kapitalskyddade placeringar # 962

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kapitalskyddade placeringar # 962"

Transkript

1 sista SiSta dag dag för för köp köp januari januari KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd aktieindexobligation Europeiska Bolag aktieindexobligation Svenska Bolag MarknadsföringsMaterial

2 Innehåll Innehåll 3 4 Sammanfattning Så fungerar det Alltid med kapitalskydd 6 8 portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd aktieindexobligation Europeiska Bolag 14 Villkor och risker aktieindexobligation Svenska Bolag P K Kapitalskyddade de plac placering eringaar ett ett alt alterna ernatitivv til till kon konttospa sparrande 2

3 Sammanfattning erbjudande Våra kapitalskyddade placeringar Alltid med kapitalskydd Portföljobligation ta del av flera marknader i en enda placering, utan onödiga risker. Aktieindexobligation Norden passar den som vill placera i nordiska aktier till låg risk. Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Europeiska Bolag en placering i europeiska bolag med potential att gynnas av en europeisk återhämtning, utan onödiga risker. Aktieindexobligation Svenska Bolag en placering i svenska bolag med attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. Kapitalskyddade placeringar 962 Alltid med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 kupong 2 (cirka) Portföljobligation Bas 962PF 55% - 5 år Portföljobligation Extra 962PX kr 115 % - 5 år Aktieindexobligation Norden Bas 962AN 55 % - 5 år Aktieindexobligation Norden Extra 962AX kr 120 % - 5 år Just nu med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 kupong 2 (cirka) Aktieindexobligation Europeiska Bolag Bas 962AE 65 % - 5 år Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 962AZ kr 140 % - 5 år Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 962AY kr 140 % - 3 år 1. deltagandegrad fastställs den 23 januari 2014 och är oförändrad under hela löptiden. 2. kupong fastställs den 23 januari ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 3

4 Så fungerar det Alltid eller Just nu? för att göra det lättare att hitta den placering som passar bäst har vi delat in vårt kapitalskyddade erbjudande i två delar: Alltid med kapitalskydd och Just nu med kapitalskydd. Just nu med kapitalskydd Just nu med kapitalskydd kan ses som kryddan i sparandet. Här erbjuder vi spännande och aktuella placeringar baserade på Handelsbankens uppfattning kring olika marknader just nu. därför kan konstruktionen och marknaden variera. Alltid med kapitalskydd Alltid med kapitalskydd bör ses som grunden i sparandet. aktieindex- obligation norden och portföljobligation finns alltid med i våra erbjudanden. Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Man vet redan vid köptillfället vad man minst får tillbaka på återbetalningsdagen. kapitalskyddade placeringar är därför ett bra komplement till traditionellt räntesparande. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att placeraren minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden stiger. kombinationen av de två gör att man kan få en god avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade. alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas hur mycket pengar man får tillbaka. det går dock att sälja våra kapitalskyddade placeringar när man vill till aktuell kurs. tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett engångsbelopp vid slutet, eller löpande avkastning i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången man får tillgodoräkna sig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. Våra kapitalskyddade placeringar läggs i en depå eller ett Vp-konto. de fungerar även i investeringssparkonto (isk), individuellt pensionssparande (ips) och i kapitalförsäkringar. det finns vissa risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. läs mer om dessa på sidan 15. läs mer om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på 4

5 Så fungerar det Bas eller Extra? Bas minst pengarna tillbaka Alternativet Bas passar den som minst vill ha pengarna tillbaka och är ett bra alternativ till vanliga ränteplaceringar. Bas kostar onor för en post om nominellt onor. en kapitalskyddad placering Bas ger alltid minst pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som det finns möjlighet till god avkastning. Extra möjlighet till extra avkastning Alternativet Extra passar den som vill ha möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs. överkursen ger alltså möjlighet till högre avkastning. den är vanligtvis kronor per post om nominellt onor. Om marknaden faller, förlorar placeraren överkursen. Tilläggsbelopp möjlig avkastning överkurs Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp möjlig avkastning arrangörsarvode marknadsdel arrangörsarvode marknadsdel nominellt belopp nominellt belopp obligation nominellt belopp obligation nominellt belopp startdag ÅTerbeTalningsdag startdag ÅTerbeTalningsdag Så här köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 19 januari Betalning sker den 23 januari på internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under spara och placera aktuella erbjudanden anmälan. Har du inte internet- tjänsten eller inte är kund hos Handelsbanken köper du på på våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 5

6 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Med Handelsbankens portföljobligation får man allt man behöver i en enda placering, dessutom med kapitalskydd. portföljobligationen kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar, där kapitalskyddet utgör räntedelen. portföljobligationen är kopplad till fyra marknader: aktier från världens rika länder: 35 procent aktier från nordiska bolag: 35 procent aktier från tillväxtmarknader: 15 procent råvaror: 15 procent portföljen med olika marknader ger en god riskspridning i placeringen. den största delen av portföljen består av aktier från norden och världens andra rika länder, samtidigt som en del av placeringen sker i aktier från tillväxtmarknaderna. en del av kapitalet placeras även i råvaror vilket är bra om råvarumarknaderna tar fart. den goda riskspridningen ökar chansen till avkastning. portföljobligationen har ytterligare en god egenskap. det räcker att en marknad stiger för att obligationen ska betala tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Marknader som faller ges värdet noll när korgens utveckling beräknas. portföljobligationen utgör en bra grund i ett brett sparande med låg risk. För- och nackdelar För vem? flera olika marknader i en placering, med kapitalskydd det räcker med att en marknad stiger för att få avkastning god riskspridning ingen löpande avkastning. portföljobligationen passar dig som vill ha ett brett sparande med låg risk. portföljobligation Bas kan ses som ett alternativ till ränteplaceringar, för dig som inte behöver löpande avkastning. portföljobligation extra har lite högre risk och passar dig som vill ha en större potential i ditt sparande. Båda portföljobligationerna kan gärna kompletteras med andra, smalare, placeringar, till exempel om man tror särskilt mycket på en enskild marknad. Marknaderna i Portföljobligation portföljobligationen är kopplad till fyra olika index*: World Balance nordic Balance (sek) emerging Markets Balance Commodity Balance samtliga index utom nordic Balance beräknas i amerikanska dollar, vilket medför att avkastningen på dessa marknader påverkas av valutakursens utveckling. ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. läs mer om balanserade index på Så här har det gått för indexen i portföljen** dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Nordic Balance (SEK) Commodity Balance *fullständiga indexnamn återfinns på sidan 14. **december 2008 = 100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. indexen har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets World Balance Emerging Markets Balance 6

7 Portföljobligation Portföljobligation Bas 962PF portföljobligation Bas passar den som vill placera tryggt i en bred världsportfölj. placeringen ger preliminärt 55 procent av portföljens uppgång och betalar tillbaka placerat kapital på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. se tabellen nedan och läs mer på sidan 14 under Valutaexponering. det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Bas 962PF pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 55 % riskindikator 2 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14), och antagande om att alla index utvecklats lika. 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 4,7 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 6,1 % i avkastning per år. Portföljobligation Extra 962PX portföljobligation extra passar den som vill placera i en bred världsportfölj och få större utväxling på sin placering jämfört med portföljobligation Bas. portföljobligation extra 962pX ger preliminärt 115 procent av uppgången i portföljen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. se tabellen nedan och läs mer på sidan 14 under Valutaexponering. det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Extra 962PX pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 115 % riskindikator 3 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 71,1 % 11,2 % 60 % 9,9 % kr kr 50,6 % 8,4 % 40 % 7,0 % kr kr 30,1 % 5,4 % 20 % 3,7 % kr kr 9,6 % 1,8 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14), och antagande om att alla index utvecklats lika. 2. Baserat på en deltagandegrad på 115 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 7,3 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,6 % i avkastning per år. 7

8 Alltid med kapitalskydd Aktieindexobligation Norden Placera i Norden och få hela världen på köpet Med en placering i nordiska aktier får man hela världen på köpet. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin. sverige och finland har verkstads- och telekomföretag. danmark och norge har sjöfart och energibolag. tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel bankerna, detaljhandeln och läkemedelsbolagen. nordiska företag har generellt starka finanser, ledande marknadspositioner och god bolagsstyrning. det skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt, även om de nordiska börserna ofta svänger en del på kort och medellång sikt. sedan 1970 har de nordiska börserna gett en avkastning på i genomsnitt 13,8 procent per år*. Med tanke på de nordiska företagens goda finanser, ledande positioner och starka ställning på tillväxtmarknaderna bör de kunna ge en god avkastning även framöver. För- och nackdelar För vem? Många nordiska bolag är marknadsledande globalt stor exponering mot tillväxtmarknaderna Bra alternativ till nordiska aktier, med betydligt lägre risk nordiska börserna svänger ofta kraftigt norden påverkas av den finansiella oron i europa. aktieindexobligation norden passar dig som vill placera i nordiska aktier till en begränsad och låg risk. norden Bas passar för dig som vill vara säker att minst få tillbaka ditt placerade kapital. norden extra har större potential till avkastning men innebär också en viss känd förlustrisk. *källa: MsCi Aktieindexet Nordic Balance aktieindexobligation norden är kopplad till Handelsbankens balanserade aktieindex nordic Balance (sek)*. indexet följer de 120 största och mest omsatta aktierna i norden. de fem största aktierna i index är just nu novo nordisk, H&M, ericsson, nordea och nokia. ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. läs mer om balanserade index på * fullständigt indexnamn återfinns på sidan 14. **december 2008=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. aktieindexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här har det gått för aktieindexet** dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 8

9 Aktieindexobligation Norden Norden Bas 962AN aktieindexobligation norden Bas passar den som vill placera tryggt på den nordiska aktiemarknaden. placeringen ger preliminärt 55 procent av indexets uppgång och betalar tillbaka placerat kapital på återbetalningsdagen. Fakta om Norden Bas 962AN pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 55 % riskindikator 2 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Norden Extra 962AX aktieindexobligation norden extra passar den som vill tjäna pengar på den nordiska aktiemarknaden och samtidigt få större utväxling på sin placering jämfört med norden Bas. aktieindexobligation norden extra 962aX ger preliminärt 120 procent av uppgången i indexet. Fakta om Norden Extra 962AX pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 120 % riskindikator 3 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 74,7 % 11,7 % 60 % 9,9 % kr kr 53,3 % 8,8 % 40 % 7,0 % kr kr 31,9 % 5,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 120 procent. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr kr 10,5 % 2,0 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 9

10 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Europeiska Bolag Gynnas av Europas återhämtning efter sex kvartal i rad med negativ tillväxt återvände euroområdet till positiv tillväxt under det andra kvartalet med överraskande stark tillväxt på kvartalsbasis. Vi tror nu att recessionen är över för euroområdet. problemen i södra europa med hög arbetslöshet och svaga statsfinanser är långt ifrån lösta, men i vissa avseenden tycks situationen ha stabiliserats. Bland annat har budgetunderskotten minskat i flera länder, samtidigt som konkurrenskraften förbättrats i många företag. sedan skuldkrisen bröt ut har börserna i euroområdet utvecklats betydligt svagare än exempelvis börserna i stockholm och new York. under den senaste femårsperioden har stockholmsbörsen (OMXs30 ) stigit med drygt 100 procent, samtidigt som europabörsen (euro stoxx 50 ) har stigit med omkring 30 procent. Värderingen av många europeiska bolag är därför betydligt lägre än för liknande bolag i sverige och usa. Om återhämtningen fortsätter är det sannolikt att värderingsskillnaderna minskar. Bolag är valutasäkrad, det vill säga en eventuell försvagning av euron påverkar inte värdet negativt. Med denna placering kan du spara på en marknad med stor återhämtningspotential till lägre risk. För- och nackdelar gynnas av europas återhämtning några av europas största bolag med starka marknadspositioner Valutasäkrad placering de ekonomiska problemen i europa är långt ifrån lösta politiska risker i framförallt sydeuropa kan ha en negativ påverkan på aktiemarknaden till aktieindexobligation europeiska Bolag har vi valt ut tio stora företag som vi bedömer har en attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. Många av marknadens viktigaste sektorer finns med, såsom bank, verkstad, energi, telekom, läkemedel, kemi och försäkring. Handelsbankens analytikers huvudscenario är att europeiska centralbanken (ecb) kommer att behålla styrräntan på en mycket låg nivå under många år framöver, vilket talar för en svagare euro. ett historiskt mönster är att aktier i länder där valutan försvagas utvecklas väl (till exempel steg tokyobörsen kraftigt när yenen började försvagas för ett år sedan). aktieindexobligation europeiska För vem? aktieindexobligation europeiska Bolag passar dig som vill placera i europeiska bolag med attraktiv värdering och goda utsikter vid en återhämtning i europa. aktieindexobligation europeiska Bolag Bas passar dig som vill vara säker på att minst få tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen, och kan därför vara ett alternativ till ränteplaceringar. europeiska Bolag extra kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Aktiekorg Europeiska Bolag aktieindexobligation europeiska Bolag är kopplad till en likaviktad korg med följande tio aktier: AkzoNobel: BNP Paribas: BMW: Deutsche Bank: Enel: Munich Re: Sanofi: Telefónica: Total: Vinci: nederländerna, färg och kemi frankrike, bank tyskland, bilar och motorcyklar tyskland, bank italien, produktion, distribution och försäljning av el tyskland, försäkringar och återförsäkringar frankrike, läkemedel och vaccin spanien, telekommunikation frankrike, produktion, distribution och försäljning av petroleumprodukter frankrike, bygg- och anläggning Så här har det gått för aktiekorgen* dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 *december 2008=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 10

11 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Europeiska Bolag Bas 962AE aktieindexobligation europeiska Bolag Bas passar den som vill placera i europeiska bolag med attraktiv värdering och goda utsikter. placeringen ger preliminärt 65 procent av uppgången i aktiekorgen. Fakta om Europeiska Bolag Bas 962AE pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 65 % riskindikator 2 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr 49,0 % 8,2 % 60 % 9,9 % kr 36,3 % 6,3 % 40 % 7,0 % kr 23,5 % 4,3 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 65 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr 10,8 % 2,0 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Europeiska Bolag Extra 962AZ aktieindexobligation europeiska Bolag extra passar den som vill placera i europeiska bolag med attraktiv värdering och goda utsikter, och samtidigt vill få möjlighet till en extra utväxling på sin placering jämfört med europeiska Bolag Bas. aktieindexobligation europeiska Bolag extra 962aZ ger preliminärt hela 140 procent av uppgången i aktiekorgen. Fakta om Europeiska Bolag Extra 962AZ pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 140 % riskindikator 3 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 88,9 % 13,4 % 60 % 9,9 % kr kr 64,0 % 10,3 % 40 % 7,0 % kr kr 39,0 % 6,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 140 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr kr 14,1 % 2,6 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 11

12 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Svenska Bolag Låt dina pengar växa med de svenska storföretagen stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt, i genomsnitt 10 procent per år sedan år 1900*. en viktig förklaring till den höga avkastningen är de globala svenska bolagen. Många svenska börsföretag är idag världsledande på sina områden, och de växer snabbt på tillväxtmarknaderna. svenska börsföretag har generellt starka finanser och hög lönsamhet. därför står de väl rustade för framtiden, samtidigt som de kan fortsätta expandera. samtidigt är svenska företag beroende av den globala konjunkturen. när den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen. när tillväxten mattas påverkas de svenska bolagen snabbt, även om många börsbolag faktiskt blivit mindre konjunkturkänsliga under senare år. i svenska Bolag har vi valt ut tio aktier som vi bedömer har en attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. Många av börsens viktigaste sektorer finns med, såsom bank, detaljhandel, konsumentvaror, telekom och verkstad. Med aktieindexobligation svenska Bolag kan du spara på en av världens bästa börser med lägre risk. För- och nackdelar Marknadsledande bolag företagen har generellt sett starka finanser och därför låg finansiell risk intressant företagskorg med stor potential risk för svag världskonjunktur med svårlösta skuldproblem och globala obalanser För vem? svenska bolag är ofta konjunkturkänsliga. aktieindexobligation svenska Bolag passar dig som vill placera i svenska bolag med attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. placeringen kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. * källa: Credit suisse global investment returns Yearbook Aktiekorg Svenska Bolag aktieindexobligation svenska Bolag är kopplad till en likaviktad korg med följande tio bolag: ABB: Atlas Copco: Electrolux: ledande inom kraft- och automationsteknik Världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner Hennes & Mauritz: klädvarukedja med butiker på 52 marknader Nordea: SCA: SEB: Tele2: TeliaSonera: Volvo: nordens största finanskoncern med verksamhet även i Baltikum, polen och ryssland globalt hygien- och skogsindustriföretag finanskoncern främst verksam i norden, Baltikum och tyskland telekomoperatör verksamt i bl a sverige, norge, Baltikum, Holland och kazakstan telekomoperatör verksamt bl a i norden, Baltikum, på tillväxtmarknader i eurasien inklusive ryssland och turkiet global leverantör av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt marina och industriella motorer Så här har det gått för aktiekorgen* dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 *december 2008=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets dec-12 dec-13 12

13 Aktieindexobligation Svenska Bolag Svenska Bolag Extra 962AY aktieindexobligation svenska Bolag passar dig som vill placera i svenska bolag med attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY ger preliminärt hela 140 procent av uppgången i aktiekorgen. Fakta om Svenska Bolag Extra 962AY pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 140 % riskindikator 3 löptid 3 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 88,9 % 23,2 % 60 % 16,9 % kr kr 64,0 % 17,6 % 40 % 11,8 % kr kr 39,0 % 11,4 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 140 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 6,3 % kr kr 14,1 % 4,4 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -3,7 % - 20 % -7,2 % kr -10,9 % -3,7 % 13

14 Villkor & risker anmälan och betalning kapitalskyddade placeringar säljs i poster om nominellt onor. sista dag för köp av kapitalskyddade placeringar 962 är den 19 januari 2014 och betalning sker den 23 januari startkurser startkurser fastställs den 23 januari i portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX fastställs startkursen för det ingående indexet World Balance 15% den 24 januari underliggande tillgångar Portföljobligation World Balance 15 %, nordic Balance 15 % (sek), emerging Markets Balance 20 %, Commodity Balance 15%. Aktieindexobligation Norden nordic Balance 15 % (sek). Aktieindexobligation Europeiska Bolag likaviktad aktiekorg med följande bolag: akzonobel, Bnp paribas, Bayerische Motoren Werke (BMW), deutsche Bank, enel, Muenchener rueckversicherung-gesellschaft, sanofi, telefonica, total, Vinci. Aktieindexobligation Svenska Bolag likaviktad aktiekorg med följande bolag: abb, atlas Copco, electrolux, Hennes & Mauritz, nordea Bank, sca, seb, tele2, teliasonera, Volvo. deltagandegrad deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. definitiva deltagandegrader fastställs den 23 januari nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor, samt för 962aY, 962ae och 962aZ även hur den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna, förändras fram till den 23 januari Värdet under löptiden andrahandsmarknad kapitalskyddade placeringar 962 avses handlas på nasdaq OMX stockholm från och med den 27 januari du kan även följa värdet på dem på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning slutkurser fastställs enligt följande: slutkurs för portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX: respektive index genomsnittliga värde från och med den 23 juli 2018 till och med den 23 januari 2019, med en avläsning varje månad. slutkurs för aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX: aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 23 juli 2018 till och med den 23 januari 2019, med en avläsning varje månad. slutkurs för aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ: respektive akties genomsnittliga värde från och med den 23 juli 2018 till och med den 23 januari 2019, med en avläsning varje månad. slutkurs för aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY: respektive akties genomsnittliga värde från och med den 25 juli 2016 till och med den 25 januari 2017, med en avläsning varje månad. genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX den 11 februari aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX den 11 februari aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ den 11 februari aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY den 13 februari riskindikator riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. riskindikatorn följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits fram av europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, esma. därmed kan du jämföra risken i våra kapitalskyddade placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. riskindikatorns nivå beror dels på placeringens konstruktion, dels på risken i underliggande marknad(er). riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall. över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. andra typer av risker, till exempel Handelsbankens kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. det är också viktigt att notera att risken mäts på placeringens slutdag, inte under löptiden. Valutaexponering i portföljobligation- och aktieindexobligation i portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. en förstärkning av den amerikanska dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av den amerikanska dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. Courtage och arrangörsarvode på betalningsdagen fastställs villkoren för kapitalskyddade placeringar 962 och likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 2 procent på priset. därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av placeringens nominella belopp. arrangörsarvodet, som ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution, tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i placeringens pris. Vid en investering om nominellt onor innebär det för: portföljobligation Bas 962pf, 5 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor. portföljobligation extra 962pX, 5 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor. aktieindexobligation norden Bas 962an, 5 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor. aktieindexobligation norden extra 962aX, 5 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor. aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae, 5 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor. aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY, 3 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt maximalt 520 kronor. i det fall en kapitalskyddad placering distribueras av tredje part kan det förekomma att denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode. Ytterligare information kan erhållas av Handelsbanken. Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje part, det vill säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och som är i kundens bästa intresse. Bolag och index information om bolag och index finns i slutliga Villkor. licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen finns i slutliga Villkor. tilldelning och villkor för emissionens genomförande avräkningsnota beräknas sändas ut den 21 januari Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor totalt i portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX kronor totalt i aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX kronor totalt i aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ kronor i aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. se slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 45 procent för portföljobligation Bas 962pf 100 procent för portföljobligation extra 962pX 45 procent för aktieindexobligation norden Bas 962an 105 procent för aktieindexobligation norden extra 962aX 55 procent för aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae 115 procent för aktieindexobligation europeiska Bolag extra 962aZ 115 procent för aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. för ytterligare information, se slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Beskattning portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX, aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX, aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ samt aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. investeringssparkonto, isk du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i ett investeringssparkonto. då betalar du ingen 14 aktieindexobligation europeiska Bolag extra 962aZ, 5 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor.

15 Villkor & risker kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. för mer information om Handelsbakens investeringssparkonto, se individuellt pensionssparande, ips du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en ips. ips är ett avdragsgillt pensionssparande. för mer information om Handelsbankens ips, se kapitalförsäkring du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. för mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring kapitalspar depå, se isin-koder se (962pf), se (962pX), se (962an), se (962aX), se (962ae), se (962aZ), se (962aY). fullständiga villkor kapitalskyddade placeringar 962 ges ut under Handelsbankens Mtn-, Warrant- och Certifikatprogram. det fullständiga prospektet utgörs dels av grundprospektet för Handelsbankens Mtn-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på grundprospektet för Handelsbankens Mtn-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av finansinspektionen. försäljningsrestriktioner erbjudandet riktar sig till personer i sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. ansvarsbegränsning detta material är producerat av svenska Handelsbanken ab (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. de som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. innehållet är uteslutande avsett för kunder i sverige. syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. important notice in english this communication is a product of svenska Handelsbanken ab (publ). it is not an independent or objective research report prepared by research analysts. this information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. this information may not be distributed in any country, for instance the us, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. Risker med Kapitalskyddade placeringar 962 det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. kreditrisk (emittentrisk) alla alternativ i kapitalskyddade placeringar 962 är emitterade av Handelsbanken. därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: aa- från standard & poor s (s&p), aa3 från Moody s och aa- från fitch. Med Moody s rating aa3, s&p rating aa- och fitch rating aa- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. ett innehav av kapitalskyddade placeringar 962 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. likviditetsrisk under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. överkurs risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Valutarisk i de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. för att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar 962 bör du läsa grundprospektet och slutliga Villkor. Handelsbanken är ansluten till strukturerade placeringar i sverige (spis) och har därmed åtagit sig att följa svenska fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på 15

16 handelsbanken.se/kapitalskydd

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 952 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 3 16 16 februari januari januari 2013 2013 2013 KP KP# 952 Alltid med kapitalskydd aktieindexobligation norden portföljobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 961

Kapitalskyddade placeringar # 961 SISTA SISTA DAG D DAG FÖR FÖR FÖR KÖP KÖP KÖP 15 16 16 DECEMBER JANUARI JANUARI 2013 2013 2013 KP Kapitalskyddade placeringar # 961 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 954 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 16 16 14 januari januari april 2013 2013 2013 KP KP# 954 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Certifikat Högutdelande bolag

Certifikat Högutdelande bolag Certifikat Högutdelande bolag Handelsbanken erbjuder certifikat kopplat till SIX Sweden Dividend 15 index. De ingående bolagens ackumulerade utdelningar återinvesteras. Stockholmsbörsen ger idag en direktavkastning

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5072

Kapitalskyddade placeringar 5072 Kapitalskyddade placeringar 5072 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 13.12.2011 Marknadsföringsmaterial - November / December 2011 1 8. november 2011 Många turer i ekonomin Euroländernas

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial April 2011 kapitalskyddade placeringar 934 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 22 maj 1 Den 26 april 2011 Ökade risker men återhämtningen fortsätter Den globala

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 950 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 18 november 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 950 I väntan på politikerna 22 oktober 2012 Den senaste

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 Si no ve m St SiSta dag för köp 13 november 2011 a d ag fö r marknadsföringsmaterial p be r Kapitalskyddade placeringar 940 PLACerA UTAn ATT ÄvenTYrA DInA PenGAr kö okt/nov 2011 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5088 Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014 Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 25 augusti 2014 3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5073

Kapitalskyddade placeringar 5073 Kapitalskyddade placeringar 5073 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 14.2.2012 Marknadsföringsmaterial - Januari / Februari 2012 1 Ingen repris på 2008 trots fortsatta problem i Europa

Läs mer

Räntecertifikat Stena

Räntecertifikat Stena Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni 2012 Kapitalskyddade placeringar 946 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 946 Starkare BRICs svagare PIGS

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5501. Teckningstid 20. 1. 17. 2. 2015. Aktieindexobligation Svenska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5501. Teckningstid 20. 1. 17. 2. 2015. Aktieindexobligation Svenska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5501 Teckningstid 20. 1. 17. 2. 2015 Aktieindexobligation Svenska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 15 januari 2015 3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 944

Kapitalskyddade placeringar 944 Sista dag för köp Sista dag för köp 1 april 2012 1 april Kapitalskyddade placeringar 944 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR mars/april 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 944

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 927 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 19 sep 1 Den 16 augusti 2010 Global återhämtning i lugnare tempo Den globala ekonomiska återhämtningen under första

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015 Klimat Europa Sverige Inledning 23 november 2015 Placera klimatsmart och bli en vinnare Den 30

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG 30. 10. 2012 Marknadsföringsmaterial - Oktober 2012 1 Centralbankerna trycker på gaspedalen 3. oktober 2012 Den senaste tiden har centralbankerna i Europa,

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015 Innovation Europa Sverige Inledning 19 januari 2015 Innehåll 3 Sammanfattning Tre viktiga trender

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 19 oktober 2014 Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden Inledning Innehåll 22 september

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5502 Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015 Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 16 februari 2015 Centralbankerna ger nordiska företag valutamedicin

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer