Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu"

Transkript

1 Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1

2 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan ge en hög, fast kupong (avkastning). KUPONGCERTIFIKAT SVERIGE Vill du ha en fast, säker kupong på preliminärt 5,75 procent per år och pengarna tillbaka, så länge börsen inte faller mer än 40 procent på fem år? Då ska du titta närmare på Kupongcertifikat Sverige. KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Kupongcertifikat Svenska aktier passar dig som tror på bolagen Boliden, Electrolux och Swedbank. Du får en fast kupong på preliminärt 20 procent per år om alla tre aktierna stiger. KUPONGCERTIFIKAT NORDISKA AKTIER Tror du att de tre nordiska aktierna Nokia, Nordea och Yara kommer att stiga? Då passar Kupongcertifikat Nordiska aktier, som kan ge en fast kupong på preliminärt 22 procent per år. 2

3 Den 8 november 2010 Gå inte över ån efter vatten Vill du vara med när tillväxtländerna gasar förbi de rika, men lite trötta, ekonomierna i väst behöver du inte enbart placera i aktier från tillväxtmarknaderna. De nordiska börserna gynnas också. Många svenska och nordiska bolag har en stor och snabbt växande verksamhet i tillväxtmarknaderna. Det gäller självklart basindustrin och verkstadsbolagen, men även nordiska telekombolag och läkemedelsföretag har en stor närvaro i dessa länder. Nordiska företag har också andra fördelar. Trots de senaste två årens uppgång är de nordiska börserna fortfarande lågt värderade i ett historiskt perspektiv. Nordiska bolag har också generellt starka finanser och god kvalitet på bolagsstyrningen, något som minskar riskerna. Vi strävar efter att alltid erbjuda de certifikat som är bäst just nu. Kupongcertifikat Sverige ger 5,75 procents säker kupong per år och är ett intressant alternativ till traditionella ränteplaceringar. Vi erbjuder också två kupongcertifikat som är konstruerade på ett lite annorlunda sätt. Det ena är kopplat till tre svenska aktier och det andra till tre nordiska aktier. För båda dessa räcker det med att de tre aktierna är oförändrade för att du ska få en hög avkastning, de behöver inte ens stiga! De här två certifikaten är utmärkta komplement till sparande i aktier eller aktiefonder. Certifikaten har olika löptid, avkastningspotential och risknivå. Välj det certifikat som passar dig eller köp lite av varje för att sprida riskerna! Mats Nyman Strateg, Handelsbanken PS. Gå gärna in på Där finns bland annat information om alla våra certifikat och Placeringsbloggen, där vi skriver om ekonomi och sparande. 3

4 Sverige Placera på nya sätt i en av världens bästa aktiemarknader Den svenska börsen hör till de aktiemarknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt i genomsnitt 10,0 procent per år under perioden I den takten fördubblas värdet på ditt sparande vart sjunde år. Efter inflation har avkastningen varit 6,2 procent per år 1. Förklaringen till den höga aktieavkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. Flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år. Tack vare den starka tillväxten utomlands är många av bolagen i dag världsledande inom sina områden. Detta är till stor nytta när de nu expanderar på tillväxtmarknaderna. Samtidigt innebär internationaliseringen att företagen är beroende av den globala konjunkturen. När tillväxten tar fart gynnas den svenska börsen. Generellt har svenska storföretag goda finanser. I kombination med företagens starka marknadspositioner ger detta företagen goda möjligheter att komma starka ur lågkonjunkturen. Stora kostnadsbesparingar under de senaste åren gör att vinsterna tar rejäl fart när efterfrågan ökar. Stockholmsbörsen har stigit kraftigt sedan 2008, men är fortfarande prisvärd i ett långsiktigt perspektiv. I förhållande till en normal vinstnivå handlas börsen cirka 15 procent under sitt historiska genomsnitt. Substansvärderingen ligger också en bra bit under sitt historiska snitt se bilden nedan. Tar man hänsyn till de låga räntorna framstår börsen som ännu mer intressant. Svenska börsen är lågt värderad För- och nackdelar + Många svenska bolag är marknadsledande globalt inom sina områden Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk Stora besparingar under senare år gör att lönsamheten redan nu är god Svenska börsen svänger kraftigt med konjunkturen (både upp och ner) Aktiemarknaden har stigit en del (men den är fortfarande lågt värderad) Nu finns två nya sätt att placera i en av världens bästa aktiemarknader. Kupongcertifikat Sverige Kupongcertifikat Sverige ger en fast kupong (avkastning) på preliminärt 5,75 procent per år och pengarna tillbaka så länge börsen inte faller mer än 40 procent på fem år. Ett sådant stort fall har bara inträffat en gång i modern tid, efter IT-bubblan Den nedgången skedde från en mycket högre värderingsnivå än i dag. Kupongcertifikat Sverige är ett bra alternativ till vanligt räntesparande. På sid 5 kan du läsa mer om hur certifikatet fungerar. Kupongcertifikat Svenska aktier Kupongcertifikat Svenska aktier ger en hög fast kupong (avkastning) på preliminärt 20 procent per år, så länge de tre aktier som certifikatet är kopplat till är oförändrade eller stiger. Kupongen är betydligt högre än för Kupongcertifikat Sverige, liksom risknivån. Kupongcertifikat Svenska aktier är ett bra komplement till sparande i svenska aktier eller aktiefonder. På sid 7 kan du läsa mer om hur Kupongcertifikat Svenska aktier fungerar. Substansvärdering svenska börsen Genomsnitt Diagrammet visar att de senaste 20 åren har bolagen på Stockholmsbörsen i genomsnitt värderats till 2,5 gånger eget kapital (skillnaden mellan ett bolags tillgångar och skulder). Just nu är värderingen 2,0 gånger eget kapital, det vill säga 20 procent under genomsnittet. Därför är börsen fortfarande lågt värderad. Källa: Reuters EcoWin. 1. Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook

5 Kupongcertifikat Sverige Hög, säker kupong varje år Kupongcertifikat Sverige har 5 års löptid och är kopplat till OMXS30 index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Kupongcertifikatet ger en kupong (avkastning) på preliminärt 5,75 procent per år. Kupongen betalas ut varje år och är inte beroende av hur den svenska börsen utvecklas. Kupongens storlek fastställs den 9 december 2010 och utbetalning sker den 9 december 2011, den 10 december 2012, den 9 december 2013, den 9 december 2014 och den 21 december mycket som 40 procent från startdagen den 9 december 2010 till slutdagen den 9 december 2015* och du får ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Om OMXS30 index någon gång under löptiden skulle falla under skyddsnivån och därefter åter stiga över densamma, påverkas inte det belopp som du får tillbaka på återbetalningsdagen. Skulle indexet däremot ha fallit mer än 40 procent från startdagen till slutdagen, minskas det belopp som du får tillbaka med lika många procent som nedgången i indexet. Så bestäms återbetalt belopp Kupongcertifikatet har en skyddsnivå som är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 9 december Det innebär att OMXS30 index kan falla med så Fakta om Kupongcertifikat Sverige Pris per kupongcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st Preliminär kupong per år 5,75 % Skyddsnivå* 60 % Courtage 2 % Löptid 5 år Namn på börsen KCSVE5LSHB * Skyddsnivån är 60 procent av OMXS30 index stängningskurs den 9 december OMXS30 index och skyddsnivån* okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 okt 09 okt 10 OMXS30 index Skyddsnivå Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Skyddsnivån är i diagrammet satt till 60 procent multiplicerat med OMXS30 index stängningskurs den 29 oktober Så här kan det bli Utveckling i OMXS30 index Utveckling per år Återbetalt belopp Kuponger 1 Återbetalt belopp exklusive kuponger 1 inklusive kuponger 1 60 % 9,8 % kr 5 x kr kr 40 % 6,9 % kr 5 x kr kr 20 % 3,7 % kr 5 x kr kr 0 % 0,0 % kr 5 x kr kr -20 % -4,3 % kr 5 x kr kr -40 % -9,7 % kr 5 x kr kr -60 % -16,6 % kr 5 x kr kr 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på 1000 kupongcertifikat, det vill säga kronor och en kupong på 5,75 procent. * Nivån på slutdagen är beräknad som ett genomsnitt av fem veckovisa avläsningar under perioden 11 november 9 december

6 Hög kupong ger hög avkastning Ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om avkastningspotential och risk i Kupongcertifikat Sverige är att göra en historisk simulering. Diagrammet nedan visar utfallet av placeringar i kupongcertifikatet varje månad mellan december 1986 (då OMXS30 TM index startade) och oktober Under perioden hade man kunnat göra 227 placeringar. Av dessa hade 98,2 procent (223 stycken) betalat tillbaka placerat belopp och fem kuponger, det vill säga gett maximal avkastning. 1,8 procent av kupongcertifikaten (4 stycken) hade betalat tillbaka mindre än placerat belopp. De fem kupongerna hade dock betalats ut i sin helhet. Dessa fyra placeringar hade alla gjorts på toppen av IT-bubblan, år Den genomsnittliga börsnedgången var i dessa fall 45 procent, vilket innebär att avkastningen på dessa fyra placeringar hade varit -16,25 procent (-45 procent plus fem kuponger på totalt 28,75 procent). Den genomsnittliga avkastningen på samtliga kupongcertifikat hade, med hänsyn tagen till courtage, varit 25,4 procent vilket motsvarar en årlig avkastning på 4,6 procent. Den historiska simuleringen visar att Kupongcertifikat Sverige historiskt gett en god avkastning till låg risk. Historiskt utfall för månatliga investeringar 100 % 98,2 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Placerat belopp tillbaka och 5 kuponger 1,8 % Mindre än placerat belopp tillbaka och 5 kuponger 1. Kupongcertifikat köpta efter denna månad har inte hunnit förfalla och kan därför inte analyseras. 6

7 Kupongcertifikat Svenska aktier Placera i Boliden, Electrolux och Swedbank och få en hög, fast kupong Med Kupongcertifikat Svenska aktier kan du få en hög, fast kupong (avkastning) på preliminärt 20 procent per år. Kupongcertifikatet, som är kopplat till kursutvecklingen på aktierna Boliden, Electrolux B och Swedbank A, har en löptid på 1, 2, 3, 4 eller 5 år. Så här bestäms löptiden och avkastningen Om alla tre aktierna är oförändrade eller har stigit till den så kallade avläsningsdagen år 1, avslutas kupongcertifikatet och du får tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på 20 procent. Exempelvis, om du placerat kronor så får du kronor utbetalt efter ett år. Om däremot någon aktie fallit, fortsätter kupongcertifikatet ytterligare ett år. På avläsningsdagen år 2 görs samma kontroll. Om alla tre aktierna är oförändrade eller har stigit jämfört med respektive akties startkurs avslutas kupongcertifikatet. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och två kuponger på 20 procent, det vill säga 40 procent. I det här fallet får du alltså kronor. Om däremot någon aktie fallit, fortsätter kupongcertifikatet ytterligare ett år. Samma kontroll görs på avläsningsdagarna år 3 och år 4. Om inte kupongcertifikatet avslutats år 1, 2, 3 eller 4, kommer det att avslutas efter år 5. Det belopp du då får tillbaka är beroende på hur de tre aktierna har utvecklats till avläsningsdagen år 5. Det finns tre möjliga utfall: Det första möjliga utfallet är att alla tre aktierna är oförändrade eller har stigit till avläsningsdagen år 5. Då får du både ditt placerade belopp och fem kuponger på 20 procent, totalt 100 procent i kupong. Här har dina kronor växt till kronor. Det andra möjliga utfallet är att minst en av aktierna har fallit på avläsningsdagen år 5, men den aktie som utvecklats sämst inte har sjunkit med mer än 40 procent (under den så kallade skyddsnivån). Exempelvis, om Boliden har fallit mest och nedgången är 28 procent får du ändå tillbaka ditt placerade belopp på kronor i exemplet. Det tredje möjliga utfallet är att minst en av aktierna har fallit mer än 40 procent och alltså befinner sig under skyddsnivån på avläsningsdagen år 5. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som den aktie som fallit mest. Exempelvis, om Boliden har fallit mest och nedgången är 55 procent får du tillbaka kronor i exemplet. Se även tabellen nedan. Exempel på hur det kan bli 1 Har alla tre aktierna varit oförändrade eller stigit? Återbetalt belopp Avkastning 2 Avkastning per år 2 År kr 17,6 % 17,0 % År kr 37,3 % 16,9 % År kr 56,9 % 16,0 % År kr 76,5 % 15,1 % År kr 96,1 % 14,3 % Har någon av aktierna sjunkit mer än 40 %? kr -2,0 % -0,4 % Exempel: Boliden har fallit mest och nedgången är 55 procent kr -55,9 % -15,0 % 1. I exemplet antar vi att du köpt kupongcertifikat för 100 kronor styck, det vill säga placerat kronor och att kupongen är 20 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Så här har det gått för aktierna* Fakta om Kupongcertifikat Svenska aktier Pris per kupongcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st Preliminär kupong* 20 % Skyddsnivå** 60 % Courtage 2 % Löptid 1 5 å r Namn på börsen KCSVEAK5LSHB * 20 kr per kupongcertifikat ** Skyddsnivån är 60 procent av respektive akties stängningskurs den 9 december okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 okt 09 okt 10 Boliden Electrolux B Swedbank A Källa: Bloomberg * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Hög historisk avkastning till låg risk Diagrammet nedan visar utfallet av en placering i Kupongcertifikat Svenska aktier varje månad mellan september 2001 och oktober , med en kupong på 20 procent. Av de 98 placeringar som gjorts skulle 72 ha avslutats. Av dessa 72 placeringar skulle 67 procent ha avslutats redan efter ett år, med en kupong på 20 procent. 14 procent skulle ha avslutats efter två år och då betalat ut två kuponger, på sammanlagt 40 procent. 6 procent av kupongcertifikaten skulle ha förfallit efter tre år och 13 procent efter fyra år och då betalat ut tre respektive fyra kuponger, på sammanlagt 60 respektive 80 procent. 1 procent av certifikaten skulle ha avslutats efter fem år och då betalat ut fem kuponger på sammanlagt 100 procent. Inte i något fall hade Kupongcertifikat Svenska aktier förfallit utan kupong eller gett mindre än pengarna tillbaka. Den genomsnittliga avkastningen, med hänsyn tagen till courtage, hade varit 31,0 procent och i genomsnitt hade kupongcertifikaten avslutats efter 1,7 år. Detta ger en genomsnittlig avkastning på 16,7 procent per år. Historiskt utfall för Kupongcertifikat Svenska aktier* 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 år, två kuponger 1 år, en kupong 3 år, tre kuponger 5 år, mindre än pengarna tillbaka 5 år, pengarna tillbaka 5 år, fem kuponger 4 år, fyra kuponger * Avser förfallna placeringar. Observera att det historiska utfallet är beräknat i efterhand och inte är någon garanti för framtida avkastning. 1. Kupongcertifikat köpta efter denna månad har inte kunnat förfalla och kan därför inte analyseras. 8

9 Norden Starka företag med global potential De nordiska storföretagen är djupt integrerade i den globala ekonomin. Sverige och Finland har sina verkstadsoch telekomföretag, Danmark och Norge energi och shipping. Därför drar de nordiska börserna nytta av en stark global tillväxt. Men det finns också många bolag som är mindre känsliga för världskonjunkturen, till exempel bankerna, detaljhandeln och läkemedelsbolagen. Generellt har de nordiska storföretagen goda finanser. I kombination med företagens starka marknadspositioner ger detta företagen goda möjligheter att komma starka ur lågkonjunkturen. Stora kostnadsbesparingar under senare år gör att vinsterna tar rejäl fart när efterfrågan ökar. Den nordiska aktiemarknaden har stigit kraftigt sedan 2008, men är fortfarande prisvärd i ett långsiktigt perspektiv. I förhållande till en normal vinstnivå handlas de nordiska börserna nästan 30 procent under sitt historiska genomsnitt. Substansvärderingen ligger cirka 20 procent under sitt historiska snitt se bilden nedan. Tar man hänsyn till de låga räntorna framstår nordiska aktier som ännu mer intressanta. De senaste 40 åren har de nordiska börserna gett en avkastning på i genomsnitt 13,3 procent per år, betydligt mer än världsindex. Med tanke på den låga värderingen och den stora exponeringen mot tillväxtmarknaderna bör nordiska aktier kunna utvecklas väl även under kommande år. Nordiska börserna är lågt värderade Substansvärdering nordiska börserna Genomsnitt Diagrammet visar att de senaste 20 åren har de nordiska börserna i genomsnitt värderats till 2,5 gånger eget kapital (skillnaden mellan ett bolags tillgångar och skulder). Just nu är värderingen 2,0 gånger eget kapital, det vill säga 20 procent under genomsnittet. Därför är börserna fortfarande lågt värderade. Källa: Reuters EcoWin. För- och nackdelar + Många nordiska bolag är marknadsledande globalt inom sina områden Nordiska företag har generellt stor exponering mot tillväxtmarknaderna Stora besparingar under senare år gör att lönsamheten redan nu är god Nordiska börserna svänger kraftigt med konjunkturen (både upp och ner) Nordiska aktier har stigit en del (men är fortfarande lågt värderade) Kupongcertifikat Nordiska aktier Nu finns det ett intressant sätt att placera i några av Nordens bästa bolag. Avkastningen i kupongcertifikat Nordiska aktier är kopplad till aktieutvecklingen i tre välkända storföretag: Nokia, Nordea och Yara International. Nokia är världens ledande leverantör av mobiltelefoner med en omsättning på 420 miljarder kronor och en global marknadsandel på 39 procent. Bolaget är också världens näst största leverantör av GSM-nät. Bolaget är i synnerhet marknadsledande på billigare mobiltelefoner, och har därmed en stark position i tillväxtländerna där användandet av mobiltelefoner fortfarande ökar snabbt. Aktiens värdering är låg i ett historiskt perspektiv. Nordea är Nordens största bank med en stark ställning i alla fyra länder och en balansräkning på cirka 380 miljarder euro. Banken klarade sig väl genom finanskrisen. Nordea är en fullserviceleverantör och till Nordeas styrkor hör en god geografisk och sektormässig riskspridning, en hög kreditvärdighet och en stark kapitalbas. Yara är ett av de största företagen på den norska börsen och är globalt ledande inom konstgödsel. Yara gynnas av den snabba utvecklingen i tillväxtländerna som ökar efterfrågan på livsmedel och därmed behovet av konstgödsel. Bolaget har en unik global marknadsföringsoch distributionskapacitet, moderna effektiva anläggningar och växer i de områden där efterfrågan ökar mest. Till riskerna hör att efterfrågan på konstgödsel är beroende av spannmålspriserna. Yara är verksamt i 120 länder. Handelsbankens prisbelönta analytiker har en positiv rekommendation på samtliga aktier. 1. Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook

10 Kupongcertifikat Nordiska aktier Placera i tre av nordens ledande företag: Nokia, Nordea och Yara Med Kupongcertifikat Nordiska aktier kan du få en hög, fast kupong (avkastning) på preliminärt 22 procent per år. Kupongcertifikatet, som är kopplat till kursutvecklingen på aktierna Nokia, Nordea och Yara, har en löptid på 1, 2, 3, 4 eller 5 år. Så här bestäms löptiden och avkastningen Om alla tre aktierna är oförändrade eller har stigit till den så kallade avläsningsdagen år 1, avslutas kupongcertifikatet och du får tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på 22 procent. Exempelvis, om du placerat kronor så får du kronor utbetalt efter ett år. Om däremot någon aktie fallit, fortsätter kupongcertifikatet ytterligare ett år. På avläsningsdagen år 2 görs samma kontroll. Om alla tre aktierna är oförändrade eller har stigit jämfört med respektive akties startkurs avslutas kupongcertifikatet. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och två kuponger på 22 procent, det vill säga 44 procent. I det här fallet får du alltså kronor. Om däremot någon aktie fallit, fortsätter kupongcertifikatet ytterligare ett år. Samma kontroll görs på avläsningsdagarna år 3 och år 4. Om inte kupongcertifikatet avslutats år 1, 2, 3 eller 4, kommer det att avslutas efter år 5. Det belopp du då får tillbaka är beroende på hur de tre aktierna har utvecklats till avläsningsdagen år 5. Det finns tre möjliga utfall: Det första möjliga utfallet är att alla tre aktierna är oförändrade eller har stigit till avläsningsdagen år 5. Då får du både ditt placerade belopp och fem kuponger på 22 procent, totalt 110 procent i kupong. Här har dina kronor växt till kronor. Det andra möjliga utfallet är att minst en av aktierna har fallit på avläsningsdagen år 5, men den aktie som utvecklats sämst inte har sjunkit med mer än 40 procent (under den så kallade skyddsnivån). Exempelvis, om Nokia har fallit mest och nedgången är 28 procent får du ändå tillbaka ditt placerade belopp på kronor i exemplet. Det tredje möjliga utfallet är att minst en av aktierna har fallit mer än 40 procent och alltså befinner sig under skyddsnivån på avläsningsdagen år 5. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som den aktie som fallit mest. Exempelvis, om Nokia har fallit mest och nedgången är 55 procent får du tillbaka kronor i exemplet. Se även tabellen nedan. Observera att aktiernas kursutveckling beräknas i lokal valuta, vilket i Nokias fall är euro och för Yara norska kronor. Exempel på hur det kan bli 1 Har alla tre aktierna varit oförändrade eller stigit? Återbetalt belopp Avkastning 2 Avkastning per år 2 År kr 19,6 % 18,9 % År kr 41,2 % 18,5 % År kr 62,7 % 17,4 % År kr 84,3 % 16,4 % År kr 105,9 % 15,4 % Har någon av aktierna sjunkit mer än 40 %? kr -2,0 % -0,4 % Exempel: Nokia har fallit mest och nedgången är 55 procent kr -55,9 % -15,0 % 1. I exemplet antar vi att du köpt kupongcertifikat för 100 kronor styck, det vill säga placerat kronor och att kupongen är 22 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 10

11 Så här har det gått för aktierna* Fakta om Kupongcertifikat Nordiska aktier Pris per kupongcertifikat 100 kr Minsta antal att köpa 100 st Preliminär kupong* 22 % Skyddsnivå** 60 % Courtage 2 % Löptid 1 5 å r Namn på börsen KCNORAK5LSHB * 22 kr per kupongcertifikat ** Skyddsnivån är 60 procent av respektive akties stängningskurs den 9 december okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 okt 09 okt 10 Nokia Nordea Yara Källa: Bloomberg * Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. God historisk avkastning Diagrammet nedan visar utfallet av en placering i Kupongcertifikat Nordiska aktier varje månad mellan september 2001 och oktober , med en kupong på 22 procent. Av de 98 placeringar som gjorts skulle 67 ha avslutats. Av dessa 67 placeringar skulle 51 procent ha avslutats redan efter ett år, med en kupong på 22 procent. 12 procent skulle ha avslutats efter två år och då betalat ut två kuponger, på sammanlagt 44 procent. 16 procent av kupongcertifikaten skulle ha förfallit efter tre år och 7 procent efter fyra år och då betalat ut tre respektive fyra kuponger, på sammanlagt 66 respektive 88 procent. 3 procent av certifikaten skulle ha avslutats efter fem år och då betalat ut fem kuponger på sammanlagt 110 procent. 7 procent av certifikaten hade avslutats efter fem år och du hade fått tillbaka ditt placerade belopp. 3 procent av fallen (det vill säga vid två tillfällen) hade certifikatet gett mindre än placerat belopp tillbaka. Den genomsnittliga avkastningen, med hänsyn tagen till courtage, hade varit 33,1 procent och i genomsnitt hade kupongcertifikaten avslutats efter 2,2 år. Detta ger en genomsnittlig avkastning på 16,0 procent per år. Historiskt utfall för Kupongcertifikat Nordiska aktier* 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 år, två kuponger 1 år, en kupong 3 år, tre kuponger 5 år, mindre än pengarna tillbaka 5 år, pengarna tillbaka 5 år, fem kuponger 4 år, fyra kuponger * Avser förfallna placeringar. Observera att det historiska utfallet är beräknat i efterhand och inte är någon garanti för framtida avkastning. 1. Kupongcertifikat köpta efter denna månad har inte kunnat förfalla och kan därför inte analyseras. Yara var tidigare en del av Norsk Hydro, och börsnoterades i mars För tiden dessförinnan har vi därför använt Norsk Hydros aktiekurs. 11

12 Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. Du kan köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast den 5 december. Betalning sker den 9 december. På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. 12

13 Villkor i sammandrag Det här är också viktigt att veta Anmälan och betalning Certifikaten säljs styckevis. Det minsta antal du kan köpa är dock 100 stycken i ett kupongcertifikat. Priset är 100 kronor per certifikat. Sista dag för köp är den 5 december 2010 och betalning sker den 9 december Courtaget är 2 procent på priset. Underliggande Kupongcertifikat Sverige (KCSVE5LSHB) OMXS30 TM index Kupongcertifikat Svenska aktier (KCSVEAK5LSHB) Boliden, Electrolux B och Swedbank A Kupongcertifikat Nordiska aktier (KCNORAK5LSHB) Nokia (i euro), Nordea Bank (i svenska kronor) och Yara (i norska kronor) Startkurs Startkurs för Kupongcertifikat Sverige är OMXS30 TM index stängningkurs den 9 december Startkurs för respektive aktie i Kupongcertifikat Svenska aktier är dess stängningskurs den 9 december Startkurs för respektive aktie i Kupongcertifikat Nordiska aktier är dess stängningskurs den 9 december Skyddsnivå Skyddsnivån för Kupongcertifikat Sverige är 60 procent av OMXS30 TM index stängningskurs den 9 december Skyddsnivån för Kupongcertifikat Svenska aktier är 60 procent av respektive akties stängningskurs den 9 december 2010 Skyddsnivån för Kupongcertifikat Nordiska aktier är 60 procent av respektive akties stängningskurs den 9 december Kupong Kupongen är preliminärt: 5,75 procent per år för Kupongcertifikat Sverige 20 procent per år för Kupongcertifikat Svenska aktier respektive 22 procent per år för Kupongcertifikat Nordiska aktier. Definitiva kuponger fastställs den 9 december Nivån på respektive kupong avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida volatiliteten i de underliggande tillgångarna förändras fram till den 9 december Kupongen i Kupongcertifikat Sverige kommer att betalas ut den 9 december 2011, 10 december 2012, 9 december 2013, 9 december 2014 och den 21 december Avläsningsdag Avläsningsdag benämns i Slutliga Villkor för Fastställelsedag för Slutkurs. Kupongcertifikat Svenska aktier har avläsningsdag den 9 december 2011, 10 december 2012, 9 december 2013, 9 december 2014 respektive den 9 december Kupongcertifikat Nordiska aktier har avläsningsdag den 9 december 2011, 10 december 2012, 9 december 2013, 9 december 2014 respektive den 9 december Värdet under löptiden andrahandsmarknad Certifikaten avses handlas på börsen från och med den 13 december Du kan följa värdet på Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Slutkurs Slutkurs för Kupongcertifikat Sverige är ett genomsnitt av OMXS30 TM index stängingskurs den 11 november 2015, 18 november 2015, 25 november 2015, 2 december 2015 och den 9 december Slutdag Slutdag för Kupongcertifikat Sverige är den 9 december Slutdag för Kupongcertifikat Svenska aktier infaller på den första avläsningsdag då kursen på alla tre aktierna är lika med eller högre än respektive akties startkurs, eller den 9 december Slutdag för Kupongcertifikat Nordiska aktier infaller på den första avläsningsdag då kursen på alla tre aktierna är lika med eller högre än respektive akties startkurs, eller den 9 december Återbetalningsdag Återbetalningsdag är den 21 december 2015 för Kupongcertifikat Sverige. Återbetalningsdag för Kupongcertifikat Svenska aktier respektive Kupongcertifikat Nordiska aktier infaller 8 bankdagar efter dess slutdag. Valuta Samtliga avkastningsberäkningar för kupongcertifikaten görs i de underliggande tillgångarnas respektive valuta. Det innebär att kupongcertifikatens avkastning inte påverkas direkt av valutakursförändringar. Beskattning Kupongen i Kupongcertifikat Sverige beskattas på samma sätt som ränta. Kapitalvinster och kapitalförluster i Kupongcertifikaten beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsning för respektive index finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 6 december Volymen är begränsad till certifikat i respektive kupongcertifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa antal. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Fastställda kuponger publiceras på certifikat från och med den 13 december Handelsbanken kommer att ställa in Kupongcertifikat Sverige om kupongen inte kan fastställas till minst 4,25 procent, Kupongcertifikat Svenska aktier om kupongen inte kan fastställas till minst 15 procent respektive Kupongcertifikat Nordiska aktier om kupongen inte kan fastställas till minst 17 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i certifikaten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i certifikatens pris. 13

14 Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet. Fullständiga villkor Certifikatet ges ut under Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN -, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Risker med certifikat Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat. Kreditrisk Certifikaten emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under löptiden. Oberoende kreditbedömningsinsitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Ett innehav av certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, marknadsräntorna och volatiliteten i de underliggande tillgångarna. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Handelsbanken är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare 14

15 15

16 Visste du att... flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker. Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken. Handelsbankens certifikat handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Vill du veta mer Vill du veta mer om våra certifikat? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om certifikat. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa certifikaten direkt på nätet. 16

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång

Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat indexcertifikat SVERIGE Du är med på uppgång och har skydd vid nedgång Sista dag för köp är den 1 SEPTEMBER 2009 Marknadsläget just nu Stockholmsbörsen har gett en genomsnittlig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT tillväxtmarknader och kupongcertifikat råvaror Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 28 FEBRUARI 2010 Marknadsläget

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat SEPTEMBER/OktOBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 10 okt 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat OKTOBER/november 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 7 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu HANDElsbankens certifikat december 2011/januari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 8 jan Marknadsföringsmaterial Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat oktober/november 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 6 nov 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega PREMIUMCERTIFIKAT SVERIGE Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 17 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 30

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Ett nykomponerat placeringserbjudande certifikat mars/april 2012 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. NYHET

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Maj 2011 HANDElsbankens certifikat MAJ/JuNI 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 juni 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Certifikat Nordiska Banker Autocall Certifikat Nordiska Banker Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 20 september 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån.

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån. www.handelsbanken.com/capitalmarkets 9 oktober 2007 Certifikat WinWin Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån Två års löptid Ej

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifikat Ericsson & Volvo och KREDITCERTIFIKaT Stora Enso & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 1 mars 2009 Marknadsläget

Läs mer

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Marknadsobligation 836 Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss För dig som vill ha det bästa, utan att ta onödiga risker Många av våra kunder säger att

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat FEBRUARI/MARS 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 6 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 917 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 21 september 2009 Lågkonjunkturen är över Recessionen i USA är över. Eurozonen får också positiva

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 924 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 27 juni 1 Den 21 maj 2010 Bredare återhämtning trots oro för Sydeuropas finanser Dramatiken har snarare ökat

Läs mer

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling

Tjäna pengar på tillväxtmarknadernas snabba utveckling www.handelsbanken.se/ctifikat KUPONGCERTIFIKAT TIllväxTmARKNAdER OCh KUPONGCERTIFIKAT RåvAROR Tjäna pear på tillväxtmarknadnas snabba utveckli sista dag för köp är den 28 februari 2010 Marknadsläget just

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat augusti/september 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra

Läs mer

Certifikat US Homebuilders Autocall

Certifikat US Homebuilders Autocall Certifikat US Homebuilders Autocall Avseende: USG, Bed Bath & Beyond, Home Depot och Pulte Group Med Emissionsdag: 28 mars 213 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Ett nykomponerat placeringserbjudande

Ett nykomponerat placeringserbjudande Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat Juni 2012 Vi har tagit fram två certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Ett nykomponerat placeringserbjudande certifikat APRIL/maj 2012 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. KREDITCERTIFIKAT

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer