Ett välkomponerat placeringserbjudande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett välkomponerat placeringserbjudande"

Transkript

1 Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial

2 certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning till rimlig risk. alla tre certifikaten kan ge en hög avkastning även om aktiemarknaderna inte fortsätter att stiga. KreditcertifiKat europeiska bolag årlig kupong kreditcertifikat europeiska Bolag passar dig som söker en räntebärande placering med löpande utbetalning och betydligt högre avkastningspotential än vanligt räntesparande. premiumcertifikat sverige för dig som vill placera på stockholmsbörsen, men vill ha lägre risk än vanligt aktiesparande, kan vi erbjuda Premiumcertifikat sverige. Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 22 procent, så länge som stockholmsbörsen (OMXs30 index) inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. premiumcertifikat usa för dig som vill placera på den amerikanska börsen, men vill ha lägre risk än vanligt aktiesparande, kan vi erbjuda Premiumcertifikat Usa. Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 21 procent, så länge som den amerikanska börsen (s&p 500 ) inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Frågor och svar om våra certifikat vad är Handelsbankens certifikat? enligt ordboken kan ordet certifikat betyda många olika saker som exempelvis intyg, kvalitetsbevis och skuldebrev. Handelsbankens certifikat är värdepapper som vi ger ut och noterar på börsen. vad är speciellt med Handelsbankens certifikat? Certifikat är en flexibel placeringsform. det gör det enkelt för oss att snabbt ta fram nya certifikat när det dyker upp spännande placeringsmöjligheter. ibland försvinner möjligheterna att göra ett visst certifikat lika fort som de kommer. därför är det säkrast att köpa nu om du är intresserad. vem är Handelsbankens certifikat till för? Handelsbankens certifikat passar de allra flesta sparare. Vissa certifikat är bra alternativ till räntesparande, andra till aktiesparande. en del sprider riskerna genom att placera i andra typer av tillgångar. risknivån skiljer mellan certifikaten men illustreras tydligt med våra riskindikatorer (se nästa sida). måste jag behålla certifikatet till slutdagen? nej, certifikaten i denna broschyr är börsnoterade. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja innan löptidens slut. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när man handlar aktier. Observera att värdet under löptiden ibland kan vara lägre än det förväntade värdet på slutdagen. Handelsbankens certifikat är en typ av finansiellt instrument. ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 sista dag för köp 13 oktober 2013 Vad ska man göra efter kräftorna? köp till sillen och sälj till kräftorna, lyder ett gammalt talesätt på aktiemarknaden. i år har det verkligen stämt. stockholmsbörsen vände upp måndagen efter midsommar och har sedan dess stigit 15 procent. andra rika länders aktiemarknader har också stigit. Betyder det att det är dags att kliva av nu, när kräftsäsongen går mot sitt slut? Jag tror inte det. det främsta skälet till uppgången på börserna är att den ekonomiska återhämtningen fortsätter. Mest av allt i Usa. därmed börjar också den amerikanska centralbanken lätta på gasen, och slå in på en lite mindre expansiv politik. det behöver dock inte betyda slutet för uppgången på amerikanska börsen. det historiska mönstret är faktiskt att amerikanska aktier (liksom svenska) fortsätter att stiga långt efter det att federal reserve börjar strama åt. till och med i europa har det ekonomiska läget stabiliserats och risknivån fallit. Men statsfinanserna, bankerna och tillväxten är fortfarande svaga, och en eventuell åtstramning ligger förmodligen många år bort i tiden. denna utveckling gynnar kreditvärdigheten för europeiska bolag. de certifikat vi erbjuder denna gång har alla hög avkastningspotential. kreditcertifikatet passar dig som vill ha möjlighet till en hög kupong. de två premiumcertifikaten passar dig som vill placera på den amerikanska aktiemarknaden eller på den svenska börsen. de erbjuder en lägre risk än vanliga aktieplaceringar, samtidigt som du får möjlighet till god avkastning även om aktiemarknaderna inte skulle fortsätta stiga. Kreditcertifikat Europeiska Bolag passar dig som vill ha högre avkastning på dina ränteplaceringar, och därför är beredd att ta högre risk. kreditcertifikatet kan ge en avkastning på preliminärt 7,7 procent per år om ingen kredithändelse inträffar. Premiumcertifikat Sverige ger möjlighet till en avkastning på preliminärt 22 procent och Premiumcertifikat USA ger möjlighet till en avkastning på preliminärt minst 21 procent på slutdagen, så länge som respektive aktiemarknad inte faller mer än 40 procent någon gång under löptiden. Vill du veta mer? läs vidare i broschyren eller ta kontakt med ditt bankkontor. Mats nyman Chef kapitalmarknadsanalys och Placeringar, Handelsbanken 16 september 2013 Ps. gå gärna in på handelsbanken.se/certifikat. där finns mer information om alla våra certifikat. Så här enkelt köper du Hur stor är risken med Handelsbankens certifikat? Våra certifikat har olika risknivåer, beroende på konstruktion och marknad. de är inte kapitalskyddade, det vill säga det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt placerade belopp. Vill du vara säker på att få tillbaka dina pengar ska du titta på våra kapitalskyddade placeringar istället. På Handelsbanken mäter vi risknivån i de placeringar vi erbjuder certifikat, kapitalskyddade placeringar och fonder med en riskindikator. skalan går från 1 till 7, där 7 är högst risk. riskindikatorn mäter marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. det finns också andra typer av risker förknippade med våra certifikat. läs mer på sidorna 10 och 11. Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 13 oktober Betalning sker den 17 oktober på internet Har du Handelsbankens internettjänst loggar du in på handelsbanken.se och köper under spara och placera aktuella erbjudanden anmälan. Har du inte internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på på våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 3

4 Kreditcertifikat Europeiska bolag årlig kupong europeiska bolag ger dig möjlighet till bättre avkastning på dina ränteplaceringar kreditcertifikat Europeiska Bolag betalar en årlig kupong kopplad till kreditrisken i 50 europeiska bolag. kreditcertifikatet drar nytta av höga kreditpremier och har dessutom fördelen av löpande avkastning. Med låga svenska räntor har intresset ökat för ränteplaceringar med möjlighet till högre avkastning. Vårt placeringsalternativ kreditcertifikat europeiska Bolag är ett exempel på en sådan placering. Bolag som har högre kreditrisk betalar en betydligt högre ränta. Vid köp av en korg kopplad till sådana företag får man en god riskspridning, som minskar risken förknippad med de enskilda bolagen. kreditcertifikat europeiska Bolag är kopplat till 50 europeiska bolag som ingår i indexet itraxx Crossover index serie 20. inga finansiella företag ingår. exempel på nordiska bolag i detta index är nokia, stena och stora enso. Placeringens risknivå ligger mellan traditionella ränteplaceringar och aktier. kreditcertifikatet betalar en årlig kupong på preliminärt 7,7 procent per år om inga kredithändelser inträffar i korgen (se nästa sida). första utbetalningen sker 20 januari för en korg med 50 bolag av motsvarande kreditkvalitet kan man förvänta sig att ett antal kredithändelser inträffar under en femårsperiod. Historiskt har det i genomsnitt inträffat 3 stycken kredithändelser över en femårsperiod. detta motsvarar en årlig avkastning på 6,2 procent inklusive courtage. det största antal kredithändelser som hittills inträffat under en femårsperiod är 6 stycken, vilket motsvarar en avkastning på drygt 4,8 procent per år inklusive courtage. för att certifikatet ska ge negativ avkastning krävs att det inträffar fler än 15 kredithändelser, något som hittills aldrig inträffat. kreditcertifikat europeiska Bolag har alltså högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till en betydligt högre avkastning. europeiska % företag betalar Hög ränta % % % 5 5 % 0 Europeiska Företagsobligationer 5 år Svenska statsobligationer 5 år 0 % sep -08 sep -09 sep -10 sep -11 sep -12 sep -13 Diagrammet visar att europeiska högavkastande obligationer ger betydligt högre ränta än svenska statsobligationer. Räntan på europeiska företagsobligationer är beräknad som den femåriga svenska swapräntan plus kreditspreaden i indexet itraxx Crossover 5 år. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Macrobond Financial, Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. fakta KreditcertifiKat europeiska bolag Minsta teckningsbelopp certifikatet i KortHet kr Preliminär årlig kupong* 7,7 % riskindikator 4 Courtage 1 % löptid namn på börsen Varför? 5 år shbc CX78l *Kupongen fastställs den 17 oktober Om kredithändelser inträffar under löptiden kommer kupongen att reduceras. Möjlighet till högre avkastning än vanligt räntesparande. Hög historisk avkastning med hänsyn tagen till risken. Korg med 50 bolag bidrar till god riskspridning. för vem? kreditcertifikat europeiska Bolag passar dig som vill ha högre avkastning på dina ränteplaceringar och därför är beredd att ta högre risk. det kan också passa dig som är trött på svängningarna på börsen och vill ha en placering med lägre risk än aktier, utan att ge upp möjligheten till god avkastning. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, risk: 4/7 bedömer vi att kreditcertifikat europeiska Bolag har risknivå 4 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaden rör på sig. riskindikatorn mäter risken för kraftigt negativa utfall på slutdagen. det framtida utfallet kan bli sämre än vad riskindikatorn pekar på. kreditcertifikat europeiska Bolag har också andra risker, bland annat en kreditrisk på Handelsbanken. läs mer på sidorna 10 och 11. att tänka på Placeringen är inte kapitalskyddad och omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. du har kreditrisk både på Handelsbanken och på de bolag som ingår i indexet. då risken är högre än traditionella ränteplaceringar bör en mindre del av ditt totala sparande investeras i kreditcertifikatet. Värdet på kreditcertifikatet kan variera kraftigt under löptiden, även om det inte skulle inträffa flera kredithändelser. kupongen utbetalas årligen och kan komma att variera beroende på eventuella kredithändelser. 4

5 Kreditcertifikat europeiska bolag så HÄr bestäms avkastningen kreditcertifikatets avkastning är kopplat till antalet så kallade kredithändelser i 50 europeiska högavkastande bolag. Avkastningen beror på om det inträffar någon kredithändelse eller inte. ingen kredithändelse under löptiden Om det inte inträffar någon kredithändelse under placeringens löptid utbetalas en årlig kupong på preliminärt 7,7 procent. På återbetalningsdagen får du tillbaka ditt placerade belopp. En eller flera kredithändelser under löptiden för varje kredithändelse som inträffar minskar placerat belopp med 1/50 och samtidigt reduceras de framtida kupongerna i proportion till antalet kredithändelser. det kan endast ske en kredithändelse per bolag. exempelvis, om du har placerat kronor och det sker fyra kredithändelser under perioden återbetalas kronor och kupongen minskar till kronor* på årsbasis. Om det sker sex kredithändelser under perioden återbetalas kronor och kupongen minskar till kronor* på årsbasis, och så vidare. kredithändelse innan startdag skulle en kredithändelse inträffa i något av bolagen innan certifikatets startdag den 17 oktober 2013, kommer det bolaget inte att ingå i placeringen. Om ett bolag faller bort innan startdagen blir vikten per kvarvarande bolag 1/49 istället för 1/50. *Vid en kupong på 7,7 procent per år. vad Är en KreditHÄNdelse? en kredithändelse innebär att ett bolag antingen försätts i konkurs, har ställt in stora betalningar, så kallat betalningsdröjsmål eller genomför en rekonstruktion. låt oss förtydliga begreppen: Med konkurs menas att bolaget är på obestånd. Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser (ränta, amortering etc.) om minst motsvarande 1 miljon amerikanska dollar avseende finansiell skuld. en finansiell skuld är lånade pengar som exempelvis utgivna obligationer. Betalningsdröjsmål omfattar inte vanliga leverantörsfakturor och liknande. rekonstruktion innebär att bolaget omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. definitionen på en kredithändelse är utformad utifrån ett regelverk fastställt av isda, international swaps and derivatives association. så HÄr KaN det bli 1 Antal kredithändelser 2 Placerat belopp Återbetalt belopp exkl kupong Totalt utbetalt belopp inkl kupong Årlig avkastning inkl kupong 3 Ingen kredithändelse kr kr kr 7,5 % Kredithändelse i 2 bolag kr kr kr 6,6 % Kredithändelse i 4 bolag kr kr kr 5,7 % Kredithändelse i 6 bolag kr kr kr 4,8 % Kredithändelse i 10 bolag kr kr kr 2,9 % Kredithändelse i 25 bolag kr kr kr -5,8 % Kredithändelse i 50 bolag kr 0 kr kr -53,6 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor, en kupong på 7,7 procent samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag. 2. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Årlig avkastning 8 % 6 % Årlig effektiv avkastning 4 % 2 % 0 % -2% -4% -6 % -8 % antal kredithändelser Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor, en kupong på 7,7 procent samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse Antal kredithändelser inträffat innan certifikatets startdag. Källa: Handelsbanken Capital Markets 5

6 Premiumcertifikat Sverige placera på en av världens bästa börser med lägre risk ÄN vanligt premiumcertifikat Sverige ger en avkastning på preliminärt minst 22 procent efter 4 år, så länge som omxs30 index inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Skulle omxs30 index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, stiga mer än 22 procent blir certifikatets avkastning i motsvarande mån högre. stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt, i genomsnitt 10 procent per år sedan år 1900*. förklaringen till den höga avkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. Många svenska börsföretag är idag världsledande på sina områden, och de växer snabbt på tillväxtmarknaderna. svenska börsföretag har generellt starka finanser och hög lönsamhet. därför står de väl rustade för problemen i europa, samtidigt som de kan fortsätta expandera på tillväxtmarknaderna. Premiumcertifikat sverige gör det möjligt att placera på svenska aktiemarknaden med lägre risk än vanligt. Premiumcertifikatet betalar en preliminär premie på 22 procent om indexet stiger med mindre än den preliminära premiumnivån (22 procent), är oförändrat eller faller. det motsvarar 4,5 procent per år efter avdrag för courtage. förutsättningen för att du ska få premien är att indexet inte någon gång under löptiden varit under barriären. Barriären är 60 procent av OMXs30 index stängningskurs på startdagen. exempelvis, om stängningskursen är 1275 blir barriären 765. Om indexet stiger mer än 22 procent blir värdeökningen i premiumcertifikatet lika stor som uppgången i indexet. Om OMXs30 index någon gång fallit mer än 40 procent blir värdeökningen/värdeminskningen på slutdagen lika stor som OMXs30 index utveckling. så HÄr Har det gått för aktieindexet sep -08 sep -09 sep -10 sep -11 sep -12 sep -13 OMXS30 index Barriär Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriären är i diagrammet satt till 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 10 september Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *källa: Credit suisse global investment returns Yearbook 2012 och Handelsbanken Capital Markets. fakta premiumcertifikat sverige Minsta teckningsbelopp kr Preliminär premiumnivå 22 % Barriär* 60 % riskindikator 6 Courtage 2 % löptid 4 år namn på börsen shbc Ps17J *Barriären är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 17 oktober certifikatet i KortHet Varför? Möjlighet till god avkastning, samtidigt som risken är lägre än i en traditionell placering på börsen. Många svenska företag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna. svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk. för vem? Premiumcertifikat sverige passar dig som vill göra en placering kopplad till den svenska aktiemarknaden men vill ha något lägre risk än traditionella aktieplaceringar. du får också möjlighet till god avkastning även om aktiemarknaden inte skulle stiga. Placeringen är inte kapitalskyddad. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, bedömer vi att Premiumcertifikat sverige risk: 6/7 har risknivå 6 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaden rör på sig. Premiumcertifikat sverige har också andra risker, bland annat en kreditrisk. läs mer på sidorna 10 och 11. att tänka på Premien utbetalas inte om OMXs30 index någon gång under löptiden fallit mer än 40 procent från startdagen. skulle index någon gång ha fallit mer än 40 procent och sedan återhämtat sig utbetalas ingen premie, utan certifikatets avkastning blir då istället samma som indexets utveckling i procent. Observera att certifikatets värde under löptiden inte fullt ut kommer att avspegla den förväntade premien. 6

7 premiumcertifikat sverige möjliga utfall på slutdagen om aktieindexet alltid Har varit Högre ÄN barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXs30 index alltid varit lika högt som eller högre än barriären. OMXS30 index stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än aktieindexets uppgång. OMXS30 index faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent. trots att aktieindexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde. om aktieindexet Har varit lägre ÄN barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om OMXs30 index någon gång under löptiden varit lägre än barriären. OMXS30 index stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. OMXS30 index stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. OMXS30 index faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 30 procent. premiumcertifikatets värde på slutdagen diagrammet till höger visar hur utvecklingen i OMXs30 index påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. diagrammet illustrerar värdet både när aktieindexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriären och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriären. Procent % -40 % -20 % 0 % Index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären Index har någon gång under löptiden varit lägre än barriären Certifikatets pris vid start *Utvecklingen i OMXS30 index Källa: Handelsbanken Capital Markets 20 % 40 % 60 % Börsutveckling* 80 % så HÄr KaN det bli 1 OMXS30 index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären OMXS30 index har varit lägre än barriären Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp 1 Avkastning per år 2 Återbetalt belopp Avkastning per år 2 60% 12,3 % kr 11,8 % kr 11,8 % 40 % 8,7 % kr 8,1 % kr 8,1 % 20% 4,6 % kr 4,5 % kr 4,1 % 10% 2,4 % kr 4,5 % kr 1,9 % 0 % 0,0 % kr 4,5 % kr -0,5 % -10 % -2,6 % kr 4,5 % kr -3,0 % -20 % -5,4 % kr 4,5 % kr -5,8 % -40% -11,9 % kr 4,5 % kr -12,3 % -60% -20,3 % kr -20,7 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor och en premiumnivå på 22 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Premiumcertifikat USA stora möjligheter i världens största ekonomi premiumcertifikat usa ger en avkastning på preliminärt minst 21 procent* efter 4 år, så länge som aktieindexet S&p 500 inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Skulle S&p 500, som representerar 500 stora amerikanska bolag, stiga mer än 21 procent blir certifikatets avkastning i motsvarande mån högre. den amerikanska börsen har utvecklats starkt de senaste åren. den har gett en klart högre avkastning än de allra flesta andra aktiemarknader. den främsta anledningen är att Usa har lyckats hantera skuldkrisen på ett bra sätt, genom att återställa förtroendet för banksektorn och föra en expansiv ekonomisk politik. därför har också tillväxten och vinsterna utvecklats väl. de amerikanska bolagen är väl positionerade på världens tillväxtmarknader. de är också världsledande inom teknologi, läkemedel och så kallade plattformsbolag, bolag som inte tillverkar någonting men som har kända varumärken, säljande design och fantastisk logistik, till exempel nike och apple. likt alla andra rika länder har Usa självfallet sina ekonomiska problem. skuldsättningen är fortfarande hög. den höga flexibiliteten och innovations förmågan, den relativt snabba befolkningstillväxten och en banksektor i gott skick gör dock att Usa har lättare att möta dessa problem än många andra rika länder. valutapåverkan när du placerar i Premiumcertifikat Usa växlas en del av dina pengar från svenska kronor till amerikanska dollar, vilket innebär att värdet på certifikatet påverkas av valutakursförändringar mellan dessa valutor. läs mer på sidan 10 under Valuta samt se räkneexempel i tabellen på nästa sida. Certifikatet har även en inbyggd så kallad stop loss vid kraftigt negativ marknadsutveckling. Om certifikatets värdenedgång är lika med eller överstiger 90 procent kommer en avveckling av certifikatets fortsatta koppling till marknaden att påbörjas. *före eventuell valutaeffekt. så HÄr Har det gått för aktieindexet sep S&P sep -09 sep -10 sep -11 sep -12 sep -13 Barriär Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriären är i diagrammet satt till 60 procent av S&P 500 stängningskurs den 9 september Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. fakta premiumcertifikat usa Minsta teckningsbelopp kr Preliminär premiumnivå 21 % Barriär* 60 % riskindikator 5 Courtage 2 % löptid 4 år namn på börsen shbc PU17J *Barriären är 60 procent av S&P 500 stängningskurs den 17 oktober certifikatet i KortHet Varför? Möjlighet till god avkastning, samtidigt som risken är lägre än i en traditionell placering på börsen. USA har hanterat skuldkrisen på ett framgångsrikt sätt. USA har många världsledande företag som är starka på tillväxtmarknaderna. för vem? Premiumcertifikat Usa passar dig som vill göra en placering kopplad till den amerikanska aktiemarknaden men vill ha något lägre risk än traditionella aktieplaceringar. du får också möjlighet till god avkastning även om aktiemarknaden inte skulle stiga. Placeringen är inte kapitalskyddad. Hur hög är risken? På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, bedömer vi att Premiumcertifikat Usa risk: 5/7 har risknivå 5 vad gäller marknadsrisker, den risk som beror på att marknaden rör på sig. Premiumcertifikat Usa har också andra risker, bland annat valutarisk och kreditrisk. läs mer på sidorna 10 och 11. att tänka på Premien utbetalas inte om s&p 500 index någon gång under löptiden fallit mer än 40 procent från startdagen. skulle index någon gång ha fallit mer än 40 procent och sedan återhämtat sig utbetalas ingen premie. Certifikatets avkastning blir då istället samma som indexets utveckling i procent, justerat för eventuella valuta effekter. Observera att certifikatets värde under löptiden inte fullt ut kommer att avspegla den förväntade premien. 8

9 Premiumcertifikat USA Möjliga utfall på slutdagen Om aktieindexet alltid har varit högre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om S&P 500 alltid varit lika högt som eller högre än barriären.* S&P 500 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. S&P 500 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 21 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än aktieindexets uppgång. S&P 500 faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 21 procent. Trots att aktieindexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde. Om aktieindexet har varit lägre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om S&P 500 någon gång under löptiden varit lägre än barriären.* S&P 500 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. S&P 500 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. S&P 500 faller med 30 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 30 procent. *Förutsatt att ingen förtida avveckling inträffat på grund av certifikatets inbyggda stop-loss funktion och att valutakursen mellan dollar och svenska kronor är oförändrad. premiumcertifikatets värde på slutdagen Diagrammet till höger visar hur utvecklingen i S&P 500 påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. Diagrammet illustrerar värdet både när aktieindexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriären och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriären. Procent % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % Börsutveckling* 60 % Index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären Index har någon gång under löptiden varit lägre än barriären Certifikatets pris vid start *Utvecklingen i S&P 500 Källa: Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 S&P 500 har alltid varit lika högt som eller högre än barriären S&P 500 har varit lägre än barriären Utveckling i S&P 500 Utveckling per år Återbetalt belopp Avkastning per år 2 Återbetalt belopp Avkastning per år 2 60 % 12,3 % kr 11,8 % kr 11,8 % 40 % 8,7 % kr 8,1 % kr 8,1 % 20 % 4,6 % kr 4,3 % kr 4,1 % 10 % 2,4 % kr 4,3 % kr 1,9 % 0 % 0,0 % kr 4,3 % kr -0,5 % -10 % -2,6 % kr 4,3 % kr -3,0 % -20% -5,4 % kr 4,3 % kr -5,8 % -40% -11,9 % kr -12,3 % -60% -20,3 % kr -20,7 % Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 3,4 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 5,2 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar -4,7 % i avkastning per år. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar -7,0 % i avkastning per år. 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor, en premiumnivå på 21 procent samt antagande om att förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan varit oförändrat under löptiden. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 9

10 certifikat september/oktober 2013 Villkor & risker anmälan och betalning Certifikaten säljs i poster om kronor. sista dag för köp är den 13 oktober 2013 och betalning sker den 17 oktober startdag och startkurs startdag för kreditcertifikat europeiska Bolag är den 17 oktober startkurs för Premiumcertifikat sverige är OMXs30 index stängningskurs den 17 oktober startkurs för Premiumcertifikat Usa är s&p 500 stängningskurs den 17 oktober underliggande tillgång kreditcertifikat Europeiska Bolag (shbc CX78l): itraxx Crossover index serie 20, premiumcertifikat Sverige (shbc Ps17J): OMXs30 index, premiumcertifikat usa (shbc PU17J): s&p 500. Kupong kupongen i kreditcertifikat europeiska Bolag är preliminärt 7,7 procent på årsbasis. kupongutbetalningen sker årsvis med dagräkningsmetod 30/360. definitiv kupong fastställs den 17 oktober nivån på kupongen för kreditcertifikat europeiska Bolag avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och hur marknadspriset på de ingående bolagens skulder förändras fram till den 17 oktober barriär Barriären för Premiumcertifikat sverige är 60 procent av OMXs30 index stängningskurs den 17 oktober Barriären för Premiumcertifikat Usa är 60 procent av s&p 500 stängningskurs den 17 oktober premiumnivå Premiumnivån är preliminärt 22 procent för Premiumcertifikat sverige. definitiv premiumnivå för Premiumcertifikat sverige fastställs den 17 oktober Premium nivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande tillgång förändras fram till den 17 oktober Premiumnivån är preliminärt 21 procent för Premiumcertifikat Usa. definitiv premiumnivå för Premiumcertifikat Usa fastställs den 17 oktober Premiumnivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande tillgång förändras fram till den 17 oktober värdet under löptiden andrahandsmarknad Certifikaten avses handlas på nasdaq OMX stockholm från och med den 21 oktober du kan även följa värdet på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. slutkurs och slutdag slutdag för kreditcertifikat europeiska Bolag är den 20 december slutkurs för Premiumcertifikat sverige är OMXs30 index stängningskurs den 17 oktober slutkurs för Premiumcertifikat Usa är s&p 500 stängningskurs den 17 oktober Återbetalningsdag Återbetalningsdag för kreditcertifikat europeiska Bolag är den 18 januari Återbetalningsdag för Premiumcertifikat sverige är den 3 november Återbetalningsdag för Premiumcertifikat Usa är den 3 november Kredithändelse en kredithändelse inträffar när ett bolag antingen försätts i konkurs, har stora betalningsdröjsmål på sina lån eller genomför en rekonstruktion under tiden från och med startdagen till och med slutdagen. omslagsbild Zhivopisnybron är en kabelbro över Moskvafloden som öppnades 27 december Det är den högsta kabelbron i Europa. Den är unik så tillvida att merparten av dess längd går längs floden, inte över den. Ett S-format däck på drygt 1,5 kilometer, inklusive en 420 meter lång och 47 meter bred huvudsektion sträcker sig 30 meter över och utmed floden. Huvudvalvet är en 105 meter hög båge över floden som bär däckets tyngd via 78 kablar. Återbetalt belopp vid kredithändelse Om det sker en kredithändelse i något av de ingående bolagen i kreditcertifikat europeiska Bolag kommer det återbetalda beloppet att påverkas. för varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med 1/50 under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag. Kupong vid kredithändelse Om det sker en kredithändelse i något av bolagen i kreditcertifikat europeiska Bolag kommer kupongen att påverkas. för varje kredithändelse som inträffar minskar kupongen med 1/50, under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag, det vill säga kupongen kan inte bli negativ. valuta i Premiumcertifikat Usa påverkas värdet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Om s&p 500 alltid varit lika högt som eller högre än barriären ger en förstärkning av dollarn ett högre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett lägre utbetalt belopp, förutsatt att ingen förtida avveckling inträffat på grund av certifikatets inbyggda stop loss. Om s&p 500 någon gång under löptiden varit lägre än barriären och marknaden stigit ger en förstärkning av dollarn ett högre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett lägre utbetalt belopp. Om s&p 500 någon gång under löptiden varit lägre än barriären och marknaden fallit ger en förstärkning av dollarn ett lägre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett högre utbetalt belopp. riskindikatorn riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. riskindikatorn följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits fram av europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten, esma. därmed kan du jämföra risken i våra certifikat med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. riskindikatorns nivå beror dels på certifikatets konstruktion, dels på risken i underliggande marknad(er). riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall. över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. andra typer av risker, till exempel Handelsbankens kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden. courtage och arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 1 procent på priset för kreditcertifikat europeiska Bolag samt 2 procent på priset för Premiumcertifikat sverige och Premiumcertifikat Usa. därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av certifikatens pris. arrangörsarvodet, som ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution, tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i certifikatets pris. Vid en investering om kronor innebär det för: kreditcertifikat europeiska Bolag, 5 års löptid: Courtage: 100 kronor. arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. Premiumcertifikat sverige, 4 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 400 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. Premiumcertifikat Usa, 4 års löptid: Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt 400 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. i det fall ett certifikat distribueras av tredje part kan det förekomma att denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode. Ytterligare information kan erhållas av Handelsbanken. Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje part, det vill säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och som är i kundens bästa intresse. bolag och index information om bolag och index finns i slutliga Villkor. licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. licensgivarnas ansvarsbegränsning för dessa finns i slutliga Villkor. tilldelning och villkor för emissionens genomförande tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla värdepapper från endast ett alternativ även om teckning skett i flera. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut 10

11 sista dag för köp 13 oktober oktober ingen garanti för tilldelning kan lämnas. fastställda startkurser, fastställda barriärer, fastställd kupong och fastställda premiumnivåer publiceras på från och med den 21 oktober Handelsbanken kommer att ställa in kreditcertifikat europeiska Bolag om räntebasen inte kan fastställas till minst 6,7 procent, Premiumcertifikat sverige om premiumnivån inte kan fastställas till minst 17 procent och Premiumcertifikat Usa om premiumnivån inte kan fastställas till minst 16 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. för ytterligare information, se slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. beskattning kreditcertifikat europeiska Bolags skattemässiga status är inte klarlagd. enligt Handelsbankens bedömning torde det beskattas som en fordringsrätt. kapitalvinst respektive kapitalförlust borde således behandlas på samma sätt som räntor vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. kreditcertifikaten är att betrakta som marknadsnoterade. kapitalvinster och kapitalförluster i Premium certifikat sverige och Premium certifikat Usa beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Kapitalförsäkring du kan lägga våra certifikat i en kapitalförsäkring. då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. för mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring kapitalspar depå, se investeringssparkonto du kan lägga våra certifikat i ett investeringssparkonto. då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. för mer information om Handelsbankens investeringssparkonto, se isin-koder se (shbc CX78l), se (shbc Ps17J), se (shbc PU17J). Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet. fullständiga villkor Certifikatet ges ut under Handelsbankens Mtn, Warrant och Certifikatprogram. det fullständiga prospektet utgörs dels av grundprospektet för Handelsbankens Mtn, Warrant och Certifikatprogram, dels av slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på grundprospektet för Handelsbankens Mtn, Warrant och Certifikatprogram har godkänts av finansinspektionen. försäljningsrestriktioner erbjudandet riktar sig till personer i sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. ansvarsbegränsning detta material är producerat av svenska Handelsbanken ab (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. de som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. innehållet är uteslutande avsett för kunder i sverige. syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. important notice in english this communication is a product of svenska Handelsbanken ab (publ). it is not an independent or objective research report prepared by research analysts. this information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. this information may not be distributed in any country, for instance the Us, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. Risker med certifikat det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat. kreditrisk (emittentrisk) Vid köp av värdepapper utgivna under Handelsbankens Mtn, Warrant och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: aa från standard & Poor s ( s&p), aa3 från Moody s och aa från fitch. Med Moody s rating aa3, s&p rating aaoch fitch rating aa menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntas framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Valutarisk i de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Handelsbanken är ansluten till strukturerade Placeringar i sverige (spis) och har därmed åtagit sig att följa svenska fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på 11

12 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning till rimlig risk. alla tre certifikaten kan ge en hög avkastning även om aktiemarknaderna inte fortsätter att stiga. årlig kupong KreditcertifiKat europeiska bolag kreditcertifikat europeiska Bolag passar dig som söker en räntebärande placering med löpande utbetalning och betydligt högre avkastningspotential än vanligt räntesparande. premiumcertifikat sverige för dig som vill placera på stockholmsbörsen, men vill ha lägre risk än vanligt aktiesparande, kan vi erbjuda Premiumcertifikat sverige. Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 22 procent, så länge som stockholmsbörsen (OMXs30 index) inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. premiumcertifikat usa för dig som vill placera på den amerikanska börsen, men vill ha lägre risk än vanligt aktiesparande, kan vi erbjuda Premiumcertifikat Usa. Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 21 procent, så länge som den amerikanska börsen (s&p 500 ) inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 13 oktober Betalning sker den 17 oktober på internet Har du Handelsbankens internettjänst loggar du in på handelsbanken.se och köper under spara och placera aktuella erbjudanden anmälan. Har du inte internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på på våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. handelsbanken.se/certifikat

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat april/maj 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Räntecertifikat Stena

Räntecertifikat Stena Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat augusti/september 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Ett nykomponerat placeringserbjudande certifikat mars/april 2012 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. NYHET

Läs mer

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Ladbrokes plc eller Tesco plc. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds både med en fast årlig ränta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Certifikat Högutdelande bolag

Certifikat Högutdelande bolag Certifikat Högutdelande bolag Handelsbanken erbjuder certifikat kopplat till SIX Sweden Dividend 15 index. De ingående bolagens ackumulerade utdelningar återinvesteras. Stockholmsbörsen ger idag en direktavkastning

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Ett nykomponerat placeringserbjudande certifikat APRIL/maj 2012 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. KREDITCERTIFIKAT

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat oktober/november 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 6 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre

Läs mer

Ett nykomponerat placeringserbjudande

Ett nykomponerat placeringserbjudande Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat Juni 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Autocall Top Selection 3 USA Avseende: Amerikanska bolag Med emissionsdag: 10 juni 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Certifikat Nordiska Banker Autocall Certifikat Nordiska Banker Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 20 september 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 7 mars 2014

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 7 mars 2014 Certifikat Europeisk fordonsindustri Handelsbanken erbjuder två certifikat kopplade till STOXX Europe 600 Automobile & Parts index. Premiumcertifikatet ger en preliminär premie om 20 procent om indexet

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 17 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 30

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifikat Ericsson & Volvo och KREDITCERTIFIKaT Stora Enso & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 1 mars 2009 Marknadsläget

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Maj 2011 HANDElsbankens certifikat MAJ/JuNI 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 juni 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015 Innovation Löpande avkastning Norden Inledning Innehåll 15 december 2014 Innovationer är avkastningens

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Balanscertifikat. Marknadsföringsmaterial

Balanscertifikat. Marknadsföringsmaterial Balanscertifikat Marknadsföringsmaterial Den 5 september 2011 Få balans i ditt sparande När man planerar sitt sparande är det avgörande att välja rätt risknivå. Blir risknivån för låg riskerar avkastningen

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014 Europa Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 17 april 2014 Stimulanser gynnar Europas börser

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015 Innovation Europa Sverige Inledning 19 januari 2015 Innehåll 3 Sammanfattning Tre viktiga trender

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Certifikat US Homebuilders Autocall

Certifikat US Homebuilders Autocall Certifikat US Homebuilders Autocall Avseende: USG, Bed Bath & Beyond, Home Depot och Pulte Group Med Emissionsdag: 28 mars 213 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 952 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 3 16 16 februari januari januari 2013 2013 2013 KP KP# 952 Alltid med kapitalskydd aktieindexobligation norden portföljobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 kapitalskyddade placeringar 938 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 18 sep 1 Den 15 augusti 2011 Ovanligt osäkert men intressanta möjligheter Sommaren

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer