kapitalskyddade placeringar # 962

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kapitalskyddade placeringar # 962"

Transkript

1 sista SiSta dag dag för för köp köp januari januari KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd aktieindexobligation Europeiska Bolag aktieindexobligation Svenska Bolag MarknadsföringsMaterial

2 Innehåll Innehåll 3 4 Sammanfattning Så fungerar det Alltid med kapitalskydd 6 8 portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd aktieindexobligation Europeiska Bolag 14 Villkor och risker aktieindexobligation Svenska Bolag P K Kapitalskyddade de plac placering eringaar ett ett alt alterna ernatitivv til till kon konttospa sparrande 2

3 Sammanfattning erbjudande Våra kapitalskyddade placeringar Alltid med kapitalskydd Portföljobligation ta del av flera marknader i en enda placering, utan onödiga risker. Aktieindexobligation Norden passar den som vill placera i nordiska aktier till låg risk. Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Europeiska Bolag en placering i europeiska bolag med potential att gynnas av en europeisk återhämtning, utan onödiga risker. Aktieindexobligation Svenska Bolag en placering i svenska bolag med attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. Kapitalskyddade placeringar 962 Alltid med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 kupong 2 (cirka) Portföljobligation Bas 962PF 55% - 5 år Portföljobligation Extra 962PX kr 115 % - 5 år Aktieindexobligation Norden Bas 962AN 55 % - 5 år Aktieindexobligation Norden Extra 962AX kr 120 % - 5 år Just nu med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 kupong 2 (cirka) Aktieindexobligation Europeiska Bolag Bas 962AE 65 % - 5 år Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 962AZ kr 140 % - 5 år Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 962AY kr 140 % - 3 år 1. deltagandegrad fastställs den 23 januari 2014 och är oförändrad under hela löptiden. 2. kupong fastställs den 23 januari ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 3

4 Så fungerar det Alltid eller Just nu? för att göra det lättare att hitta den placering som passar bäst har vi delat in vårt kapitalskyddade erbjudande i två delar: Alltid med kapitalskydd och Just nu med kapitalskydd. Just nu med kapitalskydd Just nu med kapitalskydd kan ses som kryddan i sparandet. Här erbjuder vi spännande och aktuella placeringar baserade på Handelsbankens uppfattning kring olika marknader just nu. därför kan konstruktionen och marknaden variera. Alltid med kapitalskydd Alltid med kapitalskydd bör ses som grunden i sparandet. aktieindex- obligation norden och portföljobligation finns alltid med i våra erbjudanden. Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Man vet redan vid köptillfället vad man minst får tillbaka på återbetalningsdagen. kapitalskyddade placeringar är därför ett bra komplement till traditionellt räntesparande. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att placeraren minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden stiger. kombinationen av de två gör att man kan få en god avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade. alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas hur mycket pengar man får tillbaka. det går dock att sälja våra kapitalskyddade placeringar när man vill till aktuell kurs. tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett engångsbelopp vid slutet, eller löpande avkastning i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången man får tillgodoräkna sig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. Våra kapitalskyddade placeringar läggs i en depå eller ett Vp-konto. de fungerar även i investeringssparkonto (isk), individuellt pensionssparande (ips) och i kapitalförsäkringar. det finns vissa risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. läs mer om dessa på sidan 15. läs mer om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på 4

5 Så fungerar det Bas eller Extra? Bas minst pengarna tillbaka Alternativet Bas passar den som minst vill ha pengarna tillbaka och är ett bra alternativ till vanliga ränteplaceringar. Bas kostar onor för en post om nominellt onor. en kapitalskyddad placering Bas ger alltid minst pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som det finns möjlighet till god avkastning. Extra möjlighet till extra avkastning Alternativet Extra passar den som vill ha möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs. överkursen ger alltså möjlighet till högre avkastning. den är vanligtvis kronor per post om nominellt onor. Om marknaden faller, förlorar placeraren överkursen. Tilläggsbelopp möjlig avkastning överkurs Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp möjlig avkastning arrangörsarvode marknadsdel arrangörsarvode marknadsdel nominellt belopp nominellt belopp obligation nominellt belopp obligation nominellt belopp startdag ÅTerbeTalningsdag startdag ÅTerbeTalningsdag Så här köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 19 januari Betalning sker den 23 januari på internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under spara och placera aktuella erbjudanden anmälan. Har du inte internet- tjänsten eller inte är kund hos Handelsbanken köper du på på våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 5

6 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Med Handelsbankens portföljobligation får man allt man behöver i en enda placering, dessutom med kapitalskydd. portföljobligationen kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar, där kapitalskyddet utgör räntedelen. portföljobligationen är kopplad till fyra marknader: aktier från världens rika länder: 35 procent aktier från nordiska bolag: 35 procent aktier från tillväxtmarknader: 15 procent råvaror: 15 procent portföljen med olika marknader ger en god riskspridning i placeringen. den största delen av portföljen består av aktier från norden och världens andra rika länder, samtidigt som en del av placeringen sker i aktier från tillväxtmarknaderna. en del av kapitalet placeras även i råvaror vilket är bra om råvarumarknaderna tar fart. den goda riskspridningen ökar chansen till avkastning. portföljobligationen har ytterligare en god egenskap. det räcker att en marknad stiger för att obligationen ska betala tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Marknader som faller ges värdet noll när korgens utveckling beräknas. portföljobligationen utgör en bra grund i ett brett sparande med låg risk. För- och nackdelar För vem? flera olika marknader i en placering, med kapitalskydd det räcker med att en marknad stiger för att få avkastning god riskspridning ingen löpande avkastning. portföljobligationen passar dig som vill ha ett brett sparande med låg risk. portföljobligation Bas kan ses som ett alternativ till ränteplaceringar, för dig som inte behöver löpande avkastning. portföljobligation extra har lite högre risk och passar dig som vill ha en större potential i ditt sparande. Båda portföljobligationerna kan gärna kompletteras med andra, smalare, placeringar, till exempel om man tror särskilt mycket på en enskild marknad. Marknaderna i Portföljobligation portföljobligationen är kopplad till fyra olika index*: World Balance nordic Balance (sek) emerging Markets Balance Commodity Balance samtliga index utom nordic Balance beräknas i amerikanska dollar, vilket medför att avkastningen på dessa marknader påverkas av valutakursens utveckling. ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. läs mer om balanserade index på Så här har det gått för indexen i portföljen** dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Nordic Balance (SEK) Commodity Balance *fullständiga indexnamn återfinns på sidan 14. **december 2008 = 100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. indexen har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets World Balance Emerging Markets Balance 6

7 Portföljobligation Portföljobligation Bas 962PF portföljobligation Bas passar den som vill placera tryggt i en bred världsportfölj. placeringen ger preliminärt 55 procent av portföljens uppgång och betalar tillbaka placerat kapital på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. se tabellen nedan och läs mer på sidan 14 under Valutaexponering. det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Bas 962PF pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 55 % riskindikator 2 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14), och antagande om att alla index utvecklats lika. 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 4,7 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 6,1 % i avkastning per år. Portföljobligation Extra 962PX portföljobligation extra passar den som vill placera i en bred världsportfölj och få större utväxling på sin placering jämfört med portföljobligation Bas. portföljobligation extra 962pX ger preliminärt 115 procent av uppgången i portföljen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. se tabellen nedan och läs mer på sidan 14 under Valutaexponering. det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Extra 962PX pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 115 % riskindikator 3 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 71,1 % 11,2 % 60 % 9,9 % kr kr 50,6 % 8,4 % 40 % 7,0 % kr kr 30,1 % 5,4 % 20 % 3,7 % kr kr 9,6 % 1,8 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14), och antagande om att alla index utvecklats lika. 2. Baserat på en deltagandegrad på 115 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 7,3 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,6 % i avkastning per år. 7

8 Alltid med kapitalskydd Aktieindexobligation Norden Placera i Norden och få hela världen på köpet Med en placering i nordiska aktier får man hela världen på köpet. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin. sverige och finland har verkstads- och telekomföretag. danmark och norge har sjöfart och energibolag. tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel bankerna, detaljhandeln och läkemedelsbolagen. nordiska företag har generellt starka finanser, ledande marknadspositioner och god bolagsstyrning. det skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt, även om de nordiska börserna ofta svänger en del på kort och medellång sikt. sedan 1970 har de nordiska börserna gett en avkastning på i genomsnitt 13,8 procent per år*. Med tanke på de nordiska företagens goda finanser, ledande positioner och starka ställning på tillväxtmarknaderna bör de kunna ge en god avkastning även framöver. För- och nackdelar För vem? Många nordiska bolag är marknadsledande globalt stor exponering mot tillväxtmarknaderna Bra alternativ till nordiska aktier, med betydligt lägre risk nordiska börserna svänger ofta kraftigt norden påverkas av den finansiella oron i europa. aktieindexobligation norden passar dig som vill placera i nordiska aktier till en begränsad och låg risk. norden Bas passar för dig som vill vara säker att minst få tillbaka ditt placerade kapital. norden extra har större potential till avkastning men innebär också en viss känd förlustrisk. *källa: MsCi Aktieindexet Nordic Balance aktieindexobligation norden är kopplad till Handelsbankens balanserade aktieindex nordic Balance (sek)*. indexet följer de 120 största och mest omsatta aktierna i norden. de fem största aktierna i index är just nu novo nordisk, H&M, ericsson, nordea och nokia. ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. läs mer om balanserade index på * fullständigt indexnamn återfinns på sidan 14. **december 2008=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. aktieindexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här har det gått för aktieindexet** dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 8

9 Aktieindexobligation Norden Norden Bas 962AN aktieindexobligation norden Bas passar den som vill placera tryggt på den nordiska aktiemarknaden. placeringen ger preliminärt 55 procent av indexets uppgång och betalar tillbaka placerat kapital på återbetalningsdagen. Fakta om Norden Bas 962AN pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 55 % riskindikator 2 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Norden Extra 962AX aktieindexobligation norden extra passar den som vill tjäna pengar på den nordiska aktiemarknaden och samtidigt få större utväxling på sin placering jämfört med norden Bas. aktieindexobligation norden extra 962aX ger preliminärt 120 procent av uppgången i indexet. Fakta om Norden Extra 962AX pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 120 % riskindikator 3 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 74,7 % 11,7 % 60 % 9,9 % kr kr 53,3 % 8,8 % 40 % 7,0 % kr kr 31,9 % 5,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 120 procent. 3. avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr kr 10,5 % 2,0 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 9

10 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Europeiska Bolag Gynnas av Europas återhämtning efter sex kvartal i rad med negativ tillväxt återvände euroområdet till positiv tillväxt under det andra kvartalet med överraskande stark tillväxt på kvartalsbasis. Vi tror nu att recessionen är över för euroområdet. problemen i södra europa med hög arbetslöshet och svaga statsfinanser är långt ifrån lösta, men i vissa avseenden tycks situationen ha stabiliserats. Bland annat har budgetunderskotten minskat i flera länder, samtidigt som konkurrenskraften förbättrats i många företag. sedan skuldkrisen bröt ut har börserna i euroområdet utvecklats betydligt svagare än exempelvis börserna i stockholm och new York. under den senaste femårsperioden har stockholmsbörsen (OMXs30 ) stigit med drygt 100 procent, samtidigt som europabörsen (euro stoxx 50 ) har stigit med omkring 30 procent. Värderingen av många europeiska bolag är därför betydligt lägre än för liknande bolag i sverige och usa. Om återhämtningen fortsätter är det sannolikt att värderingsskillnaderna minskar. Bolag är valutasäkrad, det vill säga en eventuell försvagning av euron påverkar inte värdet negativt. Med denna placering kan du spara på en marknad med stor återhämtningspotential till lägre risk. För- och nackdelar gynnas av europas återhämtning några av europas största bolag med starka marknadspositioner Valutasäkrad placering de ekonomiska problemen i europa är långt ifrån lösta politiska risker i framförallt sydeuropa kan ha en negativ påverkan på aktiemarknaden till aktieindexobligation europeiska Bolag har vi valt ut tio stora företag som vi bedömer har en attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. Många av marknadens viktigaste sektorer finns med, såsom bank, verkstad, energi, telekom, läkemedel, kemi och försäkring. Handelsbankens analytikers huvudscenario är att europeiska centralbanken (ecb) kommer att behålla styrräntan på en mycket låg nivå under många år framöver, vilket talar för en svagare euro. ett historiskt mönster är att aktier i länder där valutan försvagas utvecklas väl (till exempel steg tokyobörsen kraftigt när yenen började försvagas för ett år sedan). aktieindexobligation europeiska För vem? aktieindexobligation europeiska Bolag passar dig som vill placera i europeiska bolag med attraktiv värdering och goda utsikter vid en återhämtning i europa. aktieindexobligation europeiska Bolag Bas passar dig som vill vara säker på att minst få tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen, och kan därför vara ett alternativ till ränteplaceringar. europeiska Bolag extra kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Aktiekorg Europeiska Bolag aktieindexobligation europeiska Bolag är kopplad till en likaviktad korg med följande tio aktier: AkzoNobel: BNP Paribas: BMW: Deutsche Bank: Enel: Munich Re: Sanofi: Telefónica: Total: Vinci: nederländerna, färg och kemi frankrike, bank tyskland, bilar och motorcyklar tyskland, bank italien, produktion, distribution och försäljning av el tyskland, försäkringar och återförsäkringar frankrike, läkemedel och vaccin spanien, telekommunikation frankrike, produktion, distribution och försäljning av petroleumprodukter frankrike, bygg- och anläggning Så här har det gått för aktiekorgen* dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 *december 2008=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 10

11 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Europeiska Bolag Bas 962AE aktieindexobligation europeiska Bolag Bas passar den som vill placera i europeiska bolag med attraktiv värdering och goda utsikter. placeringen ger preliminärt 65 procent av uppgången i aktiekorgen. Fakta om Europeiska Bolag Bas 962AE pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 65 % riskindikator 2 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr 49,0 % 8,2 % 60 % 9,9 % kr 36,3 % 6,3 % 40 % 7,0 % kr 23,5 % 4,3 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 65 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr 10,8 % 2,0 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Europeiska Bolag Extra 962AZ aktieindexobligation europeiska Bolag extra passar den som vill placera i europeiska bolag med attraktiv värdering och goda utsikter, och samtidigt vill få möjlighet till en extra utväxling på sin placering jämfört med europeiska Bolag Bas. aktieindexobligation europeiska Bolag extra 962aZ ger preliminärt hela 140 procent av uppgången i aktiekorgen. Fakta om Europeiska Bolag Extra 962AZ pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 140 % riskindikator 3 löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 88,9 % 13,4 % 60 % 9,9 % kr kr 64,0 % 10,3 % 40 % 7,0 % kr kr 39,0 % 6,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 140 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr kr 14,1 % 2,6 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 11

12 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Svenska Bolag Låt dina pengar växa med de svenska storföretagen stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt, i genomsnitt 10 procent per år sedan år 1900*. en viktig förklaring till den höga avkastningen är de globala svenska bolagen. Många svenska börsföretag är idag världsledande på sina områden, och de växer snabbt på tillväxtmarknaderna. svenska börsföretag har generellt starka finanser och hög lönsamhet. därför står de väl rustade för framtiden, samtidigt som de kan fortsätta expandera. samtidigt är svenska företag beroende av den globala konjunkturen. när den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen. när tillväxten mattas påverkas de svenska bolagen snabbt, även om många börsbolag faktiskt blivit mindre konjunkturkänsliga under senare år. i svenska Bolag har vi valt ut tio aktier som vi bedömer har en attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. Många av börsens viktigaste sektorer finns med, såsom bank, detaljhandel, konsumentvaror, telekom och verkstad. Med aktieindexobligation svenska Bolag kan du spara på en av världens bästa börser med lägre risk. För- och nackdelar Marknadsledande bolag företagen har generellt sett starka finanser och därför låg finansiell risk intressant företagskorg med stor potential risk för svag världskonjunktur med svårlösta skuldproblem och globala obalanser För vem? svenska bolag är ofta konjunkturkänsliga. aktieindexobligation svenska Bolag passar dig som vill placera i svenska bolag med attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. placeringen kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. * källa: Credit suisse global investment returns Yearbook Aktiekorg Svenska Bolag aktieindexobligation svenska Bolag är kopplad till en likaviktad korg med följande tio bolag: ABB: Atlas Copco: Electrolux: ledande inom kraft- och automationsteknik Världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner Hennes & Mauritz: klädvarukedja med butiker på 52 marknader Nordea: SCA: SEB: Tele2: TeliaSonera: Volvo: nordens största finanskoncern med verksamhet även i Baltikum, polen och ryssland globalt hygien- och skogsindustriföretag finanskoncern främst verksam i norden, Baltikum och tyskland telekomoperatör verksamt i bl a sverige, norge, Baltikum, Holland och kazakstan telekomoperatör verksamt bl a i norden, Baltikum, på tillväxtmarknader i eurasien inklusive ryssland och turkiet global leverantör av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt marina och industriella motorer Så här har det gått för aktiekorgen* dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 *december 2008=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets dec-12 dec-13 12

13 Aktieindexobligation Svenska Bolag Svenska Bolag Extra 962AY aktieindexobligation svenska Bolag passar dig som vill placera i svenska bolag med attraktiv värdering och goda framtidsutsikter. aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY ger preliminärt hela 140 procent av uppgången i aktiekorgen. Fakta om Svenska Bolag Extra 962AY pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) preliminär deltagandegrad 140 % riskindikator 3 löptid 3 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 88,9 % 23,2 % 60 % 16,9 % kr kr 64,0 % 17,6 % 40 % 11,8 % kr kr 39,0 % 11,4 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 14). 2. Baserat på en deltagandegrad på 140 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 6,3 % kr kr 14,1 % 4,4 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -3,7 % - 20 % -7,2 % kr -10,9 % -3,7 % 13

14 Villkor & risker anmälan och betalning kapitalskyddade placeringar säljs i poster om nominellt onor. sista dag för köp av kapitalskyddade placeringar 962 är den 19 januari 2014 och betalning sker den 23 januari startkurser startkurser fastställs den 23 januari i portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX fastställs startkursen för det ingående indexet World Balance 15% den 24 januari underliggande tillgångar Portföljobligation World Balance 15 %, nordic Balance 15 % (sek), emerging Markets Balance 20 %, Commodity Balance 15%. Aktieindexobligation Norden nordic Balance 15 % (sek). Aktieindexobligation Europeiska Bolag likaviktad aktiekorg med följande bolag: akzonobel, Bnp paribas, Bayerische Motoren Werke (BMW), deutsche Bank, enel, Muenchener rueckversicherung-gesellschaft, sanofi, telefonica, total, Vinci. Aktieindexobligation Svenska Bolag likaviktad aktiekorg med följande bolag: abb, atlas Copco, electrolux, Hennes & Mauritz, nordea Bank, sca, seb, tele2, teliasonera, Volvo. deltagandegrad deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. definitiva deltagandegrader fastställs den 23 januari nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor, samt för 962aY, 962ae och 962aZ även hur den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna, förändras fram till den 23 januari Värdet under löptiden andrahandsmarknad kapitalskyddade placeringar 962 avses handlas på nasdaq OMX stockholm från och med den 27 januari du kan även följa värdet på dem på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning slutkurser fastställs enligt följande: slutkurs för portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX: respektive index genomsnittliga värde från och med den 23 juli 2018 till och med den 23 januari 2019, med en avläsning varje månad. slutkurs för aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX: aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 23 juli 2018 till och med den 23 januari 2019, med en avläsning varje månad. slutkurs för aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ: respektive akties genomsnittliga värde från och med den 23 juli 2018 till och med den 23 januari 2019, med en avläsning varje månad. slutkurs för aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY: respektive akties genomsnittliga värde från och med den 25 juli 2016 till och med den 25 januari 2017, med en avläsning varje månad. genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Återbetalningsdag pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX den 11 februari aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX den 11 februari aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ den 11 februari aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY den 13 februari riskindikator riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. riskindikatorn följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits fram av europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, esma. därmed kan du jämföra risken i våra kapitalskyddade placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. riskindikatorns nivå beror dels på placeringens konstruktion, dels på risken i underliggande marknad(er). riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall. över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. andra typer av risker, till exempel Handelsbankens kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. det är också viktigt att notera att risken mäts på placeringens slutdag, inte under löptiden. Valutaexponering i portföljobligation- och aktieindexobligation i portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. en förstärkning av den amerikanska dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av den amerikanska dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar. Courtage och arrangörsarvode på betalningsdagen fastställs villkoren för kapitalskyddade placeringar 962 och likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 2 procent på priset. därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av placeringens nominella belopp. arrangörsarvodet, som ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution, tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i placeringens pris. Vid en investering om nominellt onor innebär det för: portföljobligation Bas 962pf, 5 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor. portföljobligation extra 962pX, 5 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor. aktieindexobligation norden Bas 962an, 5 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor. aktieindexobligation norden extra 962aX, 5 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor. aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae, 5 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor. aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY, 3 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt maximalt 520 kronor. i det fall en kapitalskyddad placering distribueras av tredje part kan det förekomma att denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode. Ytterligare information kan erhållas av Handelsbanken. Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje part, det vill säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och som är i kundens bästa intresse. Bolag och index information om bolag och index finns i slutliga Villkor. licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen finns i slutliga Villkor. tilldelning och villkor för emissionens genomförande avräkningsnota beräknas sändas ut den 21 januari Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor totalt i portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX kronor totalt i aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX kronor totalt i aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ kronor i aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. se slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 45 procent för portföljobligation Bas 962pf 100 procent för portföljobligation extra 962pX 45 procent för aktieindexobligation norden Bas 962an 105 procent för aktieindexobligation norden extra 962aX 55 procent för aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae 115 procent för aktieindexobligation europeiska Bolag extra 962aZ 115 procent för aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. för ytterligare information, se slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Beskattning portföljobligation Bas 962pf och extra 962pX, aktieindexobligation norden Bas 962an och norden extra 962aX, aktieindexobligation europeiska Bolag Bas 962ae och europeiska Bolag extra 962aZ samt aktieindexobligation svenska Bolag extra 962aY beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. investeringssparkonto, isk du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i ett investeringssparkonto. då betalar du ingen 14 aktieindexobligation europeiska Bolag extra 962aZ, 5 års löptid: Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor.

15 Villkor & risker kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. för mer information om Handelsbakens investeringssparkonto, se individuellt pensionssparande, ips du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en ips. ips är ett avdragsgillt pensionssparande. för mer information om Handelsbankens ips, se kapitalförsäkring du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en kapitalförsäkring. då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. för mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring kapitalspar depå, se isin-koder se (962pf), se (962pX), se (962an), se (962aX), se (962ae), se (962aZ), se (962aY). fullständiga villkor kapitalskyddade placeringar 962 ges ut under Handelsbankens Mtn-, Warrant- och Certifikatprogram. det fullständiga prospektet utgörs dels av grundprospektet för Handelsbankens Mtn-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på grundprospektet för Handelsbankens Mtn-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av finansinspektionen. försäljningsrestriktioner erbjudandet riktar sig till personer i sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. ansvarsbegränsning detta material är producerat av svenska Handelsbanken ab (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. de som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. innehållet är uteslutande avsett för kunder i sverige. syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. important notice in english this communication is a product of svenska Handelsbanken ab (publ). it is not an independent or objective research report prepared by research analysts. this information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. this information may not be distributed in any country, for instance the us, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. Risker med Kapitalskyddade placeringar 962 det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. kreditrisk (emittentrisk) alla alternativ i kapitalskyddade placeringar 962 är emitterade av Handelsbanken. därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: aa- från standard & poor s (s&p), aa3 från Moody s och aa- från fitch. Med Moody s rating aa3, s&p rating aa- och fitch rating aa- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. ett innehav av kapitalskyddade placeringar 962 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. likviditetsrisk under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. överkurs risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Valutarisk i de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade placeringens värde. detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. för att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar 962 bör du läsa grundprospektet och slutliga Villkor. Handelsbanken är ansluten till strukturerade placeringar i sverige (spis) och har därmed åtagit sig att följa svenska fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på 15

16 handelsbanken.se/kapitalskydd

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015 Innovation Europa Sverige Inledning 19 januari 2015 Innehåll 3 Sammanfattning Tre viktiga trender

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5502 Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015 Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 16 februari 2015 Centralbankerna ger nordiska företag valutamedicin

Läs mer

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 19 oktober 2014 Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden Inledning Innehåll 22 september

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014 Asien Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 27 mars 2014 Politisk oro men ekonomisk återhämtning

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015 Innovation Löpande avkastning Norden Inledning Innehåll 15 december 2014 Innovationer är avkastningens

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014 Europa Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 17 april 2014 Stimulanser gynnar Europas börser

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5503. Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015. Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5503. Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015. Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5503 Teckningstid 1. 4. 5. 5. 2015 Aktieindexobligation Tyska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 26 mars 2015 Tyskland är euroområdets tillväxtmotor 3 4 6 7

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 2

Aktieindexobligation Sverige 2 structured financial products Aktieindexobligation Sverige 2 Exponering mot den svenska aktiemarknaden Januari 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Sid Slutliga Villkor 2-7. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087B 2-3. Information om underliggande 4

Sid Slutliga Villkor 2-7. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087B 2-3. Information om underliggande 4 Lån 5087 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087A Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087B Sid Slutliga Villkor 2-7 Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5087A 2-3 Produktspecifika

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 903 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g sverige 12 tillväxt s i s ta t e c k n 10 okt i n g s d a g aktieindexobligation Den svenska aktiemarknaden har präglats av osäkerhet den senaste tiden. Samtidigt har många aktievärderingar blivit tämligen

Läs mer