Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1

2 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i rådande marknad. KUPONGCERTIFIKAT TILLVÄXTMARKNADER Kupongcertifikat Tillväxtmarknader passar dig som tror på tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Du får en fast kupong på preliminärt 15 procent per år så länge ingen marknad faller mer än 20 procent. PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE För dig som vill placera på Stockholmsbörsen till lägre risk kan vi erbjuda Premiumcertifikat Sverige. Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt 18 procent eller mer, så länge som börsen inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Certifikaten i korthet KUPONGCERTIFIKAT TILLVÄXTMARKNADER Varför? Tillväxtpotentialen i tillväxtländerna är hög, samtidigt som deras aktiemarknader är lågt värderade. Tillväxtländerna har generellt låg skuldsättning, starka statsfinanser och gynnsam demografi. Inflationen i tillväxtländerna är på väg ner och de börjar nu stimulera sina ekonomier. För vem? Kupongcertifikat Tillväxtmarknader passar dig som vill göra en placering kopplad till tillväxtmarknaderna men vill ha något lägre risk än traditionella aktieplaceringar. Du får också möjlighet till god avkastning även om tillväxtmarknaderna inte skulle stiga. Placeringen är inte kapitalskyddad. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, bedömer vi att Kupongcertifikat Tillväxtmarknader har risknivån 4 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaderna rör sig. Kupongcertifikat Tillväxtmarknader har också andra risker, bland annat en kreditrisk. Läs mer på sidan 11. PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Varför? Många svenska företag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna. Svenska aktier är för närvarande lågt värderade i ett historiskt perspektiv. Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk. För vem? Premiumcertifikat Sverige passar dig som vill göra en placering kopplad till den svenska aktiemarknaden men vill ha något lägre risk än traditionella aktieplaceringar. Du får också möjlighet till god avkastning även om aktiemarknaden inte skulle stiga. Placeringen är inte kapitalskyddad. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, bedömer vi att Premiumcertifikat Sverige har risknivån 5 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaden rör på sig. Premiumcertifikat Sverige har också andra risker, bland annat en kreditrisk. Läs mer på sidan 11. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 Den 23 januari 2012 Var med där det växer Skuldproblemen gör att tillväxten i de rika länderna förblir relativt svag och riskerna höga under den närmaste tiden. Handelsbankens ekonomer räknar med en BNP-tillväxt i år på 1,2 procent i Sverige och med nolltillväxt i EMU. I USA och Japan ser prognoserna lite bättre ut, men kapacitetsutnyttjandet är fortfarande lågt. Därför förväntas inflationen och räntorna förbli låga. Låg tillväxt, låga räntor och stor osäkerhet skapar en svår miljö för den som sparar. Tar man för stora risker kan man förlora delar av sitt kapital. Tar man för små risker får man garanterat låg avkastning. Men det finns placeringar som kan ge god avkastning till rimlig risk. Handelsbankens certifikat är flexibla placeringar som vi anpassar till de möjligheter som marknaden erbjuder just nu. Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är kopplat till de fyra stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (även kallade BRIC-länderna). Här är tillväxten hög och skuldsättningen låg. Certifikatet har en preliminär kupong på 15 procent per år så länge som ingen marknad faller mer än 20 procent. Dessutom får du alltid pengarna tillbaka efter tre år så länge som ingen marknad faller mer än 50 procent. Premiumcertifikat Sverige är kopplat till den svenska aktiemarknaden, vars bolag har en stor och snabbt växande verksamhet i tillväxtländerna. Certifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 18 procent på 3 år även om börsen skulle falla, så länge som den inte faller med mer än 40 procent under löptiden. Båda certifikaten har alltså lägre risk än traditionella aktieplaceringar. Dessutom får du en hög fast avkastning även om aktiemarknaden står stilla eller faller något. Det är vad vi kallar smarta placeringar. Mats Nyman Investeringsstrateg PS. Gå gärna in på Där finns bland annat information om alla våra certifikat och Placeringsbloggen, där vi skriver om ekonomi och sparande. 3

4 Tillväxtmarknader Världens största tillväxtmarknader lyfter den globala ekonomin Det växer så det knakar i tillväxtmarknaderna. Allra snabbast växer det i Kina, som nu vuxit med 10 procent per år i mer än 30 år. Tillväxten i Kina är råvaruintensiv. Det går åt enorma mängder råvaror för att bygga ut infrastrukturen och förbättra levnadsstandarden. Den snabbt växande privata konsumtionen leder också till en ökad import av olja och jordbruksråvaror. Kinas snabba tillväxt leder därför till högre råvarupriser, vilket drar med sig råvaruproducerande länder som Brasilien och Ryssland. Indiens ekonomi är mer inriktad på tjänster än på råvaror men har ändå vuxit med 8 procent per år de senaste åren. De senaste två åren har tillväxten i många tillväxtekonomier varit så hög att inflationen börjat ta fart. Därför har många tillväxtländer stramat åt den ekonomiska politiken, bland annat genom räntehöjningar. Detta är skälet till att tillväxtmarknadernas börser idag är på ungefär samma nivå som för två år sedan, trots den höga tillväxten. Åtstramningen i tillväxtländerna har lyckats och inflationen är nu på väg ner. Flera länder har redan börjat stimulera sina ekonomier, och det finns förutsättningar för fler räntesänkningar framöver. Eftersom skuldsättningsproblemen är betydlig mindre i tillväxtländerna än i de rika länderna, bedömer vi att räntesänkningarna också kommer att få den önskade effekten på tillväxten. Tillväxtmarknadernas börser har haft en fantastisk utveckling de senaste 25 åren och i genomsnitt stigit mer än 10 procent per år. Idag är tillväxtländernas aktiemarknader värderade på ungefär samma låga nivå som de rika ländernas börser, trots att de har en betydligt högre vinsttillväxt. Därmed är förutsättningarna på plats för en god börsutveckling framöver. För- och nackdelar + Placering i fyra av världens snabbast växande länder ger unika avkastningsmöjligheter Starka statsfinanser, gynnsam demografi och låg privat skuldsättning ger goda förutsättningar för tillväxt Högre historisk avkastning än för redan rika länder Tillväxtländerna är beroende av efterfrågan och kapital från utvecklade länder Risk att inbromsningen i Kina blir alltför kraftig. Kupongcertifikat Tillväxtmarknader Avkastningen på Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är kopplad till utvecklingen på aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Den kinesiska aktiemarknaden består till stor del av banker och försäkringsbolag. Dessa gynnas av den snabba tillväxten i Kinas idag outvecklade finanssektor. Brasiliens börs består till ungefär hälften av råvaruproducerande bolag. I Ryssland är andelen ännu större. Därför gynnas Brasiliens och Rysslands aktiemarknader av stigande råvarupriser. Den indiska aktiemarknaden är mer diversifierad. De största sektorerna är banker, energi, råvaror, IT (mjukvara och tjänster) samt kapitalvaror. Tillväxtländerna tar täten Brasilien, Indien, Kina och Ryssland Redan rika länder (OECD) Diagrammet visar utvecklingen för de ledande ekonomiska indikatorerna för de två landgrupperna. Toppen före krisen 2008 är satt till 100. Källa: OECD och Handelsbanken Capital Markets. 4

5 Kupongcertifikat Tillväxtmarknader Placera i BRIC-länderna med möjlighet till hög årlig kupong Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är utformat för att kunna ge en hög avkastning på kort tid, även om aktiemarknaderna inte skulle stiga. Kupongcertifikatet, som är kopplat till aktiemarknaderna i tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, har en löptid på 1, 2, eller 3 år. Kupongcertifikatet avslutas det år då den sämsta aktiemarknaden är oförändrad eller har stigit, dock senast år 3. Kupongcertifikatet ger en fast kupong på preliminärt 15 procent per år så länge som den sämsta marknaden inte fallit mer än 20 procent. Om du inte får en kupong utbetald ett visst år har du ändå chans att få kupongen kommande år om kriterierna för utbetalning då uppfylls. Du får tillbaka ditt placerade belopp så länge som ingen av de fyra marknaderna fallit mer än 50 procent. Se nedan. Så här fungerar Kupongcertifikat Tillväxtmarknader År 1: Tre möjliga utfall Alla aktiemarknader är oförändrade eller har stigit från startdagen Kupong samt placerat belopp utbetalas och placeringen förfaller Sämsta aktiemarknaden har fallit maximalt 20 % från startdagen Kupong utbetalas och placeringen löper vidare Sämsta aktiemarknaden har fallit mer än 20 % från startdagen Ingen kupong utbetalas och placeringen löper vidare År 2: Tre möjliga utfall Alla aktiemarknader är oförändrade eller har stigit från startdagen Kupong* samt placerat belopp utbetalas och placeringen förfaller Sämsta aktiemarknaden har fallit maximalt 20 % från startdagen Kupong* utbetalas och placeringen löper vidare Sämsta aktiemarknaden har fallit mer än 20 % från startdagen Ingen kupong utbetalas och placeringen löper vidare År 3: Tre möjliga utfall Sämsta aktiemarknaden har maximalt fallit 20 % från startdagen Kupong* samt placerat belopp utbetalas och placeringen förfaller Sämsta aktiemarknaden har fallit 20 % - 50 % från startdagen Placerat belopp utbetalas och placeringen förfaller Sämsta aktiemarknaden har fallit mer än 50 % från startdagen Placerat belopp reduceras lika mycket som den aktiemarknad som fallit mest och placeringen förfaller *Eventuellt uteblivna kuponger för tidigare år utbetalas dessutom. Har exempelvis ingen kupong utbetalats för år 1 och år 2 kommer dessa utbetalas om det utgår en kupong för år 3. Exempel på hur det kan gå 1. Den sämsta aktiemarknaden har stigit i värde år 1 1 kupong och placerat belopp utbetalas, placeringen avslutas. 2. Sämsta aktiemarknaden har fallit i värde år 1, men inte mer än 20 procent (inte under kupongskyddsnivån) 1 kupong utbetalas, placeringen löper vidare. År 2 har den sämsta marknaden stigit i värde över startnivån 1 kupong och placerat belopp utbetalas, placeringen avslutas år Sämsta aktiemarknaden har fallit i värde år 1, men inte mer än 20 procent (inte under kupongskyddsnivån) 1 kupong utbetalas, placeringen löper vidare. År 2 har sämsta aktiemarknaden fallit mer än 20 procent i värde, alltså under kupongskyddsnivån ingen kupong utbetalas, placeringen löper vidare. År 3 har sämsta aktiemarknaden fallit 60 procent från startdagen, alltså under skyddsnivån vid förfall ingen kupong utbetalas, återbetalt belopp blir 40 procent av placerat belopp ( %). 4. År 1 och 2 har sämsta aktiemarknaden fallit mer än 20 procent i värde, alltså under kupongskyddsnivån ingen kupong utbetalas de åren men placeringen löper vidare. År 3 har den sämsta aktiemarknaden fallit mindre än 20 procent från startdagen 3 kuponger och placerat belopp utbetalas, placeringen avslutas. 5. År 1 och 2 har sämsta aktiemarknaden fallit mer än 20 procent i värde, alltså under kupongskyddsnivån ingen kupong utbetalas de åren, placeringen löper vidare. År 3 har sämsta aktiemarknaden fallit mer än 20 procent men mindre än 50 procent från startdagen ingen kupong utbetalas men placerat belopp återbetalas. Exempel på utfall* 100 % Startnivå 80 % Kupongskyddsnivå 50 % Skyddsnivå vid förfall 1 år 2 år 3 år 1 kupong 2 kuponger 3 kuponger Mindre än pengarna tillbaka, 1 kupong Pengarna tillbaka, ingen kupong *Avser den aktiemarknad som utvecklats sämst. 5

6 Exempel på hur det kan gå 1 Exempel Tid för förfall Placerat belopp Utbetalt belopp (inkl. kupong) Avkastning per år 2 Exempel ,3 % Exempel ,7 % Exempel ,4 % Exempel ,3 % Exempel ,7 % 1. I exemplen (som du kan läsa mer om på föregående sida) antar vi att du köpt 1000 kupongcertifikat för 100 kronor styck, det vill säga placerat kronor samt att kupongen är 15 procent per år. Observera att det finns fler utfall än vad som beskrivs ovan. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Fakta om Kupongcertifikat Tillväxtmarknader Pris per kupongcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st Preliminär kupong* 15 % Kupongskyddsnivå** 80 % Skyddsnivå vid förfall*** 50 % Riskindikator**** 4 Courtage 2 % Löptid 1 3 år Namn på börsen KCTILLV5BSHB 350 Så här har det gått för aktiemarknaderna* dec -06 dec -07 dec -08 dec -09 dec -10 dec -11 Brasilien Kina Ryssland Indien *15 kr per kupongcertifikat. Kupongen fastställs den 23 februari **Kupongskyddsnivån är 80 procent av respektive aktiemarknads startkurs. ***Skyddsnivån vid förfall är 50 procent av respektive aktiemarknads startkurs. ****På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sid 10. *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. Hög avkastning på kort tid Diagrammet till höger visar utfallet av en placering i Kupongcertifikat Tillväxtmarknader varje vecka mellan januari 2004 och januari , med en kupong på 15 procent. Av de 366 placeringar som gjorts skulle 331 ha gått till förfall. Av dessa 331 placeringar skulle 98 procent ha gett minst pengarna tillbaka. Av dessa skulle 9 procentenheter ha betalat noll kuponger, 72 procentenheter en kupong, 10 procentenheter två kuponger och 7 procentenheter tre kuponger. 2 procent av kupongcertifikaten hade betalat tillbaka mindre än placerat belopp, dock hade man i dessa fall fått två kuponger utbetalda vilket begränsat förlusten kraftigt. Den enskilt största förlusten var 35,7 procent. Den genomsnittliga avkastningen hade, med hänsyn tagen till courtage, varit 13,9 procent och i genomsnitt hade kupongcertifikaten avslutats efter 1,6 år. Genomsnittlig årlig avkastning var 10,3 procent per år, efter avdrag för courtage. Historiskt utfall för Kupongcertifikat Tillväxtmarknader* 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % Pengarna tillbaka, 0 kuponger 72 % Pengarna tillbaka, 1 kupong 10 % Pengarna tillbaka, 2 kuponger 7 % Pengarna tillbaka, 3 kuponger 2 % Mindre än pengarna tillbaka *Avser förfallna placeringar. Observera att det historiska utfallet är beräknat i efterhand och inte är någon garanti för framtida avkastning. Källa: Handelsbanken Capital Markets. 1. Kupongcertifikat köpta efter denna månad hade inte hunnit förfalla så de kan inte analyseras. 6

7 Sverige Stockholmsbörsen en av världens bästa aktiemarknader Den svenska börsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt i genomsnitt 9,9 procent per år sedan år 1900*. I den takten fördubblas värdet på ditt sparande vart sjunde år. Förklaringen till den höga avkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. Flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år och många av bolagen är idag världsledande inom sina områden. Det är till stor nytta när de nu expanderar på tillväxtmarknaderna. Samtidigt är svenska företag beroende av den globala konjunkturen. När den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen. När tillväxten mattas av påverkas de svenska bolagen snabbt. Trots att svenska börsföretag generellt har goda finanser, hög lönsamhet och starka marknadspositioner föll deras aktier kraftigt förra året, på grund av den växande osäker heten i omvärlden. USA och de flesta länderna i Europa har stora problem med statsfinanserna. Risken för en ny lågkonjunktur har ökat. Och idag är det svårare att stimulera med räntesänkningar och skattesänkningar. Ser man framåt kan man därför tänka sig två scenarier. I det första scenariot som är vårt huvudscenario lyckas politiker och centralbanker återställa förtroendet för den ekonomiska politiken och tillväxten återhämtar sig stegvis. I detta scenario ger svenska aktier en hög avkastning. Den senaste tiden har sannolikheten för detta scenario ökat. I det andra, alternativa, scenariot blir det en förtroendekris för den ekonomiska politiken, eurosamarbetet knakar allt mer i fogarna, vi får en ny global lågkonjunktur och aktiemarknaden faller ytterligare. Risken för en kraftig börsnedgång i Sverige begränsas dock av aktiemarknadens låga värdering och bolagens generellt starka finanser. För- och nackdelar + Många svenska bolag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk Stora besparingar under senare år gör att bolagens lönsamhet är god Svenska bolag är beroende av Europa, Sveriges viktigaste exportmarknad Stockholmsbörsen svänger kraftigt med konjunkturen, både upp och ner. Svenska börsen är lågt värderad Substansvärdering Substansvärdering svenska börsen Genomsnitt Premiumcertifikat Sverige Nu kan du placera i den svenska aktiemarknaden till lägre risk än traditionella aktieplaceringar. Med Premiumcertifikat Sverige har du full uppsida om den svenska börsen stiger kraftigt. Du får också en god avkastning preliminärt 18 procent på 3 år om börsen går sidledes eller faller, så länge som den inte faller mer än 40 procent någon gång under löptiden. Skulle detta inträffa får du istället en avkastning på återbetalningsdagen som motsvarar indexutvecklingen. Premiumcertifikat Sverige kan med andra ord aldrig ge en sämre avkastning än index. Däremot kommer det i många lägen att ge en högre avkastning. Diagrammet visar att de senaste 22 åren har bolagen på Stockholmsbörsen i genomsnitt värderats till 2,5 gånger eget kapital (skillnaden mellan ett bolags tillgångar och skulder). Vid årsskiftet 2011/2012 var värderingen drygt 1,8 gånger eget kapital, det vill säga 27 procent under genomsnittet. Därför är den svenska börsen lågt värderad ur ett historiskt perspektiv. Källa: Reuters EcoWin och Handelsbanken Capital Markets. *Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2011 och Handelsbanken Capital Markets. 7

8 Premiumcertifikat Sverige Placera på en av världens bästa börser med lägre risk än vanligt Premiumcertifikat Sverige har en löptid på cirka 3 år och är kopplat till OMXS30 index som representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Premiumcertifikatet följer indexet i upp- och nedgång, men har även en premiumnivå på preliminärt 18 procent. Definitiv premiumnivå fastställs den 23 februari Premiumnivån innebär att om indexet stiger med mindre än 18 procent, är oförändrat eller faller, stiger ändå premiumcertifikatets värde med 18 procent, vilket motsvarar 4,9 procent per år inklusive courtage. Förutsättningen för att du ska få premien är att indexet inte någon gång under löptiden varit under barriären. Barriären är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 23 februari Exempelvis, om stängningskursen är 980 blir barriären 588. Om indexet stiger mer än 18 procent blir värdeökningen i premiumcertifikatet lika stor som uppgången. Om OMXS30 index någon gång fallit mer än 40 procent blir värdeökningen/värdeminskningen lika stor som OMXS30 index förändring från startdagen till och med slutdagen. Så här har det gått för indexet* Fakta om Premiumcertifikat Sverige Pris per premiumcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st Preliminär premiumnivå 18 % Barriär* 60 % Riskindikator** 5 Courtage 2 % Löptid 3 år Namn på börsen PCSVE5BSHB *Barriären är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 23 februari **På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sid dec dec -07 dec -08 dec -09 dec -10 dec -11 nov -06 OMXS30 nov index -07 nov -08 Barriär nov -09 nov -10 nov -11 *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriären är i diagrammet satt till 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 30 december Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Om aktieindexet alltid har varit högre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXS30 index alltid varit lika högt som eller högre än barriären. OMXS30 index stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 18 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än aktieindexets uppgång. OMXS30 index faller med 22 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 18 procent. Trots att aktieindexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde. Om aktieindexet har varit lägre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXS30 index någon gång under löptiden varit lägre än barriären. OMXS30 index stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. OMXS30 index faller med 22 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 22 procent. 8

9 Premiumcertifikatets värde Diagrammet till höger visar hur utvecklingen i OMXS30 index påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. Diagrammet illustrerar värdet både när aktieindexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriären och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriären. Premiumcertifikatets värde Kronor Börsutveckling* -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % Index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären Index har någon gång under löptiden varit lägre än barriären Certifikatets pris vid start 80 % *Utvecklingen i OMXS30 index Källa: Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 OMXS30 index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären OMXS30 index har varit lägre än barriären Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp Avkastning per år 2 Återbetalt belopp Avkastning per år 2 60 % 17,0 % kr 16,0 % kr 16,0 % 45 % 13,2 % kr 12,3 % kr 12,3 % 30 % 9,1 % kr 8,3 % kr 8,3 % 15 % 4,8 % kr 4,9 % kr 4,0 % 0 % 0,0 % kr 4,9 % kr -0,7 % -15 % -5,3% kr 4,9 % kr -5,8% -30% -11,2 % kr 4,9 % kr -11,7 % -45% -18,1 % kr -18,4 % -60% -26,3% kr -26,6% 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på 1000 premiumcertifikat, det vill säga kronor och en premiumnivå på 18 procent. Det färgade området visar premiens effekt. 2. Inklusive courtage på 2 procent. 9

10 Villkor i sammandrag Det här är också viktigt att veta Anmälan och betalning Certifikaten säljs styckevis. Priset är 100 kronor per certifikat. Det minsta antal du kan köpa är dock 100 stycken vilket innebär en minimipost på kr. Sista dag för köp är den 19 februari 2012 och betalning sker den 23 februari Courtage Courtaget är 2 procent på priset. Underliggande tillgång Kupongcertifikat Tillväxtmarknader (KCTILL V5BSHB): Brasilien: Fonden ishares MSCI Brazil Index Fund Indien: Fonden WisdomTree India Earnings Fund Kina: Aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index Ryssland: Aktieindexet RDX EUR, Russian Depositary Receipts Index Premiumcertifikat Sverige (PCSVE5BSHB): OMXS30 index. Startkurs Startkurs för respektive underliggande i Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är dess stängningkurs den 23 februari 2012, förutom för det kinesiska aktieindexet Hang Seng China Enterprises Index, där startkurs fastställs den 24 februari Startkurs för Premiumcertifikat Sverige är OMXS30 index stängningskurs den 23 februari Kupongskyddsnivå Kupongskyddsnivån för Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är 80 procent av respektive underliggandes startkurs. Skyddsnivå vid förfall Skyddsnivån vid förfall för Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är 50 procent av respektive underliggandes startkurs. Barriär Barriären för Premiumcertifikat Sverige är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 23 februari Kupong Kupongen i Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är preliminärt 15 procent. Definitiv kupong fastställs den 23 februari Nivån på kupongen för Kupongcertifikat Tillväxtmarknader avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i de underliggande tillgångarna förändras fram till den 23 februari Premiumnivå Premiumnivån är preliminärt 18 procent för Premiumcertifikat Sverige. Definitiv premiumnivå för Premiumcertifikat Sverige fastställs den 23 februari Premiumnivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande tillgång förändras fram till den 23 februari Riskindikatorn Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn följer de riktlinjer för fonder som tagits fram av EU:s finansinspektion, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. Indikatorn baseras på hur placeringar i certifikaten skulle ha utvecklats de senaste fem åren. Riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftiga negativa utfall. Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till exempel kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden. Avläsningsdag Avläsningsdag benämns i Slutliga Villkor som Fastställelsedag för Slutkurs. Kupongcertifikat Tillväxtmarknader har avläsningsdag den 25 februari 2013, den 24 februari 2014 respektive den 23 februari Värdet under löptiden andrahandsmarknad Certifikaten avses handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 27 februari Du kan följa värdet på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. På andrahandsmarknaden handlas certifikaten styckvis utan krav på minsta antal. Slutkurs och Slutdag Slutdag för Kupongcertifikat Tillväxtmarknader infaller på den första avläsningsdag då kursen på alla fyra aktiemarknaderna är lika med eller högre än respektive aktiemarknads startkurs, eller den 23 februari Slutkurs för Premiumcertifikat Sverige är OMXS30 index stängingskurs den 23 februari Återbetalningsdag Återbetalningsdag för Kupongcertifikat Tillväxtmarknader infaller 13 bankdagar efter dess Slutdag. Återbetalningsdag för Premiumcertifikat Sverige är den 12 mars Valuta Avkastningsberäkningen för Kupongcertifikat Tillväxtmarknader görs i de underliggande marknadernas respektive valuta. Det innebär att kupongcertifikatets avkastning inte påverkas direkt av valutakursförändringar. Fond och index Information om fonderna och indexen finns i Slutliga Villkor. Licens Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda fonderna och indexen i denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsning för det finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 21 februari Volymen är begränsad till stycken i respektive certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa antal. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Fastställd kupong, fastställd premiumnivå, fastställda startkurser, fastställd kupongskyddsnivå, fastställd skyddsnivå vid förfall och fastställd barriär publiceras på www. handelsbanken.se/certifikat från och med den 27 februari Handelsbanken kommer att ställa in Kupongcertifikat Tillväxtmarknader om kupongen inte kan fastställas till minst 10 procent och Premiumcertifikat Sverige om premiumnivån inte kan fastställas till minst 13 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Beskattning Kapitalvinster och kapitalförluster i Kupongcertifikat Tillväxtmarknader och Premiumcertifikat Sverige beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Kapitalförsäkring Du kan lägga våra certifikat i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Investeringssparkonto Du kan lägga våra certifikat i ett Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablinintäkt. För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arvodet är inkluderat i certifikatens pris. Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet. 10

11 Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 19 februari Betalning sker den 23 februari På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Fullständiga villkor Certifikatet ges ut under Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice - in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. Risker med certifikat Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat. Kreditrisk - emittentrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P) och Aa2 från Moody s. Med Moody s rating Aa2 och S&P rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntas framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare 11

12 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbankens certifikat handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om våra certifikat? På finns alla svaren. Gå in redan i dag och lär dig mer om certifikat. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa certifikaten direkt på nätet. 12

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Räntecertifikat Stena

Räntecertifikat Stena Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Ladbrokes plc eller Tesco plc. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds både med en fast årlig ränta

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat oktober/november 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 6 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5088 Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014 Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 25 augusti 2014 3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Certifikat Högutdelande bolag

Certifikat Högutdelande bolag Certifikat Högutdelande bolag Handelsbanken erbjuder certifikat kopplat till SIX Sweden Dividend 15 index. De ingående bolagens ackumulerade utdelningar återinvesteras. Stockholmsbörsen ger idag en direktavkastning

Läs mer

Ett nykomponerat placeringserbjudande

Ett nykomponerat placeringserbjudande Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat Juni 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015 Klimat Europa Sverige Inledning 23 november 2015 Placera klimatsmart och bli en vinnare Den 30

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Berliner Dom, Berlin BRIC & Tyskland Placeringen ger exponering mot BRIC-länderna samt Tyskland och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Ett nykomponerat placeringserbjudande certifikat mars/april 2012 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. NYHET

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Maj 2016 Teckningstid 12. 4. 10. 5. 2016 Aktieindexobligation Svenska bolag SHBO 5510 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning 7 april 2016 Sveriges starka tillväxt 4 får stöd av

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat OKTOBER/november 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 7 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Dagen före dopparedagen

Dagen före dopparedagen RÅVAROR ALLMÄNT Dagen före dopparedagen Denna vecka har makromässigt varit lätt och en uppladdning för morgondagens kinesiska inköpschefsindex och USA:s dito som kommer på måndag. Kinas preliminära siffra

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015 Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Inledning 21 september 2015 Dags att doppa tårna Oron

Läs mer

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Fonden Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK erbjuder försäkringstagare möjligheten att delta 100% i en positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index, en förtida inlösen

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Tillväxtmarknader och Tyskland

Tillväxtmarknader och Tyskland 1124 Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Ungerska Parlamenet, Budapest Marknadsföringsmaterial Tillväxtmarknader och Tyskland Placeringen ger

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Maj 2011 HANDElsbankens certifikat MAJ/JuNI 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 juni 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram

Läs mer

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC Exponering mot BRIC RELAX BRIC (SHBO 1081) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive överkurs om 1 000 kronor)

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Marknadswarrant. Avseende: Med likviddag: Norsk aksjekurv V. 22 maj 2009

Marknadswarrant. Avseende: Med likviddag: Norsk aksjekurv V. 22 maj 2009 Marknadswarrant Avseende: Norsk aksjekurv V Med likviddag: 22 maj 2009 Slutliga Villkor Marknadswarrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av

Läs mer