Kapitalskyddade placeringar # 963

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar # 963"

Transkript

1 Sista Sista dag dag för för köp köp Februari januari KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Nyhet Aktieindexobligation Global Konsument Valutaobligation Dollar Marknadsföringsmaterial

2 Innehåll Sammanfattning Så fungerar det Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Aktieindexobligation Global Konsument Valutaobligation Dollar Nyhet 16 Villkor och risker Kapitalskyddade placeringar ett alternativ till kontosparande KP 2

3 Sammanfattning erbjudande Våra kapitalskyddade placeringar Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Ta del av flera marknader i en enda placering, utan onödiga risker. Aktieindexobligation Norden Passar den som vill placera i nordiska aktier till låg risk. Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter För den som vill placera i amerikanska fastighetsaktier till begränsad risk. Nyhet Aktieindexobligation Global Konsument Ta del av potentialen i välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader, till låg risk. Valutaobligation Dollar Möjlighet att tjäna pengar på en starkare dollar, utan onödiga risker. Kapitalskyddade placeringar 963 Alltid med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 (cirka) Portföljobligation Bas 963PF 55 % 5 år Portföljobligation Extra 963PX kr 115 % 5 år Aktieindexobligation Norden Bas 963AN 55 % 5 år Aktieindexobligation Norden Extra 963AX kr 120 % 5 år Just nu med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 (cirka) Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra 963AY kr 135 % 3 år Nyhet Nyhet Aktieindexobligation Global Konsument Bas 963AG 50 % 4 år Aktieindexobligation Global Konsument Extra 963AZ kr 135 % 4 år Valutaobligation Dollar Extra 963VD kr 215 % 3 år 1. Deltagandegrad fastställs den 20 februari 2014 och är oförändrad under hela löptiden. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 3

4 Så fungerar det Alltid eller Just nu? För att göra det lättare att hitta den placering som passar bäst har vi delat in vårt kapitalskyddade erbjudande i två delar: Alltid med kapitalskydd och Just nu med kapitalskydd. Just nu med kapitalskydd Just nu med kapitalskydd kan ses som kryddan i sparandet. Här erbjuder vi spännande och aktuella placeringar baserade på Handelsbankens uppfattning kring olika marknader just nu. Därför kan konstruktionen och marknaden variera. Alltid med kapitalskydd Alltid med kapitalskydd bör ses som grunden i sparandet. Portföljobligation och Aktieindexobligation Norden finns alltid med i våra erbjudanden. Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Man vet redan vid köptillfället vad man minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Kapitalskyddade placeringar är därför ett bra komplement till traditionellt räntesparande. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att placeraren minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden stiger. Kombinationen av de två gör att man kan få en god avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas hur mycket pengar man får tillbaka. Det går dock att sälja våra kapitalskyddade placeringar när man vill till aktuell kurs. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett engångsbelopp vid slutet, eller löpande avkastning i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången man får tillgodoräkna sig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. Våra kapitalskyddade placeringar läggs i en depå eller ett VP-konto. De fungerar även i Investeringssparkonto (isk), Individuellt pensionssparande (ips) och i kapitalförsäkringar. Det finns vissa risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 19. Läs mer om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på 4

5 Så fungerar det Bas eller Extra? Bas minst pengarna tillbaka Alternativet Bas passar den som minst vill ha pengarna tillbaka och är ett bra alternativ till vanliga ränteplaceringar. Bas kostar onor för en post om nominellt onor. En kapitalskyddad placering Bas ger alltid minst pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som det finns möjlighet till god avkastning. Extra möjlighet till extra avkastning Alternativet Extra passar den som vill ha möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen ger alltså möjlighet till högre avkastning. Den är vanligtvis kronor per post om nominellt onor. Om marknaden faller, förlorar placeraren överkursen. Tilläggsbelopp MÖJlig avkastning ÖVerkurs Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp MÖJlig avkastning Arrangörsarvode Marknadsdel Arrangörsarvode Marknadsdel Nominellt belopp Nominellt belopp obligation Nominellt belopp obligation Nominellt belopp startdag Återbetalningsdag startdag Återbetalningsdag Så här köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 februari Betalning sker den 20 februari På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller inte är kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Handelsbanken Direkt Personlig service via telefon dygnet runt. Personlig kod krävs. Telefon

6 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Med Handelsbankens portföljobligation får man allt man behöver i en enda placering, dessutom med kapitalskydd. Portföljobligationen kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar, där kapitalskyddet utgör räntedelen. Portföljobligationen är kopplad till fyra marknader: aktier från världens rika länder: 35 procent aktier från nordiska bolag: 35 procent aktier från tillväxtmarknader: 15 procent råvaror: 15 procent Portföljen med olika marknader ger en god riskspridning i placeringen. Den största delen av portföljen består av aktier från Norden och världens andra rika länder, samtidigt som en del av placeringen sker i aktier från tillväxtmarknaderna. En del av kapitalet placeras även i råvaror vilket är bra om råvarumarknaderna tar fart. Den goda riskspridningen ökar chansen till avkastning. Portföljobligationen har ytterligare en god egenskap. Det räcker att en marknad stiger för att obligationen ska betala tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Marknader som faller ges värdet noll när korgens utveckling beräknas. Portföljobligationen utgör en bra grund i ett brett sparande med låg risk. För- och nackdelar För vem? Flera olika marknader i en placering, med kapitalskydd Det räcker med att en marknad stiger för att få avkastning God riskspridning Ingen löpande avkastning. Portföljobligationen passar dig som vill ha ett brett sparande med låg risk. Portföljobligation Bas kan ses som ett alternativ till ränteplaceringar, för dig som inte behöver löpande avkastning. Portföljobligation Extra har lite högre risk och passar dig som vill ha en större potential i ditt sparande. Båda portföljobligationerna kan gärna kompletteras med andra, smalare, placeringar, till exempel om man tror särskilt mycket på en enskild marknad. Marknaderna i Portföljobligation Portföljobligationen är kopplad till fyra olika index*: World Balance Nordic Balance (sek) Emerging Markets Balance Commodity Balance Samtliga index utom Nordic Balance beräknas i amerikanska dollar, vilket medför att avkastningen på dessa marknader påverkas av valutakursens utveckling. Ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. Läs mer om balanserade index på Så här har det gått för indexen i portföljen** jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 World Balance Emerging Markets Balance *Fullständiga indexnamn återfinns på sidan 16. **Januari 2009 = 100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Indexen har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Nordic Balance (SEK) Commodity Balance 6

7 Portföljobligation Portföljobligation Bas 963PF Portföljobligation Bas passar den som vill placera tryggt i en bred världsportfölj. Placeringen ger preliminärt 55 procent av portföljens uppgång och betalar tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Bas 963PF Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 55 % Riskindikator 2 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16), och antagande om att alla index utvecklats lika. 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 4,7 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 6,0 % i avkastning per år. Portföljobligation Extra 963PX Portföljobligation Extra passar den som vill placera i en bred världsportfölj och få större utväxling på sin placering jämfört med Portföljobligation Bas. Portföljobligation Extra 963PX ger preliminärt 115 procent av uppgången i portföljen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Extra 963PX Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 115 % Riskindikator 3 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16), och antagande om att alla index utvecklats lika. 80 % 12,5 % kr kr 71,1 % 11,2 % 60 % 9,9 % kr kr 50,6 % 8,4 % 40 % 7,0 % kr kr 30,1 % 5,3 % 20 % 3,7 % kr kr 9,6 % 1,8 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 2. Baserat på en deltagandegrad på 115 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 7,3 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,5 % i avkastning per år. 7

8 Alltid med kapitalskydd Aktieindexobligation Norden Placera i Norden och få hela världen på köpet Med en placering i nordiska aktier får man hela världen på köpet. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin. Sverige och Finland har verkstads- och telekomföretag. Danmark och Norge har sjöfart och energibolag. Tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. Samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel bankerna, detaljhandeln och läkemedelsbolagen. Nordiska företag har generellt starka finanser, ledande marknadspositioner och god bolagsstyrning. Det skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt, även om de nordiska börserna ofta svänger en del på kort och medellång sikt. Sedan 1970 har de nordiska börserna gett en avkastning på i genomsnitt 13,8 procent per år*. Med tanke på de nordiska företagens goda finanser, ledande positioner och starka ställning på tillväxtmarknaderna bör de kunna ge en god avkastning även framöver. För- och nackdelar För vem? Många nordiska bolag är marknadsledande globalt Stor exponering mot tillväxtmarknaderna Bra alternativ till nordiska aktier, med betydligt lägre risk Nordiska börserna svänger ofta kraftigt Norden påverkas av den finansiella oron i Europa. Aktieindexobligation Norden passar dig som vill placera i nordiska aktier till en begränsad och låg risk. Norden Bas passar för dig som vill vara säker att minst få tillbaka ditt placerade kapital. Norden Extra har större potential till avkastning men innebär också en viss känd förlustrisk. *Källa: MSCI Aktieindexet Nordic Balance Aktieindexobligation Norden är kopplad till Handelsbankens balanserade aktieindex Nordic Balance (sek)*. Indexet följer de 120 största och mest omsatta aktierna i Norden. De fem största aktierna i indexet är just nu H&M, Nordea, Ericsson, Nokia och Statoil. Ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. Läs mer om balanserade index på *Fullständigt indexnamn återfinns på sidan 16. **Januari 2009=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktieindexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här har det gått för aktieindexet** jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 8

9 Aktieindexobligation Norden Norden Bas 963AN Aktieindexobligation Norden Bas passar den som vill placera tryggt på den nordiska aktiemarknaden. Placeringen ger preliminärt 55 procent av indexets uppgång och betalar tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. Fakta om Norden Bas 963AN Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 55 % Riskindikator 2 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Norden Extra 963AX Aktieindexobligation Norden Extra passar den som vill tjäna pengar på den nordiska aktiemarknaden och samtidigt få större utväxling på sin placering jämfört med Norden Bas. Aktieindexobligation Norden Extra 963AX ger preliminärt 120 procent av uppgången i indexet. Fakta om Norden Extra 963AX Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 120 % Riskindikator 3 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 74,7 % 11,7 % 60 % 9,9 % kr kr 53,3 % 8,8 % 40 % 7,0 % kr kr 31,9 % 5,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 120 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr kr 10,5 % 2,0 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 9

10 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Intressant komplement till andra placeringar Efter en lång period med stigande amerikanska fastighetspriser föll dessa dramatiskt i samband med finanskrisen I takt med att den amerikanska ekonomin stabiliserats har även fastighetspriserna återhämtat sig. Ekonomin fortsätter att visa tydliga tecken på förbättring med en starkare arbetsmarknad och en återhämtning i bostadssektorn. Högre aktivitet i den amerikanska ekonomin och starkare hushåll stödjer den amerikanska fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden i USA gynnas av den amerikanska centralbankens omfattande stimulanser och de låga marknadsräntorna genom att tillgången till billig finansiering är god. Den amerikanska centralbanken har nu börjat att försiktigt strama åt, vilket skulle kunna påverka fastighetsmarknaden negativt. Vår bedömning är dock att nedtrappningen kommer att ske gradvis och att räntorna kommer att förbli historiskt sett låga under lång tid framöver. Historiskt har fastighetspriserna också ofta stigit i perioder av räntehöjningar, eftersom dessa perioder sammanfallit med en stark ekonomisk utveckling. Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter ger möjlighet att placera i amerikanska fastighetsbolag på ett enkelt sätt, till lägre risk än vanligt aktiesparande. För- och nackdelar Hög historisk avkastning, till lägre risk än aktiemarknaden i stort Gynnas av en stark amerikansk ekonomi Fastigheter är ett bra komplement till andra placeringar som aktier och räntor, och bidrar till att sprida riskerna i en portfölj Minskade stimulanser från den amerikanska centralbanken kan ha en negativ inverkan på fastighetsmarknaden Samvariationen med aktiemarknaden är relativt hög på kort sikt. För vem? Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter passar dig som tror på en fortsatt återhämtning i den amerikanska ekonomin och vill placera med kapitalskydd i amerikanska fastighetsaktier. Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Amerikanska Fastigheter Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter är kopplad till en börshandlad fond i USA, ishares U.S. Real Estate ETF. Fonden är i huvudsak exponerad mot börsnoterade så kallade REITs (Real Estate Investment Trusts), vilket är en typ av fastighetsbolag som är skattemässigt gynnade. De vanligaste typerna av fastighetsbolag i fonden äger specialfastigheter, fastigheter för detaljhandel, industri och kontor, samt bostadsfastigheter. Fastigheter är ett intressant komplement till andra placeringar som aktier och räntor, och bidrar till att sprida riskerna i en portfölj. På längre sikt kan fastighetsaktier och övriga aktier utvecklas i olika riktningar. Det framgår inte minst av de senaste årens utveckling. Aktieindexet S&P 500 noteras idag cirka 15 procent över toppnivåerna från 2007, medan ishares U.S. Real Estate ETF är cirka 30 procent under sina toppnivåer från samma år. Så här har det gått för fonden* jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 *Januari 2009=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 10

11 Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Amerikanska Fastigheter Extra 963AY Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter passar den som tror på en fortsatt återhämtning i den amerikanska ekonomin och vill placera med kapitalskydd i amerikanska fastighetsaktier. Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra 963AY ger preliminärt 135 procent av uppgången i fonden. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Amerikanska Fastigheter Extra 963AY Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 135 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Så här kan det bli Fondens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 85,4 % 22,3 % 60 % 16,9 % kr krr 61,3 % 16,9 % 40 % 11,8 % kr kr 37,3 % 10,9 % 20 % 6,3 % kr kr 13,2 % 4,1 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 135 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage % -7,2 % kr -10,9 % -3,7 % Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 13,4 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 20,2 % i avkastning per år. 11

12 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Global Konsument Nyhet Välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader Den globala konjunkturbilden ser åter ljusare ut och vi förväntar oss en gradvis återhämtning. I USA och Nordeuropa har tillväxten börjat ta fart, vilket även innebär att antalet sysselsatta ökar. Det bådar gott för konsumtionen på dessa marknader. Den stora uppgången i den globala konsumtionen leds dock av tillväxtländerna. En växande medelklass i de befolkningsrika snabbväxande tillväxtländerna bidrar till en ökad konsumtion, vilket gynnar konsumentorienterade bolag. Till exempel har den stora omvandlingen av Kinas ekonomi varit väldigt framgångsrik på att skapa ökad levnadsstandard genom högre köpkraft. Andelen konsumtion är fortfarande låg och potentialen för ytterligare försäljningslyft i Kina är därför god. Den kinesiska politiken har dessutom ändrats. Ambitionen är att tillväxten ska drivas mer av privat konsumtion och mindre av infrastrukturinvesteringar. Därtill väntas sociala reformer kopplade till pensionssystem, utbildning och sjukvård på sikt leda till fallande sparkvot bland hushållen. Den totala detaljhandelsförsäljningen har vuxit kraftigt i Kina, men är fortfarande cirka 20 procent lägre än den amerikanska. Tillväxten varje år i Kinas detaljhandel är hela 500 miljarder dollar, trots att Kina bara är i början av sin långa resa av stigande välfärd. Till Aktieindexobligation Global Konsument har vi valt ut tio välkända företag som vi bedömer har goda framtidsutsikter och en hög andel försäljning kopplad till tillväxtmarknaderna i Asien. Stora konsumentrelaterade bolag med starka varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Därför tenderar även aktierna att utvecklas väl, ofta utan alltför stora kast. Flera olika sektorer finns med, såsom dagligvaror, detaljhandel, elektronik, fordon, telekom och transport. Med Aktieindexobligation Global Konsument kan du placera på en marknad med stabil tillväxt till låg risk. För- och nackdelar Stabila företag, ofta med hög lönsamhet Stor exponering mot en hög tillväxt i Asien Intressant företagskorg med stor potential Företagen har ofta relativt låg tillväxt på mogna marknader Företagen värderas ofta relativt högt jämfört med andra företag. För vem? Aktieindexobligation Global Konsument passar dig som vill placera i välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader. Aktieindexobligation Global Konsument Bas passar dig som vill vara säker på att minst få tillbaka placerat belopp, och kan därför vara ett alternativ till ränteplaceringar. Global Konsument Extra kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Aktiekorg Global Konsument Aktieindexobligation Global Konsument är kopplad till en likaviktad korg med följande tio aktier: Så här har det gått för aktiekorgen* 250 Företag Hemland Verksamhet Andel försäljning i Asien Adidas tyskland sportkläder 25 % i Asien A.P. Møller-Maersk danmark transport stor del av Asien-Europa-handeln BMW tyskland Fordon 20 % i Kina China Mobile kina telekom 90 % i Kina Hyundai sydkorea Fordon % i Asien 40 Kimberly-Clark USA Hygien 20 % i Asien Procter & Gamble USA Dagligvaror 20 % i Asien Samsung sydkorea Elektronik 50 % i Asien Tesco storbritannien Detaljhandel 20 % i Asien Unilever Holland Livsmedel % i Asien, Afrika jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 *Januari 2009=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 12

13 Aktieindexobligation Global Konsument Global Konsument Bas 963AG Aktieindexobligation Global Konsument Bas passar den som vill placera tryggt i välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader. Placeringen ger preliminärt 50 procent av aktiekorgens utveckling och betalar tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Global Konsument Bas 963AG Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 50 % Riskindikator 2 Löptid 4 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 15,8 % kr 37,3 % 8,1 % 60 % 12,5 % kr 27,5 % 6,2 % 40 % 8,8 % kr 17,6 % 4,1 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 50 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 4,7 % kr 7,8 % 1,9 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,5 % - 20 % -5,4 % -2,0 % -0,5 % Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 4,9 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 7,3 % i avkastning per år. Global Konsument Extra 963AZ Aktieindexobligation Global Konsument Extra passar den som vill tjäna pengar på välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknaderna och samtidigt få större utväxling på sin placering jämfört med Global Konsument Bas. Aktieindexobligation Global Konsument Extra 963AZ ger preliminärt 135 procent av aktiekorgens utveckling. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Global Konsument Extra 963AZ Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 135 % Riskindikator 3 Löptid 4 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 15,8 % kr kr 85,4 % 16,4 % 60 % 12,5 % kr kr 61,3 % 12,5 % 40 % 8,8 % kr kr 37,3 % 8,1 % 20 % 4,7 % kr kr 13,2 % 3,1 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,8 % - 20 % -5,4 % kr -10,9 % -2,8 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 135 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,9 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 14,9 % i avkastning per år. 13

14 Just nu med kapitalskydd Valutaobligation Dollar Låt en starkare dollar ge dig en hög avkastning För två och ett halvt år sedan nådde den amerikanska dollarn en historiskt låg nivå mot kronan, cirka 6,00 kronor per dollar. Sedan dess har dollarn förstärkts med ungefär 10 procent. En dollar har i genomsnitt kostat cirka 7,70 kronor sedan år 2000, vilket betyder att dollarn fortfarande är svag mot kronan i ett historiskt perspektiv. Handelsbankens makroekonomer bedömer att dollarn stegvis kommer att återvända till ungefär den nivån. Det främsta skälet till att vi tror på en starkare dollar är att den amerikanska ekonomin är starkare än den europeiska, och att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, därför kommer att strama åt, samtidigt som ECB kommer att hålla räntorna låga. Amerikanska banker är dessutom i bättre skick än europeiska, vilket gör att de i högre grad kan låna ut pengar och stödja konsumtion och investeringar. Det finns alltså många skäl till att dollarn ska stärkas mot euron framöver. Vi tror att även den svenska kronan kommer att stärkas mot euron framöver, men inte alls lika mycket som dollarn. Därför bedömer vi att dollarn även kommer att stärkas mot kronan. För- och nackdelar Högre tillväxt i USA än i Europa gynnar dollarn Centralbankens väntade åtstramning i USA bör bidra till dollarstyrka usa är världens mest dynamiska och flexibla ekonomi, något som påskyndar återhämtningen Det är svårt att göra prognoser på valutor De stora underskotten i USA är en risk för dollarn. För vem? Valutaobligation Dollar Extra passar dig som tror att dollarn ska stärkas mot svenska kronan. Placeringen kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Att förutspå valutor är svårt, även för våra prisbelönta analytiker*. Valutor brukar dock över tiden gå tillbaka till sina långsiktiga värden. usa är, trots sina problem, världens mest flexibla ekonomi och hem för många av världens ledande företag. Efter tidigare kriser har USA återhämtat sig snabbt. Denna gång har det tagit lite längre tid än vanligt, men nu är återhämtningen äntligen på gång. *Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar bland placerare genomförda av Prospera 2013 och Financial Hearings Valutakursen dollar mot kronor Avkastningen på Valutaobligation Dollar är kopplad till valutakursen mellan amerikanska dollar och svenska kronor. Valutakursen uttrycker hur många kronor som behövs för att köpa en dollar. Handelsbankens makroekonomer förutspår en gradvis förstärkning av dollarn under de kommande tre åren, driven främst av att den amerikanska ekonomin är starkare än Europas. Skulle den amerikanska ekonomin däremot få större problem än den europeiska finns en risk att dollarn försvagas istället. Samma sak skulle kunna hända om den svenska ekonomin visar sig oväntat stark. Så här har det gått för dollarn mot kronan* Kronor 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 Antal svenska kronor per amerikansk dollar Tak 20 % * Diagrammet visar antal svenska kronor per amerikansk dollar. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Taket är i diagrammet satt till 20 procent över valutakursen USDSEK den 7 januari Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 14

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013 Samtidigt talar värderingen fortfarande för

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013 SPAX och Bevis Strukturerade produkter 4 februari 1 mars 2013 Satsa på de asiatiska tillväxtmarknaderna. SPAX Pan Asia är kopplad till ett brett asiatiskt aktieindex, och ges ut med en löptid på fem år.

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013 Man ska heller inte glömma bort att den globala

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien Tillväxt 3 år nr 2297 Aktieobligation

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Välförpackad framgång. Aktieobligation Leading Brands

Välförpackad framgång. Aktieobligation Leading Brands Foto: Nordic Photos Aktieobligation Leading Brands Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 12 DECEMBER Välförpackad framgång Kategori Kapitalskydd Certifikat Nej Lägsta återbetalning 90%

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer