Kapitalskyddade placeringar # 963

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar # 963"

Transkript

1 Sista Sista dag dag för för köp köp Februari januari KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Nyhet Aktieindexobligation Global Konsument Valutaobligation Dollar Marknadsföringsmaterial

2 Innehåll Sammanfattning Så fungerar det Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Aktieindexobligation Global Konsument Valutaobligation Dollar Nyhet 16 Villkor och risker Kapitalskyddade placeringar ett alternativ till kontosparande KP 2

3 Sammanfattning erbjudande Våra kapitalskyddade placeringar Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Ta del av flera marknader i en enda placering, utan onödiga risker. Aktieindexobligation Norden Passar den som vill placera i nordiska aktier till låg risk. Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter För den som vill placera i amerikanska fastighetsaktier till begränsad risk. Nyhet Aktieindexobligation Global Konsument Ta del av potentialen i välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader, till låg risk. Valutaobligation Dollar Möjlighet att tjäna pengar på en starkare dollar, utan onödiga risker. Kapitalskyddade placeringar 963 Alltid med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 (cirka) Portföljobligation Bas 963PF 55 % 5 år Portföljobligation Extra 963PX kr 115 % 5 år Aktieindexobligation Norden Bas 963AN 55 % 5 år Aktieindexobligation Norden Extra 963AX kr 120 % 5 år Just nu med kapitalskydd Pris Du får minst tillbaka Preliminär Löptid per post (nominellt belopp) deltagandegrad 1 (cirka) Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra 963AY kr 135 % 3 år Nyhet Nyhet Aktieindexobligation Global Konsument Bas 963AG 50 % 4 år Aktieindexobligation Global Konsument Extra 963AZ kr 135 % 4 år Valutaobligation Dollar Extra 963VD kr 215 % 3 år 1. Deltagandegrad fastställs den 20 februari 2014 och är oförändrad under hela löptiden. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 3

4 Så fungerar det Alltid eller Just nu? För att göra det lättare att hitta den placering som passar bäst har vi delat in vårt kapitalskyddade erbjudande i två delar: Alltid med kapitalskydd och Just nu med kapitalskydd. Just nu med kapitalskydd Just nu med kapitalskydd kan ses som kryddan i sparandet. Här erbjuder vi spännande och aktuella placeringar baserade på Handelsbankens uppfattning kring olika marknader just nu. Därför kan konstruktionen och marknaden variera. Alltid med kapitalskydd Alltid med kapitalskydd bör ses som grunden i sparandet. Portföljobligation och Aktieindexobligation Norden finns alltid med i våra erbjudanden. Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Man vet redan vid köptillfället vad man minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Kapitalskyddade placeringar är därför ett bra komplement till traditionellt räntesparande. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att placeraren minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden stiger. Kombinationen av de två gör att man kan få en god avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas hur mycket pengar man får tillbaka. Det går dock att sälja våra kapitalskyddade placeringar när man vill till aktuell kurs. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett engångsbelopp vid slutet, eller löpande avkastning i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången man får tillgodoräkna sig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. Våra kapitalskyddade placeringar läggs i en depå eller ett VP-konto. De fungerar även i Investeringssparkonto (isk), Individuellt pensionssparande (ips) och i kapitalförsäkringar. Det finns vissa risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 19. Läs mer om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på 4

5 Så fungerar det Bas eller Extra? Bas minst pengarna tillbaka Alternativet Bas passar den som minst vill ha pengarna tillbaka och är ett bra alternativ till vanliga ränteplaceringar. Bas kostar onor för en post om nominellt onor. En kapitalskyddad placering Bas ger alltid minst pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som det finns möjlighet till god avkastning. Extra möjlighet till extra avkastning Alternativet Extra passar den som vill ha möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen ger alltså möjlighet till högre avkastning. Den är vanligtvis kronor per post om nominellt onor. Om marknaden faller, förlorar placeraren överkursen. Tilläggsbelopp MÖJlig avkastning ÖVerkurs Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp MÖJlig avkastning Arrangörsarvode Marknadsdel Arrangörsarvode Marknadsdel Nominellt belopp Nominellt belopp obligation Nominellt belopp obligation Nominellt belopp startdag Återbetalningsdag startdag Återbetalningsdag Så här köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 16 februari Betalning sker den 20 februari På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. Har du inte Internettjänsten eller inte är kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Handelsbanken Direkt Personlig service via telefon dygnet runt. Personlig kod krävs. Telefon

6 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Med Handelsbankens portföljobligation får man allt man behöver i en enda placering, dessutom med kapitalskydd. Portföljobligationen kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar, där kapitalskyddet utgör räntedelen. Portföljobligationen är kopplad till fyra marknader: aktier från världens rika länder: 35 procent aktier från nordiska bolag: 35 procent aktier från tillväxtmarknader: 15 procent råvaror: 15 procent Portföljen med olika marknader ger en god riskspridning i placeringen. Den största delen av portföljen består av aktier från Norden och världens andra rika länder, samtidigt som en del av placeringen sker i aktier från tillväxtmarknaderna. En del av kapitalet placeras även i råvaror vilket är bra om råvarumarknaderna tar fart. Den goda riskspridningen ökar chansen till avkastning. Portföljobligationen har ytterligare en god egenskap. Det räcker att en marknad stiger för att obligationen ska betala tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Marknader som faller ges värdet noll när korgens utveckling beräknas. Portföljobligationen utgör en bra grund i ett brett sparande med låg risk. För- och nackdelar För vem? Flera olika marknader i en placering, med kapitalskydd Det räcker med att en marknad stiger för att få avkastning God riskspridning Ingen löpande avkastning. Portföljobligationen passar dig som vill ha ett brett sparande med låg risk. Portföljobligation Bas kan ses som ett alternativ till ränteplaceringar, för dig som inte behöver löpande avkastning. Portföljobligation Extra har lite högre risk och passar dig som vill ha en större potential i ditt sparande. Båda portföljobligationerna kan gärna kompletteras med andra, smalare, placeringar, till exempel om man tror särskilt mycket på en enskild marknad. Marknaderna i Portföljobligation Portföljobligationen är kopplad till fyra olika index*: World Balance Nordic Balance (sek) Emerging Markets Balance Commodity Balance Samtliga index utom Nordic Balance beräknas i amerikanska dollar, vilket medför att avkastningen på dessa marknader påverkas av valutakursens utveckling. Ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. Läs mer om balanserade index på Så här har det gått för indexen i portföljen** jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 World Balance Emerging Markets Balance *Fullständiga indexnamn återfinns på sidan 16. **Januari 2009 = 100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Indexen har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Nordic Balance (SEK) Commodity Balance 6

7 Portföljobligation Portföljobligation Bas 963PF Portföljobligation Bas passar den som vill placera tryggt i en bred världsportfölj. Placeringen ger preliminärt 55 procent av portföljens uppgång och betalar tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Bas 963PF Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 55 % Riskindikator 2 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16), och antagande om att alla index utvecklats lika. 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 4,7 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 6,0 % i avkastning per år. Portföljobligation Extra 963PX Portföljobligation Extra passar den som vill placera i en bred världsportfölj och få större utväxling på sin placering jämfört med Portföljobligation Bas. Portföljobligation Extra 963PX ger preliminärt 115 procent av uppgången i portföljen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Extra 963PX Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 115 % Riskindikator 3 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Portföljens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16), och antagande om att alla index utvecklats lika. 80 % 12,5 % kr kr 71,1 % 11,2 % 60 % 9,9 % kr kr 50,6 % 8,4 % 40 % 7,0 % kr kr 30,1 % 5,3 % 20 % 3,7 % kr kr 9,6 % 1,8 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 2. Baserat på en deltagandegrad på 115 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 7,3 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,5 % i avkastning per år. 7

8 Alltid med kapitalskydd Aktieindexobligation Norden Placera i Norden och få hela världen på köpet Med en placering i nordiska aktier får man hela världen på köpet. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin. Sverige och Finland har verkstads- och telekomföretag. Danmark och Norge har sjöfart och energibolag. Tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. Samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel bankerna, detaljhandeln och läkemedelsbolagen. Nordiska företag har generellt starka finanser, ledande marknadspositioner och god bolagsstyrning. Det skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt, även om de nordiska börserna ofta svänger en del på kort och medellång sikt. Sedan 1970 har de nordiska börserna gett en avkastning på i genomsnitt 13,8 procent per år*. Med tanke på de nordiska företagens goda finanser, ledande positioner och starka ställning på tillväxtmarknaderna bör de kunna ge en god avkastning även framöver. För- och nackdelar För vem? Många nordiska bolag är marknadsledande globalt Stor exponering mot tillväxtmarknaderna Bra alternativ till nordiska aktier, med betydligt lägre risk Nordiska börserna svänger ofta kraftigt Norden påverkas av den finansiella oron i Europa. Aktieindexobligation Norden passar dig som vill placera i nordiska aktier till en begränsad och låg risk. Norden Bas passar för dig som vill vara säker att minst få tillbaka ditt placerade kapital. Norden Extra har större potential till avkastning men innebär också en viss känd förlustrisk. *Källa: MSCI Aktieindexet Nordic Balance Aktieindexobligation Norden är kopplad till Handelsbankens balanserade aktieindex Nordic Balance (sek)*. Indexet följer de 120 största och mest omsatta aktierna i Norden. De fem största aktierna i indexet är just nu H&M, Nordea, Ericsson, Nokia och Statoil. Ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. Läs mer om balanserade index på *Fullständigt indexnamn återfinns på sidan 16. **Januari 2009=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktieindexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här har det gått för aktieindexet** jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 8

9 Aktieindexobligation Norden Norden Bas 963AN Aktieindexobligation Norden Bas passar den som vill placera tryggt på den nordiska aktiemarknaden. Placeringen ger preliminärt 55 procent av indexets uppgång och betalar tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. Fakta om Norden Bas 963AN Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 55 % Riskindikator 2 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr 41,2 % 7,1 % 60 % 9,9 % kr 30,4 % 5,4 % 40 % 7,0 % kr 19,6 % 3,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 55 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr 8,8 % 1,7 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % - 20 % -4,4 % -2,0 % -0,4 % Norden Extra 963AX Aktieindexobligation Norden Extra passar den som vill tjäna pengar på den nordiska aktiemarknaden och samtidigt få större utväxling på sin placering jämfört med Norden Bas. Aktieindexobligation Norden Extra 963AX ger preliminärt 120 procent av uppgången i indexet. Fakta om Norden Extra 963AX Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 120 % Riskindikator 3 Löptid 5 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktieindexets utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 12,5 % kr kr 74,7 % 11,7 % 60 % 9,9 % kr kr 53,3 % 8,8 % 40 % 7,0 % kr kr 31,9 % 5,6 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 120 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 3,7 % kr kr 10,5 % 2,0 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,3 % - 20 % -4,4 % kr -10,9 % -2,3 % 9

10 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Intressant komplement till andra placeringar Efter en lång period med stigande amerikanska fastighetspriser föll dessa dramatiskt i samband med finanskrisen I takt med att den amerikanska ekonomin stabiliserats har även fastighetspriserna återhämtat sig. Ekonomin fortsätter att visa tydliga tecken på förbättring med en starkare arbetsmarknad och en återhämtning i bostadssektorn. Högre aktivitet i den amerikanska ekonomin och starkare hushåll stödjer den amerikanska fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden i USA gynnas av den amerikanska centralbankens omfattande stimulanser och de låga marknadsräntorna genom att tillgången till billig finansiering är god. Den amerikanska centralbanken har nu börjat att försiktigt strama åt, vilket skulle kunna påverka fastighetsmarknaden negativt. Vår bedömning är dock att nedtrappningen kommer att ske gradvis och att räntorna kommer att förbli historiskt sett låga under lång tid framöver. Historiskt har fastighetspriserna också ofta stigit i perioder av räntehöjningar, eftersom dessa perioder sammanfallit med en stark ekonomisk utveckling. Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter ger möjlighet att placera i amerikanska fastighetsbolag på ett enkelt sätt, till lägre risk än vanligt aktiesparande. För- och nackdelar Hög historisk avkastning, till lägre risk än aktiemarknaden i stort Gynnas av en stark amerikansk ekonomi Fastigheter är ett bra komplement till andra placeringar som aktier och räntor, och bidrar till att sprida riskerna i en portfölj Minskade stimulanser från den amerikanska centralbanken kan ha en negativ inverkan på fastighetsmarknaden Samvariationen med aktiemarknaden är relativt hög på kort sikt. För vem? Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter passar dig som tror på en fortsatt återhämtning i den amerikanska ekonomin och vill placera med kapitalskydd i amerikanska fastighetsaktier. Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Amerikanska Fastigheter Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter är kopplad till en börshandlad fond i USA, ishares U.S. Real Estate ETF. Fonden är i huvudsak exponerad mot börsnoterade så kallade REITs (Real Estate Investment Trusts), vilket är en typ av fastighetsbolag som är skattemässigt gynnade. De vanligaste typerna av fastighetsbolag i fonden äger specialfastigheter, fastigheter för detaljhandel, industri och kontor, samt bostadsfastigheter. Fastigheter är ett intressant komplement till andra placeringar som aktier och räntor, och bidrar till att sprida riskerna i en portfölj. På längre sikt kan fastighetsaktier och övriga aktier utvecklas i olika riktningar. Det framgår inte minst av de senaste årens utveckling. Aktieindexet S&P 500 noteras idag cirka 15 procent över toppnivåerna från 2007, medan ishares U.S. Real Estate ETF är cirka 30 procent under sina toppnivåer från samma år. Så här har det gått för fonden* jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 *Januari 2009=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 10

11 Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Amerikanska Fastigheter Extra 963AY Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter passar den som tror på en fortsatt återhämtning i den amerikanska ekonomin och vill placera med kapitalskydd i amerikanska fastighetsaktier. Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra 963AY ger preliminärt 135 procent av uppgången i fonden. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Amerikanska Fastigheter Extra 963AY Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 135 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Så här kan det bli Fondens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 85,4 % 22,3 % 60 % 16,9 % kr krr 61,3 % 16,9 % 40 % 11,8 % kr kr 37,3 % 10,9 % 20 % 6,3 % kr kr 13,2 % 4,1 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 135 procent och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot den svenska kronan under löptiden. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage % -7,2 % kr -10,9 % -3,7 % Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 13,4 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 20,2 % i avkastning per år. 11

12 Just nu med kapitalskydd Aktieindexobligation Global Konsument Nyhet Välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader Den globala konjunkturbilden ser åter ljusare ut och vi förväntar oss en gradvis återhämtning. I USA och Nordeuropa har tillväxten börjat ta fart, vilket även innebär att antalet sysselsatta ökar. Det bådar gott för konsumtionen på dessa marknader. Den stora uppgången i den globala konsumtionen leds dock av tillväxtländerna. En växande medelklass i de befolkningsrika snabbväxande tillväxtländerna bidrar till en ökad konsumtion, vilket gynnar konsumentorienterade bolag. Till exempel har den stora omvandlingen av Kinas ekonomi varit väldigt framgångsrik på att skapa ökad levnadsstandard genom högre köpkraft. Andelen konsumtion är fortfarande låg och potentialen för ytterligare försäljningslyft i Kina är därför god. Den kinesiska politiken har dessutom ändrats. Ambitionen är att tillväxten ska drivas mer av privat konsumtion och mindre av infrastrukturinvesteringar. Därtill väntas sociala reformer kopplade till pensionssystem, utbildning och sjukvård på sikt leda till fallande sparkvot bland hushållen. Den totala detaljhandelsförsäljningen har vuxit kraftigt i Kina, men är fortfarande cirka 20 procent lägre än den amerikanska. Tillväxten varje år i Kinas detaljhandel är hela 500 miljarder dollar, trots att Kina bara är i början av sin långa resa av stigande välfärd. Till Aktieindexobligation Global Konsument har vi valt ut tio välkända företag som vi bedömer har goda framtidsutsikter och en hög andel försäljning kopplad till tillväxtmarknaderna i Asien. Stora konsumentrelaterade bolag med starka varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Därför tenderar även aktierna att utvecklas väl, ofta utan alltför stora kast. Flera olika sektorer finns med, såsom dagligvaror, detaljhandel, elektronik, fordon, telekom och transport. Med Aktieindexobligation Global Konsument kan du placera på en marknad med stabil tillväxt till låg risk. För- och nackdelar Stabila företag, ofta med hög lönsamhet Stor exponering mot en hög tillväxt i Asien Intressant företagskorg med stor potential Företagen har ofta relativt låg tillväxt på mogna marknader Företagen värderas ofta relativt högt jämfört med andra företag. För vem? Aktieindexobligation Global Konsument passar dig som vill placera i välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader. Aktieindexobligation Global Konsument Bas passar dig som vill vara säker på att minst få tillbaka placerat belopp, och kan därför vara ett alternativ till ränteplaceringar. Global Konsument Extra kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Aktiekorg Global Konsument Aktieindexobligation Global Konsument är kopplad till en likaviktad korg med följande tio aktier: Så här har det gått för aktiekorgen* 250 Företag Hemland Verksamhet Andel försäljning i Asien Adidas tyskland sportkläder 25 % i Asien A.P. Møller-Maersk danmark transport stor del av Asien-Europa-handeln BMW tyskland Fordon 20 % i Kina China Mobile kina telekom 90 % i Kina Hyundai sydkorea Fordon % i Asien 40 Kimberly-Clark USA Hygien 20 % i Asien Procter & Gamble USA Dagligvaror 20 % i Asien Samsung sydkorea Elektronik 50 % i Asien Tesco storbritannien Detaljhandel 20 % i Asien Unilever Holland Livsmedel % i Asien, Afrika jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 *Januari 2009=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 12

13 Aktieindexobligation Global Konsument Global Konsument Bas 963AG Aktieindexobligation Global Konsument Bas passar den som vill placera tryggt i välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknader. Placeringen ger preliminärt 50 procent av aktiekorgens utveckling och betalar tillbaka placerat belopp på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Global Konsument Bas 963AG Pris per styck Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 50 % Riskindikator 2 Löptid 4 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 15,8 % kr 37,3 % 8,1 % 60 % 12,5 % kr 27,5 % 6,2 % 40 % 8,8 % kr 17,6 % 4,1 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 50 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 20 % 4,7 % kr 7,8 % 1,9 % 0 % 0,0 % -2,0 % -0,5 % - 20 % -5,4 % -2,0 % -0,5 % Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 4,9 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 7,3 % i avkastning per år. Global Konsument Extra 963AZ Aktieindexobligation Global Konsument Extra passar den som vill tjäna pengar på välkända bolag med stark ställning på tillväxtmarknaderna och samtidigt få större utväxling på sin placering jämfört med Global Konsument Bas. Aktieindexobligation Global Konsument Extra 963AZ ger preliminärt 135 procent av aktiekorgens utveckling. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valutaexponering. Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Fakta om Global Konsument Extra 963AZ Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad 135 % Riskindikator 3 Löptid 4 år Courtage 2 % Så här kan det bli Aktiekorgens utveckling 1 Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 15,8 % kr kr 85,4 % 16,4 % 60 % 12,5 % kr kr 61,3 % 12,5 % 40 % 8,8 % kr kr 37,3 % 8,1 % 20 % 4,7 % kr kr 13,2 % 3,1 % 0 % 0,0 % kr -10,9 % -2,8 % - 20 % -5,4 % kr -10,9 % -2,8 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 135 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,9 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 14,9 % i avkastning per år. 13

14 Just nu med kapitalskydd Valutaobligation Dollar Låt en starkare dollar ge dig en hög avkastning För två och ett halvt år sedan nådde den amerikanska dollarn en historiskt låg nivå mot kronan, cirka 6,00 kronor per dollar. Sedan dess har dollarn förstärkts med ungefär 10 procent. En dollar har i genomsnitt kostat cirka 7,70 kronor sedan år 2000, vilket betyder att dollarn fortfarande är svag mot kronan i ett historiskt perspektiv. Handelsbankens makroekonomer bedömer att dollarn stegvis kommer att återvända till ungefär den nivån. Det främsta skälet till att vi tror på en starkare dollar är att den amerikanska ekonomin är starkare än den europeiska, och att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, därför kommer att strama åt, samtidigt som ECB kommer att hålla räntorna låga. Amerikanska banker är dessutom i bättre skick än europeiska, vilket gör att de i högre grad kan låna ut pengar och stödja konsumtion och investeringar. Det finns alltså många skäl till att dollarn ska stärkas mot euron framöver. Vi tror att även den svenska kronan kommer att stärkas mot euron framöver, men inte alls lika mycket som dollarn. Därför bedömer vi att dollarn även kommer att stärkas mot kronan. För- och nackdelar Högre tillväxt i USA än i Europa gynnar dollarn Centralbankens väntade åtstramning i USA bör bidra till dollarstyrka usa är världens mest dynamiska och flexibla ekonomi, något som påskyndar återhämtningen Det är svårt att göra prognoser på valutor De stora underskotten i USA är en risk för dollarn. För vem? Valutaobligation Dollar Extra passar dig som tror att dollarn ska stärkas mot svenska kronan. Placeringen kan utgöra ett komplement till traditionella aktieplaceringar, med lägre risk. Att förutspå valutor är svårt, även för våra prisbelönta analytiker*. Valutor brukar dock över tiden gå tillbaka till sina långsiktiga värden. usa är, trots sina problem, världens mest flexibla ekonomi och hem för många av världens ledande företag. Efter tidigare kriser har USA återhämtat sig snabbt. Denna gång har det tagit lite längre tid än vanligt, men nu är återhämtningen äntligen på gång. *Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar bland placerare genomförda av Prospera 2013 och Financial Hearings Valutakursen dollar mot kronor Avkastningen på Valutaobligation Dollar är kopplad till valutakursen mellan amerikanska dollar och svenska kronor. Valutakursen uttrycker hur många kronor som behövs för att köpa en dollar. Handelsbankens makroekonomer förutspår en gradvis förstärkning av dollarn under de kommande tre åren, driven främst av att den amerikanska ekonomin är starkare än Europas. Skulle den amerikanska ekonomin däremot få större problem än den europeiska finns en risk att dollarn försvagas istället. Samma sak skulle kunna hända om den svenska ekonomin visar sig oväntat stark. Så här har det gått för dollarn mot kronan* Kronor 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 Antal svenska kronor per amerikansk dollar Tak 20 % * Diagrammet visar antal svenska kronor per amerikansk dollar. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Taket är i diagrammet satt till 20 procent över valutakursen USDSEK den 7 januari Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 14

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 952 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 3 16 16 februari januari januari 2013 2013 2013 KP KP# 952 Alltid med kapitalskydd aktieindexobligation norden portföljobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 961

Kapitalskyddade placeringar # 961 SISTA SISTA DAG D DAG FÖR FÖR FÖR KÖP KÖP KÖP 15 16 16 DECEMBER JANUARI JANUARI 2013 2013 2013 KP Kapitalskyddade placeringar # 961 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 954 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 16 16 14 januari januari april 2013 2013 2013 KP KP# 954 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 950 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 18 november 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 950 I väntan på politikerna 22 oktober 2012 Den senaste

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial April 2011 kapitalskyddade placeringar 934 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 22 maj 1 Den 26 april 2011 Ökade risker men återhämtningen fortsätter Den globala

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 Si no ve m St SiSta dag för köp 13 november 2011 a d ag fö r marknadsföringsmaterial p be r Kapitalskyddade placeringar 940 PLACerA UTAn ATT ÄvenTYrA DInA PenGAr kö okt/nov 2011 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5073

Kapitalskyddade placeringar 5073 Kapitalskyddade placeringar 5073 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 14.2.2012 Marknadsföringsmaterial - Januari / Februari 2012 1 Ingen repris på 2008 trots fortsatta problem i Europa

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 944

Kapitalskyddade placeringar 944 Sista dag för köp Sista dag för köp 1 april 2012 1 april Kapitalskyddade placeringar 944 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR mars/april 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 944

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG

Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG Kapitalskyddade placeringar 5076 SISTA TECKNINGSDAG 30. 10. 2012 Marknadsföringsmaterial - Oktober 2012 1 Centralbankerna trycker på gaspedalen 3. oktober 2012 Den senaste tiden har centralbankerna i Europa,

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni 2012 Kapitalskyddade placeringar 946 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 10 juni Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 946 Starkare BRICs svagare PIGS

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5072

Kapitalskyddade placeringar 5072 Kapitalskyddade placeringar 5072 NÅ DINA MÅL UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER Sista teckningsdag 13.12.2011 Marknadsföringsmaterial - November / December 2011 1 8. november 2011 Många turer i ekonomin Euroländernas

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5088 Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014 Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 25 augusti 2014 3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Certifikat Högutdelande bolag

Certifikat Högutdelande bolag Certifikat Högutdelande bolag Handelsbanken erbjuder certifikat kopplat till SIX Sweden Dividend 15 index. De ingående bolagens ackumulerade utdelningar återinvesteras. Stockholmsbörsen ger idag en direktavkastning

Läs mer

Räntecertifikat Stena

Räntecertifikat Stena Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 6 maj 2012 Kapitalskyddade placeringar 945 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 6 maj Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 945 Problemen i Spanien gör att eurokrisen

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 927 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 19 sep 1 Den 16 augusti 2010 Global återhämtning i lugnare tempo Den globala ekonomiska återhämtningen under första

Läs mer

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 19 oktober 2014 Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden Inledning Innehåll 22 september

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 23 september 2012 Kapitalskyddade placeringar 948 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 23 september Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 948 ECB gjuter olja på

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer