla bolag har lika vikt i korgen. Varje akties uppgång är maximerad till 16 procent. Fakta om Svenska storbolag 909AS Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång per aktie (tak) 16 % Courtage 1% Löptid 17 månader Så här kan det bli Så här har det gått för aktiekorgen* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 20% 14,0% kr 4 14,9 % 4 10,4 % 4 16% 11,2% kr 4 14,9 % 4 10,4 % 4 10% 7,1% kr 8,9% 6,3% 0% 0,0% -1,0% -0,7% -10% -7,3% -1,0% -0,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom tak per aktie är 16 procent. 10

11 Råvaruobligation Olja 909RO Tjäna pengar på det svarta guldet utan onödiga risker Under de senaste åren har oljepriset stigit kraftigt. Även efter den senaste tidens nedgång ligger oljepriset på en historiskt hög nivå. Den främsta anledningen till det höga oljepriset är den starka ekonomiska utvecklingen i tillväxtländer som Indien och Kina. Samtidigt har det visat sig vara svårt att öka produktionen av olja, på grund av eftersatta produktionsanläggningar, stigande kostnader för nya oljefält samt politisk turbulens i många oljeproducerande regioner. Mycket tyder på att de besvärliga förhållandena på produktionssidan kommer att bestå, samtidigt som tillväxtländerna fortsätter att växa. Detta talar för ett stigande oljepris framöver. För- och nackdelar Bra komplement till aktier + Oljan kan vara ett bra skydd mot inflation Dra nytta av tillväxten i världens snabbast växande länder Risk för lägre oljepris vid svag konjunktur Förbränning av olja bidrar till växthuseffekten OLJA 909RO Råvaruobligationen är kopplad till oljepriset ( West Texas Intermediate ). Oljeprisets uppgång är maximerad till 50 procent. Fakta om Olja 909RO Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär uppräkningsfaktor 100 % Maximal uppgång för oljepriset (tak) 50 % Courtage 2 % Löptid 3 år Så här har det gått för oljepriset* okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 Källa: Bloomberg *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli Oljeprisets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 60% 16,7% kr kr 4 33,7% 4 10,0 % 4 50% 14,2% kr kr 4 33,7% 4 10,0 % 4 45% 13,0% kr kr 29,2% 8,8% 30% 9,0% kr kr 15,9% 4,9% 15% 4,7% kr kr 2,5% 0,8% 0% 0,0% kr -10,9% -3,7% -15% -5,2% kr -10,9% -3,7% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 12). 2. Baserat på en uppräkningsfaktor på 100 procent. 3. Inklusive courtage. 4. Maximal avkastning eftersom taket för oljepriset är 50 procent. 11

12 Det här är också viktigt att veta Courtage När du köper våra kapitalskyddade placeringar betalar du ett courtage. Courtaget är 1 procent för 909AS och 2 procent för övriga alternativ. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Startindex och startkurser Startindex och startkurser fastställs enligt följande: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och Grön teknik 909AH den 26 november Aktieindexobligation Norden 909AN och Norden 909AO den 20 november Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS den 20 november Råvaruobligation Olja 909RO den 20 november Värdet under löptiden andrahandsmarknad Våra kapitalskyddade placeringar avses handlas på börsen från och med den 27 november Du kan följa värdet på dem på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutindex, slutkurser och genomsnittsberäkning Slutindex och slutkurser fastställs enligt följande: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG, Grön teknik 909AH, Norden 909AN och Norden 909AO: Aktiekorgarnas genomsnittliga värde från och med den 21 juli 2011 till och med den 21 november 2011, med en avläsning varje månad. Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 8 februari 2010 till och med den 22 mars 2010, med en avläsning varje vecka. Råvaruobligation Olja 909RO: Oljeprisets genomsnittliga värde från och med den 21 juli 2011 till och med den 21 november 2011, med en avläsning varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en värdestegring under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation Grön teknik 909AG den 8 december Aktieindexobligation Grön teknik 909AH den 8 december Aktieindexobligation Norden 909AN den 8 december Aktieindexobligation Norden 909AO den 8 december Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS den 12 april Råvaruobligation Olja 909RO den 8 december Uppräkningsfaktor Uppräkningsfaktorn talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 20 november Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida volatiliteten på marknaderna, samt det förväntade framtida oljepriset förändras fram till detta datum. Maximal uppgång tak Aktieindexobligation Grön teknik 909AG, Grön teknik 909AH, Norden 909AN, Norden 909AO och Svenska storbolag 909AS har en maximal uppgång per aktie (tak). Råvaruobligation Olja 909RO har ett tak för oljeprisets uppgång. Taken gör att uppräkningsfaktorerna blir högre än vad de annars skulle vara. Kursuppgångar över respektive tak påverkar inte avkastningens storlek. Valuta Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Underliggande aktier Information om underliggande aktier finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 17 november Volymen i Aktieindexobligation Grön teknik 909AG och Grön teknik 909AH är begränsad till totalt nominellt kronor. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst: 65 % för Aktieindexobligation Grön teknik 909AG. 135 % för Aktieindexobligation Grön teknik 909AH. 85 % för Aktieindexobligation Norden 909AN. 160 % för Aktieindexobligation Norden 909AO. 85 % för Aktieindexobligation Svenska storbolag 909AS. 80 % för Råvaruobligation Olja 909RO. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Beskattning Aktieindexobligationer beskattas på samma sätt som aktier. Råvaruobligationer beskattas på samma sätt som ränta. Alternativ skattemiljö Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. Dessutom behöver affärerna inte deklareras. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den kapitalskyddade placeringen säljs före återbetalningsdagen betalas vanligt courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,8 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den kapitalskyddade placeringen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Risker med Kapitalskyddade placeringar 909 Med våra kapitalskyddade placeringar tar du inga onödiga risker. Det finns dock vissa risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. Kreditrisk emittentrisk Kapitalskyddade placeringar 909 emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av Kapitalskyddade placeringar 909 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. 12

13 Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Överkurs, ökad risk större potential Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar 909 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Fullständiga villkor Kapitalskyddade placeringar 909 ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. 13

14

15

16 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 8,5 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Kapitalskyddade placeringar 909 direkt på nätet. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 16

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 903 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 19 oktober 2014 Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden Inledning Innehåll 22 september

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g sverige 12 tillväxt s i s ta t e c k n 10 okt i n g s d a g aktieindexobligation Den svenska aktiemarknaden har präglats av osäkerhet den senaste tiden. Samtidigt har många aktievärderingar blivit tämligen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015 Innovation Europa Sverige Inledning 19 januari 2015 Innehåll 3 Sammanfattning Tre viktiga trender

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation 831 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5502 Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015 Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 16 februari 2015 Centralbankerna ger nordiska företag valutamedicin

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015 Innovation Löpande avkastning Norden Inledning Innehåll 15 december 2014 Innovationer är avkastningens

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014 Asien Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 27 mars 2014 Politisk oro men ekonomisk återhämtning

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014 Europa Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 17 april 2014 Stimulanser gynnar Europas börser

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 2

Aktieindexobligation Sverige 2 structured financial products Aktieindexobligation Sverige 2 Exponering mot den svenska aktiemarknaden Januari 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Sid Slutliga Villkor 2-7. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087B 2-3. Information om underliggande 4

Sid Slutliga Villkor 2-7. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087B 2-3. Information om underliggande 4 Lån 5087 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087A Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087B Sid Slutliga Villkor 2-7 Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087A 2-3 Produktspecifika

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5503. Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015. Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5503. Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015. Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5503 Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015 Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 26 mars 2015 Tyskland är euroområdets tillväxtmotor 3 4 6 7

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Sid Slutliga Villkor 2-5. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 5501 2-3. Information om underliggande 3

Sid Slutliga Villkor 2-5. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 5501 2-3. Information om underliggande 3 Lån 5501 Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 5501 Sid Slutliga Villkor 2-5 Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 5501 2-3 Information om underliggande 3 Erbjudandets former

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 Lån 921 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer