Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång"

Transkript

1 TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter. Ekonomin växer i stället för att krympa, huspriserna stiger i stället för att falla och arbetsmarknaden har stabiliserats. Det finns fortfarande problem och risker, men den amerikanska ekonomins höga flexibilitet gör att man har lättare att möta dessa än många andra länder. Amerikanska företag är väl positionerade på världens tillväxtmarknader och världsledande inom teknologi och läkemedel. Vi förväntar oss fortsatt låga styrräntor och låg inflation i USA, vilket är positivt för den amerikanska aktiemarknaden. Placeringsförslag Placera i Tillväxtcertifikat USA eller Indexcertifikat USA. Båda certifikaten är kopplade till utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden genom aktieindexet. Tillväxtcertifikatet ger dig en bättre avkastning vid uppgång och följer marknaden vid nedgång. Indexcertifikatet följer marknaden vid uppgång och ger dig ett skydd vid nedgång. 1

2 USA En ekonomi med potential Den senaste tiden har det kommit allt fler tecken som bekräftar att återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter. Ekonomin växer i stället för att krympa, huspriserna stiger i stället för att falla och arbetsmarknaden har stabiliserats. Amerikanska företag har också visat, som så många gånger tidigare, att de är unikt flexibla och snabba med att ställa om. När ekonomin vände ner minskade man snabbt lagren och antalet anställda, vilket gjort att man kunnat hålla upp vinstmarginaler och kassaflöden genom hela konjunkturnedgången. de amerikanska storföretagen är väl positionerade på världens tillväxtmarknader, i kraft av starka varumärken och ledande produkter. General Motors säljer redan i dag fler bilar i Kina än i USA. Amerikanska företag är också världsledande inom teknologi, med bolag som Boeing och Google, och inom läkemedel, genom bland andra Merck och Pfizer. Man är också ledande på så kallade plattformsbolag, företag som lägger ut all produktion och fokuserar på logistik, produktutveckling och marknadsföring. Exempel på sådana bolag är Wal-Mart och Nike. Under kommande år måste den amerikanska regeringen minska budgetunderskotten, samtidigt som centralbanken kommer att dra tillbaka de särskilda stödåtgärder man skapade under finanskrisen. Detta bidrar till att styrräntan behöver förbli låg. Den höga arbetslösheten talar också för att inflationen fortsätter att vara låg. Låga räntor och låg inflation är positivt för börsen. Handelsbankens prognos är att BNP-tillväxten i USA blir 2,6 procent nästa år och att den stiger till 3,1 procent Det är ungefär en procentenhet högre varje år än tillväxten i EMU. När den ekonomiska tillväxten tar fart kommer vinsterna att öka snabbt, i takt med att kapacitetsutnyttjandet ökar. Det finns fortfarande problem och risker i USA:s ekonomi, bland annat den höga skuldsättningen hos hushåll och inom den offentliga sektorn. Den höga flexibiliteten gör dock att man har lättare att möta dessa problem än många andra, mindre flexibla, ekonomier. För- och nackdelar Unikt flexibla företag + Lönsamma företag med generellt stabila finanser Världsledande företag i många sektorer Aktierna har redan stigit en del Fortfarande risker i USA:s ekonomi Det här är Tillväxtcertifikat USA och Indexcertifikat USA är kopplade till avkastningen på aktieindexet, som består av 500 av USA:s största och mest omsatta aktier. Certifikaten ger därmed en god riskspridning mellan olika företag och sektorer. de största bolagen i Bolag Bransch Exxon Mobil Energi Microsoft Informationsteknologi Procter & Gamble Konsumentvaror Johnson & Johnson Läkemedel General Electric Konglomerat Apple Informationsteknologi IBM Informationsteknologi AT&T Telekomoperatör JP Morgan Finans Bank of America Finans 2

3 Så här fungerar Tillväxtcertifikat USA Tillväxtcertifikat USA passar dig som enkelt vill placera i världens största aktiemarknad. Tillväxtcertifikatet har fyra års löptid och är kopplat till det amerikanska aktieindexet. Tillväxtcertifikatets konstruktion gör att du får tillgodoräkna dig betydligt mer än den faktiska uppgången i indexet! Bättre AVkaStnING VID UPPGÅNG Tillväxtcertifikatet har en preliminär uppräkningsfaktor på 135 procent. Det innebär att tillväxtcertifikatet utvecklas bättre än när marknaderna stiger. Exempelvis, om stiger med 40 procent under löptiden, stiger värdet på tillväxtcertifikatet med 54 procent (40 % 135 %). Om du då placerat kronor får du kronor, det vill säga mer än om du placerat direkt i indexet....och SAMMA UTVecklING VID nedgång Om faller, sjunker tillväxtcertifikatets värde lika mycket som indexets nedgång. Exempelvis, om fallit med 40 procent efter fyra år, får du tillbaka kronor om du köpt tillväxtcertifikat för kronor. I detta fall blir förlusten lika stor som om du placerat direkt i indexet. ValUtarörelSer kan PÅVerka DIN AVkaStnING I ovanstående exempel har vi antagit att valutakursen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrad under tillväxtcertifikatets löptid. Detta stämmer också väl överens med Handelsbankens prognos, vilken är att valutakursen i princip kommer att vara på samma nivå om fyra år som den är i dag. Om valutakursen däremot förändras kan den påverka hur mycket pengar du får tillbaka. I tabellen nedan visar vi några exempel på hur valutakursförändringar mellan kronan och dollarn kan påverka din avkastning. Tabellen visar hur mycket du får tillbaka om du köpt 100 tillväxtcertifikat för totalt kronor. Så här kan det bli Utveckling i är oförändrad försvagas med 10% förstärks med 10% 90 % kr kr kr 60 % kr kr kr 30 % kr kr kr 0 % kr kr kr -30 % kr kr kr -45 % kr kr kr -60 % kr kr kr Siffrorna baseras på en uppräkningsfaktor på 135 procent. 3

4 Så här har det gått för Fakta om Tillväxtcertifikat USA Pris per tillväxtcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st Preliminär uppräkningsfaktor 135 % Courtage 2 % Löptid 4 å r Namn på börsen TCUSA4BSHB nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 Källa: Bloomberg * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Så här kan det bli vid köp av 100 tillväxtcertifikat, det vill säga kronor Utveckling i Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 2 Avkastning belopp 1 per år 2 90 % 17,2 % kr kr 117,2 % 20,8 % 60 % 12,3 % kr kr 77,5 % 15,0 % 30 % 6,7 % kr kr 37,7 % 8,1 % 0 % 0,0 % kr kr -2,0 % -0,5 % -30 % -8,4 % kr kr -31,4 % -8,8 % -45 % -13,7 % kr kr -46,1 % -14,0 % -60 % -20,3 % kr kr -60,8 % -20,4 % 1. Baserat på en uppräkningsfaktor på 135 procent och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrad under löptiden. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 4

5 Så här fungerar Indexcertifikat USA Indexcertifikat USA passar dig som enkelt vill placera i världens största aktiemarknad. Indexcertifikatet har fyra års löptid och är kopplat till det amerikanska aktieindexet. Indexcertifikatets konstruktion gör att du får tillgodoräkna dig uppgången i och samtidigt har ett skydd vid nedgång. Skyddet innebär att du får tillbaka alla dina pengar, även om indexet skulle falla med så mycket som 45 procent. Skyddet gäller på slutdagen, det spelar alltså ingen roll om indexet fallit mer än 45 procent någon gång under löptiden. SAMMA UTVecklING VID UPPGÅNG Indexcertifikatet följer i uppgång. Exempelvis, om indexet stiger med 40 procent under löptiden, stiger värdet på indexcertifikatet med 40 procent. Om du då placerat kronor får du kronor. och SKYDD VID nedgång Indexcertifikatet ger dig ett skydd vid nedgång. Skyddet innebär att kan falla med så mycket som 45 procent och du får ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Exempelvis, om du köpt indexcertifikat för kronor och indexet fallit med 40 procent efter fyra år får du, trots börsfallet, tillbaka dina kronor! Om faller mer än 45 procent faller indexcertifikatets värde lika mycket som nedgången i indexet. Exempelvis, om fallit 52 procent efter fyra år, får du tillbaka kronor om du köpt indexcertifikat för kronor. I detta fall blir förlusten lika stor som om du placerat direkt i indexet. ValUtarörelSer kan PÅVerka DIN AVkaStnING I ovanstående exempel har vi antagit att valutakursen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrad under indexcertifikatets löptid. Detta stämmer också väl överens med Handelsbankens prognos, vilken är att valutakursen i princip kommer att vara på samma nivå om fyra år som den är i dag. Om valutakursen däremot förändras kan den påverka hur mycket pengar du får tillbaka. I tabellen nedan visar vi några exempel på hur valutakursförändringar mellan kronan och dollarn kan påverka din avkastning. Tabellen visar hur mycket du får tillbaka om du köpt 100 indexcertifikat för totalt kronor. Så här kan det bli Utveckling i är oförändrad försvagas med 10% förstärks med 10% 90 % kr kr kr 60 % kr kr kr 30 % kr kr kr 0 % kr kr kr -30 % kr kr kr -45 % kr kr kr -60 % kr kr kr Siffrorna baseras på ett skydd på 45 procent. 5

6 Så här har det gått för och skyddet Fakta om Indexcertifikat USA Pris per indexcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st Preliminärt skydd 45 %* Courtage 2 % Löptid 4 å r Namn på börsen ICUSA4BSHB * 45 % lägre än stängningskurs den 21 januari nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 Källa: Bloomberg Skyddsnivå * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Skyddsnivån är i diagrammet satt till 45 % lägre än nivån på den 4 december Så här kan det bli vid köp av 100 indexcertifikat, det vill säga kronor Utveckling i Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 2 Avkastning belopp 1 per år 2 90 % 17,2 % kr kr 86,3 % 16,4 % 60 % 12,3 % kr kr 56,9 % 11,6 % 30 % 6,7 % kr kr 27,5 % 6,1 % 0 % 0,0 % kr kr -2,0 % -0,5 % -30 % -8,4 % kr kr -2,0 % -0,5 % -45 % -13,7 % kr kr -2,0 % -0,5 % -60 % -20,3 % kr kr 3-60,8 % -20,4 % 1. Baserat på att förhållandet mellan svenska kronan och amerikanska dollarn varit oförändrad under löptiden. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 3. Baserat på ett skydd på 45 procent. Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 17 januari. Betalning sker den 21 januari. På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 6

7 Det här är också viktigt att veta Anmälan och betalning Certifikaten säljs styckevis. Det minsta antal du kan köpa är dock 100 stycken i ett certifikat. Sista dag för köp är den 17 januari Betalning sker den 21 januari Courtaget är 2 procent. Startkurs Startkurs för certifikaten är stängningskurs den 21 januari Uppräkningsfaktor Uppräkningsfaktorn i Tillväxtcertifikat USA talar om hur stor del av uppgången i du får. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorn i denna broschyr är preliminär. Definitiv uppräkningsfaktor fastställs den 21 januari Nivån avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida volatiliteten på marknaden förändras fram till detta datum. Skyddsnivå Skyddsnivån för Indexcertifikat USA är preliminärt 45 procent lägre än startkursen för. Definitiv skyddsnivå fastställs den 21 januari Värdet under löptiden andrahandsmarknad Certifikaten avses handlas på börsen från och med den 26 januari Du kan följa värdet på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs Slutkurs för certifikaten är stängningskurs den 7 februari Slutlikviddag Slutlikviddag är den 26 februari Risker med certifikaten Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat. Kreditrisk Certifikaten emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, marknadsräntorna och volatiliteten i. Även valutakursen mellan amerikanska dollar och svenska kronor påverkar värdet. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Fullständiga villkor Certifikaten ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på www. handelsbanken.se/prospektochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Valuta Alla betalningar görs i svenska kronor. Beskattning Certifikaten beskattas på samma sätt som aktier. Värdeförändringar anses vara kapitalvinst eller kapitalförlust. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 18 januari Volymen i respektive certifikat är begränsad till certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att ytterligare begränsa eller öka detta antal. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Fastställd startkurs, uppräkningsfaktor och skyddsnivå publiceras på från och med den 26 januari Handelsbanken kommer att ställa in Tillväxtcertifikat USA om inte uppräkningsfaktorn kan fastställas till minst 115 procent respektive Indexcertifikat USA om inte skyddsnivån kan fastställas till 70 procent av startkursen eller lägre. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i certifikaten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i certifikatens pris. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare 7

8 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbankens certifikat handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om våra certifikat? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om certifikat. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa certifikaten direkt på nätet. 8

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Du får bättre avkastning vid upp gång och har skydd vid nedgång

Du får bättre avkastning vid upp gång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄ XTCERTIFIK AT KINA OCH TILLVÄ XTCERTIFIK AT SVERIGE Du får bättre avkastning vid upp gång och har skydd vid nedgång sista dag för köp är den 11 OktOBer 2009 Marknadsläget

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 17 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 30

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån.

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån. www.handelsbanken.com/capitalmarkets 9 oktober 2007 Certifikat WinWin Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån Två års löptid Ej

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Avseende: Norsk Hydro Med likviddag: 13 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifikat Ericsson & Volvo och KREDITCERTIFIKaT Stora Enso & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 1 mars 2009 Marknadsläget

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat ( Kupongcertifikat ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Kupongcertifikat ) Avseende: StatoilHydro ASA Med likviddag: 5 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat ( Kupongcertifikat ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Kupongcertifikat ) Avseende: StatoilHydro ASA Med likviddag: 23 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat oktober/november 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 6 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat FEBRUARI/MARS 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 6 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5062 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 16.11.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Kreditbevis. USA High Yield

Kreditbevis. USA High Yield Kreditbevis USA High Yield Marknadsföringsmaterial 04/2018 Produktinformation ALLMÄN INFORMATION Namn Emittent ISIN Börskod Kreditbevis USA High Yield Nordea Bank AB (publ) SE0010324731 NDA 27KU B723 Marknadsplats

Läs mer

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Marknadsobligation 836 Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss För dig som vill ha det bästa, utan att ta onödiga risker Många av våra kunder säger att

Läs mer

Fega och vinn med dina sparpengar

Fega och vinn med dina sparpengar www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 907 Fega och vinn med dina sparpengar SEX NYA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT TA ONÖDIGA RISKER 1 Mer att välja på för dig som både är försiktig

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 911 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 12 januari 2009 Ekonomiska stimulanser lägger grund för återhämtning Trots en dramatisk inbromsning

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat OKTOBER/november 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 7 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Maj 2011 HANDElsbankens certifikat MAJ/JuNI 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 juni 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram

Läs mer

Indexcertifikat Sverige 3 Tillväxt

Indexcertifikat Sverige 3 Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Indexcertifikat Sverige 3 Tillväxt Avseende: OMXS30 TM index Likviddag: 8 mars 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd k apitalsk yddade pl aceringar 5052 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5048 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5063 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 14.12.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Certifikat Sverige Top Performance 2

Certifikat Sverige Top Performance 2 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Sverige Top Performance 2 Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 14 maj 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. 4 juli

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. 4 juli Sista HANDElsbANkENs certifikat JUNI/JUli 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 4 juli 1 Varsågod, så här ser de ut Just nu är kupongcertifikat intressanta. Kupongerna

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 915 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 25 maj 2009 Tidiga tecken på återhämtning De ledande indikatorerna för konjunkturen har återhämtat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker k apitalsk yddade pl aceringar 5060 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 21.9.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/ctifikat KUPONGCERTIFIKAT TIllväxTmARKNAdER OCh KUPONGCERTIFIKAT RåvAROR Tjäna pear på tillväxtmarknadnas snabba utveckli sista dag för köp är den 28 februari 2010 Marknadsläget just

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial - Maj 2011 KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 5068 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 30.5.2011 www.handelsbanken.fi /kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och

Läs mer

Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 905 och 906 Tjäna pengar på börsen utan att ta onödiga risker Många har redan fegat och vunnit tusentals kronor De som har placerat i våra aktieindexobligationer

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Kupongcertifikat Europa

Kupongcertifikat Europa Kupongcertifikat Europa Avseende: EURO STOXX 50 Med Likviddag: 27 september 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer